• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring:

Materiaalplanner bij GEA Food Solutions te Weert:
September 2016 - Maart 2017
• Planning en aansturing van de externe leveranciers met bijbehorende opvolgingsacties, (orders doorsturen, orderbevestigingen invoeren, zorgen dat leveranciers zich aan de afspraken houden)
• Verwerken van logistieke gegevens van nieuwe en bestaande items.
• Beheer van logistieke parameters.
• Aanzienlijke procesverbetering ingevoerd middels een Excelsheet waarin alle open orders bij externe leveranciers staan vermeld met alle benodigde informatie.
• Tevens heb ik deze nieuwe werktool geintroduceerd bij collega´s en leveranciers.

Reden beëindiging: Afdeling was niet klaar voor de door hogerhand opgelegde
LEAN implementatie.

Materiaalplanner bij DAF Trucks te Eindhoven:
November 2014 - Mei 2016
• Uitbestedingscoördinator, onderhouden van alle codenummers waarvoor intern tijdelijk of definitief te weinig capaciteit voorhanden is (hele traject van toelevering aan een leverancier t/m ontvangst binnen Daf Trucks).
• Het dagelijks aansturen van een interne productiecel middels mancolijsten voor het maken van producten die direct of als halffabricaat worden gebruikt aan de eindlijn.
• Dagelijks betrokken afdelingen informeren bij eventuele mancodreiging aan de eindlijn en de opvolging ervan om vrachtwagens eventueel tijdelijk te blokkeren ter voorkoming van uittakeling uit de eindlijn.
• Het beheer van alle logistieke parameters binnen de gekozen plannings- systematiek in het DAF systeem t.b.v. een juist voorraadniveau.
• Backup Materiaalplanner voor de afdeling Kleurdelen Lakstraat waarvan de producten direct bestemd zijn voor de cabines aan de eindlijn.

Reden beëindiging: Functieverandering naar 100% productieplanner wat niet mijn
vakgebied/ambitie is.

Oriënterend op de Arbeidsmarkt:
November 2013 - Oktober 2014
• Opbouw netwerk middels diverse netwerkgroepen, uitzend,detacherings en-bemiddelingsbureaus.

Reden beëindiging: Een baan.

Bevoorrader bij VDLBusValkenswaard te Valkenswaard:
Mei 2011 - Oktober 2013
• Het plaatsen van orders bij externe leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op de materiaalbehoefte uit SAP.
• Het opvolgen van reeds geplaatste inkooporders en eventuele wijzigingen bespreken met de betrokken partijen.
• Reclameren bij leveranciers in geval van geconstateerde productafwijkingen (afkeur, aantal).
• Het oplossen van problemen met facturen van de betreffende leveringen.
• Het beheer van alle logistieke parameters binnen de gekozen plannings- systematiek in SAP t.b.v. een juist voorraadniveau.
• Transport regelen vanaf leveranciers naar VDLBusValkenswaard.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Beëindiging alle tijdelijke contracten.


Order Coördinator bij Bosch Rexroth te Boxtel:
Juni 2010 - Mei 2011
• Op basis van de input van Engineering, Projectmanager, Buitenmontage of Verkoop materiaalbehoeftes creëren in SAP.
• Bewaken van deze materiaalbehoeftes conform projectplanning van de Projectmanager.
• Het aanmaken van productiemappen waarbij materiaalbeschikbaarheid getoetst is t.b.v. de Productieplanner van Prefabricage.
• Afroepen en coördineren van transporten naar projectlocaties of direct aan de klant m.b.v. SAP, Excel en Word.
• Wekelijks afstemmen van de productieplanning met de Productieplanner(s), Projectmanagers en Hoofd Projectenbureau.
• Eventuele afwijkingen afstemmen met de Projectmanager.

Reden beëindiging: Geen match met deze, voor mij, nieuwe functie.


