• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Betrokken, loyaal, gewetensvol, enthousiast en servicegericht zijn een paar woorden die mij als persoon goed omschrijven. Ik vind het prettig om samen te werken in een team en concrete doelen te…

Persoonlijk

Betrokken, loyaal, gewetensvol, enthousiast en servicegericht zijn een paar woorden die mij als persoon goed omschrijven. Ik vind het prettig om samen te werken in een team en concrete doelen te stellen. Ik toon initiatief en ben gericht op actie zonder daarbij de belangen van de alle betrokkenen uit het oog te verliezen. Voor mij is daarbij altijd het uitgangspunt; de regie laten waar deze hoort, focus op wat er goed gaat en van fouten kun je leren!

‘Alleen ga je sneller, samen bereik je meer’

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Basis DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Simone Hofstee 27-03-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 27-03-2019 heeft Simone Hofstee de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Simone Hofstee. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Simone Hofstee gegenereerd op 27-03-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND (BABS) gemeente Apeldoorn (= bijbaan)
Van Augustus 2018 tot heden

Op 29 augustus 2018 ben ik officieel door de rechtbank in Arnhem beëdigd tot Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand en dat betekent dat ik als trouwambtenaar paren mag trouwen of als partners mag registreren.

HR OFFICER GLOBAL MOBILITY bij FrieslandCampina in Amersfoort
Van Juli 2018 tot heden

FrieslandCampina heeft vestigingen in zo'n 35 landen over de hele wereld. Jaarlijks worden meer dan 200 medewerkers vanuit de FC vestiging in hun home country voor korte of langere tijd uitgezonden naar een andere vestiging van FC (host country). Voor deze uitzendingen moet veel geregeld worden op zakelijk en persoonlijk gebied, bijvoorbeeld wanneer een partner en/of kinderen mee gaan op uitzending. De coördinatie van al deze werkzaamheden wordt gedaan door het team van Global Mobility in Amersfoort. Sinds 1 juli 2018 maak ik onderdeel uit van dit team en ondersteun ik de GM-officers in de breedste zin van het woord. Communicatie en correspondentie is voor 90% in het Engels.

GROEICOACH bij ConfioWerkt / Groeibanen
Nov 2017 tot Maart 2018

‘Groeibanen’ is een specifiek detacherings-concept dat wordt toegepast binnen de gemeente Rheden. Binnen een half jaar worden 75 mensen (talenten) vanuit de bijstand begeleid naar (betaald) werk. Taken:
- Afnemen intakegesprekken met de talenten
- Opstellen groeiplannen
- Acquisitie richting werkgevers
- Administratieve taken t.b.v. plaatsing talenten
- Jobcoaching

JOBCOACH/TRAJECTBEGELEIDER bij PS dat Werkt!
Juni/juli 2017

In opdracht van verschillende opdrachtgevers (overheid, bedrijfsleven, UWV, gemeenten) bege-leiden van klanten in verschillende trajecten. De trajecten hebben o.a. betrekking op:
- Werk Fit
- Jobcoaching

JOBCOACH bij ‘s Heeren Loo Zorggroep
Feb-Juni 2016 en Maart-Juni 2017

- Begeleiden van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (LVB, licht verstandelijke beperkt) bij het vinden en behouden van werk. Binnen ’s Heeren Loo betreft dit m.n. dagbesteding. Een enkele maal heeft dit ook geleid tot uitstroom naar een betaalde baan.
- Bij de begeleiding wordt uitgaan van de wensen, talenten, ontwikkelingsmogelijkheden en werkomgeving van de cliënten.
- Acquisitie doen bij werkgevers voor het vinden van een passende werkomgeving.


ACHMEA

CONSULTANT INTERNATIONAL MOBILITY
Mei–Dec 2011/ Juni–Dec 2016
- Coördineren, voorbereiden en opstellen van assignments m.b.t. internationale uitzendingen van medewerkers van Achmea.
- Verzorgen van alle praktische en administratieve handelingen die samenhangen met de uitzendingen (huisvesting, fiscale zaken, salaris- betaling, etc.).
- Beheer van personeelsdossiers en controle op een juiste salarisbetaling.
- Ondersteuning manager International Mobility.

