Pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

Voor de ruim 150.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in Nederland is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk een pensioen op te bouwen via hun BV. Zij krijgen drie mogelijkheden: afkopen met belastingkorting, omzetten in een spaarregeling of de pensioenregeling in de BV laten waarbij niets nieuws meer wordt opgebouwd. In dit webinar worden deze drie mogelijkheden verder toegelicht én kom je te weten wat de gevolgen zijn van elke keuze. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag waarom de partner een belangrijke rol speelt in het maken van deze keuze.

Voor de ruim 150.000 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in Nederland is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk een pensioen op te bouwen via hun BV. Zij krijgen drie mogelijkheden: afkopen met belastingkorting, omzetten in een spaarregeling of de pensioenregeling in de BV laten waarbij niets nieuws meer wordt opgebouwd. In dit webinar worden deze drie mogelijkheden verder toegelicht én kom je te weten wat de gevolgen zijn van elke keuze. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag waarom de partner een belangrijke rol speelt in het maken van deze keuze.

Leerdoelen

• Weten wat de mogelijkheden en fiscale gevolgen zijn van afkoop; 

• Weten hoe de omzetting naar de oudedagsverplichting werkt; 

• Leren of het pensioen in eigen beheer wel in stand blijft; 

• Begrijpen waarom de partner een belangrijke rol speelt.

Duur van de online cursus

Deze online training ''Pensioen in eigen beheer'' duurt ongeveer 50minuten.

Doelgroep

Dit webinar is perfect geschikt voor iedereen die meer wil weten over de pensioenmogelijkheden van de directeur-grootaandeelhouders en wat de gevolgen zijn van hun pensioenkeuze.

Lesmatrialen             

De online cursus “Pensioen in eigen beheer'' bestaat uit een video.

Toetsing

Deze online trainig “Pensioen in eigen beheer'' is er geen toetsing aan verbonden.

Certificaat

In deze online training “Pensioen in eigen beheer'' krijg je geen certificaat.