Werken bij SMART Advocaten
Bedrijven
Werken bij

SMART Advocaten

De geschiedenis van het ons kantoor gaat terug tot 2007, medio 2016 kreeg het kantoor de naam SMART Advocaten, wat aansluit bij onze doelstelling, het leveren van SMART Legal Services. Begonnen als een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht zijn we nu een kantoor dat met name civielrechtelijk veel  breder kennis en kunde in huis heeft.

Op 1 april 2018 traden 3 nieuwe vennoten toe: Bert Kabel, Suzanne van Dijsseldonk en Jeroen Smelt Samen met Martijn de Schepper hebben zij de ambitie met SMART oplossingen de ideale huisadvocaat te zijn voor onze klanten. Met het SMART team van advocaten en ondersteuning dat zij om zich heen verzameld hebben, zijn wij SMART Advocaten.

 

Werkwijze van Smart advocaten te Eindhoven

 

Wilt u werken met ons advocatenteam?

Uiteenlopende vaste klanten weten ons groeiende kantoor te vinden, zoals lokale ondernemers, aannemers, uitzendbureaus, statutair bestuurders, personeelsmanagers, politici, vrije beroepsbeoefenaren (zoals architecten, accountants, artsen, collega-advocaten) en werknemers (ook buitenlandse) met uiteenlopende beroepen (zoals vrachtwagenchauffeurs, schoonmakers, bouwvakkers, administratief personeel, salesmanagers, verplegend personeel). Ook worden we geraadpleegd door en treden we op voor multinationals en verzekeraars. We zijn zeer vertrouwd met de kennis- en maakindustrie.

Glashelder over uw risico's en kansen

In het intakegesprek met één van onze 7 ervaren advocaten komen door onze kritische en scherpzinnige vraagstelling alle relevante feiten boven tafel. Hiermee kunnen wij een adequate inschatting maken van uw kansen en mogelijkheden om uw gelijk te halen. Uw risico's komen hierbij volledig in beeld, zodat u hiermee rekening kunt houden bij de door ons op te stellen strategie en verdere aanpak van uw kwestie. Prijsafspraken zijn bij ons van tevoren helder, waarbij evenwicht tussen de kosten en de te verwachten baten altijd voorop staat.

Volgens onze gedragsregels dienen wij als advocatenkantoor "voor ogen te houden dat een regeling in der minne vaak de voorkeur verdient boven een proces". Ruziënde partijen blijken vaak uiteindelijk uit te zijn op een spoedige praktische oplossing van hun conflict in plaats van een tijdrovende, risicovolle procedure. Onze advocaten doorzien dat en zullen in de allereerste plaats proberen te streven naar die spoedige, praktische, minnelijke oplossing. Onze ervaring leert dat wij veruit de meeste conflicten daadwerkelijk binnen een acceptabele en rendabele tijdsinspanning voor u op kunnen lossen.

Wanneer het eenmaal toch tot een rechtszaak moet komen, wil iedereen maar één ding: winnen. Wij in ieder geval wel. Voor u en voor onszelf. Daarom bijten wij ons als een terriër vast in zaken. Het resultaat is vaak gunstig, zoals u kunt nalezen in diverse vaktijdschriften. Ook zijn wij regelmatig te vinden in de landelijke media. Dat het resultaat bijna altijd is zoals we van tevoren hadden ingeschat, blijkt ook uit de evaluatieformulieren die onze cliënten na afloop invullen. Want het is uw tevredenheid die voor ons uiteindelijk telt.

Vrijblijvend

Voor het geven van een eerste, onderbouwde inschatting van uw kansen en mogelijkheden in uw kwestie brengen wij u geen kosten in rekening. U mag dus altijd uw kwestie eerst vrijblijvend aan ons voorleggen. Ook voor een juridische second opinion worden wij regelmatig gevraagd en bent u bij ons van harte welkom. Voor de omvang van de eventueel noodzakelijk te verrichten werkzaamheden kunnen wij in de meeste gevallen vooraf een gespecificeerde inschatting maken. Bij prijsafspraken stellen wij altijd voorop dat de door u te verwachten opbrengsten ruimschoots moeten kunnen opwegen tegen uw kosten.

Mocht u onverhoopt en ongewenst bij een conflict betrokken zijn dan staan wij (een team mensen, waarvan 7 ervaren advocaten) graag voor u klaar om van die vervelende situatie het beste te maken en er het beste voor u uit te halen.