SERVICE COÖRDINATOR LOGISTIEK
Sep 2013–Feb 2016
- Voeren van klantgesprekken met de interne business partne(s) en het zorgdragen voor een juiste afstemming van wijzigingsverzoeken met alle betrokken partijen.
- Begeleiden, instrueren en coachen van medewerkers op de werkvloer bij de implementatie van wijzigingsverzoeken.
- Aanspreekpunt voor klachten/issues.
- Maken van rapportages, inclusief analyses over de afgenomen diensten, klachten en/of issues.
- Signalerende functie m.b.t. problemen rondom de naleving van SLA’s op basis van rapportages en het initiëren van oplossingsmogelijkheden.

MEDEWERKER HUMAN RESOURCES
Okt 1988-Aug 2013
- Verzorgen personeelsadministratie m.b.v. systeem SAP HR.
- Intermediair tussen lokale en centrale P&O-afdeling.
- Eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden senior management en directie en overige medewerkers van Achmea.
- Deelnemer in diverse P&O projecten (b.v. beoordeling, functioneringsronde).
- Werving en selectie uitzendkrachten.

(DIRECTIE) SECRETARESSE
Juni 1979–Okt 1988
Centraal Beheer Automatisering, Apeldoorn.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Mei 1977–Juni 1979
Centraal Beheer, Motorrijtuigenverzekeringen, Apeldoorn.

Werkervaring

BUITENGEWOON AMBTENAAR BURGERLIJKE STAND (BABS) gemeente Apeldoorn (= bijbaan)
Van Augustus 2018 tot heden

Op 29 augustus 2018 ben ik officieel door de rechtbank in Arnhem beëdigd tot Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand en dat betekent dat ik als trouwambtenaar paren mag trouwen of als partners mag registreren.

HR OFFICER GLOBAL MOBILITY bij FrieslandCampina in Amersfoort
Van Juli 2018 tot heden

FrieslandCampina heeft vestigingen in zo'n 35 landen over de hele wereld. Jaarlijks worden meer dan 200 medewerkers vanuit de FC vestiging in hun home country voor korte of langere tijd uitgezonden naar een andere vestiging van FC (host country). Voor deze uitzendingen moet veel geregeld worden op zakelijk en persoonlijk gebied, bijvoorbeeld wanneer een partner en/of kinderen mee gaan op uitzending. De coördinatie van al deze werkzaamheden wordt gedaan door het team van Global Mobility in Amersfoort. Sinds 1 juli 2018 maak ik onderdeel uit van dit team en ondersteun ik de GM-officers in de breedste zin van het woord. Communicatie en correspondentie is voor 90% in het Engels.

GROEICOACH bij ConfioWerkt / Groeibanen
Nov 2017 tot Maart 2018

‘Groeibanen’ is een specifiek detacherings-concept dat wordt toegepast binnen de gemeente Rheden. Binnen een half jaar worden 75 mensen (talenten) vanuit de bijstand begeleid naar (betaald) werk. Taken:
- Afnemen intakegesprekken met de talenten
- Opstellen groeiplannen
- Acquisitie richting werkgevers
- Administratieve taken t.b.v. plaatsing talenten
- Jobcoaching

JOBCOACH/TRAJECTBEGELEIDER bij PS dat Werkt!
Juni/juli 2017

In opdracht van verschillende opdrachtgevers (overheid, bedrijfsleven, UWV, gemeenten) bege-leiden van klanten in verschillende trajecten. De trajecten hebben o.a. betrekking op:
- Werk Fit
- Jobcoaching

JOBCOACH bij ‘s Heeren Loo Zorggroep
Feb-Juni 2016 en Maart-Juni 2017

- Begeleiden van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (LVB, licht verstandelijke beperkt) bij het vinden en behouden van werk. Binnen ’s Heeren Loo betreft dit m.n. dagbesteding. Een enkele maal heeft dit ook geleid tot uitstroom naar een betaalde baan.
- Bij de begeleiding wordt uitgaan van de wensen, talenten, ontwikkelingsmogelijkheden en werkomgeving van de cliënten.
- Acquisitie doen bij werkgevers voor het vinden van een passende werkomgeving.


ACHMEA

CONSULTANT INTERNATIONAL MOBILITY
Mei–Dec 2011/ Juni–Dec 2016
- Coördineren, voorbereiden en opstellen van assignments m.b.t. internationale uitzendingen van medewerkers van Achmea.
- Verzorgen van alle praktische en administratieve handelingen die samenhangen met de uitzendingen (huisvesting, fiscale zaken, salaris- betaling, etc.).
- Beheer van personeelsdossiers en controle op een juiste salarisbetaling.
- Ondersteuning manager International Mobility.

