• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik sta open voor een nieuwe uitdaging als operationeel manager, people manager, project manager. Mijn ervaring ligt met name op het snijvlak van business en IT maar ik treed graag buiten mijn…

Persoonlijk

Ik sta open voor een nieuwe uitdaging als operationeel manager, people manager, project manager. Mijn ervaring ligt met name op het snijvlak van business en IT maar ik treed graag buiten mijn comfortzone.
De nieuwe uitdaging mag zijn in fulltime of parttime dienstverband, ad interim of op projectbasis; bij voorkeur op strategisch of tactisch niveau. Standplaats Oost Nederland.

Vanuit een positieve kijk op zaken kan ik mensen, organisatieprocessen en -doelen zo met elkaar te verbinden dat de prestaties van elke medewerker en die van de organisatie verbeteren. Ik werk resultaatgericht met altijd de menskant op het vizier.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Tijdvak : 1 september 2012 – heden
Bedrijf : BiZZdesign BV
Functies : Manager Software Engineering en R&D, Operational Manager, Manager Backoffice, Manager Products

BiZZdesign voert een standaard softwareapplicatie. Ik heb mij, in de rol van ‘Manager software engineering & delivery, in eerste instantie beziggehouden met het optimaal organiseren van de release train en de organisatie en processen daaromheen. Hierbij ging het om het opzetten van een structuur (Scrum), het motiveren van de medewerkers en het formeren van efficiënt werkende teams. Daarnaast is gekeken naar het totale proces van idee tot en met ondersteuning van de tools bij de klant.
In een latere fase heb ik de leiding overgenomen van de backoffice en van de Research & Development afdeling.

Tevens heb ik een adviserende rol op me genomen rondom het formeren van een nieuwe operationele laag met als doel de aandeelhouders te ontlasten en vrij te maken voor nieuwe activiteiten. Uiteindelijk is er een Management Team ontstaan en hebben de aandeelhouders ieder voor zich gekozen voor een rol waarin zij in hun kracht staan. In september 2016 ben ik gevraagd zitting te nemen in dat MT samen met een nieuw aangenomen CEO.

Inmiddels is BiZZdesign zodanig georganiseerd en geminimaliseerd dat een manager van mijn niveau onvoldoende uitdaging ziet. Om die reden heb ik in overleg mijn eigen eenmanszaak nieuw leven ingeblazen en ben ik ook op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging.

Tijdvak : 1 juli 2012 – heden
Bedrijf : J. Haandrikman Organisatieadvies
Functie : Eigenaar

Deze BV heb ik opgestart in 2012 omdat ik me aan het oriënteren was op zelfstandig ondernemerschap. Ik raakte echter vrij snel in gesprek met BiZZdesign waar men een zeer interessante uitdaging voor mij had in combinatie met een vast dienstverband.
Vanaf dat moment heb ik de BV slapend gehouden.
In april 2017 heb ik de oriëntatie rondom zelfstandig ondernemerschap weer opgepakt met medeweten van de directie van BiZZdesign. Inmiddels heb ik de mogelijkheid te opereren als zelfstandige eenmanszaak onder de vlag van www.visie.com

Tijdvak : 1 september 2010 – september 2012
Bedrijf : i-Signaal
Functie : Business Unit Manager / Operationeel manager

In 2008 is door UNIT4 een minderheidsbelang genomen in i-Signaal, een bedrijf in Rijssen wat zich bezighoudt met het vermarkten van een softwareoplossing voor Verzuim en Re-integratie. Omdat een 100% deelname in zicht kwam en omdat 1 van de drie directeuren van i-Signaal met pensioen ging is mij gevraagd de operationele leiding binnen i-Signaal op mij te gaan nemen. Ik heb die uitdaging aanvaard en ben vanaf 1 mei 2010 tot en met 1 september 2010 steeds meer in Rijssen gaan werken en heb de werkzaamheden in Hengelo afgebouwd.
i-Signaal is marktleider in de markt van verzuimapplicaties en is gegroeid vanaf het ontstaan in 2006 naar 6 medewerkers in 2008, 14 in 2009, 24 in 2010 en inmiddels 31 in 2012. Deze explosieve groei in combinatie met het aantrekken van veel nieuw (jong) personeel en de pioniersfase waarin het bedrijf zich bevond was de reden dat er operationeel gezocht werd naar professionalisering. Deze professionalisering was reeds in gang gezet en mijn taak was het deze verder door te zetten. Aangezien de technisch directeur en de commercieel directeur vrijwel continu buiten de deur werkzaam zijn heb ik het volledig operationeel management en directe aansturing van de medewerkers op mij genomen.

