• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Persoonlijke motivatie; Ben een bouwkundig architect/ -projectleider op zoek naar een nieuwe uitdaging en passende werkgever. In 2005 ben ik aan de Hogeschool Rotterdam afgestudeerd waar ik een…

Persoonlijk

Persoonlijke motivatie;
Ben een bouwkundig architect/ -projectleider op zoek naar een nieuwe uitdaging en passende werkgever.
In 2005 ben ik aan de Hogeschool Rotterdam afgestudeerd waar ik een bachelor in bouwtechnologie
en architectuur heb behaald. Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest bij een architect- en
bouwtechnisch bureau in Rotterdam. Als professional heb ik actief mogen bijdragen aan de ontwikkeling en beheer van o.a. Woongebouwen, scholen en kantoren.

De rol die ik binnen het proces vervul is multidisciplinair en bevat sterke organisatorische, artistieke en technische eigenschappen. Vanaf het eerste initiatiegesprek tot aan de oplevering van het object, hou ik me bezig met
verschillende aspecten zoals het esthetisch en bouwtechnisch ontwerpen, en het fase gerelateerd
coördineren en bewaken van de planontwikkeling en realisatie.
Hierbij is het communiceren met opdrachtgevers, semi-opdrachtgevers (de gebruikers), gemeentelijke organen, adviseurs en aannemers een sterk onderdeel van de taken die ik vervul binnen het planproces.

Als professional ben ik op zoek naar een functie waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de architectuur en/of bouw branche.
Vanuit deze voorkeur is de functie die ik beoog één waarin ik als coördinerende BIM-engineer (mede)verantwoording zou dragen voor de ontwikkeling van hoogwaardige projecten waarbij de nadruk ligt op het behalen van een hoge kwaliteitsniveau op zowel architectonisch, bouwtechnisch en BIM-technisch niveau.
Dit binnen een organisatie waar ik mezelf zou kunnen vestigen en mijn professionele zelfontwikkeling verder kan voortzetten via praktijkervaring en eventuele nascholing. Vakgerichte zelfontwikkeling die op zijn beurt van waarde zal zijn voor mijn directe werkteam en voor het bedrijf.

Gezien de huidige bouw- en architectuur markt, probeer ik mijn carrière mogelijkheden te verbreden
door mezelf ook te profileren binnen een vakgebied waar ik eveneens ervaring in heb mogen opbouwen. Als projectleider heb ik namelijk een sterke kennis en affiniteit mogen ontwikkelen binnen gebouw- en installatiebeheer door samenwerkingsverbanden met organisaties als Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vidomes en Royal Vopak.
De afgelopen 6 jaar heb ik nauwgezet met de facility managers van deze organisaties mogen samenwerken. Binnen deze samenwerking heb ik me bezig gehouden met het geven van advies en het maken van bouwtechnische ontwerpen in het kader van vastgoed verbetering en beheer. Eveneens droeg ik een sterke bijdrage aan de bewaking en waarborging van plankwaliteit en kosten.

In de afgelopen 8 jaar ben ik een spil geweest op het gebied van planvorming- en begeleiding, esthetisch en technisch ontwerp, bouw- en BIM-technisch tekenwerk. Door mijn multidisciplinaire karakter, communicatieve vaardigheden en assertieve houding, vorm ik een brede schakel binnen de planontwikkeling van projecten.
In deze periode heb ik tevens enkele aanvullende cursussen mogen volgen in het kader van bouwmanagement, bouwregelgeving, bouwtechniek, bouwfysica en brandveiligheid.

Opdrachtgevers die op zoek zijn naar een sterk gemotiveerd, doelgericht en betrokken professional, kunnen ten alle tijden met mij in overleg treden.

**************** *****************
mei 2014

Voor mijn computervaardigheden en persoonlijke eigenschappen zie hieronder.

