• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2013 – 2014 Medewerker Finance en Control, ING Group, Amsterdam
Taken:
• IFRS2 Share-based payment berekeningen en lokale kantoren ING Bank, ING Investment Management en NN Group voorzien van de IFRS2 toelichtingen
• Verantwoordelijk voor de afstemming van diverse toelichtingen en onderbouwingen voor de geconsolideerde financiële verslagen van ING Group, ING Bank en NN Group.

2013 – 2013 Medewerker Global Procurement Bank, ING Bank, Global Procurement Bank,
Amsterdam
Taken:
• Maandelijkse rapportage van inkoopbesparingen en lopende inkoop contracten voor de verschillende regio’s.
• Bijdrage leveren aan de inkoop categorie rapportage structuur mapping in verband met wijzigende inzichten.

2003 – 2013 Financial Accounting and Reporting Medewerker Global, ING Real Estate Investment management Holding B.V., The Hague.
Taken:
• Coördineren en bewaken van de eindemaand aanleveringen door de lokale kantoren
• Analyseren van de aanleveringen en de lokale kantoren om toelichting vragen op basis van de overschrijding van materialiteitsgrenzen
• Zorgdragen voor de periodieke kwartaalrapportage aan Group Tax
• Zorgdragen voor de periodieke DNB rapportage, onder andere Landenrisico rapportage, Liquiditeitsrisico rapportage, vreemde valuta rapportage, betalingsbalansrapportage en SOx schema’s
• Zorgdragen voor ingevulde IFRS en SOx 404 control schema’s door lokale kantoren en de review hiervan
• Verbetervoorstellen aandragen voor het rapportage systeem, review en testen van de aanpassingen
• Bouwen van queries in Business Objects Business Intelligence voor financial reporting
• Berekeningen voor dividenduitkeringen aanleveren
• Voorbereiden van de te deponeren jaarrekeningen
• In productie nemen van ontwikkelde geautomatiseerde equitization proces
• Betrokken zijn in de Letter of Representation proces en jaareinde sluitingsproces
• In samenwerking met Legal en Group Tax, entiteiten voor liquidatie voorbereiden
• Vragen over rapportage beantwoorden aan interne en externe stakeholders

2000 – 2003 Senior Medewerker Financial Reporting, ING Bank, Payment Products & Services en Nostro Management, Amsterdam
Taken:
• Administratie voeren van de afdeling Vreemde Valuta en Deviezen (VV&D)
• De overdracht van de administratie VV&D naar de Payment Products & Services (PP&S) afdeling
• Oplossen van verschillen op de tussenrekening van VV&D
• Dagelijkse beheer van de General Ledger accounts van zowel VV&D als PP&S
• Signaleren van de tekortkomingen in de administratieve procedures en proactief voorstellen tot verbeteringen aandragen en uitvoeren
• Beheer van de ING Nostro en Loro rekeningen met samenwerking van de ING Treasury desks Amsterdam en London
• Coördineren en review van de maandelijkse rapportage.

1998 – 2000 Cluster Hoofd Administratie, ING Bank, Vreemde Valuta en Deviezen,
Amsterdam.
Taken:
• Leidinggeven aan 2 medewerkers
• Administratie voeren van Vreemde Valuta en Deviezen afdeling
• Meewerken aan de softwarematige aanpassing voor de euro en beheer van het tandemsysteem bij deze afdeling
• Initiatief nemen voor het doorvoeren van verbeteringen in de administratieve procedures
• Ondersteunen van de Cluster Hoofd Valuta Voorraad en Sectie Chef Vreemde Valuta en Deviezen met dagelijkse werkzaamheden
• Maandelijkse rapportage aan de afdeling PP&S

1997 – 1998 Senior Medewerker Financial Reporting, ING Bank, Facility Management, Amsterdam.
Taken:
• Aansluitingen controleren en consolideren van management rapportage in het Hyperion system
• Tekortkomingen bepalen en oplossen in de administratieve procedures
• Bijdragen bij de nieuwe opzet van de financiële afdeling.

