• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Profiel Zeer ervaren kracht in re-integratie en Maatschappelijk Werk. Goed in het onderzoeken en opheffen van de belemmeringen bij cliënten. In staat om het vertrouwen van cliënten, ongeacht…

Persoonlijk

Profiel
Zeer ervaren kracht in re-integratie en Maatschappelijk Werk. Goed in het onderzoeken en opheffen van de belemmeringen bij cliënten. In staat om het vertrouwen van cliënten, ongeacht leeftijd of achtergrond, te winnen en weet praktische zaken daadkrachtig aan te pakken. Stevige achtergrond in aansturen van medewerkers en beleidsmatige functies op administratief gebied.

Opleiding
2009 -2011 HBO, Maatschappelijk Werk, Haagse Hogeschool (deeltijd)
2006 - 2007 Post- HBO, Re-integratieconsulent, Haagse Hogeschool Certificaat
1972 - 1978 Havo Diploma

Cursussen
Verschillende interne opleidingen UWV (begeleiding, coachen en Sonar
(cliënt volgsysteem))
2002 Stratech (cliënt volgsysteem) Certificaat
1992 MS Office (Word, Excel en PowerPoint) Certificaat

Werkervaring
04/2012 - heden Budget Coach (vrijwilligerswerk)
Op verzoek vanuit mijn netwerk verricht ik sociaal-maatschappelijke dienstverlening met als voornaamste bezigheid Budgetcoaching. Het betreft hier voornamelijk cliënten vanuit andere organisaties waar geen fondsen meer voor aanwezig zijn en die wel een hulpvraag hebben.

11/2011 - 03/2012 Tsuru,
Zelfstandige
In deze periode heb ik geprobeerd een eigen zaak op te zetten in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Dit is helaas niet gelukt door het ontbreken van fondsen bij de opdrachtgevers. Om toch bezig te blijven binnen mijn vakgebied en de aansluiting niet te verliezen begeleid ik regelmatig cliënten die nergens anders meer terecht kunnen. Dit op verzoek van mijn netwerk.

12/2010 - 12/2011 Stichting Mensen & Leren & Werken
Maatschappelijk werker (vrijwilligerswerk)
• Cliënten ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving;
• Cliënten inzicht geven in hun problemen en ondersteunen hen bij het oplossen van hun problemen, zodat het sociaal functioneren van de cliënten of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving kan verbeteren. Dit in samenwerking met de cliënt;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen;
• Nazorg;
• Voorlichting geven aan instanties en andere betrokkenen.


02/2007 - 10/2010 UWV Werkbedrijf
Werkcoach
• Coachen en begeleiden van cliënten met een WW, WIA, WGA of Wajong uitkering;
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het beheren van de caseload;.
• Het opzetten, eventueel met derden, van trajecten inzake de toeleiding naar werk;
• Acquisitie en contact met werkgevers aangaande vacatures en toeleidingstrajecten;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen.

01/2006 - 02/2007 MoreSolutions
Re-integratieconsulent
• Volledige trajectbegeleiding cliënten (acquisitie, intake, begeleiding, plaatsing, nazorg);
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van intakeverslagen, trajectplannen, voortgang- en plaatsingsrapportages;
• Overige administratieve werkzaamheden t.b.v. de vestiging;
• Het geven van trainingen;
• Acquisitie werkgevers.

08/2002 - 12/2005 B&A Human Resources Groep, B&A AanZet
Trajectbegeleider
• Coachen en begeleiden van cliënten met een fase 4 bijstandsuitkering;
• Trajectbepaling van sociale activering tot aan plaatsing in een werksituatie;
• Nazorg in de vorm van gesprekken, werkbezoeken en evaluaties;
• Het geven van interne trainingen (cliënten);
• Het begeleiden van cliënten naar externe trainingen en sollicitatiegesprekken.

Officemanager
• Opzetten BackOffice;
• Hoofd administratie en teamleider receptie;
• Coördinatie en aansturing balie en secretariaat;
• Facturatie;
• Rapportages;
• Planning en control;
• Het aansturen van de trajectbegeleiders op administratief gebied;
• Zitting in het Management Team en medezeggenschap in het aansturen van de vestiging.

1994 - 2002 Robeco Nederland B.V.
2001 - 2002 Service en Informatiemanager Robeco Direct
• Verzorgen operationele informatievoorziening callcenter;
• Organiseren en trekken van verbetertrajecten inzake informatievoorziening en werkprocessen;
• Opstellen en bespreken contracten inzake informatievoorziening met in en externe partners;
• Het opzetten en onderhouden van netwerken inzake informatievoorzieningen;
• Beheer budget (EUR 250.000,-);
• Dagelijkse leiding en aansturing afdeling en personeel externe partner;
• Projectmanagement betreffende nieuw op te zetten organisatie;
• Voorraadbeheer;
• Voorbereiden, aanleveren, inroosteren en trainen van nieuw personeel voor het callcenter.

