• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben op zoek naar tijdelijk werk, aanvullend op mijn huidige baan.

Persoonlijk

Ik ben op zoek naar tijdelijk werk, aanvullend op mijn huidige baan.

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

WERKERVARING
Sept - heden Bedrijfsmaatschappelijk werker
GIMD/ Zorg van de Zaak - Rotterdam
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker. Extern BMW, op contractbasis bij diverse werkgevers.
- Preventief: consultatie; advisering en signalering voor cliënt en management.
- Curatief: psychosociale begeleiding; vertrouwenspersoon.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten.
- Specialisatie: rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events

Mei - Aug ‘17 Maatschappelijk werker
Stedelijk Veilig Verder team MEE via Maandag - Den Haag
Ondersteunen gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld door multidisciplinair team waarbij de focus ligt op vanuit eigen kracht van ouders en kinderen de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
- Individuele gesprekken (ter voorbereiding op een gezamenlijk gesprek met ouders/netwerkgesprek).
- Gezamenlijk gesprek met ouders ondersteunen.
- Vult met de ouder zo compleet mogelijk het framework Signs of Safety in aan de hand van het gesprek.
- Tekent een genogram, bespreekt met de ouder wie zij als netwerk hebben en wie daarvan belangrijk is. Betrek dit netwerk bij het maken van een veiligheidsplan.
- Time out; bespreken en invullen van de time-out met ouders.
- Registratie in cliëntvolgend systeem.

2017 - Mrt ‘17 Bedrijfsmaatschappelijk werker
ActiVite - Leiderdorp
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker.
- Preventief: consultatie; advisering en signalering voor cliënt en management.
- Curatief: psychosociale begeleiding; trauma opvang.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten.
- Specialisatie: rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events

2016 - 2017 Sociaal Werker/Clientondersteuner
Xtra, Zebra Welzijn, Wijkcentrum Stationsbuurt - Den Haag
Client helpen gebruik te maken van eigen kracht, drijfveren, omgeving en netwerk bij problemen op diverse leefbieden zoals wonen, zorg, financiën en onderwijs.
- Client bijstaan bij het maken van een persoonlijk plan en het realiseren van de doelen dmv informatie en advies.
- Wegwijzen en verwijzen naar de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
- Werken vanuit methodiek Zicht op Eigen Kracht en Netwerk.
- Bijdragen aan beleidsuitvoering, - ontwikkeling en beheer.
- Deelnemen en organiseren multidisciplinaire overlegstructuren in- en extern.

2012 - 2016 Bedrijfsmaatschappelijk werker
Haeghe Groep via Tempo Team- Den Haag
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker met een indicatie Sociale Werkvoorziening.
- Casemanagement
- Curatief: psychologische begeleiding, deelnemen aan Sociaal Medisch Teamoverleg.
- Preventief: consultatie, advisering en signalering voor cliënt en management.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten. Voeren van driegesprekken in diverse situaties.
- Bijdragen aan beleidsuitvoering, -ontwikkeling en beheer.
- Deelnemen en organiseren multidisciplinaire overlegstructuren in- en extern.
- Rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events
- Ondersteuning problemen financiën, toeleiding naar schuldhulp.

2001 - 2012 Diverse functies via UWV Werkbedrijf/CWI - Leiden en Rotterdam
2011 - 2012 Adviseur Leren en Werken
Leer-werkloket Rijn Gouwe (project) - regio Leiden
Eigen regiokantoor opgezet.
- Voorlichting en advies geven aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden over een leven lang leren.
- Schakelpunt tussen overheid, onderwijs & ondernemers o.a. door netwerken

2004 - 2010 Onafhankelijk Arbeidsadviseur
Informatie- en adviespunt Arbeidsintegratie (project) - regio Leiden, Duin- & Bollenstreek
Eigen regiokantoor opgezet.
- Empowerment/coachen werknemer en werkzoekende (met en zonder arbeidshandicap) in eigen weg naar werk.
- Organisaties in de Sociale Zekerheid adviseren over knelpunten in hun dienstverlening.
- Informatie en advies o.a. over Wet Poortwachter en re-integratiemarkt.

