At Monday
 • Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Jammer dat je niet méér branches kunt aangeven waarin je werkzaam wilt zijn. Als secretaresse maakt mij dat op zich namelijk niet heel veel uit. Het ligt eraan of de baan interessant en uitdagend…

Persoonlijk

Jammer dat je niet méér branches kunt aangeven waarin je werkzaam wilt zijn. Als secretaresse maakt mij dat op zich namelijk niet heel veel uit. Het ligt eraan of de baan interessant en uitdagend is. Ik vind het leuk om mensen/klanten verder te kunnen helpen en daarin heb ik veel ervaring opgedaan tijdens mijn werk als juridisch secretaresse, zowel telefonisch als aan de receptie en via een avondspreekuur. Ook ben ik sterk in het snel overzicht hebben en prioriteiten zien op een kantoor of afdeling. Minder sterk ben ik in details, mij kun je beter het geheel laten runnen. Wel ben ik sterk in taal en kan ik snel teksten uitwerken zonder taalfouten, iets wat ook in mijn juridisch secretaressebaan van pas kwam. Daarnaast hield ik me ook bezig met facturering en debiteurenbeheer en algemeen beheer van toevoegingen en de administratie daar omheen en heb ik wegens vertrek van een collega even de kas- en bankzaken en crediteuren overgenomen (niet per computer). Ook was ik degene die de handelsrol en familierol bijhield voor 5 advocaten, termijnbewaking per computer dus. Ik ben goed in het notuleren van vergaderingen en kan erg snel teksten doorlezen en analyseren. Agendabeheer heb ik ook gedaan op het advocatenkantoor, met Outlook in eenvoudige vorm, en bij NHTV even in complexere vorm, maar dat ligt mij minder goed. Ik ben iemand die graag meedenkt in oplossingen en initiatief neemt en zich niet graag verveelt op het werk. Daardoor heb ik afwisseling in taken nodig en daarom past een baan met een zeer gevarieerd takenpakket het best bij mij. Ik kan tegen werkhectiek maar niet tegen een hectische werkomgeving omdat ik mij moet kunnen concentreren op mijn werk. Ik heb een sterke eigen mening en ben redelijk eigenwijs, maar daardoor ook nieuwsgierig en leergierig op het werk. Ik vond mijn baan als juridisch secretaresse op een klein kantoor in de advocatuur het leukst omdat ik daarin mijn taalgevoel kwijt kon en daarnaast mensen daadwerkelijk verder kon helpen plus ik had een gevarieerde functie. Het was prettig om met slechts enkele collega's in een ruimte te zitten, max. 2 tot 3 is voor mij genoeg, zodat je ook werk van elkaar kunt overnemen indien nodig en niet altijd alleen zit. Ik ben iemand die voornamelijk snel alles leert op het werk zelf, want dat heb ik altijd gedaan, maar daar moet je me dan wel even de tijd voor gunnen. Dat geldt ook voor het wennen aan de nieuwe omgeving en de nieuwe collega's. Als je geduld met mij hebt, heb je aan mij een gemotiveerde loyale en hardwerkende medewerkster. Ik zoek meer een gevarieerde regelbaan dus niet puur administratief omdat dat saaier is en mij minder goed ligt al kan ik wel allerhande administratieve werkzaamheden doen.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Basis DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Erna Roelands 20-05-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 20-05-2019 heeft Erna Roelands de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Erna Roelands. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Erna Roelands gegenereerd op 20-05-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je houdt je aan afspraken, regels, procedures en protocollen.
 • Kwaliteit en kwaliteitscontrole vind je van het grootste belang.
 • Je bent rustig en uit niet snel je emoties.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Ik heb een analytisch denkvermogen en een onderzoekende geest. Ik zie verbanden en kan daardoor belangrijke informatie halen uit meerdere ingewikkelde teksten zowel in het Nederlands als Engels of Duits, vooral op medisch gebied. Op een of ander manier zie ik verbanden die anderen niet zo snel zien en zie ik helaas ook problemen aankomen die anderen nog niet zien. Daarnaast kan ik snel zaken afhandelen en snel schakelen tussen taken en ad hoc werkzaamheden doen. Ik heb gevarieerd werk nodig en moet mee mogen denken in oplossingen. Ik bedenk vaak oplossingen waar anderen nog niet opgekomen zijn omdat ik een totaal andere manier van denken heb en zaken vanuit een andere invalshoek bekijk. Dat houdt wel in dat ik regelmatig niet begrijp hoe anderen denken omdat mijn manier dus anders is. Ik heb beelden nodig, voorbeelden, om dingen te kunnen onthouden, te laten beklijven. Ik leer door doen maar kan me dan ook snel dingen eigen maken op de werkplek.

