Coachend leidinggevenden
Leertraject

Coachend leidinggevenden

Coachen houdt in dat je een medewerker, collega of team - coachee of coachees - helpt werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder helpt te ontwikkelen. Als coach help je de ander leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen. 

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Jij bent leidinggevende, en van jou wordt naast al je andere taken verwacht dat je ook de rol van coach op je neemt. Het coachen van medewerkers is een vak apart. Misschien heb je al ontdekt dat het in elk geval iets anders is dan de baas spelen over jouw medewerkers. Maar wat coachen dan wél inhoudt, en hoe je dat precies aanpakt?

Jij staat voor de opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leiding geven kan op verschillende manieren. Een leiderschapsconcept dat de laatste jaren hoe langer hoe meer terrein wint, is datgene waarin de leidinggevende vooral de rol van coach speelt.

Als je leiding geeft binnen een organisatie moet je vaak dingen uitleggen. Daarvoor hoef je niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Een vaste leidraad voor instructie scheelt je een hoop denkwerk. In de online cursus 'Instrueren' krijg je zo'n leidraad aangereikt. Helder, ontdaan van alle ruis en systematisch. Bovendien biedt deze online training zinvolle aanwijzingen om een instructie voor jezelf en voor je medewerkers zo doeltreffend mogelijk te laten verlopen.

De STARR-methode wordt veel gebruikt bij sollicitatiegesprekken en bijvoorbeeld in coaching. Deze compacte online training is gericht op het leren kennen van de methode en deze direct toepassen.
In de online training “De STARR-methode” leer je wat de STARR-methode is en hoe je de methode kan toepassen in een gesprek. Alle letters worden kort en bondig doorlopen, dus waar de letters voor staan en wat er hierbij gedaan wordt. Hiermee heb je een sterke methode in je rugzak om effectieve gesprekken mee te voeren.