op At Monday
Bedrijven
Werken bij

Sofon Guided Solutions

 

                       

           SOFON -COMPLEXITY SIMPLIFIED

 

Sofon stelt zich ten doel dat haar klanten de oplossingen zo breed en diep mogelijk benutten in hun organisatie, zodat ze het maximale rendement uit Sofon halen.

 

GUIDED SOLUTIONS

Sofon gebruikt de ‚Guided Selling‘ methode. Sofon begeleidt een verkoper of dealer bij zijn werk. De kennis van alle relevante afdelingen in organisaties wordt in modellen in Sofon samengebracht.

Verkopers achterhalen en trechteren via een vastgelegd vraag-en-antwoord-model in Sofon de specifieke behoeften van de klant. Die behoeften worden in de modellen automatisch vertaald naar de meest passende oplossing voor de klant én voor het bedrijf.

 

DE VOORDELEN

  • De oplossingen van Sofon zorgen er voor dat bedrijven hun processen significant versnellen en verbeteren; 
  • Verkopers kunnen alleen nog producten en diensten verkopen, die het bedrijf kan en wil leveren tegen de vooraf vastgestelde prijs en leverdatum;
  • De productieafdeling gaat precies het product of de dienst leveren, zoals de verkoper met de klant heeft afgesproken;
  • Met Sofon versterken bedrijven hun concurrentiepositie en winst!

                        

DE SOFON OPLOSSINGEN

De softwareproducten van Sofon zijn niet de oplossing, maar vormen de basis voor de oplossing. Kern van de oplossing is dat het bedrijf met Sofon in modellen de kennis vastlegt die nodig is, voor de processen tussen het eerste klantcontact tot en met het maken van een order die in productie gaat.

De op standaard software gebaseerde Sofon oplossingen worden specifiek opgezet, geïmplementeerd en geïntegreerd voor de producten, processen, systemen, data en afdelingen van uw bedrijf.

Wij hebben zeer ruime kennis en ervaring met integratie met andere softwaresystemen, zoals CRM, ERP, CAD en machine-aansturingsoftware. Onze producten worden tijdens de implementatiefase stap voor stap ingericht, om in Sofon per productgroep, regio of verkoopkanaal de verbinding te maken tussen:

  • de technische kennis in het bedrijf van de eigen producten en diensten;
  • de klanten die vanuit hun eigen specifieke toepassing denken;
  • uw Sales-mensen en dealers die contacten met klanten hebben, maar (meestal) geen gedetailleerde technische kennis bezitten.

 

Het bedrijf creëert met Sofon één systeem en één waarheid als het gaat om output zoals productconfiguraties, calculaties, offertes, contracten, orders, bill of materials, routings en leveringen.

 

Sofon: dé stap naar opererational excellence!
 

Sofon Guided Solutions