• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een maatschappelijk betrokken onderzoeker /beleidsmedewerker die grote waarde hecht aan een goede samenwerking met anderen. In alle hieronder genoemde werksituaties heb ik zelfstandig en in…

Persoonlijk

Ik ben een maatschappelijk betrokken onderzoeker /beleidsmedewerker die grote waarde hecht aan een goede samenwerking met anderen. In alle hieronder genoemde werksituaties heb ik zelfstandig en in teamverband (projectgroepen, taakgroepen) gewerkt.
Afhankelijk van het onderzoek, gebruik ik kwalitatieve of kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ik kan goed overweg met SPSS ten behoeve van statistische analyse van kwantitatieve onderzoeksdata.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2014 (september–december)
WERKGEVER
:
Tympaan Instituut
FUNCTIE
:
Adviseur/onderzoeker
werkzaamheden
:
Bij het Tympaan Instituut heb ik onderzoek gedaan op het terrein van jeugdzorg, armoedebeleid en sociale inclusiviteit. Dit was een tijdelijke klus in verband met een zwangerschapsvervanging.

PERIODE
:
1994 tot 2012
WERKGEVER
:
Consumentenbond
FUNCTIE
:
Onderzoeker /projectleider
WERKZAAMHEDEN
:
Bij de Consumentenbond werkte ik als onderzoeker en als projectleider bij verschillende kennisgroepen (Algemene Diensten, Financiële Diensten, Digitaal Thuis) van de afdeling onderzoek. De afdeling onderzoek werd in september 2010 opgeheven, vanaf dat moment was ik als onderzoeker werkzaam bij de Contentunit Digitaal.

Als dienstenonderzoeker heb ik mij met diverse onderwerpen bezig gehouden. Veelal op het terrein van de publieke dienstverlening.

De gehanteerde onderzoeksmethoden: desk-research, interviews met deskundigen, praktijkproeven en ondervraging van consumenten. Bij surveys wordt gebruik gemaakt van panels, steekproeven uit het ledenbestand of andere steekproefkaders.

Op basis van deze onderzoeken worden artikelen geschreven in de Consumentengids of één van de andere bladen van de Consumentenbond en online publicaties, verder worden zij gebruikt door de beleidsafdeling en ledenservice. Daarnaast heb ik bij de Consumentenbond voor verschillende externe opdrachtgevers onderzoeken uitgevoerd. De laatste jaren ligt de focus van mijn werk op het gebied van digitale diensten: internetproviders, digitale veiligheid, privacy, mobiele communicatie, (digitale)televisiediensten etc.

PERIODE
:
1987-1994
WERKGEVER
:
Konsumenten Kontakt
FUNCTIE
:
Onderzoeker /beleidsmedewerker
WERKZAAMHEDEN
:
Mijn hoofdtaak binnen de sociaal-economische sectie van Konsumenten Kontakt betrof onderzoek op het terrein van publieke dienstverlening. De onderzoeken waren enerzijds beleidsgericht ter verbetering van de dienstverlening, anderzijds werden de resultaten en bevindingen gebruikt om de doelgroep van Konsumenten Kontakt voor te lichten en te adviseren. Een deel van de onderzoeken werd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd.
Een ander type onderzoek betrof een jaarlijks koopkrachtonderzoek onder 800 huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Deze onderzoeken werden verricht in samenwerking met de FNV.
Verder was ik in 1993 betrokken bij een onderzoek naar de waarborgfunctie van de Algemene Bijstandswet in opdracht van de Tweede Kamer.

PERIODE
:
1984-1985
WERKGEVER
:
Sociale Verzekeringsraad
FUNCTIE
:
Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
WERKZAAMHEDEN
:
Bij de Sociale Verzekeringsraad was ik werkzaam als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Ik maakte deel uit van het onderzoeksteam evaluatie Wet ketenaansprakelijkheid. Algemene taken van het onderzoeksteam: het begeleiden en beoordelen van intern en extern uitgevoerde onderzoeken en het formuleren van beleidsaanbevelingen op grond van deze onderzoeken. Daarnaast voerde ik zelfstandig twee onderdelen van dit evaluatieonderzoek uit.

PERIODE
:
1977-2017

Diverse vormen van vrijwilligerswerk op het gebied van bewonersparticipatie, maatschappelijke dienstverlening en Nederlandse les aan buitenlanders.

Op dit moment chauffeur bij de stichting Anton Constandse om klanten naar activiteiten te vervoeren.

Werkervaring

2014 (september–december)
WERKGEVER
:
Tympaan Instituut
FUNCTIE
:
Adviseur/onderzoeker
werkzaamheden
:
Bij het Tympaan Instituut heb ik onderzoek gedaan op het terrein van jeugdzorg, armoedebeleid en sociale inclusiviteit. Dit was een tijdelijke klus in verband met een zwangerschapsvervanging.

PERIODE
:
1994 tot 2012
WERKGEVER
:
Consumentenbond
FUNCTIE
:
Onderzoeker /projectleider
WERKZAAMHEDEN
:
Bij de Consumentenbond werkte ik als onderzoeker en als projectleider bij verschillende kennisgroepen (Algemene Diensten, Financiële Diensten, Digitaal Thuis) van de afdeling onderzoek. De afdeling onderzoek werd in september 2010 opgeheven, vanaf dat moment was ik als onderzoeker werkzaam bij de Contentunit Digitaal.

