• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


*************** *************** http://nl.linkedin.com/pub/*****************/******************* Ik ben een bevlogen, gedreven en enthousiaste netwerker en bestuurder met sterke communicatieve en…

Persoonlijk

*************** ***************
http://nl.linkedin.com/pub/*****************/*******************

Ik ben een bevlogen, gedreven en enthousiaste netwerker en bestuurder met sterke communicatieve en analytische vaardigheden. Ik wordt gekenmerkt als een visionaire en gepassioneerde directeur; een snelle en innovatieve denker met een brede maatschappelijke interesse.
Ik ben zelfstandig en onafhankelijk, vasthoudend, doelgericht en sterk gericht op samenwerken; ik ben creatief en doortastend. Ik ga het gesprek aan met mensen en probeer uit te vinden wat ze belangrijk vinden in het werk en het leven. Ik probeer vast te stellen wat ze kunnen bieden, welke verwachtingen ze hebben en waar ze ondersteuning en oplossingen nodig hebben. Ik ben snel van begrip en neem weloverwogen beslissingen. Altijd met humor en creativiteit en gevoel voor rechtvaardigheid.
Maar ik ben ook volhardend en geef niet snel op en ga geregeld tegen de stroom in. Ik geloof in wat ik doe en kan daar in overtuigend zijn maar sta ook open voor verandering.
Ik heb al ruim 20 jaar ervaring met maatschappelijke vraagstukken. Zowel binnen de universitaire wereld als vanuit diverse maatschappelijke posities. Waaronder die van directeur-bestuurder, wethouder en adviseur maatschappelijke vraagstukken.

Kernwoorden: betrokken, gedreven, communicatief, visionair, analytisch, betrouwbaar, behulpzaam, vasthoudend, integer.

● Directeur-bestuurder St-Welsaen nov 2008 –heden.
Sinds juni 2013 – na fusie met Evean Zorg – directeur van welzijn Evean. 36 uur. Deze functie vervalt in het voorjaar 2014!

Taak: algemeen directeur van brede welzijnsstichting, 280 medewerkers (160 fte), 10,5 miljoen omzet.
Gerealiseerd: interne reorganisatie en inrichting nieuw managementteam. Gewerkt aan herstel verbinding binnen de organisatie en het vergroten onderling vertrouwen. Herstel relatie met gemeente en primaire stakeholders.
Gecontroleerde krimp van de organisatie als gevolg van bezuinigingen. Sinds 2010 staat de organisatie weer in de zwarte cijfers. Samenwerking met lokale partijen via WMO-directeuren overleg en voorbereiding fusie.
In de afgelopen periode heb ik veel werk verzet in het laten aansluiten van de organisatie op de nieuwe maatschappelijke vraag. De ontstane mismatch tussen vraag en aanbod is voor een deel opgepakt door het betrokken personeel boventallig te verklaren en vervolgens – met ondersteuning – in de gelegenheid te stellen om op de nieuwe vacatures (welzijn nieuwe stijl) te solliciteren.

●Directeur-bestuurder St Peutersaen jun 2013 – januari 2014.
In juni 2013 is na fusie met Evean Zorg het peuterspeelzaalwerk verzelfstandigd.
Taak: bestuurder van Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, 85 medewerkers (54 fte) 3,5 miljoen omzet.
Gerealiseerd: vanwege de fusie van Welsaen met Evean is het peuterspeelzaalwerk zelfstandig gemaakt. Momenteel worden nieuwe afspraken gemaakt over de uitvoering in het licht van de wet harmonisatie. Daarnaast wordt gezocht naar een samenwerkings- of fusie afspraak.