1994 – 1997 Hoofd Administratie, Hotel Contact B.V., Den Haag.
Taken:
• Advisering bij de aanschaf van en aanschaf nieuwe Exact Software
• In productie nemen van een nieuwe rekeningenschema voor het voeren van de administratie
• Rapporten bouwen voor management rapportage
• Beheer debiteuren, crediteuren, facturering en cashflow management
• Bijdragen aan management rapportages en jaarlijkse budgets
• Consolidatie van de verschillende maatschappijen
• Jaarrekening gereedmaken voor Audit, management- en verschillen analyses
• Aangiften loonbelasting en BTW
• Verbeteringen in de administratieve procedures doorvoeren en de Directie bijstaan bij de diverse vraagstukken
• Een stagiaire begeleiden
• Communicatie met zowel interne als externe stakeholders

1993 – 1994 Medewerker Gemeentelijke Belastingen en Verzekeringen,
Gemeente Zoetermeer, Zoetermeer.
Taken:
• Beoordelen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen betreffende onroerend zaak belasting en afvalstoffenheffing)
• Analyse en aansluiting van de gemeentelijke informatie met kadastrale registers met betrekking tot bedrijfsvestiging in de gemeente

1990 – 1992 Assistant-Accountant, VB Accountants /Deloitte Utrecht in
Samenwerking met Accountantsbureau Eilandgebied Curaçao (AEC).

Doel hierbij is om overheidsaudit ervaringen te verwerven. Dit betrof een
Stage overeenkomst met samenwerking van Accountantsbureau Eilandgebied Curaçao (AEC).

Assistant-Controller, ALPINVEST Holding N.V., Den Haag
Taken: Opzetten van de nieuwe administratie met de in productie name van Exact E-Account software, het opnieuw herinrichten van de administratieve
organisatie en de Controller ondersteunen in de kwartaal en jaar
werkzaamheden. Dit betrof de stage voor de HEAO Accountancy opleiding 4e
jaar aan de Haagse Hogeschool.

1989 Assistant-Accountant, PriceWaterhouseCoopers (Coopers&
Lybrand Dijker van Dien Registeraccountants), Rotterdam. Dit betrof de
stage voor de HEAO Accountancy opleiding 2e jaar aan de Haagse
Hogeschool.

Werkervaring

2013 – 2014 Medewerker Finance en Control, ING Group, Amsterdam
Taken:
• IFRS2 Share-based payment berekeningen en lokale kantoren ING Bank, ING Investment Management en NN Group voorzien van de IFRS2 toelichtingen
• Verantwoordelijk voor de afstemming van diverse toelichtingen en onderbouwingen voor de geconsolideerde financiële verslagen van ING Group, ING Bank en NN Group.

2013 – 2013 Medewerker Global Procurement Bank, ING Bank, Global Procurement Bank,
Amsterdam
Taken:
• Maandelijkse rapportage van inkoopbesparingen en lopende inkoop contracten voor de verschillende regio’s.
• Bijdrage leveren aan de inkoop categorie rapportage structuur mapping in verband met wijzigende inzichten.

2003 – 2013 Financial Accounting and Reporting Medewerker Global, ING Real Estate Investment management Holding B.V., The Hague.
Taken:
• Coördineren en bewaken van de eindemaand aanleveringen door de lokale kantoren
• Analyseren van de aanleveringen en de lokale kantoren om toelichting vragen op basis van de overschrijding van materialiteitsgrenzen
• Zorgdragen voor de periodieke kwartaalrapportage aan Group Tax
• Zorgdragen voor de periodieke DNB rapportage, onder andere Landenrisico rapportage, Liquiditeitsrisico rapportage, vreemde valuta rapportage, betalingsbalansrapportage en SOx schema’s
• Zorgdragen voor ingevulde IFRS en SOx 404 control schema’s door lokale kantoren en de review hiervan
• Verbetervoorstellen aandragen voor het rapportage systeem, review en testen van de aanpassingen
• Bouwen van queries in Business Objects Business Intelligence voor financial reporting
• Berekeningen voor dividenduitkeringen aanleveren
• Voorbereiden van de te deponeren jaarrekeningen
• In productie nemen van ontwikkelde geautomatiseerde equitization proces
• Betrokken zijn in de Letter of Representation proces en jaareinde sluitingsproces
• In samenwerking met Legal en Group Tax, entiteiten voor liquidatie voorbereiden
• Vragen over rapportage beantwoorden aan interne en externe stakeholders

2000 – 2003 Senior Medewerker Financial Reporting, ING Bank, Payment Products & Services en Nostro Management, Amsterdam
Taken:
• Administratie voeren van de afdeling Vreemde Valuta en Deviezen (VV&D)
• De overdracht van de administratie VV&D naar de Payment Products & Services (PP&S) afdeling
• Oplossen van verschillen op de tussenrekening van VV&D
• Dagelijkse beheer van de General Ledger accounts van zowel VV&D als PP&S
• Signaleren van de tekortkomingen in de administratieve procedures en proactief voorstellen tot verbeteringen aandragen en uitvoeren
• Beheer van de ING Nostro en Loro rekeningen met samenwerking van de ING Treasury desks Amsterdam en London
• Coördineren en review van de maandelijkse rapportage.