2003 - 2004 Adviseur werk en inkomen
Centrum voor Werk en Inkomen - Rotterdam Noord
- Bemiddelen; uitkeringsintakes WW en WWB; vacaturebehandeling; werkgeversbenadering; geven van workshops.

2001 - 2003 Coach/Adviseur
Centrum voor Werk en Inkomen - Rotterdam Noord
- Bemiddelen van werkloze allochtonen naar werk (project MKB-allochtonen).

2000 Woonbegeleider Asielzoekerscentrum
Centraal Orgaan Asielzoekers - AZC Leiderdorp
- Begeleiden van Asielzoekers met verblijfsvergunning in hun dagelijks
leefsituatie op de opvanglocatie.

2000 Sociale en medische ondersteuning AIDS project.
Oyugis Integrated Project (OIP) - Oyugis, Kenia (vrijwilligerswerk)
- Sociale en medische ondersteuning aidsslachtoffers en omgeving.
- Ondersteuning beleidsplanning; voorlichting; thuiszorg; mobiele kliniek; werken met koor van mensen met hiv+/aids.

1999 - 2000 Coördinator interne en externe contacten GGZ
Stichting DAC Confetti - Den Haag
Dagactiviteitencentrum voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
- Coördinatie huiskamer en centraal aanspreekpunt medewerkers, cliënten en
externe contacten binnen de GGZ.

1997 - 1998 Verzorgende B & D
Thuiszorg via Tempo Team - Den Haag
Lichamelijke verzorging, psychosociale zorg, huishoudelijk werk

1992 - 1994 Leerling Verpleegkundige A
LUMC - Leiden
Leren in de praktijk op afdelingen Neurologie, Heelkunde A, Heelkunde Oncologie

Werkervaring

WERKERVARING
Sept - heden Bedrijfsmaatschappelijk werker
GIMD/ Zorg van de Zaak - Rotterdam
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker. Extern BMW, op contractbasis bij diverse werkgevers.
- Preventief: consultatie; advisering en signalering voor cliënt en management.
- Curatief: psychosociale begeleiding; vertrouwenspersoon.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten.
- Specialisatie: rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events

Mei - Aug ‘17 Maatschappelijk werker
Stedelijk Veilig Verder team MEE via Maandag - Den Haag
Ondersteunen gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld door multidisciplinair team waarbij de focus ligt op vanuit eigen kracht van ouders en kinderen de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
- Individuele gesprekken (ter voorbereiding op een gezamenlijk gesprek met ouders/netwerkgesprek).
- Gezamenlijk gesprek met ouders ondersteunen.
- Vult met de ouder zo compleet mogelijk het framework Signs of Safety in aan de hand van het gesprek.
- Tekent een genogram, bespreekt met de ouder wie zij als netwerk hebben en wie daarvan belangrijk is. Betrek dit netwerk bij het maken van een veiligheidsplan.
- Time out; bespreken en invullen van de time-out met ouders.
- Registratie in cliëntvolgend systeem.

2017 - Mrt ‘17 Bedrijfsmaatschappelijk werker
ActiVite - Leiderdorp
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker.
- Preventief: consultatie; advisering en signalering voor cliënt en management.
- Curatief: psychosociale begeleiding; trauma opvang.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten.
- Specialisatie: rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events

2016 - 2017 Sociaal Werker/Clientondersteuner
Xtra, Zebra Welzijn, Wijkcentrum Stationsbuurt - Den Haag
Client helpen gebruik te maken van eigen kracht, drijfveren, omgeving en netwerk bij problemen op diverse leefbieden zoals wonen, zorg, financiën en onderwijs.
- Client bijstaan bij het maken van een persoonlijk plan en het realiseren van de doelen dmv informatie en advies.
- Wegwijzen en verwijzen naar de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
- Werken vanuit methodiek Zicht op Eigen Kracht en Netwerk.
- Bijdragen aan beleidsuitvoering, - ontwikkeling en beheer.
- Deelnemen en organiseren multidisciplinaire overlegstructuren in- en extern.