Indien u de informatie over mijn werkzaamheden voor 2001 wilt inzien, zal ik u dit graag aanleveren.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

1994
Werkervaring
04/2012 - heden Budget Coach (vrijwilligerswerk)
Op verzoek vanuit mijn netwerk verricht ik sociaal-maatschappelijke dienstverlening met als voornaamste bezigheid Budgetcoaching. Het betreft hier voornamelijk cliënten vanuit andere organisaties waar geen fondsen meer voor aanwezig zijn en die wel een hulpvraag hebben.

11/2011 - 03/2012 Tsuru,
Zelfstandige
In deze periode heb ik geprobeerd een eigen zaak op te zetten in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Dit is helaas niet gelukt door het ontbreken van fondsen bij de opdrachtgevers. Om toch bezig te blijven binnen mijn vakgebied en de aansluiting niet te verliezen begeleid ik regelmatig cliënten die nergens anders meer terecht kunnen. Dit op verzoek van mijn netwerk.

12/2010 - 12/2011 Stichting Mensen & Leren & Werken
Maatschappelijk werker (vrijwilligerswerk)
• Cliënten ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving;
• Cliënten inzicht geven in hun problemen en ondersteunen hen bij het oplossen van hun problemen, zodat het sociaal functioneren van de cliënten of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving kan verbeteren. Dit in samenwerking met de cliënt;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen;
• Nazorg;
• Voorlichting geven aan instanties en andere betrokkenen.


02/2007 - 10/2010 UWV Werkbedrijf
Werkcoach
• Coachen en begeleiden van cliënten met een WW, WIA, WGA of Wajong uitkering;
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het beheren van de caseload;.
• Het opzetten, eventueel met derden, van trajecten inzake de toeleiding naar werk;
• Acquisitie en contact met werkgevers aangaande vacatures en toeleidingstrajecten;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen.

01/2006 - 02/2007 MoreSolutions
Re-integratieconsulent
• Volledige trajectbegeleiding cliënten (acquisitie, intake, begeleiding, plaatsing, nazorg);
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van intakeverslagen, trajectplannen, voortgang- en plaatsingsrapportages;
• Overige administratieve werkzaamheden t.b.v. de vestiging;
• Het geven van trainingen;
• Acquisitie werkgevers.

08/2002 - 12/2005 B&A Human Resources Groep, B&A AanZet
Trajectbegeleider
• Coachen en begeleiden van cliënten met een fase 4 bijstandsuitkering;
• Trajectbepaling van sociale activering tot aan plaatsing in een werksituatie;
• Nazorg in de vorm van gesprekken, werkbezoeken en evaluaties;
• Het geven van interne trainingen (cliënten);
• Het begeleiden van cliënten naar externe trainingen en sollicitatiegesprekken.

Officemanager
• Opzetten BackOffice;
• Hoofd administratie en teamleider receptie;
• Coördinatie en aansturing balie en secretariaat;
• Facturatie;
• Rapportages;
• Planning en control;
• Het aansturen van de trajectbegeleiders op administratief gebied;
• Zitting in het Management Team en medezeggenschap in het aansturen van de vestiging.

1994 - 2002 Robeco Nederland B.V.
2001 - 2002 Service en Informatiemanager Robeco Direct
• Verzorgen operationele informatievoorziening callcenter;
• Organiseren en trekken van verbetertrajecten inzake informatievoorziening en werkprocessen;
• Opstellen en bespreken contracten inzake informatievoorziening met in en externe partners;
• Het opzetten en onderhouden van netwerken inzake informatievoorzieningen;
• Beheer budget (EUR 250.000,-);
• Dagelijkse leiding en aansturing afdeling en personeel externe partner;
• Projectmanagement betreffende nieuw op te zetten organisatie;
• Voorraadbeheer;
• Voorbereiden, aanleveren, inroosteren en trainen van nieuw personeel voor het callcenter.

Indien u de informatie over mijn werkzaamheden voor 2001 wilt inzien, zal ik u dit graag aanleveren.

Werkervaring

1994
Werkervaring
04/2012 - heden Budget Coach (vrijwilligerswerk)
Op verzoek vanuit mijn netwerk verricht ik sociaal-maatschappelijke dienstverlening met als voornaamste bezigheid Budgetcoaching. Het betreft hier voornamelijk cliënten vanuit andere organisaties waar geen fondsen meer voor aanwezig zijn en die wel een hulpvraag hebben.