Mijn specialisme

Ik heb een analytisch denkvermogen en een onderzoekende geest. Ik zie verbanden en kan daardoor belangrijke informatie halen uit meerdere ingewikkelde teksten zowel in het Nederlands als Engels of Duits, vooral op medisch gebied. Op een of ander manier zie ik verbanden die anderen niet zo snel zien en zie ik helaas ook problemen aankomen die anderen nog niet zien. Daarnaast kan ik snel zaken afhandelen en snel schakelen tussen taken en ad hoc werkzaamheden doen. Ik heb gevarieerd werk nodig en moet mee mogen denken in oplossingen. Ik bedenk vaak oplossingen waar anderen nog niet opgekomen zijn omdat ik een totaal andere manier van denken heb en zaken vanuit een andere invalshoek bekijk. Dat houdt wel in dat ik regelmatig niet begrijp hoe anderen denken omdat mijn manier dus anders is. Ik heb beelden nodig, voorbeelden, om dingen te kunnen onthouden, te laten beklijven. Ik leer door doen maar kan me dan ook snel dingen eigen maken op de werkplek.

Werkervaring

01-01-2003 tot 01-03-2012
Juridisch secretaresse Baronie Advocaten te Breda (parttime).
Werkzaamheden:
• Telefonisch en aan de balie te woord staan van klanten en overige partijen.
• Ontvangst klanten tijdens avondspreekuur en verwijzen naar juiste specialist.
• Agendabeheer met Outlook voor 3 advocaten.
• Postbehandeling (prioriteit, verwerking en distributie).
• Verzorgen correspondentie en processtukken.
• Beheer roladministratie handelsrol en familierol (termijnbewaking) en procuraten.
• Regelen allerhande zaken zoals kantoorbenodigheden, koffie, archief en publiciteit.
• Facturering/debiteuren, overname financiën vertrekkende collega (kas, bank, cred.).
• Administratieve verwerking van toevoegingen.
• Notuleren vergadering.

Ik werkte vast voor 3 advocaten en wisselend voor 5. Gewerkt met Legal Eagle gekoppeld aan MS Office. Rechtsgebieden: familierecht, huurrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht.
Reden beëindiging: functie kwam te vervallen wegens ontbinding van de maatschap.

01-08-1989 tot 01-11-1993
Secretaresse Ondernemingsraad Esso Nederland B.V. te Breda (fulltime).
Werkzaamheden:
• Organiseren en notuleren van vergaderingen van de OR zelf en van overlegvergaderingen met de directie en commissies als pensioencommissie en arbeidsvoorwaardencommissie.
• Het plannen van trainingen met bijbehorende accommodatie en cursusmateriaal voor de 15 leden tellende OR en voor de bedrijfsonderdeelcommissies.
• Publicitaire werkzaamheden ten behoeve van het jaarverslag van de OR en tussentijdse rapportages aan het personeel.
• Het mede organiseren van verkiezingen OR.
Het leuke aan dit werk was dat ik te maken had met een grote variatie aan onderwerpen en met mensen uit de gehele organisatie.
Gewerkt met een Engelstalige versie van Wang Wordprocessing.
Reden beëindiging: twee kinderen gekregen. Later nog bij Esso gewerkt als uitzendkracht.

01-02-1986 tot 01-08-1989
Secretaresse Ingenieursbureau Bravenboer en Scheers Menro B.V. te Roosendaal (fulltime).
Werkzaamheden:
• Bediening telefooncentrale en ontvangst van klanten.
• Agendabeheer en postbehandeling.
• Uitwerken offertes, projectadministratie per computer bijhouden.
• Boekhouding per computer met Prins boekhoudpakket.
• Tijdregistratie medewerkers.
• Facturering, kas en debiteuren/crediteuren administratie.
• Voorraadbeheer kantoorbenodigdheden.
• Opmaken van arbeidscontracten voor nieuw personeel en introductie nieuw personeel.
Polydee was door B&S overgenomen, die het failliet liet verklaren, waarna er voor mij een administratieve baan was op hun filiaal B&S Menro in Roosendaal.
Reden beëindiging: voordat ik zekerheid had over een baan bij B&S had ik al sollicitaties lopen met het oog op het faillissement van Polydee. Daaruit volgde een baan bij Esso die ik na een halfjaar kreeg aangeboden toen ik inmiddels al bij B&S Menro werkzaam was.

feb.1986-feb.1989:Directiesecretaresse Ingenieursbureau Polydee te Breda (fulltime).
Werkzaamheden:
• Bediening telefooncentrale 6 lijnen en ontvangst van klanten.
• Agendabeheer en postbehandeling.
• Uitwerken offertes, projectadministratie per computer bijhouden.
• Tijdregistratie medewerkers.
• Facturering, kas en debiteuren/crediteuren administratie.
• Voorraadbeheer kantoorbenodigdheden.
• Opmaken van arbeidscontracten voor nieuw personeel en introductie nieuw personeel (ook buitenlandse uitzendkrachten).
Reden beëindiging: faillissement van Polydee en overname door B&S.