Tot mijn taken behoorden de rechtstreekse aansturing van de servicedesk, het optimaliseren van de planningscyclus met betrekking tot softwareontwikkeling en het uitbrengen van releases, organiseren managementoverleg, projectleidingswerkzaamheden (betrokkenheid vanuit het management) ter verkrijging van een ISO-27001 certificering en certificering in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het begeleiden van het WBSO-subsidietraject, Bij het verder professionaliseren gaat het om het creëren van bewustwording bij de medewerkers, de opzet en implementatie van een matrixorganisatie op basis van uit te voeren werkzaamheden, het in kaart brengen en aanscherpen van processen en procedures en het optimaliseren van de interne en klantgerichte communicatie.

Vanuit mijn functie heb ik tevens ondersteunende projectleidingstaken op mij genomen bij de grootste projecten. Daaronder viel de invoering van VerzuimSignaal bij Ahold en bij Achmea Vitale.

Tijdvak : 1 oktober 1997 – 1 september 2010
Bedrijf : UNIT4
Functie : diverse functies:

o 1 oktober 1997 Business Unit Manager bij Unit 4 Accountancy

Na de doorstart van de ACOSO-werkzaamheden onder UNIT4 heb ik plaatsgenomen in een taskforce om zo snel mogelijk de zaken weer ‘up and running’ te krijgen. Daarna werd ik gevraagd de leiding te nemen over het deel dat verantwoordelijk was voor het marktsegment ‘accountancy’. In deze tijd hebben we UNIT4 Accountancy uitgebouwd van 1 naar 40 medewerkers.

o 1 juli 1999 General Business Unit Manager bij Unit 4 Accountancy

De waarnemend vestigingsdirecteur vanuit UNIT4 werd gevraagd voor andere werkzaamheden. Vanaf dat moment werd in Hengelo (waar we inmiddels naartoe waren verhuisd) gezocht naar een General Business Unit Manager voor de Accountancydivisie. Ik heb, na een assessment bij GITP deze functie toegewezen gekregen. Mijn werkzaamheden bestonden uit:

 Verantwoordelijk voor alle operationele zaken bij Unit 4 Accountancy.
 Leiding geven aan teamleidersoverleg (consultancy, sales, softwareontwikkeling)
 Voorzitter Accountancy Management Team
 Omzet- en resultaatverantwoordelijk
 In overleg met MT opstellen businessplannen en zorgen voor realisatie daarvan
 Lanceren nieuwe ideeën, initiatieven nemen, ontdekken en uitnutten nieuwe opportunity’s
 Verantwoordelijk voor productontwikkeling en onderlinge afstemming van productontwikkelingstrajecten
 Maandelijkse rapportage financiële status en niet financiële informatie
 Onderhouden contacten andere werkmaatschappijen

o 1 januari 2002 Business Unit Manager UNIT4 HR Solutions

Eind 2000 / begin 2001 is de grootste concurrent van UNIT4 Accountancy overgenomen en werd ‘Hengelo’ een nevenvestiging. Vanuit UNIT4 Accountancy (gevestigd in Veenendaal) heb ik in 2001 een businesscase opgezet om de nieuwgebouwde salarisapplicatie ‘UNIT4 Salaris’ via een separate werkmaatschappij te gaan (af)maken, onderhouden, vermarkten en ondersteunen. Dit idee is per 1 januari 2002 doorgevoerd en bestaat nu onder de naam UNIT4 HR Solutions. De werkmaatschappij is gegroeid in de tijd dat ik er zat van 15 ontwikkelaars naar circa 60 medewerkers (ontwikkeling, r&d, consultancy, sales, support) en is, als marktleider, goed voor het leveren van software waaruit ruim 3 miljoen mensen hun salarisstrook ontvangen.