Computervaardigheden;
Windows Vista/ -7 en 8, Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Adobe Prof.
Kubus (stabu) bestekschrijven.
Werkervaring; vervaardigen van bestekken in het kader van aanbestedingen.
Basecamp project management (web-based management instrument).
Werkervaring; coördinatie en beheer van planontwikkelingsprocessen.
Autocad 2000-2012.
Werkervaring; hoofdtekenaar met kennis m.b.t. software installatie, configuratie en het beheer van bibliotheken en bureau layout/ -huisstijl. (basiskennis toepassing Delta Pi applicaties vanuit studie ervaring).
Autocad 3d 2000-2012.
Werkervaring; 3d modelleren en technisch 3d tekenwerk vervaardigen.
Revit architecture en Navisworks 2011- 2012
Studie en werkervaring; vervaardigen van technisch en esthetisch tekenwerk in het kader van BIM (toepassing ICN-solutions en Itannex werkmethodiek applicaties voor Dutch Revit Standard).
Revit structure 2011- 2012
Studie ervaring; vervaardigen van technisch tekenwerk in het kader van zelfontwikkeling binnen BIM werkmethodieken.
Photoshop.
Studie en werkervaring; vervaardiging van studie- en presentatiemateriaal.

Karaktereigenschappen;
Goede communicatie vaardigheden, assertief, initiatiefnemer, overtuigend, doelgericht, teamwerker, ambitieus, leergierig, flexibele instelling, stressbestendig met en een goede doorzettingsvermogen.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

1999 tot 2004
Stage perioden:
Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht en voormalig HBG te Rotterdam
Aanstelling: assistent uitvoerder, bouwkundig coördinator en werkvoorbereider.
Werkzaamheden: coördinatie en werkvoorbereiding uitvoering (ruw- en afbouwfase), uitwerking bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op uitvoering.
Projecten: Nieuwbouw Polikliniek Ziekenhuis Leyenburg (Haga ziekenhuis) te Leyenburg Den Haag en Nieuwbouw WPC (World Port Center) toren (Wilhelminapier) te Rotterdam.

Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht
Aanstelling: assistent bouwkundig coördinator, bouwkundig en constructief tekenaar (hoofdkantoor te
Barendrecht).
Werkzaamheden: coördinatie bouwkundig en constructief planontwerp en uitwerking, inventarisatie en uitwerking bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op planontwikkeling- en uitvoeringstrajecten.
Projecten: onder andere Nieuwbouw (fase 1) Hoofdkantoor Cisco Systems International te Amsterdam, Nieuwbouw Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Ypenburg.

Architectenbureau: de Vilder en Zonneveld architecten te Vlaardingen
Aanstelling: bouwkundig tekenaar, assistent projectleider-ontwerper.
Werkzaamheden: coördinatie planontwikkeling, begeleiding bouwuitvoering, esthetisch en bouwtechnisch ontwerpen en tekenen, verrichten van ontwerpplan toetsingen (conform bouwbesluit 2003), verrichten van vergunningstechnische aanvragen.
Projecten: onder ander Nieuwbouw Woongebouw de Kievit te Vlaardingen, Nieuwbouw en renovatie Q8 benzine tankstations regio Nederland.

2002 tot 2003
Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht
Aanstelling: assistent bouwkundig coördinator, bouwkundig en constructief tekenaar (hoofdkantoor te Barendrecht).
Werkzaamheden: coördinatie bouwkundig en constructief planontwerp en uitwerking (verrichten van communicatie met architect, adviseurs, fabrikanten en leveranciers, bewaking van technische en financiële uitvoerbaarheid planonderdelen). Inventarisatie en uitwerking van bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op planontwikkeling- en uitvoeringstrajecten (bouwkundige plattegronden, aanzichten, doorsneden en details, constructie (raamwerk) overzichten, doorsneden en details voor beton, staal en houtconstructies, betonwerk tekeningen voor vloer, balk, kolom en wandwapening).
Projecten: Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Ypenburg. Uitbreiding Tweede Kamer der Staten Generaal (plein 23) te Den Haag.

