• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

WERKERVARING
jan. 2002 t/m apr. 2014 Projectmedewerker
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling GEO Informatie & Erfpachtbedrijf

Werkzaamheden:
- Voorbereiden en uitwerken van projecten;
- Behandelen inkomende- en uitgaande telefoongesprekken, post en mailverkeer erfpachters,
notariskantoren, taxateurs, makelaars, burgers;
- informatie verstrekking over bepalingen in reglementen en verordeningen aan erfpachters,
notariskantoren, taxateurs, makelaars, burgers;
- Dossiervorming en bewaken voortgang (financiële) overzichten;
- Het compleet maken van dossiers (volmachten, akten, tekeningen)
- Opstellen, verwerken en beheren van rapportages, dossiers, facturen (zowel digitaal als fysiek), ;
- Het organiseren en bijwonen van informatie avonden voor erfpachters en belanghebbenden;
- Behandelen en aanpassen conceptakten op juridische onjuistheden;
- Aanmaak juridische besluiten en obligatoire overeenkomsten, getoetst aan de juridische wetgeving en
de Algemene Bepalingen voor uitgifte erfpacht (Verordening AB 2010);
- Bewaken voortgang en afdoen van lopende juridische zaken, klachten en bezwaarbrieven;
- Behandelen inkomende- en uitgaande correspondentie;
- Ontvangen en verwerken besluiten, overeenkomsten en contracten;
- Toetsen binnenkomende (digitale) poststukken op volledigheid;
- Scannen, registreren en beheren in- en uitgaande (digitale) poststukken;
- Management ondersteuning, bijhouden urenregistratie, notuleren, bewaken financiële overzichten;
Referentie : dhr. Richard van Dongen, tel. 0630858537, collega, afdeling financ. adm.

aug. 2011 t/m juni 2012 Projectcoördinator : KNVB en Stichting Zebra te Den Haag,
Werkzaamheden:
- Voorbereiden, plannen en uitwerken van project Straatvoetbal;
- Aansturen projectmedewerkers, stagiaires, leiders;
- Opstellen, verwerken en beheren van rapportages, overzichten;
- communiceren management en met externe organisaties;
- Werken met deadlines/targets;
- Organiseren en coördineren toernooien;
- Oplossen knelpunten en snel inspelen op veranderingen;

nov. 1999 t/m dec. 2001 Medewerker Parkeervergunningen
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren
Werkzaamheden:

- Behandelen van vergunningaanvragen volgens gemeentelijke verordeningen;
- In behandeling nemen en afdoen van aanvragen van gehandicaptenparkeerkaart/ plaats;
- Dossiers afhandelen, bewaken financiële overzichten, opmaak nota’s;
- Behandelen, opstellen conceptvergunning/brief en verwerken medische keuringen;
- In behandeling nemen van kentekenwijzigingen;
- Verstrekken informatie over procedures m.b.t. het verstrekken van vergunningen en over bepalingen
in reglementen en verordeningen, zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk;
- Verstrekken parkeervergunningen, ontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten;
- Toewijzen Invalidenparkeerplaats na toetsing plaatsbepaling;
- Balie werkzaamheden (frontoffice en backoffice), kas opmaak, notuleren en archiveren;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post;
- Behandelen van bezwaarbrieven, klachten, informatie verstrekken via mail, telefonisch of aan de balie;
Referentie : dhr. Paul Langezaal, tel.0651099102 of 0703536904, manager afdeling Parkeervergunningen

apr. 1997 t/m okt. 1999 Bedrijfsadministratief medewerker
Hoofdproductschap Akkerbouw, afdeling Uitvoering Regelingen, Semi overheid te Den Haag

Werkzaamheden:
- Belast met het onderdeel Herstructurering Broodbakkerij;
- Gegevens muteren en tekstverwerken, onderhouden adressen bestand;
- Opmaken afrekeningsstaten voor bakkerijen, handelaren;
- Correspondentie voeren, telefonisch onderhoud cliënten, notuleren, archiveren;
- Voortgang bewaken financiële overzichten (debet en credit) m.b.t. ambtshalve heffingen;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post.