Oriënterend op de Arbeidsmarkt:
Jan. 2009 - mei 2010
• Aangesloten bij diverse netwerkgroepen.
• Vrijwilligerswerk verricht in een zorginstelling voor bejaarden.
• Verdiept in het fenomeen Linked-In.
• Veel netwerkgesprekken gevoerd middels deze media.

Reden beëindiging: Een baan.


Materiaalplanner bij Ahrend te St. Oedenrode:
Mei 2008 – December 2008
• Het dagelijks plaatsen van bestellingen bij leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op input van interne behoefte (MRP)
• Het opvolgen van reeds geplaatste bestellingen, afwijkende levertijden zelf beoordelen in Baan en eventueel bespreken met de betrokken partijen.
• Aanspreekpunt van vele interne afdelingen en externe leveranciers.

Reden beëindiging: Reorganisatie/ Beëindiging alle tijdelijke contracten.


Materiaalverwerver/planner bij NTS Mechatronics te Deurne:
2005 – 2008
• Het plaatsen van orders bij externe leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op input van interne klanten.
• Het opvolgen van reeds geplaatste inkooporders en eventuele wijzigingen bespreken met de betrokken partijen.
• Reclameren bij leveranciers ingeval van geconstateerde productafwijkingen (afkeur, aantal).
• Het oplossen van problemen met facturen betreffende leveringen.
• Aanspreekpunt van vele interne afdelingen en externe leveranciers.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Faillisement.

Projecten:
2000 – 2005
Projecten uitgevoerd bij:
• DAF Trucks (MateriaalverwerverR&D) Project nieuwe motor.
• A.O. Smith Company (Materiaalplanner) Samenvoeging functies.
• Acterna (Traffic Officer) Reorganisatie/Faillisement.Resourceplanner bij ASML te Veldhoven:
1997 – 2000
• Het verschaffen van management informatie betrekking hebbende op het benodigde aantal FTE voor langer termijn m.b.v. rapportages verkregen uit gegevens vanuit SAP en omgezet naar Excel.
• Controleren op juistheid van ingevoerde gegevens in SAP.
• Coördinatie van de bonnenstroom voor benodigde producten en uitbestedingen voor alle te ontwikkelen machinetypes binnen de afdeling Marketing & Technology.

Reden beëindiging: Geen match met mijn beperkte taken/verantwoordelijkheden.

Projecten:
1993 – 1997
Projecten uitgevoerd bij:
• Nedcar (Materiaalplanner) Detachering voor Volvo S en V40.
• Philips (Logistiek Medewerker) Project betreffende opstarten eigen afd.
• NSA Apparatenbouw (Verwerver) Samenvoeging functies.Materiaalplanner bij DAF Trucks te Eindhoven:
1988 – 1993
• Bij nieuwe producten de levertijd bepalen in overleg met afdeling en leverancier.
• Besturingsregels per product instellen.
• Opstellen van leverschema’s t.b.v leveranciers en controle van afspraken.
• Leveranciersbezoek (proceskennis en logistieke afspraken).
• In overleg met interne afdelingen en leveranciers zorgdragen voor en minimale verstoring van de leveringen t.g.v. afkeur, telverschil, staking etc.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Faillisement (ontslag 3500 man).Leerling stuurman en 2e stuurman bij diverse scheepvaartmaatschappijen:
1981 – 1987
• Verantwoordelijk voor de besturing (Navigatie) van het schip en tevens zorgdragen voor de veiligheid van bemanning, schip en lading.
• Verantwoordelijk voor de behandeling van de lading bij het laden en lossen.
• Leiding geven aan matrozen.
• Bijhouden administratie zeekaartenbestand en voorraadregistratie van artikelen t.b.v. het onderhoud van het schip.

Reden beëindiging: Eigen keuze om LANDROT te worden vanwege economische
redenen in de zeevaart.