2005 tot 2014
Architectenbureau: E&F architecten te Rotterdam
Aanstelling: projectleider (eerste twee jaar van loopbaan als 1e tekenaar / ontwerper en assistent projectleider gefunctioneerd).
Werkzaamheden: coördinatie en begeleiding planontwikkeling (bewaking van o.a. plankwaliteit, kosten en planning), begeleiding bouwuitvoering (directievoering met toezicht op esthetisch, bouw- en kostentechnisch niveau), esthetisch en bouwtechnisch ontwerpen en tekenen, verrichten van ontwerpplan toetsingen (conform bouwbesluit 2012), verrichten van V&G- en RIA plannen, bestekschrijven (conform Stabu standaard), coördinatie aanbestedingen (conform ARW), verrichten van vergunningstechnische aanvragen (conform WABO Wet en Deltalinqs), verrichten van conditiemetingen en het opstellen van elementenramingen (conform NL-SfB elementenmethode).
Projecten: onder andere Herontwikkeling Hoefkade 322 te Den Haag, Nieuwbouw uitbreiding School de Voorde te Rijswijk, Herontwikkeling MiCasa te Den Haag, Herontwikkeling Markthof te Den Haag, Nieuwbouw uitbreiding hoofdkantoor J.P. van Eesteren te Barendrecht, Herontwikkeling Kanaalweg te Delft, Nieuwbouw De Hospice NWN te Vlaardingen, Nieuwbouw uitbreiding bedrijfsgebouw Bolidt te Hendrik Ido Ambacht, Civil-masterplan Contractorpark Vopak Terminal Botlek Rotterdam en Herontwikkeling Vogelbuurt te Dordrecht.

Werkervaring

1999 tot 2004
Stage perioden:
Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht en voormalig HBG te Rotterdam
Aanstelling: assistent uitvoerder, bouwkundig coördinator en werkvoorbereider.
Werkzaamheden: coördinatie en werkvoorbereiding uitvoering (ruw- en afbouwfase), uitwerking bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op uitvoering.
Projecten: Nieuwbouw Polikliniek Ziekenhuis Leyenburg (Haga ziekenhuis) te Leyenburg Den Haag en Nieuwbouw WPC (World Port Center) toren (Wilhelminapier) te Rotterdam.

Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht
Aanstelling: assistent bouwkundig coördinator, bouwkundig en constructief tekenaar (hoofdkantoor te
Barendrecht).
Werkzaamheden: coördinatie bouwkundig en constructief planontwerp en uitwerking, inventarisatie en uitwerking bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op planontwikkeling- en uitvoeringstrajecten.
Projecten: onder andere Nieuwbouw (fase 1) Hoofdkantoor Cisco Systems International te Amsterdam, Nieuwbouw Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Ypenburg.

Architectenbureau: de Vilder en Zonneveld architecten te Vlaardingen
Aanstelling: bouwkundig tekenaar, assistent projectleider-ontwerper.
Werkzaamheden: coördinatie planontwikkeling, begeleiding bouwuitvoering, esthetisch en bouwtechnisch ontwerpen en tekenen, verrichten van ontwerpplan toetsingen (conform bouwbesluit 2003), verrichten van vergunningstechnische aanvragen.
Projecten: onder ander Nieuwbouw Woongebouw de Kievit te Vlaardingen, Nieuwbouw en renovatie Q8 benzine tankstations regio Nederland.

2002 tot 2003
Aannemersbedrijf: J.P. van Eesteren te Barendrecht
Aanstelling: assistent bouwkundig coördinator, bouwkundig en constructief tekenaar (hoofdkantoor te Barendrecht).
Werkzaamheden: coördinatie bouwkundig en constructief planontwerp en uitwerking (verrichten van communicatie met architect, adviseurs, fabrikanten en leveranciers, bewaking van technische en financiële uitvoerbaarheid planonderdelen). Inventarisatie en uitwerking van bouwkundig en constructief tekenwerk gericht op planontwikkeling- en uitvoeringstrajecten (bouwkundige plattegronden, aanzichten, doorsneden en details, constructie (raamwerk) overzichten, doorsneden en details voor beton, staal en houtconstructies, betonwerk tekeningen voor vloer, balk, kolom en wandwapening).
Projecten: Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te Ypenburg. Uitbreiding Tweede Kamer der Staten Generaal (plein 23) te Den Haag.

