op At Monday
Bedrijven
Werken bij

Gemeente Nijmegen

Welkom bij Gemeente Nijmegen

Als je werkt voor de gemeente Nijmegen beteken je iets voor de Nijmeegse burger. Wat je doet heeft indirect of direct gevolgen voor hem of haar. Of je nu werkt in de backoffice of de frontoffice, of je nu toezichthouder bent of beleidsadviseur. Jouw werk raakt de samenleving. Jouw werk doet er toe. Binnen de gemeente krijg je de kans om te groeien in je werk en de mogelijkheden om te leren en je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan. Je krijgt hier veel vrijheid en zelfstandigheid. Dat vraagt natuurlijk tegelijkertijd om eigen verantwoordelijkheid. En vrijheid moet je niet verwarren met vrijblijvendheid; Nijmegen koerst ook op resultaten. Je kunt altijd terugvallen op de kennis van je collega's; het is niet zo dat je in het diepe wordt gegooid. Verder gaan we ongedwongen, informeel en respectvol met elkaar om en spreken we elkaar aan met 'jij' en 'jou'.

Gemeente Nijmegen kiest er bewust voor om dicht bij de mensen te staan. Dit doen we door te investeren in communicatie en inspraak én door samenwerking te zoeken met de burger en het bedrijfsleven. Gemeente Nijmegen heeft een sociaal gezicht, daarnaast is het de stad van de stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Er zijn een aantal interessante klussen te klaren in de komende jaren. Denk aan de Waalsprong, het Waalfront, de dijkverlegging in Lent, de prachtwijk Hatert, en binnenstedelijke vernieuwing. Kom jij ons daarbij helpen?