jan. 1996 t/m mrt. 1996 Administratief medewerker
Paloeloe Travel, Reisbureau te Den Haag
Werkzaamheden:
- Administratie en planning, factureren, tekstverwerken, aanmaak offertes;
- Correspondentie, bijhouden reisboekingen en annuleringen;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post;
- Ontwerpen van reclame affiches;
- Telefonisch en mondeling onderhoud Touroperators, cliënten.

apr. 1996 t/m aug. 1996 Financieel administratief medewerker
C.C. de la Bije B.V., Administratiekantoor voor Vereniging van Eigenaren te Den Haag
Werkzaamheden:
- Onderhouden van alle administratieve handelingen voor verschillende V. v. E.’ s:
- Opmaken en versturen van nota’s, agendabeheer leidinggevende, debet en credit;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post, archiveren;
- Behandelen inkomende- en uitgaande telefoongesprekken, verzorgen van de correspondentie;
- Opstellen agenda en notulen van de ledenvergaderingen;
- Bijhouden ledenadministratie, controle en verwerking van inkoop- en verkoopfacturen;
- Ontvangen en verwerken contracten, maandelijkse bijdragen;
- Organiseren en bijwonen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Versturen uitnodiging, volmacht, presentielijst en agenda met bijlagen;
- Verzenden vergaderstukken en notulen van de ledenvergaderingen;
- Ontvangen en vastleggen van klachten en geschillen.

apr. 1994 t/m mei 1994 Vertegenwoordiger, The Promotie Team, werkzaamheden: callcenter en promoten restaurants

nov. 1993 t/m febr. 1994 Vertegenwoordiger, Nexer Home Products, werkzaamheden: callcenter en verkoop huishoudelijk apparatuur

juni 1993 t/m sept. 1993 Data entry medewerker, Ministerie van Justitie te Den Haag, werkzaamheden: data entry.

Werkervaring

WERKERVARING
jan. 2002 t/m apr. 2014 Projectmedewerker
Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling GEO Informatie & Erfpachtbedrijf

Werkzaamheden:
- Voorbereiden en uitwerken van projecten;
- Behandelen inkomende- en uitgaande telefoongesprekken, post en mailverkeer erfpachters,
notariskantoren, taxateurs, makelaars, burgers;
- informatie verstrekking over bepalingen in reglementen en verordeningen aan erfpachters,
notariskantoren, taxateurs, makelaars, burgers;
- Dossiervorming en bewaken voortgang (financiële) overzichten;
- Het compleet maken van dossiers (volmachten, akten, tekeningen)
- Opstellen, verwerken en beheren van rapportages, dossiers, facturen (zowel digitaal als fysiek), ;
- Het organiseren en bijwonen van informatie avonden voor erfpachters en belanghebbenden;
- Behandelen en aanpassen conceptakten op juridische onjuistheden;
- Aanmaak juridische besluiten en obligatoire overeenkomsten, getoetst aan de juridische wetgeving en
de Algemene Bepalingen voor uitgifte erfpacht (Verordening AB 2010);
- Bewaken voortgang en afdoen van lopende juridische zaken, klachten en bezwaarbrieven;
- Behandelen inkomende- en uitgaande correspondentie;
- Ontvangen en verwerken besluiten, overeenkomsten en contracten;
- Toetsen binnenkomende (digitale) poststukken op volledigheid;
- Scannen, registreren en beheren in- en uitgaande (digitale) poststukken;
- Management ondersteuning, bijhouden urenregistratie, notuleren, bewaken financiële overzichten;
Referentie : dhr. Richard van Dongen, tel. 0630858537, collega, afdeling financ. adm.

aug. 2011 t/m juni 2012 Projectcoördinator : KNVB en Stichting Zebra te Den Haag,
Werkzaamheden:
- Voorbereiden, plannen en uitwerken van project Straatvoetbal;
- Aansturen projectmedewerkers, stagiaires, leiders;
- Opstellen, verwerken en beheren van rapportages, overzichten;
- communiceren management en met externe organisaties;
- Werken met deadlines/targets;
- Organiseren en coördineren toernooien;
- Oplossen knelpunten en snel inspelen op veranderingen;

nov. 1999 t/m dec. 2001 Medewerker Parkeervergunningen
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling Parkeren
Werkzaamheden:

- Behandelen van vergunningaanvragen volgens gemeentelijke verordeningen;
- In behandeling nemen en afdoen van aanvragen van gehandicaptenparkeerkaart/ plaats;
- Dossiers afhandelen, bewaken financiële overzichten, opmaak nota’s;
- Behandelen, opstellen conceptvergunning/brief en verwerken medische keuringen;
- In behandeling nemen van kentekenwijzigingen;
- Verstrekken informatie over procedures m.b.t. het verstrekken van vergunningen en over bepalingen
in reglementen en verordeningen, zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk;
- Verstrekken parkeervergunningen, ontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten;
- Toewijzen Invalidenparkeerplaats na toetsing plaatsbepaling;
- Balie werkzaamheden (frontoffice en backoffice), kas opmaak, notuleren en archiveren;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post;
- Behandelen van bezwaarbrieven, klachten, informatie verstrekken via mail, telefonisch of aan de balie;
Referentie : dhr. Paul Langezaal, tel.0651099102 of 0703536904, manager afdeling Parkeervergunningen

apr. 1997 t/m okt. 1999 Bedrijfsadministratief medewerker
Hoofdproductschap Akkerbouw, afdeling Uitvoering Regelingen, Semi overheid te Den Haag

Werkzaamheden:
- Belast met het onderdeel Herstructurering Broodbakkerij;
- Gegevens muteren en tekstverwerken, onderhouden adressen bestand;
- Opmaken afrekeningsstaten voor bakkerijen, handelaren;
- Correspondentie voeren, telefonisch onderhoud cliënten, notuleren, archiveren;
- Voortgang bewaken financiële overzichten (debet en credit) m.b.t. ambtshalve heffingen;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post.

jan. 1996 t/m mrt. 1996 Administratief medewerker
Paloeloe Travel, Reisbureau te Den Haag
Werkzaamheden:
- Administratie en planning, factureren, tekstverwerken, aanmaak offertes;
- Correspondentie, bijhouden reisboekingen en annuleringen;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post;
- Ontwerpen van reclame affiches;
- Telefonisch en mondeling onderhoud Touroperators, cliënten.

apr. 1996 t/m aug. 1996 Financieel administratief medewerker
C.C. de la Bije B.V., Administratiekantoor voor Vereniging van Eigenaren te Den Haag
Werkzaamheden:
- Onderhouden van alle administratieve handelingen voor verschillende V. v. E.’ s:
- Opmaken en versturen van nota’s, agendabeheer leidinggevende, debet en credit;
- Behandelen van inkomende- en uitgaande post, archiveren;
- Behandelen inkomende- en uitgaande telefoongesprekken, verzorgen van de correspondentie;
- Opstellen agenda en notulen van de ledenvergaderingen;
- Bijhouden ledenadministratie, controle en verwerking van inkoop- en verkoopfacturen;
- Ontvangen en verwerken contracten, maandelijkse bijdragen;
- Organiseren en bijwonen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;
- Versturen uitnodiging, volmacht, presentielijst en agenda met bijlagen;
- Verzenden vergaderstukken en notulen van de ledenvergaderingen;
- Ontvangen en vastleggen van klachten en geschillen.

apr. 1994 t/m mei 1994 Vertegenwoordiger, The Promotie Team, werkzaamheden: callcenter en promoten restaurants

nov. 1993 t/m febr. 1994 Vertegenwoordiger, Nexer Home Products, werkzaamheden: callcenter en verkoop huishoudelijk apparatuur

juni 1993 t/m sept. 1993 Data entry medewerker, Ministerie van Justitie te Den Haag, werkzaamheden: data entry.

Lees meer

Opleiding

OPLEIDINGEN
2015 Sociaal Juridisch medewerker (MBO), Scheidegger opleidingen (nog te volgen spoedig)
1995/1996 Bedrijfsadministratief medewerker; Tinbergen Economie ECABO te Den Haag (Diploma)
1994/1995 Informatica ; Informatica Scholing Instituut te Den Haag
1991/1992 M.E.A.O. ; Commerciële economie, Groen van Prinsterercollege te Den Haag
1982/1991 H.A.V.O. ; Sint Janscollege en Groen van Prinsterercollege te Den Haag (Diploma)
1986/1987 M.A.V.O. ; Daltonschool Louis Hage te Den Haag (Diploma)
CURSUSSEN
2008 Excel voor gevorderden (Certificaat)
2004 Assistent makelaar Vastgoed (module); Morel Makelaars Instituut te Rotterdam (Certificaat)
2004 Bouwkunde (module); Morel Makelaars Instituut te Rotterdam (Certificaat)
2000 Quattro Pro 8, Word Perfect 8, Netscape Navigator, instituut GIOP te Den Haag (Certificaten)
2000 Balie medewerker, Richmond training te Den Haag (Certificaat)
1998 Windows 95, Word 97, TRE-Onderwijsgroep te Den Haag (Certificaten)
1996 Basistraining Toezichthouder, Leerwerkcentrum te Den Haag (Certificaat)

