Wft-PE Adviseur Pensioen

Online cursus Wft-PE Adviseur Pensioen

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Pensioen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Pensioen. Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden.

Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet u een PE-examen behalen om uw adviesbevoegdheid geldig te houden. Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Doelgroep

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Pensioen is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Pensioen. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Leerdoelen

De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Aanpassing eventtoets en kostprijsstaffel in besluit premie- en kapitaalovereenkomsten - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Apf en bpf in Wft - Besluit tot wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen - Doorwerkvereiste en fiscale maximering vervallen - Geen bezwaarrecht verhoging pensioenleeftijd - Instemmingsrecht ondernemingsraden - Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar - Wet uitfasering pensioen in eigen beheer - Wet verbeterde premieregeling (Wvp) - Wet waardeoverdracht klein pensioen - Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd