• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Met een ruime ervaring in het organiseren van verschillende bedrijfsvoeringen, zowel op facilitair gebied als financieel en inhoudelijk. Het is een rol waarin ik mij als een vis in het water voel.…

Persoonlijk

Met een ruime ervaring in het organiseren van verschillende bedrijfsvoeringen, zowel op facilitair gebied als financieel en inhoudelijk. Het is een rol waarin ik mij als een vis in het water voel. Bijna alle bedrijfsmatige aspecten komen hierin aan bod: nieuwe kansen creëren, innovatie van de bedrijfsprocessen, implementatie van ICT-oplossingen, duidelijke communicatie, leidinggeven, allen met als doel een beter bedrijfsresultaat te genereren.

Verscheidene studenten van de Hanze Hogeschool, The International Business School (IBS) en de Rijksuniversiteit Groningen liepen stage bij mij en zijn onder mijn supervisie afgestudeerd.

In mijn vrije tijd help ik statushouders hun weg te vinden richting inkomen, huisvesting, zorg en studie.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2018 - heden Programmasecretaris en adviseur Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) bij de Gemeente Amsterdam. Het stadsbrede programma is een belangrijke pijler bij het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie voor een veilige en leefbare stad. De invoering van IGH moet de gemeente in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie (rationele) beslissingen te nemen. Zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde doelen (op het gebied van leefbaarheid en veiligheid) kan behalen.

Als programmasecretaris ben ik samen met de programmamanager en implementatiemanager medeverantwoordelijk voor de invoering en borging van Informatiegestuurde Handhaving in de domeinen Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR), Veiligheid Openbaar Vervoer (VOV) Handhaving Werk en Inkomen (HWI), Bouw & Gebruik (Fysiek), Wonen en Horeca.

2013 - 2017 Projectmanager internationale projecten voor Zernike Business Development B.V. voornamelijk gericht op het toegankelijk maken van internationale markten en internationale coöperatie voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Projectmanager internationale projecten voor Zernikegroup Business Development B.V. (tevens participant in Idea Centers B.V.) inzake het project Euro Office Services, het project Secure Force, het project GREAC en het project 3rd Generation Science and Technology Parks binnen het 6th en 7th Framework Program en Leonardo da Vinci Program van de Europese Unie.

Augustus 2006 tot IDEA Centers B.V.
Oktober 2013
Director (0,6 fte) voor twee bedrijfsverzamelgebouwen (5700 m2 bvo) met een full-service incubator concept voor startende ondernemers. Hier fungeerde ik voornamelijk als klankbord voor de ondernemers.
Leidinggevende aan 4 fte.
Idea Centers is een participatie van de Zernike Group

Projectmanager internationale projecten (0,4 fte) voor Zernikegroup Business Development B.V. (tevens participant in Idea Centers B.V.) inzake het project “Euro Office Services”, het project “Secure Force” en het project “3rd Generations Science and Techology Parks” binnen het 6th en 7th Framework Program van de Europese Commissie.

Per 01 januari 2009 directeur van stichting Business Innovation Centre Noord Nederland. BIC Noord is een 100% dochter van de Zernike Group.
Januari 2005 tot Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
November 2005
Interim-management Hoofd Facilitaire Dienst (17.000 m2 bvo), direct leidinggevende aan 16 fte.
Verantwoordelijk voor BHV en implementatie Nood- en Ontruimingsplan.
Verantwoordelijk voor implementatie en uitrol toegangscontrolesysteem.


Augustus 2004 tot DiiP B.V.
Juli 2006
Op projectbasis werkzaam (freelance).
Ontwikkeling borging Bedrijfsveiligheidsplan en Incidentenregistratiesysteem, beschrijving sleutelplannen, BHV-plannen.


Juli 2002 tot juli 2004 ABC Managementgroep Veenendaal (locatie Amsterdam)

- Project manager facilitymanagement
- Consultant voor onderstaande bedrijven welke actief zijn op het gebied van domotica, intelligent gebouwbeheer en kostenefficiënte communicatie (VoIP). Voornamelijk gericht op vastgoedgebieden als kantoor- en wooncomplexen, scholen en andere op facilitair gebied arbeidsintensieve omgevingen.

o C++ Buildingautomation B.V.
o PIVoD Technologies B.V.
o Cherrytree International B.V.
o ViaEuropa Benelux B.V.


Maart 2000 tot juli 2002 Amsterdam Science Park

Facilitair manager van het Amsterdam Science Park (ASP) en voormalig Twinning Center. (21000 m2 bvo)
Het ASP bezit vijf bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers in de ICT en Biotechnologie en levert een uitgebreid scala aan faciliteiten voor de huurders.

