• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Kennisdeler en coach bij innovaties en professionalisering. Mijn kracht zit in het analyseren van en het aandragen van oplossingen bij onderwijs- en sociale vraagstukken. Naast het ondersteunen van de…

Persoonlijk

Kennisdeler en coach bij innovaties en professionalisering.
Mijn kracht zit in het analyseren van en het aandragen van oplossingen bij onderwijs- en sociale vraagstukken. Naast het ondersteunen van de strategische beleidsontwikkeling ben ik uitstekend in staat om beleid op tactisch niveau te implementeren. Boek in dialoog met betrokkenen goede resultaten met het vertalen van ideeën en idealen in uitvoerbaar beleid. Weet draagvlak en verbinding met voorstellen te realiseren. Ik werk daarbij doelgericht, met humor en veel doorzettingsvermogen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Mijn specialisme

Onderwijsbeleid; sociaal domein; leidinggeven

Mijn specialisme

Onderwijsbeleid; sociaal domein; leidinggeven

Werkervaring

2018-heden Raadslid, PvdA, gemeente Nieuwegein

Taken: volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol
Resultaten: aanpak laaggeletterdheid, onderwijsachterstandenbeleid (vve), opvang en inburgering (participatie) statushouders, verbetering positie arbeidsgehandicapten, de nieuwe buurt is van iedereen (participatie)

2015-2018 Beleidsadviseur en -ondersteuning, PvdA, gemeente Nieuwegein en Utrecht

Taken: ontwikkelen beleid op vooral het gebied van het sociaal domein (als lid PvdA-fractie Nieuwegein en Raadscommissie Samenleving) en op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid als voorzitter (tot augustus 2017) Werkgroep Onderwijs PvdA Utrecht.
Resultaten: tegengaan voortijdig schoolverlaten, MBO: lesgeld, stageplekken, actie thuiszitters, evaluatie brede school, onderwijsachterstandenbeleid, schooladvies, pr

2015-heden Taalcoach statushouders, gemeente Nieuwegein

Taken: het ontwikkelen en geven van taal- en cultuurlessen aan statushouders

2009-2014 Directeur basisschool, Stichting Lek & IJssel, Paulusschool en Fatimaschool, IJsselstein

Taken: integraal verantwoordelijk, coachen en leidinggeven aan gemiddeld 20 medewerkers, lid Directieberaad (adviseren bestuur over beleidszaken)
Resultaten: gemeenschappelijk gedragen visie; diverse onderwijsvernieuwingen ingevoerd, waaronder passend onderwijs, kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken, VVE en andere onderwijstijden; visienota brede school met externe partners

1996–2008 Manager beleid, communicatie & marketing, CNV Onderwijs, Utrecht (Zoetermeer)

Taken: integraal management (het leidinggeven aan 25 medewerkers, ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid, financieel beleid en afdelingswerkplannen), uitgeven van het vakblad Schooljournaal (oplage 60.000), strategische beleidsontwikkeling en het voorzitten van beleidsvergaderingen
Resultaten: bij fusie KOV en PCO gaf ik leiding aan integratie van afdelingen beleid, communicatie en redacties van beide organisaties, projectleider 'Internet: naar betere service tegen lagere kosten', binnenhalen ESF-subsidie (project combinatie werk - privé)

1993-1996 Directeur beleid & marketing, Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), Rijswijk

Resultaten: gaf leiding aan reorganisatie en modernisering onderwijsbond

1985-1993 Beleidsmedewerker, Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), Rijswijk

Taken: beleidsontwikkeling en -uitvoering, het schrijven van beleidsadviezen, voortgezet onderwijs, lerarenbeleid, spreekbeurten op scholen en bijeenkomsten, het voeren van overleg op het Ministerie van OCenW en met het onderwijsveld, politieke lobby

Werkervaring

2018-heden Raadslid, PvdA, gemeente Nieuwegein

Taken: volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol
Resultaten: aanpak laaggeletterdheid, onderwijsachterstandenbeleid (vve), opvang en inburgering (participatie) statushouders, verbetering positie arbeidsgehandicapten, de nieuwe buurt is van iedereen (participatie)

2015-2018 Beleidsadviseur en -ondersteuning, PvdA, gemeente Nieuwegein en Utrecht

Taken: ontwikkelen beleid op vooral het gebied van het sociaal domein (als lid PvdA-fractie Nieuwegein en Raadscommissie Samenleving) en op het gebied van onderwijs- en jeugdbeleid als voorzitter (tot augustus 2017) Werkgroep Onderwijs PvdA Utrecht.
Resultaten: tegengaan voortijdig schoolverlaten, MBO: lesgeld, stageplekken, actie thuiszitters, evaluatie brede school, onderwijsachterstandenbeleid, schooladvies, pr

2015-heden Taalcoach statushouders, gemeente Nieuwegein

Taken: het ontwikkelen en geven van taal- en cultuurlessen aan statushouders

2009-2014 Directeur basisschool, Stichting Lek & IJssel, Paulusschool en Fatimaschool, IJsselstein

