Leidinggeven voor middle management 
Leerlijn

Leidinggeven voor middle management 

Zorgen dat je team op orde is. Dat je mensen gemotiveerd zijn. Dat je zelf alles op tijd gereed hebt en dat je plannen niet alleen kloppen, maar ook uitgevoerd worden. Je kunt niet alles zelf doen, dus moet je taken uit handen geven. 

De belangrijkste taak van leiders is het beïnvloeden van anderen om plannen te realiseren. Soms gaat het om hun eigen plannen, soms om de plannen van een groep. Om die plannen te kunnen realiseren, moet je als leidinggevende een flink aantal vaardigheden in huis hebben. 

  • Door doelen te stellen kun je het gedrag van een individu, groep of organisatie besturen
  • Motivatie zorgt ervoor dat iemand wordt aangezet tot actie.
  • Je kunt als manager niet alles zelf doen. Daarom delegeer je werkzaamheden met bevoegdheden aan medewerkers. Je blijft wel eindverantwoordelijk. Goed delegeren is dus essentieel.
  • Een belangrijk onderdeel van leidinggeven het controleren van de voortgang. Je kijkt dan hoe het gaat. Door te controleren kun je bijsturen en voorkom je fouten. Of nog beter: je bereikt je doel sneller.
  • Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. 

Wanneer je als leidinggevende verantwoordelijk bent voor meerdere medewerkers, heb je niet alleen te maken met een groep, maar ook met de afzonderlijke leden van die groep. Waar moet je op letten als je in een één-op-één-relatie leiding geeft? Individueel gericht leidinggeven werkt anders dan groepsgericht leidinggeven.
Ook in een werkomgeving geldt dat ieder individu zijn eigen wensen en behoeften heeft. De medewerker waaraan jij leiding geeft, heeft, net zoals jijzelf, bepaalde verwachtingen van het werk. Voor de medewerker geldt dat hij:

Wanneer medewerkers goed werk afleveren, trek je als leidinggevende meestal de conclusie dat het wel goed zit met de motivatie. Leidinggevenden maken echter vaak dezelfde fout als hun eigen managers: ze weten maar weinig van het motivatiepatroon van de medewerker. Pas als ze stilstaan bij de factoren die hun eigen enthousiasme en hun eigen gedrevenheid bepalen, begrijpen ze wat motivatie eigenlijk is.

Overbelast als manager? Dan gaat er iets niet goed. Delegeer je taken en creëer lucht in je werkpakket. Als je er in slaagt je taken goed te delegeren, krijg je een gemotiveerd en beter functionerend team als bonus. Je geeft medewerkers dan de kans zich te ontwikkelen in de taken die je ze geeft.

Soms ontkom je er niet aan en moet je als baas controleren wat je medewerkers doen of hebben gedaan. Met voortgangscontrole kan je nagaan of jij en jouw medewerkers op de goede weg zijn. Door controle op een goede manier aan te pakken voorkom je dat je als leidinggevende overkomt als schoolmeester of politieagent.

Je denkt bij feedback meteen dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is ook welgemeende en gerichte complimenten uitdelen. Mensen leren vaak veel meer van duidelijk commentaar op werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op fouten.