Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet

Online cursus Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Hypothecair Krediet. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet u een PE-examen behalen om uw adviesbevoegdheid geldig te houden. Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Doelgroep

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Hypothecair Krediet is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Hypothecair Krediet. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Leerdoelen

De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Dubbele uitkeringsvrijstelling fiscale partners - Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling - Introductie Essentiële-informatiedocument (Eid) - Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar - Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen - Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen - Wet uitfasering pensioen eigen beheer - Wet verbeterde premieregeling (Wvp) - AFM Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek (boeterente)’ - Besluit toepassing eigenwoningregeling van 30 januari 2018 - Effect Asbestverwijderingsbesluit - Fiscale aspecten met betrekking tot de eigen woning - Handreiking belangenafweging BKR - Huwelijksvermogensrecht - Implementatie Europese hypothekenrichtlijn (MCD-richtlijn) - Nationale Hypotheek Garantie (NHG) - Perspectiefverklaring flexwerkers - Platform maatwerk - Private lease - SVn leningen - Taxatierapport - Telecomkrediet - Tijdelijke regeling hypothecair krediet