Als dienstenonderzoeker heb ik mij met diverse onderwerpen bezig gehouden. Veelal op het terrein van de publieke dienstverlening.

De gehanteerde onderzoeksmethoden: desk-research, interviews met deskundigen, praktijkproeven en ondervraging van consumenten. Bij surveys wordt gebruik gemaakt van panels, steekproeven uit het ledenbestand of andere steekproefkaders.

Op basis van deze onderzoeken worden artikelen geschreven in de Consumentengids of één van de andere bladen van de Consumentenbond en online publicaties, verder worden zij gebruikt door de beleidsafdeling en ledenservice. Daarnaast heb ik bij de Consumentenbond voor verschillende externe opdrachtgevers onderzoeken uitgevoerd. De laatste jaren ligt de focus van mijn werk op het gebied van digitale diensten: internetproviders, digitale veiligheid, privacy, mobiele communicatie, (digitale)televisiediensten etc.

PERIODE
:
1987-1994
WERKGEVER
:
Konsumenten Kontakt
FUNCTIE
:
Onderzoeker /beleidsmedewerker
WERKZAAMHEDEN
:
Mijn hoofdtaak binnen de sociaal-economische sectie van Konsumenten Kontakt betrof onderzoek op het terrein van publieke dienstverlening. De onderzoeken waren enerzijds beleidsgericht ter verbetering van de dienstverlening, anderzijds werden de resultaten en bevindingen gebruikt om de doelgroep van Konsumenten Kontakt voor te lichten en te adviseren. Een deel van de onderzoeken werd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgevoerd.
Een ander type onderzoek betrof een jaarlijks koopkrachtonderzoek onder 800 huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum. Deze onderzoeken werden verricht in samenwerking met de FNV.
Verder was ik in 1993 betrokken bij een onderzoek naar de waarborgfunctie van de Algemene Bijstandswet in opdracht van de Tweede Kamer.

PERIODE
:
1984-1985
WERKGEVER
:
Sociale Verzekeringsraad
FUNCTIE
:
Sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
WERKZAAMHEDEN
:
Bij de Sociale Verzekeringsraad was ik werkzaam als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Ik maakte deel uit van het onderzoeksteam evaluatie Wet ketenaansprakelijkheid. Algemene taken van het onderzoeksteam: het begeleiden en beoordelen van intern en extern uitgevoerde onderzoeken en het formuleren van beleidsaanbevelingen op grond van deze onderzoeken. Daarnaast voerde ik zelfstandig twee onderdelen van dit evaluatieonderzoek uit.

PERIODE
:
1977-2017

Diverse vormen van vrijwilligerswerk op het gebied van bewonersparticipatie, maatschappelijke dienstverlening en Nederlandse les aan buitenlanders.

Op dit moment chauffeur bij de stichting Anton Constandse om klanten naar activiteiten te vervoeren.

Lees meer

Opleiding

1975–1982
Westerse sociologie, Rijksuniversiteit Leiden
hoofdvak: empirische en wijsgerige sociologie;
specialisaties: macrosociologie, onderwijssociologie;
bijvak: stedelijke ontwikkeling.

1984–1985
AVION, opleiding tot cursusleider AV

1986
Post Academisch Onderwijs Sociale Wetenschappen,
kruistabellen en gegeneraliseerde lineaire modellen.

1997
Beleid & Onderzoek, postdoctorale opleidingen, Schaaltechnieken.

2003
Postdoctorale Opleidingen, Het leiden van groepsdiscussies

2013
Post Academisch Onderwijs Techniek, Data Mining

1993–2006
SPSS Benelux; diverse cursussen op het gebied van statistiek en
onderzoeksmethoden.

Verder verschillende cursussen o.a.: consumentenrecht, projectmatigwerken, onderhandelingstechnieken, schrijven voor het web etc.

Opleiding

1975–1982
Westerse sociologie, Rijksuniversiteit Leiden
hoofdvak: empirische en wijsgerige sociologie;
specialisaties: macrosociologie, onderwijssociologie;
bijvak: stedelijke ontwikkeling.

1984–1985
AVION, opleiding tot cursusleider AV

1986
Post Academisch Onderwijs Sociale Wetenschappen,
kruistabellen en gegeneraliseerde lineaire modellen.

1997
Beleid & Onderzoek, postdoctorale opleidingen, Schaaltechnieken.

2003
Postdoctorale Opleidingen, Het leiden van groepsdiscussies

2013
Post Academisch Onderwijs Techniek, Data Mining

1993–2006
SPSS Benelux; diverse cursussen op het gebied van statistiek en
onderzoeksmethoden.

Verder verschillende cursussen o.a.: consumentenrecht, projectmatigwerken, onderhandelingstechnieken, schrijven voor het web etc.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Werkzoekend
 • Functie: Buschauffeur, Onderzoeker, Socioloog
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Klaas Nagel te bekijken

Mijn documenten