11/2011 - 03/2012 Tsuru,
Zelfstandige
In deze periode heb ik geprobeerd een eigen zaak op te zetten in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Dit is helaas niet gelukt door het ontbreken van fondsen bij de opdrachtgevers. Om toch bezig te blijven binnen mijn vakgebied en de aansluiting niet te verliezen begeleid ik regelmatig cliënten die nergens anders meer terecht kunnen. Dit op verzoek van mijn netwerk.

12/2010 - 12/2011 Stichting Mensen & Leren & Werken
Maatschappelijk werker (vrijwilligerswerk)
• Cliënten ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving;
• Cliënten inzicht geven in hun problemen en ondersteunen hen bij het oplossen van hun problemen, zodat het sociaal functioneren van de cliënten of de wisselwerking tussen personen en hun sociale omgeving kan verbeteren. Dit in samenwerking met de cliënt;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen;
• Nazorg;
• Voorlichting geven aan instanties en andere betrokkenen.


02/2007 - 10/2010 UWV Werkbedrijf
Werkcoach
• Coachen en begeleiden van cliënten met een WW, WIA, WGA of Wajong uitkering;
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van de benodigde rapportages;
• Het beheren van de caseload;.
• Het opzetten, eventueel met derden, van trajecten inzake de toeleiding naar werk;
• Acquisitie en contact met werkgevers aangaande vacatures en toeleidingstrajecten;
• Het ontwikkelen en geven van trainingen.

01/2006 - 02/2007 MoreSolutions
Re-integratieconsulent
• Volledige trajectbegeleiding cliënten (acquisitie, intake, begeleiding, plaatsing, nazorg);
• Het opheffen van praktische zaken die de toeleiding naar werk belemmeren;
• Het schrijven van intakeverslagen, trajectplannen, voortgang- en plaatsingsrapportages;
• Overige administratieve werkzaamheden t.b.v. de vestiging;
• Het geven van trainingen;
• Acquisitie werkgevers.

08/2002 - 12/2005 B&A Human Resources Groep, B&A AanZet
Trajectbegeleider
• Coachen en begeleiden van cliënten met een fase 4 bijstandsuitkering;
• Trajectbepaling van sociale activering tot aan plaatsing in een werksituatie;
• Nazorg in de vorm van gesprekken, werkbezoeken en evaluaties;
• Het geven van interne trainingen (cliënten);
• Het begeleiden van cliënten naar externe trainingen en sollicitatiegesprekken.

Officemanager
• Opzetten BackOffice;
• Hoofd administratie en teamleider receptie;
• Coördinatie en aansturing balie en secretariaat;
• Facturatie;
• Rapportages;
• Planning en control;
• Het aansturen van de trajectbegeleiders op administratief gebied;
• Zitting in het Management Team en medezeggenschap in het aansturen van de vestiging.

1994 - 2002 Robeco Nederland B.V.
2001 - 2002 Service en Informatiemanager Robeco Direct
• Verzorgen operationele informatievoorziening callcenter;
• Organiseren en trekken van verbetertrajecten inzake informatievoorziening en werkprocessen;
• Opstellen en bespreken contracten inzake informatievoorziening met in en externe partners;
• Het opzetten en onderhouden van netwerken inzake informatievoorzieningen;
• Beheer budget (EUR 250.000,-);
• Dagelijkse leiding en aansturing afdeling en personeel externe partner;
• Projectmanagement betreffende nieuw op te zetten organisatie;
• Voorraadbeheer;
• Voorbereiden, aanleveren, inroosteren en trainen van nieuw personeel voor het callcenter.

Indien u de informatie over mijn werkzaamheden voor 2001 wilt inzien, zal ik u dit graag aanleveren.

Lees meer

Opleiding

1972 tot 2011
Opleiding
2009 -2011 HBO, Maatschappelijk Werk, Haagse Hogeschool (deeltijd)
2006 - 2007 Post- HBO, Re-integratieconsulent, Haagse Hogeschool Certificaat
1972 - 1978 Havo Diploma

Cursussen
Verschillende interne opleidingen UWV (begeleiding, coachen en Sonar
(cliënt volgsysteem))
2002 Stratech (cliënt volgsysteem) Certificaat
1992 MS Office (Word, Excel en PowerPoint) Certificaat

Opleiding

1972 tot 2011
Opleiding
2009 -2011 HBO, Maatschappelijk Werk, Haagse Hogeschool (deeltijd)
2006 - 2007 Post- HBO, Re-integratieconsulent, Haagse Hogeschool Certificaat
1972 - 1978 Havo Diploma

Cursussen
Verschillende interne opleidingen UWV (begeleiding, coachen en Sonar
(cliënt volgsysteem))
2002 Stratech (cliënt volgsysteem) Certificaat
1992 MS Office (Word, Excel en PowerPoint) Certificaat

Lees meer

Vaardigheden

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Algemeen
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marjolein Felix te bekijken

Mijn documenten