Voorkom een burnout! Werk gezond en vitaal!
Leerlijn

Voorkom een burnout! Werk gezond en vitaal!

Je omgeving heeft invloed op wat je denkt en hoe jij je voelt. Neem zelf het heft in handen! Volg deze leerlijn en voorkom een burnout!

Je omgeving heeft invloed op wat je denkt en hoe jij je voelt. De sfeer op je werk, de vaste gewoonten en regels, je collega’s en leidinggevende kunnen een rol spelen bij het wel of niet ervaren van werkstress. Dat geldt ook voor de inrichting van je werkplek en de planning van je werkzaamheden.

Bepalend in welke mate iemand stress ervaart is de bron van spanning: het werk zelf, collega’s, de organisatie, veranderingen, werkomgeving of je carrière. Daarnaast speelt jouw reactie op spanning een rol, hoe ga je ermee om? Vlucht je of vecht je, ontloop je de spanning of doe je er iets aan? De spanning blijft of neemt toe als je vlucht. In actie komen maakt dat de spanning afneemt en daarmee de stress.

Iedereen ervaart een persoonlijke druk. Iedereen met (te veel) stress ervaart deze persoonlijke druk als (te) hoog. De druk op de ketel is te groot. Er moet lucht ontsnappen voordat de ketel barst. Stressmanagement helpt iedereen deze lucht te ontsnappen: door leren omgaan met stress kan iedereen leren de druk van de ketel te nemen. Door het opstellen van een actieplan (hoe om te gaan met stress?) leert iedereen met stress om te gaan. Stress herkennen is hierbij ook van groot belang.

Stress: we hebben het allemaal. Soms doet het er niet toe. Stress maakt deel van uit van je leven en komt meestal vanzelf. Maar wanneer je langdurig stress ervaart op het werk of in je privéleven, dan is het belangrijk dat je actief stappen onderneemt om eruit te komen. Mindfulness kan een grote hulp zijn wanneer je overspannen bent, langdurig te maken hebt met stress of te kampen hebt met een burn-out.

Je kunt niet zeggen dat specifiek gedrag wel of niet effectief is. Je kunt wel zeggen dat jouw gedrag in jouw functie wel of niet effectief is. Het gaat om gedrag in relatie met de doelstellingen die er gesteld zijn, de resultaten die jij moet halen. Verder spelen ook de verwachtingen mee die jouw omgeving heeft over jouw functioneren en de definities waarbinnen jij je doelen moet halen.

Genieten willen we allemaal en het is ook een heerlijk gevoel als je geniet, toch wil het niet altijd lukken. Het lijkt wel alsof iets je blokkeert, waardoor je niet meer kunt genieten. En dat klopt.