- Leidinggevende aan facilitair assistent, officemanager, administratie, technische dienst en receptionisten, totaal 13,5 fte.
- Nam als opdrachtgever deel in het bouwteam voor de nieuwbouw van gebouw Matrix V (7000 m2 bvo)
- Inkooporganisatie ASP opgezet en aan de hand hiervan onderhouds- en prestatiecontracten afgesloten met verschillende leveranciers en installatiebedrijven met bijbehorende service level agreements (SLA’s).
- Lid van het Dagelijks Bestuur Wetenschaps en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW) inzake integraal parkmanagement.
- Lid van de werkgroep Energie Efficiency en Duurzaam Bouwen WTCW
- Lid van de werkgroep Data-infrastructuur WTCW
- Lid van de werkgroep Beveiliging WTCW


Augustus 1999 t/m februari 2000 Gerechtsdeurwaarderpraktijk Bouwhuis

- Juridisch medewerker / incassomedewerker
- Rolgemachtigde bij het Kantongerecht te Hoorn (NH)
- Accountmanager banken en verzekeringswezen
- Systeembeheerder
- Salesmanager


Januari 1998 t/m juli 1999 Informatie Beheer Groep

- Medewerker Bijzondere Invordering
- Meldpunt Schuldsanering
Medeverantwoordelijk voor de implementatie van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) binnen de IBG


Juni 1995 t/m december 1997 Stichting ABP / USZO (thans UWV)

- Afdeling Beheer
- Afdeling Uitkeringen Overheidspersoneel, onderafdeling Innen c.q. Gerechtelijke Invordering.


Maart, april en mei 1995 Uitzendwerk via Vedior/ASB Uitzendorganisatie

- Almeline Veromco (administratief)
- Boelens Jorritsma Makelaardij, afdeling Verzekeringen


Maart 1993 t/m februari 1995 Nederlandse Verzekeringsgroep

- Acceptant levens- en uitvaart- en spaarverzekeringen en hypotheken.


Oktober 1992 t/m december 1992 Transfer & Liaisonbureau van de Rijksuniversiteit Groningen

- Systeembeheer
- Administratief werk


September 1989 t/m februari 1992 Dierenbescherming Nederland

- Dierenverzorger en hondentrainer bij Laetitiahoeve te Zuidwolde (Gn)
- Zeehondencrèche te Pieterburen (administratief)

Werkervaring

2018 - heden Programmasecretaris en adviseur Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) bij de Gemeente Amsterdam. Het stadsbrede programma is een belangrijke pijler bij het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie voor een veilige en leefbare stad. De invoering van IGH moet de gemeente in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie (rationele) beslissingen te nemen. Zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde doelen (op het gebied van leefbaarheid en veiligheid) kan behalen.

Als programmasecretaris ben ik samen met de programmamanager en implementatiemanager medeverantwoordelijk voor de invoering en borging van Informatiegestuurde Handhaving in de domeinen Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR), Veiligheid Openbaar Vervoer (VOV) Handhaving Werk en Inkomen (HWI), Bouw & Gebruik (Fysiek), Wonen en Horeca.

2013 - 2017 Projectmanager internationale projecten voor Zernike Business Development B.V. voornamelijk gericht op het toegankelijk maken van internationale markten en internationale coöperatie voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Projectmanager internationale projecten voor Zernikegroup Business Development B.V. (tevens participant in Idea Centers B.V.) inzake het project Euro Office Services, het project Secure Force, het project GREAC en het project 3rd Generation Science and Technology Parks binnen het 6th en 7th Framework Program en Leonardo da Vinci Program van de Europese Unie.

Augustus 2006 tot IDEA Centers B.V.
Oktober 2013
Director (0,6 fte) voor twee bedrijfsverzamelgebouwen (5700 m2 bvo) met een full-service incubator concept voor startende ondernemers. Hier fungeerde ik voornamelijk als klankbord voor de ondernemers.
Leidinggevende aan 4 fte.
Idea Centers is een participatie van de Zernike Group

Projectmanager internationale projecten (0,4 fte) voor Zernikegroup Business Development B.V. (tevens participant in Idea Centers B.V.) inzake het project “Euro Office Services”, het project “Secure Force” en het project “3rd Generations Science and Techology Parks” binnen het 6th en 7th Framework Program van de Europese Commissie.

Per 01 januari 2009 directeur van stichting Business Innovation Centre Noord Nederland. BIC Noord is een 100% dochter van de Zernike Group.
Januari 2005 tot Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
November 2005
Interim-management Hoofd Facilitaire Dienst (17.000 m2 bvo), direct leidinggevende aan 16 fte.
Verantwoordelijk voor BHV en implementatie Nood- en Ontruimingsplan.
Verantwoordelijk voor implementatie en uitrol toegangscontrolesysteem.


Augustus 2004 tot DiiP B.V.
Juli 2006
Op projectbasis werkzaam (freelance).
Ontwikkeling borging Bedrijfsveiligheidsplan en Incidentenregistratiesysteem, beschrijving sleutelplannen, BHV-plannen.


Juli 2002 tot juli 2004 ABC Managementgroep Veenendaal (locatie Amsterdam)

- Project manager facilitymanagement
- Consultant voor onderstaande bedrijven welke actief zijn op het gebied van domotica, intelligent gebouwbeheer en kostenefficiënte communicatie (VoIP). Voornamelijk gericht op vastgoedgebieden als kantoor- en wooncomplexen, scholen en andere op facilitair gebied arbeidsintensieve omgevingen.

o C++ Buildingautomation B.V.
o PIVoD Technologies B.V.
o Cherrytree International B.V.
o ViaEuropa Benelux B.V.