Taken: integraal verantwoordelijk, coachen en leidinggeven aan gemiddeld 20 medewerkers, lid Directieberaad (adviseren bestuur over beleidszaken)
Resultaten: gemeenschappelijk gedragen visie; diverse onderwijsvernieuwingen ingevoerd, waaronder passend onderwijs, kwaliteitszorg, opbrengstgericht werken, VVE en andere onderwijstijden; visienota brede school met externe partners

1996–2008 Manager beleid, communicatie & marketing, CNV Onderwijs, Utrecht (Zoetermeer)

Taken: integraal management (het leidinggeven aan 25 medewerkers, ontwikkelen en uitvoeren van personeelsbeleid, financieel beleid en afdelingswerkplannen), uitgeven van het vakblad Schooljournaal (oplage 60.000), strategische beleidsontwikkeling en het voorzitten van beleidsvergaderingen
Resultaten: bij fusie KOV en PCO gaf ik leiding aan integratie van afdelingen beleid, communicatie en redacties van beide organisaties, projectleider 'Internet: naar betere service tegen lagere kosten', binnenhalen ESF-subsidie (project combinatie werk - privé)

1993-1996 Directeur beleid & marketing, Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), Rijswijk

Resultaten: gaf leiding aan reorganisatie en modernisering onderwijsbond

1985-1993 Beleidsmedewerker, Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), Rijswijk

Taken: beleidsontwikkeling en -uitvoering, het schrijven van beleidsadviezen, voortgezet onderwijs, lerarenbeleid, spreekbeurten op scholen en bijeenkomsten, het voeren van overleg op het Ministerie van OCenW en met het onderwijsveld, politieke lobby

Lees meer

Software kennis

 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • MS Excel
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • MS Word
 • Adobe Photoshop
Lees meer

Opleiding

OPLEIDINGEN
2008-2009:
Opleiding Schoolleider PO, Magistrum: Register Directeur Onderwijs
1991-1992:
Strategisch management in de non-profit sector, Centrum voor Beleid en Management van de Rijksuniversiteit te Utrecht (postacademisch onderwijs)
1979-1985:
Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit te Utrecht: doctorandus
Hoofdvak: Onderwijskunde. Bijvakken: Psychologie, Sociologie en Studies van de Multi- Etnische Samenleving
1976-1979:
Pedagogische Academie, Doetinchem: volledig bevoegd onderwijzer

SCHOLING, CURSUSSEN EN CONGRESSEN
Resultaat- en mensgericht leidinggeven:
- Masterclassreeks, Managementboek.nl, april - juni 2014 te Driebergen
Kwaliteit van onderwijs, kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken:
- Congres Kwaliteit van Onderwijs, Roel in ’t Veld, juni 2015 te Nieuwegein
- ‘School aan Zet’, PO Raad, 20 maart 2012 te Lunteren.
- Opbrengstgericht werken voor schoolteams, Projectbureau Kwaliteit PO Raad, 2011-2012 - Collegiale visitatie, Jan Heijmans, 2009-2011
- Verbetertrajecten Rekenen en Taal/Lezen, 2008-2012
Sociaal domein:
- Conferentie ‘Sturing en beheersing in het sociaal domein. Transitie onder controle’, BDO- RadarAdvies, december 2015 te Utrecht
- ‘School en wijk verbonden’, Nederlands Jeugdinstituut, september 2015 te Utrecht
Passend onderwijs en handelingsgericht werken:
- Invoering Passend onderwijs, Framework / Windesheim, 2011-2013
- Elke leerling telt, PO Raad, Passend Onderwijs, maart 2010 te Lunteren
Lerende school:
- Samen leren inhoud geven, School aan Zet, maart 2014 en maart 2015 te Lunteren
- Masterclass van Michael Fullan, Stichting de Brink & OMJS, december 2013 te Zwolle - Bouwen aan een lerende school, Jan Jutten (Natuurlijk Leren), 2012-2013
Democratisch burgerschap / Veiligheid in het onderwijs:
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. The Next Page, 2013-2014
- De Vreedzame School, o.a. Leo Pauw (CED-Groep), september 2013 te Maartensdijk - ‘Gezag in het geding’, Medilex, november 2012 te Driebergen

AVS-congressen (Algemene Vereniging van Schoolleiders), 2011-2015 te Nieuwegein

PvdA-scholing (diverse cursussen en trainingen, ROSA-leergang), 2015

Diverse managementtrainingen in de periode 1991-2005.

