• Werkzoekend: Nee
  • Zichtbaarheid: Openbaar
  • Delen:

Persoonlijk


Vincent van der Toorn Eigenaar van : www.veocee.nl Planetenbaan 122 3721LD Bilthoven 06 30331158 Personalia Geboortedatum: 17 juli 1965 Burgerlijke staat: samenwonend, 2 kinderen Rijbewijs: BE…

Persoonlijk

Vincent van der Toorn Eigenaar van : www.veocee.nl
Planetenbaan 122
3721LD Bilthoven
06 30331158
Personalia
Geboortedatum: 17 juli 1965
Burgerlijke staat: samenwonend, 2 kinderen
Rijbewijs: BE


Profiel Uitgebreide leidinggevende ervaring in meerdere segmenten van de zorg.
Prettige stijl van werken en een maatschappelijk betrokken mens. Beheerst de grip
op de finanacien en stimuleerd taakvolwassenheid.
Naast reguliere kennis van de antroposofische benadering.

Werkervaring
Januari 2011- 1 juni 2015
Lievegoed
Bilthoven
Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke handicap. De mens als geheel bekijken en behandelen. Zo denken en doen we bij Lievegoed. De persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving, met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit, naast een reguliere, op antroposofische grondslag. Manager werkt integraal. Onderstaande punten worden op de inhoud ook beheerst!
Na reorganisatie : Manager GGZ (beschermd en begeleid wonen)

 Eindverantwoordelijk voor effectieve, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de bedrijfsvoering: Eindverantwoordelijk leidinggevende voor de landelijke AWBZ in de divisie GGZ.
 Bewaken en afspreken van de vastgestelde operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen. Incl. onderhandeling met Achmea zorgkantoor, gemeenten PGB en AWBZ financiering
 Creëren van een goed werk-, en organisatieklimaat
 Budgetverantwoording (2,5 mlj)
 Opstellen en bewaken jaarbegroting
 Eindverantwoordelijk voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting
 Het onderhouden van landelijke functionele kontakten met andere zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk of werkgebied en CIZ.
 Het vervullen van de spilfunctie tussen beleid en uitvoering
 Het zich kunnen opstellen en handelen als ondernemer, met ruime kennis van de markt
 zorgzwaartepakketen specialist, zorgpaden implementatie.
 Diverse projecten geleid: Transitie naar de WMO , implementatie EPD, aankopen en opstarten de kraal (begeleid en beschermd wonen boerderij in Kockengen) diverse dagbestedingstrajecten met onderaannemers contract met werkgever sdoor heel Nederland.Januari 2009- 1 januari 2011
Lievegoed
Bilthoven
Lievegoed biedt zorg, begeleiding en behandeling aan mensen met psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of een verstandelijke handicap. De mens als geheel bekijken en behandelen. Zo denken en doen we bij Lievegoed. De persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving, met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit, naast een reguliere, op antroposofische grondslag. Manager werkt duaal.
Manager klinische zorg GGZ ( witte hull en aanzet ZEIST)
Behandeling via biografie en leren door doen
 Eindverantwoordelijk voor effectieve, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de bedrijfsvoering: verantwoordelijk leidinggevende voor 2 klinische behandel afdelingen in de divisie GGZ.
 Bewaken en afspreken van de vastgestelde operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen.
 Creëren van een goed werk-, en organisatieklimaat
 Budgetverantwoording (1.8 mlj)
 Opstellen en bewaken jaarbegroting
 Eindverantwoordelijk voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting
 Het onderhouden van landelijke functionele kontakten met andere zorgaanbieders zoals verslavingsklinieken . justitie (diforzo).
 Het vervullen van de spilfunctie tussen beleid en uitvoering
 Het zich kunnen opstellen en handelen als ondernemer, met ruime kennis van de markt
 Bovengemiddelde kennis van DBC financiering en zorgpaden implementatie.


Juni’08- dec’08
De Stromen en Opmaat groep
Dordrecht
Opmaat is een organisatie voor thuiszorg, maatschappelijk welzijn en jeugdgezondheidszorg en is actief van Dordrecht tot en met Albrandswaard.
Teamleider a.i. thuiszorg van zorg- en dienstverlening aan medewerkers van teams en het vervullen van de spilfunctie van de extramurale zorg in de wijken waarbij men zich opstelt als een ondernemer. Er wordt thuiszorg geboden aan binnen de wijken Stadspolders en Dubbeldam.
Teamleider A.I
 Eindverantwoordelijk voor effectieve, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de zorgverlening: Eindverantwoordelijk leidinggevende voor de zorg in 2 wijken
 Realiseren van de vastgestelde operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen
 creëren van een goed werk-, en organisatieklimaat
 Budgetverantwoording
 Opstellen en bewaken jaarbegroting
 Eindverantwoordelijk voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting
 Het onderhouden van functionele kontakten met andere zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk of werkgebied
 Het vervullen van de spilfunctie tussen beleid en uitvoering
 Het zich kunnen opstellen en handelen als ondernemer, met ruime kennis van de markt

2007-2008
Zuwe thuiszorg
Woerden
Zuwe thuiszorg bestaat uit Zuwe Zorg en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Samen bieden zij onder meer ziekenhuiszorg, verpleeg-en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, dieetadvisering, cursussen en welzijnsdiensten.
Leidinggevend zorgmanager thuiszorg van zorg- en dienstverlening aan medewerkers van teams en het vervullen van de spilfunctie van de extramurale zorg in de wijken waarbij men zich opstelt als een ondernemer. Er wordt thuiszorg en extramurale zorg geboden in woon-en zorgappartementen voor circa 110 bewoners.
Zorgmanager
Zorgmanager
 Eindverantwoordelijk voor effectieve, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van de zorgverlening: Eindverantwoordelijk manager voor de zorg
 Budgetverantwoording
 Opstellen en bewaken jaarbegroting
 Eindverantwoordelijk voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting
 Het onderhouden van functionele kontakten met andere zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk of werkgebied
 Het vervullen van de spilfunctie tussen beleid en uitvoering
 Het zich kunnen opstellen en handelen als ondernemer