●Directeur a.i. Vastgoed & Capaciteit COA november 2007- mei 2008.
Taak: kwartiermaker nieuwe directie. Verantwoordelijk voor de strategische opgave rond opvang en huisvesting asielzoekers. Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen uitwerken van passende woonconcepten en voeren van overleg met ambtelijke en bestuurlijke (gemeentelijke) gesprekspartners. Lid concerndirectie.
Gerealiseerd: nieuw team geformeerd (van 2 .naar 18 medewerkers), directie ingericht, aanzet tot strategisch maatschappelijk vastgoed beleid geformuleerd, onderhandelingen gevoerd met gemeenten en maatschappelijke partners, inhoudelijk advies over aanbesteding medische zorg asielzoekers.

●Directeur a.i. GGD-Nederland september 2006- juli 2007
Taak: Directeur van de brancheorganisatie waar alle (36) GGD’en bij zijn aangesloten. Gaf daarbij leiding aan het Instituut GGD-Nederland (70 fte) en was belangenbehartiger namens de vereniging op het terrein van openbare gezondheidszorg. Vertegenwoordigd de vereniging in overleg met ministerie van VWS, de VNG en andere partijen in het veld van de openbare gezondheidszorg (RIVM, IGZ, NIGZ, ACTIZ etc.).
Gerealiseerd: herstel vertrouwen medewerkers in vereniging, oplossing van een aantal personeelsconflicten, nieuw koersdocument opgesteld, relaties hersteld met VNG, RIVM en VWS, start fusiegesprekken met NIGZ, convenant over jeugdgezondheidszorg opgesteld met ACTIZ , beleidsnotie tbv VWS over centra Jeugd en Gezin, organisatie directeurendag, plan van aanpak toekomst medische opvang asielzoekers (MOA)

●Wethouder Wonen, Zorg, Welzijn, Onderwijs en Ouderenbeleid (PvdA) Leiden, augustus 2000– mei 2006
Taak: o.a. In deze portefeuille jeugd en jongeren, kinderopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Vanuit deze portefeuille voorzitter van o.a. de GGD ZHN, het Platform Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), de Stuurgroep Maatschappelijke Opvang en Ambulante Verslavingszorg en Voorzitter stuurgroep integrale jeugd gezondheidszorg (iJGZ). Daarnaast lid van de VNG cie. Zorg en Welzijn, lid cie. Vermaatschappelijking van de zorg van de G-27en lid van de VNG-onderhandelingsdelegatie WMO
Gerealiseerd: o.a. nieuwbouw vrouwenopvang, herhuisvesting van het slaaphuis en realisatie nieuw centrum voor dak-en thuislozenopvang (Nieuwe Energie), nieuwbouw kinderdagverblijven/BSO, verzelfstandiging kinderopvang, fusie GGD (ZHN en Midden-Holland), herijking ouderen en welzijnsbeleid, opstelling beleid en implementatie WMO, herhuisvesting woonwagencentrum, implementatie jeugdgezondheidszorg, prestatieafspraken en financieel akkoord met woningbouwcorporaties, bouw en sloopafspraken met VROM en Portaal.

april 2014 Mede-formateur van het college van B&W in Leiden; Op verzoek van lijsttrekker Robert Strijk van D66 - winnaar Leidse gemeenteraadsverkiezing 2014 - heb ik vanaf 2 april samen met Frank de Wit leiding gegeven aan de formatie van de beoogde coalitie tussen de partijen: D66, VVD, PvdA, SP.
2014 – heden vz bestuur stichting beheer begraafplaats Rhijnhof: De stichting Rhijnhof beheert en exploiteert de landschappelijk gelegen begraafplaats Rhijnhof:
2011 - heden lid RvT stichting De Binnenvest (maatschappelijke opvang). De Binnenvest voorziet in maatschappelijke opvang in Leiden e.o. het exploiteert een slaaphuis, crisisopvang, dagbesteding en biedt begeleid wonen. Binnen de RvT zit ik in de audit commissie en ben heb de werving nieuwe directeur begeleid
2012-heden lid RvT Rijnhart wonen (Zoeterwoude/Leiderdorp): Rijnhart wonen is de enige corporatie binnen Leiderdorp en Zoeterwoude. Rijnhart heeft 3800 verhuureenheden. Ik ben binnen de RvT huurderscommissaris;
2011-heden lid ledenraad Rabobank Leiden e.o: De rabobank heeft een coöperatieve structuur. Binnen de ledenraad betrokken bij het thema zorg en maatschappelijk ondernemen.

