Primaat van de politiek

Juridisch journaal - Primaat van de politiek

De WOR en het Politiek Primaat, dat blijft worstelen. De OR van een overheidsorgaan moet soms wijken voor het primaat van de politiek. Bekijk dit journaal voor een toelichting van Joost van Mierlo.

Primaat van de politiek is aan de orde indien er – kortweg – sprake is van beleid ten aanzien van en/of uitvoering van een bij wettelijk voorschrift aan de ondernemer opgedragen publiekrechtelijke taak of de publiekrechtelijke vaststelling van taken of het beleid dan wel de uitvoering van die taken. Het gaat dan met name om de publieke taken die voortvloeien uit de wet, denk bijvoorbeeld aan toekennen van een uitkering. Vaste rechtspraak van de Hoge Raad is dat het primaat van de politiek niet verder reikt dan strikt genomen noodzakelijk is met het oog op bescherming van het primaat van de politiek

De WOR en het Politiek Primaat, dat blijft worstelen. De OR van een overheidsorgaan moet soms wijken voor het primaat van de politiek.

Bekijk dit journaal voor een toelichting van Joost van Mierlo.