Werken bij Humanitas Twente
Bedrijfsvacatures

Werken bij

Humanitas Twente

  • persoonlijk ondersteuner
  • Vrijwilliger

Vrijwilligerswerk Tandem

Vrijwilligerswerk bij Humanitas Tandem 
Ben jij sociaal? Lijkt het je leuk om iemand te ondersteunen op verschillende gebieden en sociale activiteiten te ondernemen? Dan zoeken we jou!

Over het project Humanitas
Tandem is er voor iedereen die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk en ondersteunend contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Een vrijwillig maatje van Humanitas Tandem biedt de deelnemer sociale steun, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid toenemen. Deelnemer en maatje ondernemen samen activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en weer actief deelnemen aan de samenleving.

Wij vragen
- Een tijdsinvestering van ongeveer 2 a 3 uur per week
- Een verbintenis van minimaal een jaar, de duur van een maatjescontact, evt. korter als het doel eerder bereikt is.

Wij bieden
- Een zinvolle tijdsbesteding
- Cursus Basisintroductie Vrijwilliger
- Professionele begeleiding
- Reiskostenvergoeding en vrijwilligersverzekering

Humanitas Tandem is in Twente actief op de volgende plekken:
Hengelo, Enschede, Almelo, Oldenzaal, Losser, Hof van Twente, Haaksbergen en Borne.