1992 – 1996 Polybios, graduate school politcal science; diverse cursussen M&T, summerschool
1986 – 1992 Politieke Wetenschappen, doctoraal cum laude, RU Leiden
1989 - 1990 Leergang Internationale Betrekkingen, privatissimum, RU Leiden
1985 - 1986 Sociale Academie, KSA, Den Haag

1989 -1990 Stage secretaris bij het Bureau Secretaris-Generaal Ministerie Binnenlandse Zaken
Project "Zelfbeheer en Contractmanagement
1990 - 1992 Assessor faculteit sociale wetenschappen

Taal: - goede beheersing Engels en Frans, enige kennis van Duits

- Interim hoofd werk en Inkomen Gemeente Utrecht nov 1999- sept 2000
- Adviseur bij Vrijbaan advies maart 1997 – sept 2000
- Projectleider Allochtone Jongeren promotieteam Gouda Jan 1995 – dec 1996
- Organisator Nationaal en Europees Jongeren Parlement (IDF) Jan 1996 – okt 1996
- Docent Staatkunde Faculteit Rechtsgeleerdheid RUL sept 1995 – maart 1997
- AIO Politieke Wetenschappen, RUL maart 1992 – maart 1996
- Beleidsmedewerker studentzaken, belangenbehartiger en fondsenbeheer, juni 1990 – september 1992
- Assistent luchtverkeer- en gevechtsleiding, Nieuw Millingen Januari 1981 – september 1986
Diverse uitzendbanen

Referenties op verzoek

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

01-11-2013 tot 01-07-2014
bestuursadviseur Evean/Espria WMO en 3 decentralisaties

01-11-2008 tot 30-11-2013
Welsaen, directeur bestuurder

05-06-2013 tot 31-12-2013
directeur bestuurder Peutersaen

01-11-2007 tot 01-05-2008
directeur A.I. COA; kwartiermaker directie Vastgoed & Capaciteit

01-09-2006 tot 01-07-2007
directeur A.I. GGD NL (branche organisatie GGD)

01-09-2000 tot 19-04-2006
Wethouder gemeente Leiden (pvda),portefeuilles: Wonen, Zorg, Welzijn, Onderwijs,P&O,

Werkervaring

01-11-2013 tot 01-07-2014
bestuursadviseur Evean/Espria WMO en 3 decentralisaties

01-11-2008 tot 30-11-2013
Welsaen, directeur bestuurder

05-06-2013 tot 31-12-2013
directeur bestuurder Peutersaen

01-11-2007 tot 01-05-2008
directeur A.I. COA; kwartiermaker directie Vastgoed & Capaciteit

01-09-2006 tot 01-07-2007
directeur A.I. GGD NL (branche organisatie GGD)

01-09-2000 tot 19-04-2006
Wethouder gemeente Leiden (pvda),portefeuilles: Wonen, Zorg, Welzijn, Onderwijs,P&O,

Lees meer

Opleiding

01-09-1986 tot 11-09-1992
Politieke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden

01-08-1985 tot 01-09-1986
Haagsche hogeschool

01-09-2012 tot 01-03-2013
Nijenrode, Ondernemerschap en Innovatie

Opleiding

01-09-1986 tot 11-09-1992
Politieke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden

01-08-1985 tot 01-09-1986
Haagsche hogeschool

01-09-2012 tot 01-03-2013
Nijenrode, Ondernemerschap en Innovatie

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Frans (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Hans Buijing te bekijken

Mijn documenten