Mijn werkzaamheden bestonden, behalve uit de algemene operationele leiding van deze werkmaatschappij, uit het rechtstreeks aansturen van de consultants en trainers, indirect aansturen van support en kenniscentrum en het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de diverse pr-/marketingmiddelen en -acties. Dit laatste deed ik in samenwerking met de salesmanager en de corporate marketingafdeling.

In deze tijd heb ik tevens de volgende projecten geleid:
 Projectleiding op invoering van UNIT4 Salaris bij Ernst & Young (110.000 medewerkers van klanten van Ernst & Young gingen over van Baan naar UNIT4 Salaris).
 Projectleiding op invoering van alle HR-applicaties van UNIT4 bij Hanos, internationale horeca groothandel.
 Projectleiding op invoering van Agresso Business World bij UNIT4 Hengelo.
 Projectleiding van Microsoft Dynamics CRM bij UNIT4 in Hengelo als onderdeel van invoering in alle Benelux-werkmaatschappijen.
Ondanks het feit dat ik niet de functie van projectleider had heb ik deze projecten opgepakt vanuit mijn pragmatische instelling en vanuit de gedachte dat ik vanuit mijn functie optimaal betrokken was en gefocust op goed eindresultaat.

Werkervaring

Tijdvak : 1 september 2012 – heden
Bedrijf : BiZZdesign BV
Functies : Manager Software Engineering en R&D, Operational Manager, Manager Backoffice, Manager Products

BiZZdesign voert een standaard softwareapplicatie. Ik heb mij, in de rol van ‘Manager software engineering & delivery, in eerste instantie beziggehouden met het optimaal organiseren van de release train en de organisatie en processen daaromheen. Hierbij ging het om het opzetten van een structuur (Scrum), het motiveren van de medewerkers en het formeren van efficiënt werkende teams. Daarnaast is gekeken naar het totale proces van idee tot en met ondersteuning van de tools bij de klant.
In een latere fase heb ik de leiding overgenomen van de backoffice en van de Research & Development afdeling.

Tevens heb ik een adviserende rol op me genomen rondom het formeren van een nieuwe operationele laag met als doel de aandeelhouders te ontlasten en vrij te maken voor nieuwe activiteiten. Uiteindelijk is er een Management Team ontstaan en hebben de aandeelhouders ieder voor zich gekozen voor een rol waarin zij in hun kracht staan. In september 2016 ben ik gevraagd zitting te nemen in dat MT samen met een nieuw aangenomen CEO.

Inmiddels is BiZZdesign zodanig georganiseerd en geminimaliseerd dat een manager van mijn niveau onvoldoende uitdaging ziet. Om die reden heb ik in overleg mijn eigen eenmanszaak nieuw leven ingeblazen en ben ik ook op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging.

Tijdvak : 1 juli 2012 – heden
Bedrijf : J. Haandrikman Organisatieadvies
Functie : Eigenaar

Deze BV heb ik opgestart in 2012 omdat ik me aan het oriënteren was op zelfstandig ondernemerschap. Ik raakte echter vrij snel in gesprek met BiZZdesign waar men een zeer interessante uitdaging voor mij had in combinatie met een vast dienstverband.
Vanaf dat moment heb ik de BV slapend gehouden.
In april 2017 heb ik de oriëntatie rondom zelfstandig ondernemerschap weer opgepakt met medeweten van de directie van BiZZdesign. Inmiddels heb ik de mogelijkheid te opereren als zelfstandige eenmanszaak onder de vlag van www.visie.com

Tijdvak : 1 september 2010 – september 2012
Bedrijf : i-Signaal
Functie : Business Unit Manager / Operationeel manager