2012 - 2016 Bedrijfsmaatschappelijk werker
Haeghe Groep via Tempo Team- Den Haag
Ondersteuning bij psychosociale problematiek die van invloed is op het functioneren van de medewerker met een indicatie Sociale Werkvoorziening.
- Casemanagement
- Curatief: psychologische begeleiding, deelnemen aan Sociaal Medisch Teamoverleg.
- Preventief: consultatie, advisering en signalering voor cliënt en management.
- Bemiddelen bij (dreigende) arbeidsconflicten. Voeren van driegesprekken in diverse situaties.
- Bijdragen aan beleidsuitvoering, -ontwikkeling en beheer.
- Deelnemen en organiseren multidisciplinaire overlegstructuren in- en extern.
- Rouw- en verliesbegeleiding bij transitie en life-events
- Ondersteuning problemen financiën, toeleiding naar schuldhulp.

2001 - 2012 Diverse functies via UWV Werkbedrijf/CWI - Leiden en Rotterdam
2011 - 2012 Adviseur Leren en Werken
Leer-werkloket Rijn Gouwe (project) - regio Leiden
Eigen regiokantoor opgezet.
- Voorlichting en advies geven aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden over een leven lang leren.
- Schakelpunt tussen overheid, onderwijs & ondernemers o.a. door netwerken

2004 - 2010 Onafhankelijk Arbeidsadviseur
Informatie- en adviespunt Arbeidsintegratie (project) - regio Leiden, Duin- & Bollenstreek
Eigen regiokantoor opgezet.
- Empowerment/coachen werknemer en werkzoekende (met en zonder arbeidshandicap) in eigen weg naar werk.
- Organisaties in de Sociale Zekerheid adviseren over knelpunten in hun dienstverlening.
- Informatie en advies o.a. over Wet Poortwachter en re-integratiemarkt.

2003 - 2004 Adviseur werk en inkomen
Centrum voor Werk en Inkomen - Rotterdam Noord
- Bemiddelen; uitkeringsintakes WW en WWB; vacaturebehandeling; werkgeversbenadering; geven van workshops.

2001 - 2003 Coach/Adviseur
Centrum voor Werk en Inkomen - Rotterdam Noord
- Bemiddelen van werkloze allochtonen naar werk (project MKB-allochtonen).

2000 Woonbegeleider Asielzoekerscentrum
Centraal Orgaan Asielzoekers - AZC Leiderdorp
- Begeleiden van Asielzoekers met verblijfsvergunning in hun dagelijks
leefsituatie op de opvanglocatie.

2000 Sociale en medische ondersteuning AIDS project.
Oyugis Integrated Project (OIP) - Oyugis, Kenia (vrijwilligerswerk)
- Sociale en medische ondersteuning aidsslachtoffers en omgeving.
- Ondersteuning beleidsplanning; voorlichting; thuiszorg; mobiele kliniek; werken met koor van mensen met hiv+/aids.

1999 - 2000 Coördinator interne en externe contacten GGZ
Stichting DAC Confetti - Den Haag
Dagactiviteitencentrum voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
- Coördinatie huiskamer en centraal aanspreekpunt medewerkers, cliënten en
externe contacten binnen de GGZ.

1997 - 1998 Verzorgende B & D
Thuiszorg via Tempo Team - Den Haag
Lichamelijke verzorging, psychosociale zorg, huishoudelijk werk

1992 - 1994 Leerling Verpleegkundige A
LUMC - Leiden
Leren in de praktijk op afdelingen Neurologie, Heelkunde A, Heelkunde Oncologie

Lees meer

Opleiding

OPLEIDING
2015 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Centrum Vakerkenningen. Ervaringscertificaat.

2012 Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Hogeschool Utrecht, Post HBO, NVMW erkend.

2011 Coachen met Hart en Ziel
Coach persoonlijke effectiviteit en -ontwikkeling
KB & K, Post HBO register opleiding, NOBCO erkend.

