Adviesvaardig in de dienstverlening! 
Leerlijn

Adviesvaardig in de dienstverlening! 

Doorgaans adviseer je vanuit een bepaalde vakinhoudelijke deskundigheid. Adviseren is echter meer dan alleen je kunstje doen: het is erop gericht de opdrachtgever verder te helpen in zijn specifieke situatie. Als je wel over directe macht en middelen beschikt dan ben je aan het managen, niet aan het adviseren.

Adviseren is moeilijk, juist vanwege het ontbreken van macht en middelen. Je moet streven naar acceptatie en implementatie van jouw ideeën door anderen. Het is een complexe vaardigheid, waarbij allerlei andere vaardigheden een rol spelen. In deze leerlijn nemen we je mee in de wereld van de adviseur! Handig als geleidelijk je dienstverlenende rol aan verandering onderhevig is.

Wie adviseren er? Om te beginnen natuurlijk de externe adviseurs of consultants. Maar daarnaast is iedereen in een beleids- of staffunctie in feite intern adviseur. Adviseren wil zeggen: iets in een organisatie proberen te veranderen of verbeteren, zonder dat je over directe macht of middelen beschikt. Leer hoe je je ontwikkelt tot een vertrouwd adviseur.

Op de werkvloer heeft iedereen elkaar altijd wel iets te vertellen: over de laatste vakantie, het verloop van de teambijeenkomst of de inhoud van een productpresentatie. Om gespreksstof zitten we dus niet verlegen, maar vaak weten we niet hóe we iets moeten vertellen. Gelukkig is mondeling communiceren te leren. Kies eerst het passende gespreksmodel en durf dan eens te luisteren in plaats van te spreken, dat is de belangrijkste gespreksvaardigheid.

Er verandert niets in je leven, als je geen actie onderneemt. Hele kleine stapjes samen kunnen een enorme grote stap voorwaarts betekenen. De weg naar verandering kan lang zijn, maar het begint altijd met de eerste stap. Verplaats jezelf in de mensen die je mee moet nemen in de verandering.

Wanneer je een presentatie moet geven, is het belangrijk om vooraf na te denken over het doel van je presentatie. Wat wil je er mee bereiken? Een doel kan zijn: het overdragen van kennis of het beïnvloeden van gedrag. Leef je vooraf in in de doelgroep. Het gaat niet om kennis overdragen maar hoe de informatie wordt ontvangen.

Je denkt bij feedback meteen dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is ook welgemeende en gerichte complimenten uitdelen. Mensen leren vaak veel meer van duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten. Positieve feedback is heel motiverend.