In 2008 is door UNIT4 een minderheidsbelang genomen in i-Signaal, een bedrijf in Rijssen wat zich bezighoudt met het vermarkten van een softwareoplossing voor Verzuim en Re-integratie. Omdat een 100% deelname in zicht kwam en omdat 1 van de drie directeuren van i-Signaal met pensioen ging is mij gevraagd de operationele leiding binnen i-Signaal op mij te gaan nemen. Ik heb die uitdaging aanvaard en ben vanaf 1 mei 2010 tot en met 1 september 2010 steeds meer in Rijssen gaan werken en heb de werkzaamheden in Hengelo afgebouwd.
i-Signaal is marktleider in de markt van verzuimapplicaties en is gegroeid vanaf het ontstaan in 2006 naar 6 medewerkers in 2008, 14 in 2009, 24 in 2010 en inmiddels 31 in 2012. Deze explosieve groei in combinatie met het aantrekken van veel nieuw (jong) personeel en de pioniersfase waarin het bedrijf zich bevond was de reden dat er operationeel gezocht werd naar professionalisering. Deze professionalisering was reeds in gang gezet en mijn taak was het deze verder door te zetten. Aangezien de technisch directeur en de commercieel directeur vrijwel continu buiten de deur werkzaam zijn heb ik het volledig operationeel management en directe aansturing van de medewerkers op mij genomen.

Tot mijn taken behoorden de rechtstreekse aansturing van de servicedesk, het optimaliseren van de planningscyclus met betrekking tot softwareontwikkeling en het uitbrengen van releases, organiseren managementoverleg, projectleidingswerkzaamheden (betrokkenheid vanuit het management) ter verkrijging van een ISO-27001 certificering en certificering in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het begeleiden van het WBSO-subsidietraject, Bij het verder professionaliseren gaat het om het creëren van bewustwording bij de medewerkers, de opzet en implementatie van een matrixorganisatie op basis van uit te voeren werkzaamheden, het in kaart brengen en aanscherpen van processen en procedures en het optimaliseren van de interne en klantgerichte communicatie.

Vanuit mijn functie heb ik tevens ondersteunende projectleidingstaken op mij genomen bij de grootste projecten. Daaronder viel de invoering van VerzuimSignaal bij Ahold en bij Achmea Vitale.

Tijdvak : 1 oktober 1997 – 1 september 2010
Bedrijf : UNIT4
Functie : diverse functies:

o 1 oktober 1997 Business Unit Manager bij Unit 4 Accountancy

Na de doorstart van de ACOSO-werkzaamheden onder UNIT4 heb ik plaatsgenomen in een taskforce om zo snel mogelijk de zaken weer ‘up and running’ te krijgen. Daarna werd ik gevraagd de leiding te nemen over het deel dat verantwoordelijk was voor het marktsegment ‘accountancy’. In deze tijd hebben we UNIT4 Accountancy uitgebouwd van 1 naar 40 medewerkers.

o 1 juli 1999 General Business Unit Manager bij Unit 4 Accountancy

De waarnemend vestigingsdirecteur vanuit UNIT4 werd gevraagd voor andere werkzaamheden. Vanaf dat moment werd in Hengelo (waar we inmiddels naartoe waren verhuisd) gezocht naar een General Business Unit Manager voor de Accountancydivisie. Ik heb, na een assessment bij GITP deze functie toegewezen gekregen. Mijn werkzaamheden bestonden uit:

 Verantwoordelijk voor alle operationele zaken bij Unit 4 Accountancy.
 Leiding geven aan teamleidersoverleg (consultancy, sales, softwareontwikkeling)
 Voorzitter Accountancy Management Team
 Omzet- en resultaatverantwoordelijk
 In overleg met MT opstellen businessplannen en zorgen voor realisatie daarvan
 Lanceren nieuwe ideeën, initiatieven nemen, ontdekken en uitnutten nieuwe opportunity’s
 Verantwoordelijk voor productontwikkeling en onderlinge afstemming van productontwikkelingstrajecten
 Maandelijkse rapportage financiële status en niet financiële informatie
 Onderhouden contacten andere werkmaatschappijen

o 1 januari 2002 Business Unit Manager UNIT4 HR Solutions

Eind 2000 / begin 2001 is de grootste concurrent van UNIT4 Accountancy overgenomen en werd ‘Hengelo’ een nevenvestiging. Vanuit UNIT4 Accountancy (gevestigd in Veenendaal) heb ik in 2001 een businesscase opgezet om de nieuwgebouwde salarisapplicatie ‘UNIT4 Salaris’ via een separate werkmaatschappij te gaan (af)maken, onderhouden, vermarkten en ondersteunen. Dit idee is per 1 januari 2002 doorgevoerd en bestaat nu onder de naam UNIT4 HR Solutions. De werkmaatschappij is gegroeid in de tijd dat ik er zat van 15 ontwikkelaars naar circa 60 medewerkers (ontwikkeling, r&d, consultancy, sales, support) en is, als marktleider, goed voor het leveren van software waaruit ruim 3 miljoen mensen hun salarisstrook ontvangen.

