• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Wat is de rode lijn van mijn ervaring? Al ruim 17 jaar ervaar ik hoeveel voldoening het geeft om informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfs(proces)optiek vorm te geven in documentatie en…

Persoonlijk

Wat is de rode lijn van mijn ervaring?
Al ruim 17 jaar ervaar ik hoeveel voldoening het geeft om informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfs(proces)optiek vorm te geven in documentatie en software, en kennis daarover te delen. Hiermee kan ik leveren: analyses, advies, proces-beschrijvingen, functioneel ingerichte en beheerde software, ondersteuning in (software-)verandertrajecten, documentatie (procedures, werkinstructies), kennisoverdracht en gebruikersondersteuning.

Wat zijn mijn sterke eigenschappen?
Collega's zien de volgende sterke eigenschappen bij mij:
toegankelijk, serieus en communicatief met oog voor doelstellingen en relaties;
analytisch, collegiaal, integer, consciëntieus, inlevingsvermogen;
intelligente aanpak van complexe problematiek en vraagstukken;
helikopterview gecombineerd met oog voor detail;
passie voor het vereenvoudigen van taal en het hanteerbaar maken van complexiteit;
orde scheppen, structuur aanbrengen;
gericht op analyse en onderzoek, en daarmee inzicht en overzicht leveren;
complexe materie vertalen naar heldere procedures, instructies en/of uitleg;
met kritische blik in staat om te beoordelen, te signaleren en advies te geven;
accuraat en geconcentreerd;
gedreven, vasthoudend, doorzettingsvermogen voor het bereiken van resultaten;
verantwoordelijk, loyaal, op de lange termijn gericht.

Waar gaat mijn belangstelling naar uit?
Mijn belangstelling gaat uit naar een rol waarin ik anderen kan ondersteunen en/of adviseren. Dat past het beste bij mij. Taken die me goed liggen zijn: onderzoeken, analyseren, inventariseren, (be)schrijven, documenteren, (her)structureren. Ik vind het leuk om – vanuit een concrete vraag – goed doordachte en tegelijkertijd praktisch bruikbare oplossingen te ontwikkelen, in samenwerking met de juiste belanghebbenden. Mogelijke functies/rollen hierbij (in alfabetische volgorde): beleidsmedewerker, document controller, documentalist, functioneel beheerder, medewerker AO/IC (administratieve organisatie/interne controle), medewerker documentaire informatievoorziening, medewerker kwaliteit (auditor), procesanalist/-beschrijver, projectsecretaris, stafmedewerker.

Wat bied ik samenvattend aan?
Graag bied ik een opdrachtgever de combinatie van mijn analytische, communicatieve en didactische vaardigheden aan om informatievoorziening (functioneel) te helpen borgen en veranderen in elk denkbaar toepassingsgebied van proces-, informatie- en kwaliteitsgericht organiseren.

Wat zijn mijn grootste hobby's?
Musiceren, hardlopen, schaken

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

15-04-2013 tot 15-04-2014
Functioneel beheerder @ RET NV, Rotterdam
Uitvoeren functioneel beheer voor het vervoersplanningsproces. Focus op gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer (gebruikersondersteuning, wijzigingenbeheer, vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening (o.a. E-learning), specificeren, toetsen & testen)
Bijdragen aan de verdere inrichting en professionalisering van de eigen afdeling (Informatiemanagement en Functioneel Beheer). Kwaliteitsmanager van dit proces
Bijdragen aan projectresultaten op het gebied van (verbetering van) de informatievoorziening
Bijdragen aan overzicht en inzicht in de keten van processen, de ondersteunende applicaties en applicatie-interfaces. Vooral via procesbeschrijvingen

01-01-2007 tot 31-10-2012
Stafmedewerker (informatiemanagement, functioneel beheer) @ Bouman GGZ, Rotterdam
Beschrijven van beleid, procedures en werkinstructies voor (afdelingsoverstijgende) processen (in tekst en/of stroomschema) in relatie tot de (inrichting van) ondersteunende software
Opzetten van een handboek Elektronisch Patiënten Dossier (afspraken, procedures en uitleg voor het gebruik van het EPD in de dagelijkse praktijk)
Beschrijven informatiehuishouding (samenhang systemen en gegevensstromen) via tekeningen en tekst
Vanaf de basis inrichten en vervolgens functioneel beheren van software die het kwaliteitsbeheerproces ondersteunt; vertalen van wensen naar inrichting software; ontwerpen gebruiksvriendelijke voorkant (‘Portal’); schrijven handleidingen; verzorgen trainingen in het gebruik van de software; mede door de snelle initiële invoer van documenten direct bijgedragen aan het binnen een half jaar behalen van het HKZ-keurmerk
Vanaf de basis inrichten en vervolgens functioneel beheren van een intranet; ondersteunen bij afhandelen incidenten; vertalen wensen naar oplossingen; verzorgen kennisoverdracht
Afnemen van interne audits voor het kwaliteitsbeheersysteem

