Werken bij G-Nius BV
Bedrijfsvacatures

Werken bij

G-Nius BV

 • Applicatiebeheerder
 • ICT
 • HBO
 • Beperkt ervaren
 • Tijdelijk
 • Nader overeen te komen
 • Binnen 3 maanden

Technisch applicatiebeheerder DevOps

Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten.

Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende software-tooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware.

Vakmatig betekent dit: het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur en de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces.

We verwachten dat de applicatiebeheerder bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnenloggen op het netwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit.

Dit ga je doen:

Doelstelling

 • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen;
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
 • Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
 • Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties
 • Uitvoeren van testen en productie monitoring, inclusief loganalyse.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
 • Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
 • Verbeteren van het monitoringsproces;
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops).

Vakmatige taken

 • Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
 • Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling;
 • Borgen van de kwaliteit;
 • Analyse en eventueel oplossen incidenten.

Contacten

 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc.om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
 • Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Wie ben je?

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Werkervaring

 • Ervaring met het inrichten, configureren en werken met Cognos 10 Administrator
 • Kennis van Powercenter 10
 • Ervaring met ETL
 • Ervaring met tooling als Jira/Confluence, GIT, monitoringtools, CI/CD, performancetuning, e.d.;
 • Ervaring met Datawarehousing
 • Ervaring met het werken in een DevOps team
 • Bekend met het werken in een Agile omgeving (scrum)

Competenties

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken

 

Wat bieden we je?

Omschrijf hier wat jullie bedrijf de kandidaat te bieden heeft. Denk daarbij aan salaris, secundaire arbeidsomstandigheden maar ook aan de sfeer in jullie bedrijf.

Interesse?

Omschrijf hier wat jullie bedrijf de kandidaat te bieden heeft. Denk daarbij aan salaris, secundaire arbeidsomstandigheden maar ook aan de sfeer in jullie bedrijf.