Opleiding

OPLEIDINGEN
2008-2009:
Opleiding Schoolleider PO, Magistrum: Register Directeur Onderwijs
1991-1992:
Strategisch management in de non-profit sector, Centrum voor Beleid en Management van de Rijksuniversiteit te Utrecht (postacademisch onderwijs)
1979-1985:
Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit te Utrecht: doctorandus
Hoofdvak: Onderwijskunde. Bijvakken: Psychologie, Sociologie en Studies van de Multi- Etnische Samenleving
1976-1979:
Pedagogische Academie, Doetinchem: volledig bevoegd onderwijzer

SCHOLING, CURSUSSEN EN CONGRESSEN
Resultaat- en mensgericht leidinggeven:
- Masterclassreeks, Managementboek.nl, april - juni 2014 te Driebergen
Kwaliteit van onderwijs, kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken:
- Congres Kwaliteit van Onderwijs, Roel in ’t Veld, juni 2015 te Nieuwegein
- ‘School aan Zet’, PO Raad, 20 maart 2012 te Lunteren.
- Opbrengstgericht werken voor schoolteams, Projectbureau Kwaliteit PO Raad, 2011-2012 - Collegiale visitatie, Jan Heijmans, 2009-2011
- Verbetertrajecten Rekenen en Taal/Lezen, 2008-2012
Sociaal domein:
- Conferentie ‘Sturing en beheersing in het sociaal domein. Transitie onder controle’, BDO- RadarAdvies, december 2015 te Utrecht
- ‘School en wijk verbonden’, Nederlands Jeugdinstituut, september 2015 te Utrecht
Passend onderwijs en handelingsgericht werken:
- Invoering Passend onderwijs, Framework / Windesheim, 2011-2013
- Elke leerling telt, PO Raad, Passend Onderwijs, maart 2010 te Lunteren
Lerende school:
- Samen leren inhoud geven, School aan Zet, maart 2014 en maart 2015 te Lunteren
- Masterclass van Michael Fullan, Stichting de Brink & OMJS, december 2013 te Zwolle - Bouwen aan een lerende school, Jan Jutten (Natuurlijk Leren), 2012-2013
Democratisch burgerschap / Veiligheid in het onderwijs:
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. The Next Page, 2013-2014
- De Vreedzame School, o.a. Leo Pauw (CED-Groep), september 2013 te Maartensdijk - ‘Gezag in het geding’, Medilex, november 2012 te Driebergen

AVS-congressen (Algemene Vereniging van Schoolleiders), 2011-2015 te Nieuwegein

PvdA-scholing (diverse cursussen en trainingen, ROSA-leergang), 2015

Diverse managementtrainingen in de periode 1991-2005.

Lees meer

Kerncompetenties

 • Aanpassingsvermogen
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht

Kerncompetenties


 • Aanpassingsvermogen
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Prioritering
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Toekomstvisie
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Zelfvertrouwen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Energie
 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Delegeren
 • Discipline
 • Durf
 • Anticiperen
 • Informatie-analyse
 • Ambitie
 • Initiatief nemen
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Motiveren
 • Netwerkvaardigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Omgang met details
 • Samenbindend leiderschap
 • Onafhankelijkheid
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

muziek (gitaar spelen), wielrennen, literatuur, kunst, cultuur en natuur

Hobby's & interesses

muziek (gitaar spelen), wielrennen, literatuur, kunst, cultuur en natuur

Eigenschappen

Weet ideeën en idealen te vertalen in uitvoerbaar beleid. Kan dit zo verbinden met de praktijk dat proble- men worden opgelost en doelstellingen gerealiseerd.
Door het vervullen van verschillende functies (zowel beleidsmedewerker als leidinggevende) in verschil- lende maatschappelijke organisaties heb ik veel ervaring op het gebied van zowel ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.
Haal veel voldoening uit het analyseren en oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Van- zelfsprekend argumenteer ik zorgvuldig en stel ik heldere teksten op.
In dialoog met betrokkenen ben ik in staat tegenstellingen te overbruggen. Al doende creëer ik kansen en ontwikkel beleid. Weet draagvlak en verbinding met voorstellen te realiseren. Ik werk daarbij doelgericht, met humor en veel doorzettingsvermogen.

Eigenschappen

Weet ideeën en idealen te vertalen in uitvoerbaar beleid. Kan dit zo verbinden met de praktijk dat proble- men worden opgelost en doelstellingen gerealiseerd.
Door het vervullen van verschillende functies (zowel beleidsmedewerker als leidinggevende) in verschil- lende maatschappelijke organisaties heb ik veel ervaring op het gebied van zowel ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.
Haal veel voldoening uit het analyseren en oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Van- zelfsprekend argumenteer ik zorgvuldig en stel ik heldere teksten op.
In dialoog met betrokkenen ben ik in staat tegenstellingen te overbruggen. Al doende creëer ik kansen en ontwikkel beleid. Weet draagvlak en verbinding met voorstellen te realiseren. Ik werk daarbij doelgericht, met humor en veel doorzettingsvermogen.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Gemeente Nieuwegein
 • Functie: Afdelingsmanager, Beleidsadviseur, Beleidsmedewerker, Manager
 • Sector: Onderwijs, Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Beleidsadviseur, Beleidsmedewerker, Manager Kwaliteit
 • Sector: Onderwijs, Overheid
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: Nader overeen te komen
 • Aantal uren: 24-32 uur, 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Emiel Holtermann te bekijken