AUTOMATISERINGSKENNIS
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Oracle, Quattro Pro 8, EBIS, RDW, Digi AS, GroupWise, GER4ALL, KAD4ALL, AS400, GBA (Gemeentelijke Basis administratie), GBD (Gemeentelijke Belastingdienst), Windows 95, Word 97, Word Perfect 5.1, MS dos 5.0, Exact, EBIS (Centric).

Opleiding

OPLEIDINGEN
2015 Sociaal Juridisch medewerker (MBO), Scheidegger opleidingen (nog te volgen spoedig)
1995/1996 Bedrijfsadministratief medewerker; Tinbergen Economie ECABO te Den Haag (Diploma)
1994/1995 Informatica ; Informatica Scholing Instituut te Den Haag
1991/1992 M.E.A.O. ; Commerciële economie, Groen van Prinsterercollege te Den Haag
1982/1991 H.A.V.O. ; Sint Janscollege en Groen van Prinsterercollege te Den Haag (Diploma)
1986/1987 M.A.V.O. ; Daltonschool Louis Hage te Den Haag (Diploma)
CURSUSSEN
2008 Excel voor gevorderden (Certificaat)
2004 Assistent makelaar Vastgoed (module); Morel Makelaars Instituut te Rotterdam (Certificaat)
2004 Bouwkunde (module); Morel Makelaars Instituut te Rotterdam (Certificaat)
2000 Quattro Pro 8, Word Perfect 8, Netscape Navigator, instituut GIOP te Den Haag (Certificaten)
2000 Balie medewerker, Richmond training te Den Haag (Certificaat)
1998 Windows 95, Word 97, TRE-Onderwijsgroep te Den Haag (Certificaten)
1996 Basistraining Toezichthouder, Leerwerkcentrum te Den Haag (Certificaat)

AUTOMATISERINGSKENNIS
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Oracle, Quattro Pro 8, EBIS, RDW, Digi AS, GroupWise, GER4ALL, KAD4ALL, AS400, GBA (Gemeentelijke Basis administratie), GBD (Gemeentelijke Belastingdienst), Windows 95, Word 97, Word Perfect 5.1, MS dos 5.0, Exact, EBIS (Centric).

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Turks (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Turks (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

NEVENACTIVITEITEN/HOBBY’S
2010 UEFA C /Voetbaltrainer-Coach TC III Jeugdvoetbal, KNVB te Zeist, (Diploma)
2003 t/m heden Voetbaltrainer : Bij verschillende clubs, werkzaamheden: Trainen/coachen jeugd en senioren

Hobby's & interesses

NEVENACTIVITEITEN/HOBBY’S
2010 UEFA C /Voetbaltrainer-Coach TC III Jeugdvoetbal, KNVB te Zeist, (Diploma)
2003 t/m heden Voetbaltrainer : Bij verschillende clubs, werkzaamheden: Trainen/coachen jeugd en senioren

Lees meer

Eigenschappen

COMPETENTIES
Initiatiefrijk, resultaatgericht, overtuigingskracht, kwaliteitsgericht, leergierig, plannen en organiseren, stressbestendig, doorzetter, verantwoordelijkheidsgevoel, klantvriendelijk, dienstverlenend, flexibel, accuraat

Eigenschappen

COMPETENTIES
Initiatiefrijk, resultaatgericht, overtuigingskracht, kwaliteitsgericht, leergierig, plannen en organiseren, stressbestendig, doorzetter, verantwoordelijkheidsgevoel, klantvriendelijk, dienstverlenend, flexibel, accuraat

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Reizen & Recreatie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van AHMET GUCLU te bekijken

Mijn documenten