Begrijpend lezen - Onderwijs op maat

Online cursus Begrijpend lezen - Onderwijs op maat

Deze cursus over begrijpend lezen is bedoeld voor leerkrachten en
neemt je praktisch mee in allerlei aspecten van begrijpend lezen om je didactische repertoire te vergroten, zodat je beter onderwijs op maat kunt geven.

Deze eerste cursus over begrijpend lezen is bedoeld voor leerkrachten en
neemt je praktisch mee in allerlei aspecten van begrijpend lezen om je didactische repertoire te vergroten, zodat je beter onderwijs op maat kunt geven.

Sterke basis leggen
•    Huidige didactiek
•    Toekomstige didactiek
•    Tekstverbanden
•    Vragen stellen
•    Woordenschat

Denkfouten van leerlingen 
•    De oorzaak van het probleem
•    Fouten-analyse
•    Cito Begrijpend Lezen

Begrijpend lezen als way-of-life
•    Communicatieve houding
•    Leesdoelen stellen
•    Onderwerpen kiezen
•    Teksten kiezen en voorlezen

Studerend lezen
•    Leren leren en samenwerken
•    Leren leren en samenvattingen maken
•    Omgaan met specifieke leerlingkenmerken
•    Executieve functies stimuleren
 

Doel

In deze cursus krijg je praktische handreikingen om onderwijs op maat bij begrijpend lezen te geven. Door het volgen van deze cursus vergroot je je beroepsspecifieke vaardigheden.

Wat ken en kun je aan het einde van deze cursus:

Je krijgt inzicht in:
- een nieuwe didactiek
- het voorkomen van fouten bij begrijpend lezen
- rijke context om de leesvaardigheid te stimuleren
- overige leervaardigheden rondom begrijpend lezen

Duur en studiebelasting

10 uur zelfstudie en een huiswerkopdracht die ingeleverd dient te worden. Daarna zelfstandige toepassing.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leerkrachten. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal hbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Door het volgen van deze cursus werk je aan je leerkrachtvaardigheden met betrekking tot begrijpend lezen.

Lesmaterialen

Online instructie, E-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw

Deze cursus is een praktische serie van 4 cursussen over begrijpend lezen om de leerkrachtvaardigheden te versterken, zodat leerlingen leesvaardiger worden. 
Na elk hoofdstuk worden er één of meerdere vragen over de inhoud gesteld. Het beantwoorden van de vragen verdiept je inzicht en helpt je om de brug naar je praktijk te slaan.

Toetsing

Om voor de cursus te slagen, moet je minimaal 80 procent van de vragen goed beantwoord hebben.

Certificaat

Als je slaagt voor de cursus, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn of op een ander loopbaanportal zoals At Monday plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!