Maart 2000 tot juli 2002 Amsterdam Science Park

Facilitair manager van het Amsterdam Science Park (ASP) en voormalig Twinning Center. (21000 m2 bvo)
Het ASP bezit vijf bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers in de ICT en Biotechnologie en levert een uitgebreid scala aan faciliteiten voor de huurders.

- Leidinggevende aan facilitair assistent, officemanager, administratie, technische dienst en receptionisten, totaal 13,5 fte.
- Nam als opdrachtgever deel in het bouwteam voor de nieuwbouw van gebouw Matrix V (7000 m2 bvo)
- Inkooporganisatie ASP opgezet en aan de hand hiervan onderhouds- en prestatiecontracten afgesloten met verschillende leveranciers en installatiebedrijven met bijbehorende service level agreements (SLA’s).
- Lid van het Dagelijks Bestuur Wetenschaps en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW) inzake integraal parkmanagement.
- Lid van de werkgroep Energie Efficiency en Duurzaam Bouwen WTCW
- Lid van de werkgroep Data-infrastructuur WTCW
- Lid van de werkgroep Beveiliging WTCW


Augustus 1999 t/m februari 2000 Gerechtsdeurwaarderpraktijk Bouwhuis

- Juridisch medewerker / incassomedewerker
- Rolgemachtigde bij het Kantongerecht te Hoorn (NH)
- Accountmanager banken en verzekeringswezen
- Systeembeheerder
- Salesmanager


Januari 1998 t/m juli 1999 Informatie Beheer Groep

- Medewerker Bijzondere Invordering
- Meldpunt Schuldsanering
Medeverantwoordelijk voor de implementatie van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) binnen de IBG


Juni 1995 t/m december 1997 Stichting ABP / USZO (thans UWV)

- Afdeling Beheer
- Afdeling Uitkeringen Overheidspersoneel, onderafdeling Innen c.q. Gerechtelijke Invordering.


Maart, april en mei 1995 Uitzendwerk via Vedior/ASB Uitzendorganisatie

- Almeline Veromco (administratief)
- Boelens Jorritsma Makelaardij, afdeling Verzekeringen


Maart 1993 t/m februari 1995 Nederlandse Verzekeringsgroep

- Acceptant levens- en uitvaart- en spaarverzekeringen en hypotheken.


Oktober 1992 t/m december 1992 Transfer & Liaisonbureau van de Rijksuniversiteit Groningen

- Systeembeheer
- Administratief werk


September 1989 t/m februari 1992 Dierenbescherming Nederland

- Dierenverzorger en hondentrainer bij Laetitiahoeve te Zuidwolde (Gn)
- Zeehondencrèche te Pieterburen (administratief)

Lees meer

Opleiding

2008 Management Development Programme door the Entrepreneur Business School and Scottish Enterprise in Edinburgh, Schotland.
(Business foundation, Intellectual property & product registration, Business planning & raising finance, Leadership, teambuilding & motivation, Sales & Marketing)

2007 International University for Creative Leadership and Entrepreneurship
Executive MBA, gepromoveerd op innovatieve technologie en entrepreneurship.

1999 Augustus 1999 t/m juni 2000 Universiteit van Utrecht
Opleiding Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

1992 Opleiding Applicatieontwikkelaar bij ’t Stin

1988 - 1989 Rijksuniversiteit Groningen
Studie Psychologie, Nieuw Griekse Taal en Letterkunde

1979 - 1988 VWO, Het Hogeland College te Warffum
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie I, Economie II, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Cursussen:
- Design, Branding and Marketing door Razormind
- MS Office pakket (Word, Excell, Access, Powerpoint, Publisher, Outlook)
- Crestron device programming
- Opleiding Management Consultant (nog volgend)

Opleiding

2008 Management Development Programme door the Entrepreneur Business School and Scottish Enterprise in Edinburgh, Schotland.
(Business foundation, Intellectual property & product registration, Business planning & raising finance, Leadership, teambuilding & motivation, Sales & Marketing)

2007 International University for Creative Leadership and Entrepreneurship
Executive MBA, gepromoveerd op innovatieve technologie en entrepreneurship.

1999 Augustus 1999 t/m juni 2000 Universiteit van Utrecht
Opleiding Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

1992 Opleiding Applicatieontwikkelaar bij ’t Stin

1988 - 1989 Rijksuniversiteit Groningen
Studie Psychologie, Nieuw Griekse Taal en Letterkunde

1979 - 1988 VWO, Het Hogeland College te Warffum
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde A, Economie I, Economie II, Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Cursussen:
- Design, Branding and Marketing door Razormind
- MS Office pakket (Word, Excell, Access, Powerpoint, Publisher, Outlook)
- Crestron device programming
- Opleiding Management Consultant (nog volgend)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Griekenland, honden

Hobby's & interesses

Griekenland, honden

Eigenschappen

Enthousiasme, leergierigheid, accuratesse, betrokkenheid en creativiteit.

Eigenschappen

Enthousiasme, leergierigheid, accuratesse, betrokkenheid en creativiteit.

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Interim
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bas Ennik te bekijken