1998 – 2000 Cluster Hoofd Administratie, ING Bank, Vreemde Valuta en Deviezen,
Amsterdam.
Taken:
• Leidinggeven aan 2 medewerkers
• Administratie voeren van Vreemde Valuta en Deviezen afdeling
• Meewerken aan de softwarematige aanpassing voor de euro en beheer van het tandemsysteem bij deze afdeling
• Initiatief nemen voor het doorvoeren van verbeteringen in de administratieve procedures
• Ondersteunen van de Cluster Hoofd Valuta Voorraad en Sectie Chef Vreemde Valuta en Deviezen met dagelijkse werkzaamheden
• Maandelijkse rapportage aan de afdeling PP&S

1997 – 1998 Senior Medewerker Financial Reporting, ING Bank, Facility Management, Amsterdam.
Taken:
• Aansluitingen controleren en consolideren van management rapportage in het Hyperion system
• Tekortkomingen bepalen en oplossen in de administratieve procedures
• Bijdragen bij de nieuwe opzet van de financiële afdeling.

1994 – 1997 Hoofd Administratie, Hotel Contact B.V., Den Haag.
Taken:
• Advisering bij de aanschaf van en aanschaf nieuwe Exact Software
• In productie nemen van een nieuwe rekeningenschema voor het voeren van de administratie
• Rapporten bouwen voor management rapportage
• Beheer debiteuren, crediteuren, facturering en cashflow management
• Bijdragen aan management rapportages en jaarlijkse budgets
• Consolidatie van de verschillende maatschappijen
• Jaarrekening gereedmaken voor Audit, management- en verschillen analyses
• Aangiften loonbelasting en BTW
• Verbeteringen in de administratieve procedures doorvoeren en de Directie bijstaan bij de diverse vraagstukken
• Een stagiaire begeleiden
• Communicatie met zowel interne als externe stakeholders

1993 – 1994 Medewerker Gemeentelijke Belastingen en Verzekeringen,
Gemeente Zoetermeer, Zoetermeer.
Taken:
• Beoordelen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen betreffende onroerend zaak belasting en afvalstoffenheffing)
• Analyse en aansluiting van de gemeentelijke informatie met kadastrale registers met betrekking tot bedrijfsvestiging in de gemeente

1990 – 1992 Assistant-Accountant, VB Accountants /Deloitte Utrecht in
Samenwerking met Accountantsbureau Eilandgebied Curaçao (AEC).

Doel hierbij is om overheidsaudit ervaringen te verwerven. Dit betrof een
Stage overeenkomst met samenwerking van Accountantsbureau Eilandgebied Curaçao (AEC).

Assistant-Controller, ALPINVEST Holding N.V., Den Haag
Taken: Opzetten van de nieuwe administratie met de in productie name van Exact E-Account software, het opnieuw herinrichten van de administratieve
organisatie en de Controller ondersteunen in de kwartaal en jaar
werkzaamheden. Dit betrof de stage voor de HEAO Accountancy opleiding 4e
jaar aan de Haagse Hogeschool.

1989 Assistant-Accountant, PriceWaterhouseCoopers (Coopers&
Lybrand Dijker van Dien Registeraccountants), Rotterdam. Dit betrof de
stage voor de HEAO Accountancy opleiding 2e jaar aan de Haagse
Hogeschool.

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
2010 Vrije Universiteit, FEWEB, Amsterdam, Certified Management Accountant, ICMA. Verwacht 2015

1997-2001 De Haagse Hogeschool, Economie en Management. Bachelor in Accountant-Administratie Consulent met certificerend bevoegdheid en Register Accountant.
Afstudeerscriptie: Reorganisatie; de beïnvloeding van de kwaliteit van informatievoorziening door de organisatiestructuur.

1975 – 1984 Peter Stuyvesant College, Curaçao, HAVO

Cursussen en trainingen
IFRS cursussen: IAS16 Real Estate Investment Classification, IAS40 Investment property and IAS36 impairment of Assets, IAS21 Currency Translation Adjustments, IAS22/IFRS3 Business Combinations and IAS32 and IAS39/IFRS9 Financial Instruments and Hedge Accounting, IAS19 Employee benefits and IFRS2 Share-based payment, IAS 34 Interim Financial Reporting, IAS31/IFRS11 Financial reporting of interests in Joint Ventures, IFRS5 Discontinued operations, IFRS10 Consolidated financial statements, IAS12 Income Taxes
Workshops Institute of Management Accountant Amsterdam Chapter: Management and Control of Alliances in Practice, Finance through Projects, New trends in Performance Management, Strategic Finance Workshop: XBRL, Creating shareholder value: easier said than done, Mergers and acquisitions: the day after, Changing roles of controllers in companies, Financial reporting controls, Budgeting in Practice, Financial Statement analysis, Management Accounting in Practice, Control Framework in Banking and Value Creation in Management Control Systems.