01-11-2013
Bestuurssecretaris Medezeggenschapsraad NHTV Breda (parttime tijdelijk) via Randstad
Werkzaamheden:
• Notuleren diverse vergaderingen.
• Uitwerken verslagen, agenda, actielijsten.
• Agendabeheer via Outlook.
• Contacten onderhouden met MR-leden, leden Deelraden enz.
• Reserveren vergaderruimtes.
• Verzamelen en distribueren inkomende stukken.
• Up to date houden gegevens, o.a. op Intranet.

12-11-2013 tot 31-12-2013
Bestuurssecretaris Medezeggenschapsraad NHTV Breda (parttime tijdelijk) via Randstad
Werkzaamheden:
• Notuleren diverse vergaderingen.
• Uitwerken verslagen, agenda, actielijsten.
• Agendabeheer via Outlook.
• Contacten onderhouden met MR-leden, leden Deelraden enz.
• Reserveren vergaderruimtes.
• Verzamelen en distribueren inkomende stukken.
• Up to date houden gegevens, o.a. op Intranet.

01-11-1984 tot 01-02-1986
Administratief medewerkster Handelsonderneming Merhottein B.V. te Zundert (fulltime).
Werkzaamheden:
• Zowel telefonisch als schriftelijk contact onderhouden met klanten en leveranciers in de Nederlandse en Duitse taal, soms Frans of Engels.
• Bijhouden cliëntenadministratie, klachtenbehandeling.
• Postbehandeling.
• Aanpassen van prijslijsten en monsters nieuwe schoenencollectie Gabor gereed maken voor vertegenwoordigers.
Reden beëindiging: zelfstandiger functie.

Werkervaring

01-01-2003 tot 01-03-2012
Juridisch secretaresse Baronie Advocaten te Breda (parttime).
Werkzaamheden:
• Telefonisch en aan de balie te woord staan van klanten en overige partijen.
• Ontvangst klanten tijdens avondspreekuur en verwijzen naar juiste specialist.
• Agendabeheer met Outlook voor 3 advocaten.
• Postbehandeling (prioriteit, verwerking en distributie).
• Verzorgen correspondentie en processtukken.
• Beheer roladministratie handelsrol en familierol (termijnbewaking) en procuraten.
• Regelen allerhande zaken zoals kantoorbenodigheden, koffie, archief en publiciteit.
• Facturering/debiteuren, overname financiën vertrekkende collega (kas, bank, cred.).
• Administratieve verwerking van toevoegingen.
• Notuleren vergadering.

Ik werkte vast voor 3 advocaten en wisselend voor 5. Gewerkt met Legal Eagle gekoppeld aan MS Office. Rechtsgebieden: familierecht, huurrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht.
Reden beëindiging: functie kwam te vervallen wegens ontbinding van de maatschap.

01-08-1989 tot 01-11-1993
Secretaresse Ondernemingsraad Esso Nederland B.V. te Breda (fulltime).
Werkzaamheden:
• Organiseren en notuleren van vergaderingen van de OR zelf en van overlegvergaderingen met de directie en commissies als pensioencommissie en arbeidsvoorwaardencommissie.
• Het plannen van trainingen met bijbehorende accommodatie en cursusmateriaal voor de 15 leden tellende OR en voor de bedrijfsonderdeelcommissies.
• Publicitaire werkzaamheden ten behoeve van het jaarverslag van de OR en tussentijdse rapportages aan het personeel.
• Het mede organiseren van verkiezingen OR.
Het leuke aan dit werk was dat ik te maken had met een grote variatie aan onderwerpen en met mensen uit de gehele organisatie.
Gewerkt met een Engelstalige versie van Wang Wordprocessing.
Reden beëindiging: twee kinderen gekregen. Later nog bij Esso gewerkt als uitzendkracht.

