Besluiten in voorbereiding

Juridisch journaal - Besluiten in voorbereiding

In dit journaal legt Joost van Mierlo aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit waarom de OR over besluiten in voorbereiding moet worden geïnformeerd. 

Uit onderzoeken naar het functioneren van de medezeggenschap blijkt steeds weer dat het van groot belang is dat een ondernemingsraad vroegtijdig in het besluitvormingstraject wordt betrokken. Daarom is ook in art. 24 lid 1 WOR bepaald dat de OR over besluiten in voorbereiding moet worden geïnformeerd en dat ondernemer en OR vervolgens afspraken moeten maken over de momenten en de wijze waarop de OR voorafgaand aan de adviesaanvraag al bij de besluitvorming zal worden betrokken.

In dit journaal legt Joost van Mierlo aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit waarom de OR over besluiten in voorbereiding moet worden geïnformeerd.