2005 tot 2014
Architectenbureau: E&F architecten te Rotterdam
Aanstelling: projectleider (eerste twee jaar van loopbaan als 1e tekenaar / ontwerper en assistent projectleider gefunctioneerd).
Werkzaamheden: coördinatie en begeleiding planontwikkeling (bewaking van o.a. plankwaliteit, kosten en planning), begeleiding bouwuitvoering (directievoering met toezicht op esthetisch, bouw- en kostentechnisch niveau), esthetisch en bouwtechnisch ontwerpen en tekenen, verrichten van ontwerpplan toetsingen (conform bouwbesluit 2012), verrichten van V&G- en RIA plannen, bestekschrijven (conform Stabu standaard), coördinatie aanbestedingen (conform ARW), verrichten van vergunningstechnische aanvragen (conform WABO Wet en Deltalinqs), verrichten van conditiemetingen en het opstellen van elementenramingen (conform NL-SfB elementenmethode).
Projecten: onder andere Herontwikkeling Hoefkade 322 te Den Haag, Nieuwbouw uitbreiding School de Voorde te Rijswijk, Herontwikkeling MiCasa te Den Haag, Herontwikkeling Markthof te Den Haag, Nieuwbouw uitbreiding hoofdkantoor J.P. van Eesteren te Barendrecht, Herontwikkeling Kanaalweg te Delft, Nieuwbouw De Hospice NWN te Vlaardingen, Nieuwbouw uitbreiding bedrijfsgebouw Bolidt te Hendrik Ido Ambacht, Civil-masterplan Contractorpark Vopak Terminal Botlek Rotterdam en Herontwikkeling Vogelbuurt te Dordrecht.

Lees meer

Opleiding

1998 tot 2002
MBO Bouwkunde; Albeda Technisch College te Schiedam
Diploma 2002 (diploma niveau 4).
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Autocad, Bouwkunde en Constructieleer (woningbouw en utiliteitsbouw met differentiatie architectuur).

2002 tot 2005
HBO bouwkunde (differentiatie architectuur); Hogeschool Rotterdam (academieplein)
Diploma 2005 (Bachelor in Bouwtechnologie en Architectuur).
Vakken: Bouwkunde, Constructieleer (woningbouw en utiliteitsbouw) en Architectuur.

2006 tot 2008
Masteropleiding architectuur; Academie van Bouwkunst Rotterdam (academieplein).
Niet afgerond, uitgesteld i.v.m. financiële omstandigheden.
Ontwerplabs- en ateliers: Conceptueel esthetisch ontwerpen, materialiseren, visualiseren, modelleren (maquette bouw), 3d modelleren, presentatie technieken (handmatig en digitaal), Urban and Civil-planning (stedenbouwkunde).

Opleiding

1998 tot 2002
MBO Bouwkunde; Albeda Technisch College te Schiedam
Diploma 2002 (diploma niveau 4).
Vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Autocad, Bouwkunde en Constructieleer (woningbouw en utiliteitsbouw met differentiatie architectuur).

2002 tot 2005
HBO bouwkunde (differentiatie architectuur); Hogeschool Rotterdam (academieplein)
Diploma 2005 (Bachelor in Bouwtechnologie en Architectuur).
Vakken: Bouwkunde, Constructieleer (woningbouw en utiliteitsbouw) en Architectuur.

2006 tot 2008
Masteropleiding architectuur; Academie van Bouwkunst Rotterdam (academieplein).
Niet afgerond, uitgesteld i.v.m. financiële omstandigheden.
Ontwerplabs- en ateliers: Conceptueel esthetisch ontwerpen, materialiseren, visualiseren, modelleren (maquette bouw), 3d modelleren, presentatie technieken (handmatig en digitaal), Urban and Civil-planning (stedenbouwkunde).

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Spaans (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Spaans (Goed), Duits (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Decorontwerper, Grafisch Ontwerper, Reclameontwerper
 • Sector: Bouw & Infra
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van J.G. Dirkz te bekijken

Mijn documenten