1999 Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Haagse Hogeschool
Laatste 2 jaar projectonderwijs vanuit praktijkopdrachten.
Cum Laude afgestudeerd.


TRAININGEN – WORKSHOPS – ea ONTWIKKELING
2012 - heden Gastcolleges/Workshops: De dag door met dementie; Adviseren bij pesten op het werk; Omgaan met de nieuwe Beroepscode – hulp of hindernis?; Grip op Gekte; Suïcidepreventie; Rouw- en verliesbegeleiding div.; Rouwbegeleiding op het werk; Kanker en werk

2004 - heden Gedrags- en vaardigheidstrainingen
Professioneel begeleiden bij verlies I & II; Omgaan met psychische beperkingen;
Regeneratief communiceren; Netwerken; Adviesvaardigheden; Coachingsvaardigheden; Gespreksvaardigheden; Transactionele analyse; Omgaan met lastig gedrag; Acquisitie; Train de Intervisor;
(n)Wajong; WIA; Wet verbetering Poortwachter; AG; WSW; WWB; Re-integratie; Basiscursus arbeidsrecht;

2012 - heden Congressen Bedrijfsmaatschappelijk Werk ’12, ’14, ’16.
Intervisie vanaf 2004

Opleiding

OPLEIDING
2015 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Centrum Vakerkenningen. Ervaringscertificaat.

2012 Bedrijfsmaatschappelijk Werk
Hogeschool Utrecht, Post HBO, NVMW erkend.

2011 Coachen met Hart en Ziel
Coach persoonlijke effectiviteit en -ontwikkeling
KB & K, Post HBO register opleiding, NOBCO erkend.

1999 Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Haagse Hogeschool
Laatste 2 jaar projectonderwijs vanuit praktijkopdrachten.
Cum Laude afgestudeerd.


TRAININGEN – WORKSHOPS – ea ONTWIKKELING
2012 - heden Gastcolleges/Workshops: De dag door met dementie; Adviseren bij pesten op het werk; Omgaan met de nieuwe Beroepscode – hulp of hindernis?; Grip op Gekte; Suïcidepreventie; Rouw- en verliesbegeleiding div.; Rouwbegeleiding op het werk; Kanker en werk

2004 - heden Gedrags- en vaardigheidstrainingen
Professioneel begeleiden bij verlies I & II; Omgaan met psychische beperkingen;
Regeneratief communiceren; Netwerken; Adviesvaardigheden; Coachingsvaardigheden; Gespreksvaardigheden; Transactionele analyse; Omgaan met lastig gedrag; Acquisitie; Train de Intervisor;
(n)Wajong; WIA; Wet verbetering Poortwachter; AG; WSW; WWB; Re-integratie; Basiscursus arbeidsrecht;

2012 - heden Congressen Bedrijfsmaatschappelijk Werk ’12, ’14, ’16.
Intervisie vanaf 2004

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Muziek, Zingen, Salsadansen, Lezen, Hardlopen

Hobby's & interesses

Muziek, Zingen, Salsadansen, Lezen, Hardlopen

Eigenschappen

Enthousiaste, betrokken en proactieve hulpverlener. In mijn werk staat empowerment voorop. Ik ben oplossingsgericht en kijk over de grenzen van mijn eigen discipline heen om tot het beste resultaat voor cliënt en organisatie te komen. Daarnaast hou ik van mensen met elkaar te verbinden, bruggen te bouwen, zodat expertise gedeeld kan worden en resultaten worden behaald.

Eigenschappen

Enthousiaste, betrokken en proactieve hulpverlener. In mijn werk staat empowerment voorop. Ik ben oplossingsgericht en kijk over de grenzen van mijn eigen discipline heen om tot het beste resultaat voor cliënt en organisatie te komen. Daarnaast hou ik van mensen met elkaar te verbinden, bruggen te bouwen, zodat expertise gedeeld kan worden en resultaten worden behaald.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: GIMD
 • Functie: Bedrijfsmaatschappelijk Werker
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Natalie Kroone te bekijken

Mijn documenten