01-02-1986 tot 01-08-1989
Secretaresse Ingenieursbureau Bravenboer en Scheers Menro B.V. te Roosendaal (fulltime).
Werkzaamheden:
• Bediening telefooncentrale en ontvangst van klanten.
• Agendabeheer en postbehandeling.
• Uitwerken offertes, projectadministratie per computer bijhouden.
• Boekhouding per computer met Prins boekhoudpakket.
• Tijdregistratie medewerkers.
• Facturering, kas en debiteuren/crediteuren administratie.
• Voorraadbeheer kantoorbenodigdheden.
• Opmaken van arbeidscontracten voor nieuw personeel en introductie nieuw personeel.
Polydee was door B&S overgenomen, die het failliet liet verklaren, waarna er voor mij een administratieve baan was op hun filiaal B&S Menro in Roosendaal.
Reden beëindiging: voordat ik zekerheid had over een baan bij B&S had ik al sollicitaties lopen met het oog op het faillissement van Polydee. Daaruit volgde een baan bij Esso die ik na een halfjaar kreeg aangeboden toen ik inmiddels al bij B&S Menro werkzaam was.

feb.1986-feb.1989:Directiesecretaresse Ingenieursbureau Polydee te Breda (fulltime).
Werkzaamheden:
• Bediening telefooncentrale 6 lijnen en ontvangst van klanten.
• Agendabeheer en postbehandeling.
• Uitwerken offertes, projectadministratie per computer bijhouden.
• Tijdregistratie medewerkers.
• Facturering, kas en debiteuren/crediteuren administratie.
• Voorraadbeheer kantoorbenodigdheden.
• Opmaken van arbeidscontracten voor nieuw personeel en introductie nieuw personeel (ook buitenlandse uitzendkrachten).
Reden beëindiging: faillissement van Polydee en overname door B&S.

01-11-2013
Bestuurssecretaris Medezeggenschapsraad NHTV Breda (parttime tijdelijk) via Randstad
Werkzaamheden:
• Notuleren diverse vergaderingen.
• Uitwerken verslagen, agenda, actielijsten.
• Agendabeheer via Outlook.
• Contacten onderhouden met MR-leden, leden Deelraden enz.
• Reserveren vergaderruimtes.
• Verzamelen en distribueren inkomende stukken.
• Up to date houden gegevens, o.a. op Intranet.

12-11-2013 tot 31-12-2013
Bestuurssecretaris Medezeggenschapsraad NHTV Breda (parttime tijdelijk) via Randstad
Werkzaamheden:
• Notuleren diverse vergaderingen.
• Uitwerken verslagen, agenda, actielijsten.
• Agendabeheer via Outlook.
• Contacten onderhouden met MR-leden, leden Deelraden enz.
• Reserveren vergaderruimtes.
• Verzamelen en distribueren inkomende stukken.
• Up to date houden gegevens, o.a. op Intranet.

01-11-1984 tot 01-02-1986
Administratief medewerkster Handelsonderneming Merhottein B.V. te Zundert (fulltime).
Werkzaamheden:
• Zowel telefonisch als schriftelijk contact onderhouden met klanten en leveranciers in de Nederlandse en Duitse taal, soms Frans of Engels.
• Bijhouden cliëntenadministratie, klachtenbehandeling.
• Postbehandeling.
• Aanpassen van prijslijsten en monsters nieuwe schoenencollectie Gabor gereed maken voor vertegenwoordigers.
Reden beëindiging: zelfstandiger functie.

Software kennis

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
Lees meer

Opleiding

01-09-1976 tot 31-08-1983
VWO Atheneum aan het Mencia de Mendoza Lyceum te Breda Ne/Fa/Du/En/Ec I en II/Gs
gemiddeld een 7

01-09-1983 tot 31-08-1984
Schoevers vakopleiding secretaresse te Tilburg MBO4, gemiddeld een 8
daarna vanaf m'n 19 jaar fulltime gaan werken

01-09-1991 tot 31-08-1993
Detex Ondernemersdiploma Textielbrevet, gemiddeld een 9

01-09-1999 tot 31-08-2000
HBO Pabo Breda, 1 jaar gevolgd

Opleiding

01-09-1976 tot 31-08-1983
VWO Atheneum aan het Mencia de Mendoza Lyceum te Breda Ne/Fa/Du/En/Ec I en II/Gs
gemiddeld een 7

01-09-1983 tot 31-08-1984
Schoevers vakopleiding secretaresse te Tilburg MBO4, gemiddeld een 8
daarna vanaf m'n 19 jaar fulltime gaan werken

01-09-1991 tot 31-08-1993
Detex Ondernemersdiploma Textielbrevet, gemiddeld een 9