Werkervaring

Werkervaring:

Materiaalplanner bij GEA Food Solutions te Weert:
September 2016 - Maart 2017
• Planning en aansturing van de externe leveranciers met bijbehorende opvolgingsacties, (orders doorsturen, orderbevestigingen invoeren, zorgen dat leveranciers zich aan de afspraken houden)
• Verwerken van logistieke gegevens van nieuwe en bestaande items.
• Beheer van logistieke parameters.
• Aanzienlijke procesverbetering ingevoerd middels een Excelsheet waarin alle open orders bij externe leveranciers staan vermeld met alle benodigde informatie.
• Tevens heb ik deze nieuwe werktool geintroduceerd bij collega´s en leveranciers.

Reden beëindiging: Afdeling was niet klaar voor de door hogerhand opgelegde
LEAN implementatie.

Materiaalplanner bij DAF Trucks te Eindhoven:
November 2014 - Mei 2016
• Uitbestedingscoördinator, onderhouden van alle codenummers waarvoor intern tijdelijk of definitief te weinig capaciteit voorhanden is (hele traject van toelevering aan een leverancier t/m ontvangst binnen Daf Trucks).
• Het dagelijks aansturen van een interne productiecel middels mancolijsten voor het maken van producten die direct of als halffabricaat worden gebruikt aan de eindlijn.
• Dagelijks betrokken afdelingen informeren bij eventuele mancodreiging aan de eindlijn en de opvolging ervan om vrachtwagens eventueel tijdelijk te blokkeren ter voorkoming van uittakeling uit de eindlijn.
• Het beheer van alle logistieke parameters binnen de gekozen plannings- systematiek in het DAF systeem t.b.v. een juist voorraadniveau.
• Backup Materiaalplanner voor de afdeling Kleurdelen Lakstraat waarvan de producten direct bestemd zijn voor de cabines aan de eindlijn.

Reden beëindiging: Functieverandering naar 100% productieplanner wat niet mijn
vakgebied/ambitie is.

Oriënterend op de Arbeidsmarkt:
November 2013 - Oktober 2014
• Opbouw netwerk middels diverse netwerkgroepen, uitzend,detacherings en-bemiddelingsbureaus.

Reden beëindiging: Een baan.

Bevoorrader bij VDLBusValkenswaard te Valkenswaard:
Mei 2011 - Oktober 2013
• Het plaatsen van orders bij externe leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op de materiaalbehoefte uit SAP.
• Het opvolgen van reeds geplaatste inkooporders en eventuele wijzigingen bespreken met de betrokken partijen.
• Reclameren bij leveranciers in geval van geconstateerde productafwijkingen (afkeur, aantal).
• Het oplossen van problemen met facturen van de betreffende leveringen.
• Het beheer van alle logistieke parameters binnen de gekozen plannings- systematiek in SAP t.b.v. een juist voorraadniveau.
• Transport regelen vanaf leveranciers naar VDLBusValkenswaard.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Beëindiging alle tijdelijke contracten.


Order Coördinator bij Bosch Rexroth te Boxtel:
Juni 2010 - Mei 2011
• Op basis van de input van Engineering, Projectmanager, Buitenmontage of Verkoop materiaalbehoeftes creëren in SAP.
• Bewaken van deze materiaalbehoeftes conform projectplanning van de Projectmanager.
• Het aanmaken van productiemappen waarbij materiaalbeschikbaarheid getoetst is t.b.v. de Productieplanner van Prefabricage.
• Afroepen en coördineren van transporten naar projectlocaties of direct aan de klant m.b.v. SAP, Excel en Word.
• Wekelijks afstemmen van de productieplanning met de Productieplanner(s), Projectmanagers en Hoofd Projectenbureau.
• Eventuele afwijkingen afstemmen met de Projectmanager.

Reden beëindiging: Geen match met deze, voor mij, nieuwe functie.


Oriënterend op de Arbeidsmarkt:
Jan. 2009 - mei 2010
• Aangesloten bij diverse netwerkgroepen.
• Vrijwilligerswerk verricht in een zorginstelling voor bejaarden.
• Verdiept in het fenomeen Linked-In.
• Veel netwerkgesprekken gevoerd middels deze media.