2004 – 2007
Huize Royal
Scheveningen
Huize Royal maakt deel uit van de zorggroep de Residentie, sinds 2004 Investors in People gecertificeerd.
Verzorgingshuis met 115 intramurale woningen met daarnaast 60 extramurale appartementen. Een dagopvang voor twaalf bezoekers per dag gedurende vijf dagen per week. En 25 cliënten zorg thuis.

Zorgmanager
Zorgmanager
 Eindverantwoordelijk manager voor de zorg
 Budgetverantwoording
 Ontwikkeling en realisatie aanvullende verpleeghuiszorgkamers, voorgeving thuiszorgorganisatie
 Implementeren beleid en verbetering zorgdienst door het professionaliseren van de zorg
 Implementeren methodiek functiegericht zorgdossier
 Afstemming tussen loongebouw en zorgzwaarte van de cliënten
 Inzetten van cultuur verandering traject van aanbod naar vraaggerichte zorg (inclusief consequenties voor inhoud van zorg, werkmethodiek en attitude en gedrag van medewerkers)
 Kennis en ervaringsdeskundige relevante wet en regelgeving
 Projectmanager van (ICT) trajecten AZR, ZOZ, ZZP, Plancare
 Voorzitter MIC-commissie
 Frequent deelnemer aan zorgwerkgroepen op stichtingsniveau


2000 -2004

Albert van Koningsbruggen
Utrecht
Albert van Koningsbruggen maakt deel uit van de stichting Continu.
Verpleeghuis met 180 intramurale plaatsen bestaande uit 90 somatische,
90 psychogeriatrische en 45 extramurale plaatsen.

2001-2004
Clustermanager psychogeriatrie
Integraal manager, 3 afdelingen, 90 cliënten 60 fte
De functie omvat ondermeer de volgende taken

 Resultaat verantwoordelijk manager (MT-lid)
 Leidinggevende avond-, weekend-, nachthoofden en zorgsecretariaat
 Budget verantwoording
 Lid van projectgroep ontwikkeling en realisatie nieuwbouw
 Vormgeven beleids/kwaliteitsontwikkeling
 Kennis en ervarings deskundige relevante wet en regelgeving

2000-2001
Afdelingshoofd (psychogeriatrie)
Integraal leidinggevende 1 afdeling, 30 cliënten -Totaal 20 fte.
1987 - 2000
Zonnehuis Stenia
Zeist
Stenia maakt deel uit van de Zonnehuizen Veldheim en Stenia, een heilpedagogisch instituut. Het heeft als doel kinderen en jeugdigen met ontwikkelingsstoornissen te behandelen. Deze behandeling, bestaande uit een geïntegreerde benadering van onderwijs, verzorging en medisch-therapeutische toepassingen, is gebaseerd op de antroposofische geesteswetenschap.

1996-2000
Groepshoofd
Als groepshoofd gewerkt op een drietal units. Waarbij in twee gevallen sprake was van het van grond af aan oprichten van een nieuwe groep (zowel kinderen als team).
Leiding geven aan en eindverantwoordelijk zijn voor het gehele team, inclusief vakantie oproep- en nachtwacht-krachten.
1996 - 1997


Lid Omvormingsplatform
Het omvormingsplatform fungeerde als klankbordgroep gedurende de reorganisatie van Stenia. In dit platform zaten circa 10 mensen uit alle disciplines op Stenia aanwezig.

1991-1996
Groepsleider met leidinggevende taken
Na het afronden van de opleiding een aantal jaren, wederom op twee verschillende groepen, werkzaam geweest als groepsleider met leidinggevende taken.

1987-1991
Groepsleider ( in opleiding)
Als groepsleider werkzaam geweest op diverse groepen, waarbij alle leeftijden en ziektebeelden aan bod zijn gekomen.

Opleiding

1988-1991
Verpleegkunde-Z /Zonnehuizen Veldheim en Stenia, met HBO heilped. aantekening
Zeist
BIG-registratie, nummer 19032518230
1994- 1996

Sociaal Pedagogische Hulpverlening /Hogeschool De Horst
Driebergen
Deeltijdopleiding
2000-20012006 - 2008
Casemanagement Zorg en Zekerheid /Casemanagementcenter
Utrecht
HBO+ Diploma Casemanager
Post Bachelor Zorgmanagement / NCOI
Utrecht
zorgmanagement


Vrijetijdsbesteding en interesses
Lid van bestuur oudervereniging scholengemeenschap de Breul, bestuur vila velha,
Koken, hardlopen (bij vlagen), klussen, volleybal, vogels, wandelen in de en natuur , filosofie en wetenschap.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

zie cv

Werkervaring

zie cv

Opleiding

casemanager zorg en zekerheid
verpleegkundige -z
management in de zorg

Opleiding

casemanager zorg en zekerheid
verpleegkundige -z
management in de zorg

Vaardigheden

  • Rijbewijs

    B - Personenauto, E - Aanhanger

Mijn actuele situatie

  • Functie: Afdelingsmanager, Manager
  • Sector: Overheid
  • Carrièreniveau: Senior management
  • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Vincent van der Toorn te bekijken