01-09-1999 tot 31-08-2000
HBO Pabo Breda, 1 jaar gevolgd

Kerncompetenties

 • Zelfvertrouwen
 • Onafhankelijkheid
 • Prioritering
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken

Kerncompetenties


 • Zelfvertrouwen
 • Onafhankelijkheid
 • Prioritering
 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Mondelinge vaardigheid
 • Informatie-analyse
 • Energie
 • Discipline
 • Initiatief nemen
 • Durf
 • Betrokkenheid
 • Besluitvaardigheid
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Plannen en organiseren
 • Ambitie
 • Motiveren
 • Organisatiegericht aansturen
 • Anticiperen
 • Delegeren
 • Samenbindend leiderschap
 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aanpassingsvermogen
 • Netwerkvaardigheid
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Analyseren van medische zaken, ziektenleer, verbanden zoeken tussen ingewikkelde medische teksten in Ne, Du of En. Ik heb interesse gekregen in waarom ziekten ontstaan en waarom bepaalde dingen ontstaan in het algemeen. Ik volg ook documentaires over van alles en nog wat op tv, andere landen en culturen, natuur, techniek. Wandel graag met de hond in de natuur. Heb eerder in een coverbandje toetsen gespeeld, hele tijd met muziek bezig geweest dus. Altijd graag muziek geluisterd en gemaakt. Ik las ook altijd veel, ook als kind al. Tijdens vakanties met gezin foto’s maken van mooie plekken. Hou van alles omtrent huizen verbouw- en inrichtingsprogramma’s en van diepe donkere kleuren. Ik hou van alles wat mooi is, stijlvolle kleding, mooi gebouw, inrichting, natuur, sfeerplekken, muziek etc.
Ik hou van dieren en wilde vroeger dierenarts worden. Verder vind ik het leuk om mensen ergens mee te helpen en dingen voor ze uit te zoeken. Ik heb graag de leiding en run graag de tent, eerlijk gezegd maar help graag mensen ermee. Ik heb ook gevoel voor humor en volg bijv graag de ziekenhuisserie House. Verder hou ik van actiefilms en detectives en avonturenfilms.

Hobby's & interesses

Analyseren van medische zaken, ziektenleer, verbanden zoeken tussen ingewikkelde medische teksten in Ne, Du of En. Ik heb interesse gekregen in waarom ziekten ontstaan en waarom bepaalde dingen ontstaan in het algemeen. Ik volg ook documentaires over van alles en nog wat op tv, andere landen en culturen, natuur, techniek. Wandel graag met de hond in de natuur. Heb eerder in een coverbandje toetsen gespeeld, hele tijd met muziek bezig geweest dus. Altijd graag muziek geluisterd en gemaakt. Ik las ook altijd veel, ook als kind al. Tijdens vakanties met gezin foto’s maken van mooie plekken. Hou van alles omtrent huizen verbouw- en inrichtingsprogramma’s en van diepe donkere kleuren. Ik hou van alles wat mooi is, stijlvolle kleding, mooi gebouw, inrichting, natuur, sfeerplekken, muziek etc.
Ik hou van dieren en wilde vroeger dierenarts worden. Verder vind ik het leuk om mensen ergens mee te helpen en dingen voor ze uit te zoeken. Ik heb graag de leiding en run graag de tent, eerlijk gezegd maar help graag mensen ermee. Ik heb ook gevoel voor humor en volg bijv graag de ziekenhuisserie House. Verder hou ik van actiefilms en detectives en avonturenfilms.

Lees meer

Eigenschappen

Goed in taal, analytisch denkvermogen, geduld niet sterkste kant, kan snel veel dingen afhandelen, zie het grote geheel en prioriteiten en zie problemen al voordat een ander ze ziet. Kan ad hoc werkzaamheden en een gevarieerd takenpakket aan. Ik moet me niet vervelen op het werk en geen saaie repeterende taken krijgen want daar loop ik op stuk. Beelddenker die leert door doen en door voorbeelden.

Eigenschappen

Goed in taal, analytisch denkvermogen, geduld niet sterkste kant, kan snel veel dingen afhandelen, zie het grote geheel en prioriteiten en zie problemen al voordat een ander ze ziet. Kan ad hoc werkzaamheden en een gevarieerd takenpakket aan. Ik moet me niet vervelen op het werk en geen saaie repeterende taken krijgen want daar loop ik op stuk. Beelddenker die leert door doen en door voorbeelden.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: secretaresse
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Erna Roelands te bekijken

Mijn documenten