01-09-2000 tot 31-12-2006
Stafmedewerker (informatiemanagement) @ MEE Plus Groep, Hendrik-Ido-Ambacht
Inrichten van een kennisbank voor het proces van team ICT
Ontwikkelen en invoeren van een model voor volledige tijdregistratie voor ondersteuning interne bedrijfsvoering
Ontwikkelen en vastleggen van visie op digitale documentbeheersing en opstellen van specificaties voor aanschaf en inrichting van een Document Management Systeem voor ondersteuning van de (te digitaliseren) bedrijfsprocessen (geselecteerd: DECOS)
Ondersteunen van de organisatie bij het beschrijven van werkprocessen (tekst en/of stroomschema's) voor het kwaliteitsbeheersysteem
Afnemen van interne audits voor het kwaliteitsbeheersysteem

01-06-1996 tot 31-08-2000
Medewerker informatisering @ Syntegra Groep BV, Zoetermeer
Ontwikkelen van een documentatiestructuur voor het kwaliteitshandboek op intranet
Opzetten en bemensen van een projectsecretariaat; ontwerpen en beheren van een elektronisch archief, plannen en organiseren bijeenkomsten
Ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van software; schrijven van werkinstructies
Uitvoeren van deeltaken van netwerkbeheer en helpdesk, opstellen handleidingen
Testen en integreren van nieuwe applicaties binnen een gestandaardiseerde IT-omgeving

01-07-1992 tot 31-12-1995
Projectingenieur @ Imagine Engineering Consultants, Roanne, Frankrijk
Uitvoeren van consultancyprojecten op het gebied van elektro-hydraulisch-mechanische (regel)systemen. Ontwikkelen simulatiemodellen van (regel)systemen, uitvoeren onderzoek, analyse en dynamische simulatie met het doel advies te leveren (voor een ontwerp) in relatie tot het gestelde vraagstuk
Ontwikkelen van een bedrijfscursus, deze presenteren in Spanje en Frankrijk voor bedrijven

Werkervaring

15-04-2013 tot 15-04-2014
Functioneel beheerder @ RET NV, Rotterdam
Uitvoeren functioneel beheer voor het vervoersplanningsproces. Focus op gebruiksbeheer en functionaliteitenbeheer (gebruikersondersteuning, wijzigingenbeheer, vormgeven niet-geautomatiseerde informatievoorziening (o.a. E-learning), specificeren, toetsen & testen)
Bijdragen aan de verdere inrichting en professionalisering van de eigen afdeling (Informatiemanagement en Functioneel Beheer). Kwaliteitsmanager van dit proces
Bijdragen aan projectresultaten op het gebied van (verbetering van) de informatievoorziening
Bijdragen aan overzicht en inzicht in de keten van processen, de ondersteunende applicaties en applicatie-interfaces. Vooral via procesbeschrijvingen

01-01-2007 tot 31-10-2012
Stafmedewerker (informatiemanagement, functioneel beheer) @ Bouman GGZ, Rotterdam
Beschrijven van beleid, procedures en werkinstructies voor (afdelingsoverstijgende) processen (in tekst en/of stroomschema) in relatie tot de (inrichting van) ondersteunende software
Opzetten van een handboek Elektronisch Patiënten Dossier (afspraken, procedures en uitleg voor het gebruik van het EPD in de dagelijkse praktijk)
Beschrijven informatiehuishouding (samenhang systemen en gegevensstromen) via tekeningen en tekst
Vanaf de basis inrichten en vervolgens functioneel beheren van software die het kwaliteitsbeheerproces ondersteunt; vertalen van wensen naar inrichting software; ontwerpen gebruiksvriendelijke voorkant (‘Portal’); schrijven handleidingen; verzorgen trainingen in het gebruik van de software; mede door de snelle initiële invoer van documenten direct bijgedragen aan het binnen een half jaar behalen van het HKZ-keurmerk
Vanaf de basis inrichten en vervolgens functioneel beheren van een intranet; ondersteunen bij afhandelen incidenten; vertalen wensen naar oplossingen; verzorgen kennisoverdracht
Afnemen van interne audits voor het kwaliteitsbeheersysteem