Mijn werkzaamheden bestonden, behalve uit de algemene operationele leiding van deze werkmaatschappij, uit het rechtstreeks aansturen van de consultants en trainers, indirect aansturen van support en kenniscentrum en het bedenken, uitwerken en uitvoeren van de diverse pr-/marketingmiddelen en -acties. Dit laatste deed ik in samenwerking met de salesmanager en de corporate marketingafdeling.

In deze tijd heb ik tevens de volgende projecten geleid:
 Projectleiding op invoering van UNIT4 Salaris bij Ernst & Young (110.000 medewerkers van klanten van Ernst & Young gingen over van Baan naar UNIT4 Salaris).
 Projectleiding op invoering van alle HR-applicaties van UNIT4 bij Hanos, internationale horeca groothandel.
 Projectleiding op invoering van Agresso Business World bij UNIT4 Hengelo.
 Projectleiding van Microsoft Dynamics CRM bij UNIT4 in Hengelo als onderdeel van invoering in alle Benelux-werkmaatschappijen.
Ondanks het feit dat ik niet de functie van projectleider had heb ik deze projecten opgepakt vanuit mijn pragmatische instelling en vanuit de gedachte dat ik vanuit mijn functie optimaal betrokken was en gefocust op goed eindresultaat.

Lees meer

Software kennis

 • MS Word
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Excel
 • Office 365

Software kennis


 • MS Word
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Excel
 • Office 365
 • Twitter
 • MS Sharepoint
 • Unit4
 • Afas
Lees meer

Opleiding

HEAO - CE

Prince2 Foundation

Time Management, beoordelings- en functioneringsgesprekken, slecht
nieuws gesprekken, presentatietechnieken door ‘Learn & Do’

Opleiding

HEAO - CE

Prince2 Foundation

Time Management, beoordelings- en functioneringsgesprekken, slecht
nieuws gesprekken, presentatietechnieken door ‘Learn & Do’

Kerncompetenties

 • Luisteren
 • Aanpassingsvermogen
 • Samenbindend leiderschap
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen medewerkers

Kerncompetenties


 • Luisteren
 • Aanpassingsvermogen
 • Samenbindend leiderschap
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Stressbestendigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Initiatief nemen
 • Energie
 • Delegeren
 • Betrokkenheid
 • Besluitvaardigheid
 • Ambitie
 • Verandervermogen
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

vakantie, muziek/musical/theater luisteren/kijken, klussen huis/tuin,
wandelen, fotografie

Hobby's & interesses

vakantie, muziek/musical/theater luisteren/kijken, klussen huis/tuin,
wandelen, fotografie

Eigenschappen

Allround, mensgericht, resultaatgericht, helper, moderator, verbinder, communicatief sterk op verschillende niveaus, teamworker, people manager, goed in aanbrengen van structuur, sterk in begeleiding organisatie naar de volgende groeifase, procesmanager, crisismanager, coach jonge talenten, sterk in timemanagement, optimist, positief eigenwijs, nuchter, eerlijk en open, stressbestendig, hardwerkend, streven naar perfectie / hoog ambitieniveau, regelaar en coördinator, leergierig, pragmatisch, diplomatiek, loyaal, wint snel vertrouwen.

Eigenschappen

Allround, mensgericht, resultaatgericht, helper, moderator, verbinder, communicatief sterk op verschillende niveaus, teamworker, people manager, goed in aanbrengen van structuur, sterk in begeleiding organisatie naar de volgende groeifase, procesmanager, crisismanager, coach jonge talenten, sterk in timemanagement, optimist, positief eigenwijs, nuchter, eerlijk en open, stressbestendig, hardwerkend, streven naar perfectie / hoog ambitieniveau, regelaar en coördinator, leergierig, pragmatisch, diplomatiek, loyaal, wint snel vertrouwen.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: BiZZdesign
 • Functie: Manager Development
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jeroen Haandrikman te bekijken