SERVICE COÖRDINATOR LOGISTIEK
Sep 2013–Feb 2016
- Voeren van klantgesprekken met de interne business partne(s) en het zorgdragen voor een juiste afstemming van wijzigingsverzoeken met alle betrokken partijen.
- Begeleiden, instrueren en coachen van medewerkers op de werkvloer bij de implementatie van wijzigingsverzoeken.
- Aanspreekpunt voor klachten/issues.
- Maken van rapportages, inclusief analyses over de afgenomen diensten, klachten en/of issues.
- Signalerende functie m.b.t. problemen rondom de naleving van SLA’s op basis van rapportages en het initiëren van oplossingsmogelijkheden.

MEDEWERKER HUMAN RESOURCES
Okt 1988-Aug 2013
- Verzorgen personeelsadministratie m.b.v. systeem SAP HR.
- Intermediair tussen lokale en centrale P&O-afdeling.
- Eerste aanspreekpunt voor vragen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden senior management en directie en overige medewerkers van Achmea.
- Deelnemer in diverse P&O projecten (b.v. beoordeling, functioneringsronde).
- Werving en selectie uitzendkrachten.

(DIRECTIE) SECRETARESSE
Juni 1979–Okt 1988
Centraal Beheer Automatisering, Apeldoorn.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Mei 1977–Juni 1979
Centraal Beheer, Motorrijtuigenverzekeringen, Apeldoorn.

Lees meer

Software kennis

 • MS Word
 • SAP
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Excel

Software kennis


 • MS Word
 • SAP
 • Facebook
 • Linkedin
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
Lees meer

Opleiding

2016 Opleiding Jobcoach (ELAN)
2014 Enterprise Input Management
2013 Enterprise Output Management
2012 LEAN (SENS) ster (mdw.)
2010 Training English for HR
2009 Training Projectmanagement
2008 HBO Fac. Mgt. Leergang (NCOI)
2007 Basisopl. Facilitair Mgt (NCOI)
1999 Leergang P&O (HEAO)
1996 NGPR-A (Apeldoorns Coll)
1994 Basiscursus Reclame (SRM)
1990 Basiscursus P&O (NVP)
1983 Praktijk Diploma Boekhouden
1981 Steno Nederlands
1977 Opleidigsschool v kleuterleidsters
1975 MAVO-4

Opleiding

2016 Opleiding Jobcoach (ELAN)
2014 Enterprise Input Management
2013 Enterprise Output Management
2012 LEAN (SENS) ster (mdw.)
2010 Training English for HR
2009 Training Projectmanagement
2008 HBO Fac. Mgt. Leergang (NCOI)
2007 Basisopl. Facilitair Mgt (NCOI)
1999 Leergang P&O (HEAO)
1996 NGPR-A (Apeldoorns Coll)
1994 Basiscursus Reclame (SRM)
1990 Basiscursus P&O (NVP)
1983 Praktijk Diploma Boekhouden
1981 Steno Nederlands
1977 Opleidigsschool v kleuterleidsters
1975 MAVO-4

Lees meer

Kerncompetenties

 • Samenwerken
 • Toewijding
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge vaardigheid
 • Schriftelijke vaardigheid

Kerncompetenties


 • Samenwerken
 • Toewijding
 • Klantgerichtheid
 • Mondelinge vaardigheid
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Creativiteit
 • Initiatief nemen
 • Luisteren
 • Netwerkvaardigheid
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

Ik houd van reizen, muziek luisteren, edelsmeden, lezen van romans en thrillers, zwemmen, hardlopen, wandelen, TV kijken, winkelen, ‘klussen’ in en om het huis.

Hobby's & interesses

Ik houd van reizen, muziek luisteren, edelsmeden, lezen van romans en thrillers, zwemmen, hardlopen, wandelen, TV kijken, winkelen, ‘klussen’ in en om het huis.

Eigenschappen

Zie de tekst bij 'Persoonlijk'

Eigenschappen

Zie de tekst bij 'Persoonlijk'

Mijn actuele situatie

 • Functie: HR Officer
 • Sector: Industrie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: HR Assistent, HR Officer, Jobcoach, Recruiter
 • Sector: Facilitaire Dienstverlening, Gezondheidszorg & Farmacie, Onderwijs, Overheid, Uitzendbureaus, Zakelijke Dienstverlening, Gemeente
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Simone Hofstee te bekijken