Reden beëindiging: Een baan.


Materiaalplanner bij Ahrend te St. Oedenrode:
Mei 2008 – December 2008
• Het dagelijks plaatsen van bestellingen bij leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op input van interne behoefte (MRP)
• Het opvolgen van reeds geplaatste bestellingen, afwijkende levertijden zelf beoordelen in Baan en eventueel bespreken met de betrokken partijen.
• Aanspreekpunt van vele interne afdelingen en externe leveranciers.

Reden beëindiging: Reorganisatie/ Beëindiging alle tijdelijke contracten.


Materiaalverwerver/planner bij NTS Mechatronics te Deurne:
2005 – 2008
• Het plaatsen van orders bij externe leveranciers in binnen- en buitenland gebaseerd op input van interne klanten.
• Het opvolgen van reeds geplaatste inkooporders en eventuele wijzigingen bespreken met de betrokken partijen.
• Reclameren bij leveranciers ingeval van geconstateerde productafwijkingen (afkeur, aantal).
• Het oplossen van problemen met facturen betreffende leveringen.
• Aanspreekpunt van vele interne afdelingen en externe leveranciers.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Faillisement.

Projecten:
2000 – 2005
Projecten uitgevoerd bij:
• DAF Trucks (MateriaalverwerverR&D) Project nieuwe motor.
• A.O. Smith Company (Materiaalplanner) Samenvoeging functies.
• Acterna (Traffic Officer) Reorganisatie/Faillisement.Resourceplanner bij ASML te Veldhoven:
1997 – 2000
• Het verschaffen van management informatie betrekking hebbende op het benodigde aantal FTE voor langer termijn m.b.v. rapportages verkregen uit gegevens vanuit SAP en omgezet naar Excel.
• Controleren op juistheid van ingevoerde gegevens in SAP.
• Coördinatie van de bonnenstroom voor benodigde producten en uitbestedingen voor alle te ontwikkelen machinetypes binnen de afdeling Marketing & Technology.

Reden beëindiging: Geen match met mijn beperkte taken/verantwoordelijkheden.

Projecten:
1993 – 1997
Projecten uitgevoerd bij:
• Nedcar (Materiaalplanner) Detachering voor Volvo S en V40.
• Philips (Logistiek Medewerker) Project betreffende opstarten eigen afd.
• NSA Apparatenbouw (Verwerver) Samenvoeging functies.Materiaalplanner bij DAF Trucks te Eindhoven:
1988 – 1993
• Bij nieuwe producten de levertijd bepalen in overleg met afdeling en leverancier.
• Besturingsregels per product instellen.
• Opstellen van leverschema’s t.b.v leveranciers en controle van afspraken.
• Leveranciersbezoek (proceskennis en logistieke afspraken).
• In overleg met interne afdelingen en leveranciers zorgdragen voor en minimale verstoring van de leveringen t.g.v. afkeur, telverschil, staking etc.

Reden beëindiging: Reorganisatie/Faillisement (ontslag 3500 man).Leerling stuurman en 2e stuurman bij diverse scheepvaartmaatschappijen:
1981 – 1987
• Verantwoordelijk voor de besturing (Navigatie) van het schip en tevens zorgdragen voor de veiligheid van bemanning, schip en lading.
• Verantwoordelijk voor de behandeling van de lading bij het laden en lossen.
• Leiding geven aan matrozen.
• Bijhouden administratie zeekaartenbestand en voorraadregistratie van artikelen t.b.v. het onderhoud van het schip.

Reden beëindiging: Eigen keuze om LANDROT te worden vanwege economische
redenen in de zeevaart.