ING interne trainingen: Fiscaliteit en vastgoed, Business Objects – Web Intelligence XI en Capital Contributions & (interim) dividends in ING. Basel III basis.

Algemene Vaardigheden
IT vaardigheden
Exact Global, PeopleSoft reporting system, Business Objects Web Intelligence, Hyperion Essbase, Hyperion Loan and Cash Management, Hyperion GAUDI, Hyperion Aramis , Zycus Procurement and management reporting.

Opleiding

Opleidingen
2010 Vrije Universiteit, FEWEB, Amsterdam, Certified Management Accountant, ICMA. Verwacht 2015

1997-2001 De Haagse Hogeschool, Economie en Management. Bachelor in Accountant-Administratie Consulent met certificerend bevoegdheid en Register Accountant.
Afstudeerscriptie: Reorganisatie; de beïnvloeding van de kwaliteit van informatievoorziening door de organisatiestructuur.

1975 – 1984 Peter Stuyvesant College, Curaçao, HAVO

Cursussen en trainingen
IFRS cursussen: IAS16 Real Estate Investment Classification, IAS40 Investment property and IAS36 impairment of Assets, IAS21 Currency Translation Adjustments, IAS22/IFRS3 Business Combinations and IAS32 and IAS39/IFRS9 Financial Instruments and Hedge Accounting, IAS19 Employee benefits and IFRS2 Share-based payment, IAS 34 Interim Financial Reporting, IAS31/IFRS11 Financial reporting of interests in Joint Ventures, IFRS5 Discontinued operations, IFRS10 Consolidated financial statements, IAS12 Income Taxes
Workshops Institute of Management Accountant Amsterdam Chapter: Management and Control of Alliances in Practice, Finance through Projects, New trends in Performance Management, Strategic Finance Workshop: XBRL, Creating shareholder value: easier said than done, Mergers and acquisitions: the day after, Changing roles of controllers in companies, Financial reporting controls, Budgeting in Practice, Financial Statement analysis, Management Accounting in Practice, Control Framework in Banking and Value Creation in Management Control Systems.

ING interne trainingen: Fiscaliteit en vastgoed, Business Objects – Web Intelligence XI en Capital Contributions & (interim) dividends in ING. Basel III basis.

Algemene Vaardigheden
IT vaardigheden
Exact Global, PeopleSoft reporting system, Business Objects Web Intelligence, Hyperion Essbase, Hyperion Loan and Cash Management, Hyperion GAUDI, Hyperion Aramis , Zycus Procurement and management reporting.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Papiaments (Uitstekend), Spaans (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Papiaments (Uitstekend), Spaans (Goed)

Hobby's & interesses

Fitness, boeken en vakliteratuur lezen, fotografie en reizen

Hobby's & interesses

Fitness, boeken en vakliteratuur lezen, fotografie en reizen

Eigenschappen

Als een financieel professional in accounting, rapportage en Controlling, met oog voor detail en gedreven door enthousiasme en doorzettingsvermogen, werk ik het liefst in een internationale omgeving. Ik krijg energie bij het werken aan ambitieuze en klantgerichte projecten met uitdagende tijdslijnen. Ik houd van aanpakken maar zorg ook voor stabiliteit in teams. Daarnaast maak ik zaken bespreekbaar. Voor mij is het belangrijk dat de team waartoe ik behoor, kwaliteit levert en op een efficiënte manier werkt.

Eigenschappen

Als een financieel professional in accounting, rapportage en Controlling, met oog voor detail en gedreven door enthousiasme en doorzettingsvermogen, werk ik het liefst in een internationale omgeving. Ik krijg energie bij het werken aan ambitieuze en klantgerichte projecten met uitdagende tijdslijnen. Ik houd van aanpakken maar zorg ook voor stabiliteit in teams. Daarnaast maak ik zaken bespreekbaar. Voor mij is het belangrijk dat de team waartoe ik behoor, kwaliteit levert en op een efficiënte manier werkt.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Finance
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hac-Wah Ng te bekijken

Mijn documenten