01-09-2000 tot 31-12-2006
Stafmedewerker (informatiemanagement) @ MEE Plus Groep, Hendrik-Ido-Ambacht
Inrichten van een kennisbank voor het proces van team ICT
Ontwikkelen en invoeren van een model voor volledige tijdregistratie voor ondersteuning interne bedrijfsvoering
Ontwikkelen en vastleggen van visie op digitale documentbeheersing en opstellen van specificaties voor aanschaf en inrichting van een Document Management Systeem voor ondersteuning van de (te digitaliseren) bedrijfsprocessen (geselecteerd: DECOS)
Ondersteunen van de organisatie bij het beschrijven van werkprocessen (tekst en/of stroomschema's) voor het kwaliteitsbeheersysteem
Afnemen van interne audits voor het kwaliteitsbeheersysteem

01-06-1996 tot 31-08-2000
Medewerker informatisering @ Syntegra Groep BV, Zoetermeer
Ontwikkelen van een documentatiestructuur voor het kwaliteitshandboek op intranet
Opzetten en bemensen van een projectsecretariaat; ontwerpen en beheren van een elektronisch archief, plannen en organiseren bijeenkomsten
Ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van software; schrijven van werkinstructies
Uitvoeren van deeltaken van netwerkbeheer en helpdesk, opstellen handleidingen
Testen en integreren van nieuwe applicaties binnen een gestandaardiseerde IT-omgeving

01-07-1992 tot 31-12-1995
Projectingenieur @ Imagine Engineering Consultants, Roanne, Frankrijk
Uitvoeren van consultancyprojecten op het gebied van elektro-hydraulisch-mechanische (regel)systemen. Ontwikkelen simulatiemodellen van (regel)systemen, uitvoeren onderzoek, analyse en dynamische simulatie met het doel advies te leveren (voor een ontwerp) in relatie tot het gestelde vraagstuk
Ontwikkelen van een bedrijfscursus, deze presenteren in Spanje en Frankrijk voor bedrijven

Lees meer

Opleiding

01-10-2013 tot 30-11-2013
BiSL (Business information Service Library) Foundation

01-05-2012 tot 30-06-2012
Informatiemanagement en digitale dienstverlening
o.a. o.b.v. het kader ‘Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (KING)’

01-09-2009 tot 01-02-2010
Informatiearchitectuur in de praktijk

01-05-2009 tot 31-05-2009
Intern auditeren i.r.t. HKZ Certificatieschema GGZ 2002

01-09-2007 tot 30-09-2007
Business Process Management “Van procesvastlegging naar -verbetering”

01-05-2006 tot 31-05-2006
Presentaties geven/Communicatie

01-10-2005 tot 30-10-2005
Opzetten en uitvoeren van interne audits voor kwaliteitszorg

01-11-1998 tot 28-02-1999
ITIL-basis: Foundation Certificate in IT Service Management

01-09-1991 tot 01-07-1992
Spaans

Opleiding

01-10-2013 tot 30-11-2013
BiSL (Business information Service Library) Foundation

01-05-2012 tot 30-06-2012
Informatiemanagement en digitale dienstverlening
o.a. o.b.v. het kader ‘Baseline Informatiehuishouding Gemeenten (KING)’

01-09-2009 tot 01-02-2010
Informatiearchitectuur in de praktijk

01-05-2009 tot 31-05-2009
Intern auditeren i.r.t. HKZ Certificatieschema GGZ 2002

01-09-2007 tot 30-09-2007
Business Process Management “Van procesvastlegging naar -verbetering”

01-05-2006 tot 31-05-2006
Presentaties geven/Communicatie

01-10-2005 tot 30-10-2005
Opzetten en uitvoeren van interne audits voor kwaliteitszorg

01-11-1998 tot 28-02-1999
ITIL-basis: Foundation Certificate in IT Service Management

01-09-1991 tot 01-07-1992
Spaans

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Goed), Spaans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig), Spaans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Egbert Jan Peusken te bekijken