Lees meer

Software kennis

 • Linkedin
 • MS Excel
 • MS Word
 • SAP

Software kennis


 • Linkedin
 • MS Excel
 • MS Word
 • SAP
Lees meer

Opleiding

Opleidingen

1988 : ISW, Logistiek Management Diploma
1984 : Hogere Zeevaartschool Diploma (HBO)
1979 : HAVO DiplomaCursussen

1991 : Leider kwaliteitskring Certificaat
1990 : Metaalkunde Certificaat
1989 : Onderhandelen Certificaat
1989 : Materiaalplanner Certificaat

Opleiding

Opleidingen

1988 : ISW, Logistiek Management Diploma
1984 : Hogere Zeevaartschool Diploma (HBO)
1979 : HAVO DiplomaCursussen

1991 : Leider kwaliteitskring Certificaat
1990 : Metaalkunde Certificaat
1989 : Onderhandelen Certificaat
1989 : Materiaalplanner Certificaat

Lees meer

Kerncompetenties

 • Aanpassingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Motiveren
 • Probleemanalyse
 • Integriteit

Kerncompetenties


 • Aanpassingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Motiveren
 • Probleemanalyse
 • Integriteit
 • Informatie-analyse
 • Snel schakelen
 • Durf
 • Stressbestendigheid
 • Verandervermogen
 • Vasthoudendheid
 • Betrokkenheid
 • Plannen en organiseren
 • Prioritering
 • Toewijding
 • Samenwerken
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Toekomstvisie
 • Timemanagement
 • Oordeelsvorming
 • Onafhankelijkheid
 • Zelfinzicht
 • Ambitie
 • Anticiperen
 • Besluitvaardigheid
 • Creativiteit
 • Delegeren
 • Discipline
 • Energie
 • Initiatief nemen
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgang met details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenbindend leiderschap
 • Organisatiegericht aansturen
 • Ontwikkelen medewerkers
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Hobby’s

• Muziek maken (Hammond orgel), verzamelen en beluisteren.
 Alfa Romeo 166.
 Computer (o.a. foto- en videobewerking).
 Hardlopen (o.a. halve marathon en trail).

Hobby's & interesses

Hobby’s

• Muziek maken (Hammond orgel), verzamelen en beluisteren.
 Alfa Romeo 166.
 Computer (o.a. foto- en videobewerking).
 Hardlopen (o.a. halve marathon en trail).

Eigenschappen

Wie ben ik:

Een optimistisch persoon, die graag wordt uitgedaagd met nieuwe ideeën en initiatieven.
Ik houd van afwisselend werk met gezonde spanning en humor.
Dankzij mijn jarenlange ervaring in diverse bedrijven (groot en klein) heb ik een ruime kennis opgebouwd in de logistiek (zowel in de zeevaart als aan land).
Taken: Opstellen van leverschema’s, plaatsen/opvolgen van bestellingen bij leveranciers in binnen- en buitenland, bezoek aan leveranciers, onderhoud parameters van diverse planningssystemen.

Gedragen verantwoordelijkheden als Stuurman: Waarborgen veiligheid van bemanning, schip en lading.
Gedragen verantwoordelijkheden als Materiaalplanner: Het te allen tijde voorkomen van lijnstilstand.

Eigenschappen

Wie ben ik:

Een optimistisch persoon, die graag wordt uitgedaagd met nieuwe ideeën en initiatieven.
Ik houd van afwisselend werk met gezonde spanning en humor.
Dankzij mijn jarenlange ervaring in diverse bedrijven (groot en klein) heb ik een ruime kennis opgebouwd in de logistiek (zowel in de zeevaart als aan land).
Taken: Opstellen van leverschema’s, plaatsen/opvolgen van bestellingen bij leveranciers in binnen- en buitenland, bezoek aan leveranciers, onderhoud parameters van diverse planningssystemen.

Gedragen verantwoordelijkheden als Stuurman: Waarborgen veiligheid van bemanning, schip en lading.
Gedragen verantwoordelijkheden als Materiaalplanner: Het te allen tijde voorkomen van lijnstilstand.

Lees meer

Mijn actuele situatie

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Eric Zweers te bekijken