Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Particulier

Online cursus Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Particulier

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Particulier is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Schadeverzekering Particulier.  Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden.

Elke 3-jaarlijkse Permanente Educatieperiode (PE-periode) moet u een PE-examen behalen om uw adviesbevoegdheid geldig te houden. Heeft u uw Wft-diploma behaald vóór 1 april 2019 of voor deze datum uw adviesbevoegdheid verlengd, dan moet u vóór 1 april 2022 een PE-examen doen om uw diploma tot 1 april 2025 geldig te houden. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Doelgroep

Deze opleiding Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Particulier is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig diploma Wft Adviseur Schadeverzekering Particulier. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Leerdoelen

De volgende onderwerpen komen aan de orde: - Box 3 2019 - Algemeen pensioenfonds - IPID - Kifid - Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Bedrijfsregeling 7 - Bedrijfsregeling 11: Roy Data - Bijzondere voertuigen - Effect Asbestverwijderingsbesluit - Indexering inboedelwaardemeter - Invoering IDD - Maximering bijbetaling geneesmiddelen - Overheveling burgerregelingen - Register Letselschade - Verbetering wanbetalersmaatregelen - Vergoeding van affectieschade - Verzekeren in de deeleconomie - Wet natuurbescherming - Wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering - www.mobielschademelden.nl