• Werkzoekend: Nee
  • Zichtbaarheid: Openbaar
  • Delen:

Persoonlijk


PROFIEL Manager Het best ben ik te omschrijven als een resultaatgerichte People manager. Met meer dan 20 jaar ervaring in sales, optimaal klantcontact en verandermanagement ben ik binnen deze…

Persoonlijk

PROFIEL

Manager

Het best ben ik te omschrijven als een resultaatgerichte People manager. Met meer dan 20 jaar ervaring in sales, optimaal klantcontact en verandermanagement ben ik binnen deze gebieden een specialist te noemen. Als manager streef ik ernaar om mijzelf zoveel mogelijk overbodig te maken. In dit streven zijn ook mijn voorkeur managementstijlen en principes te herkennen. Met mijn kennis en ervaring, lef, en met behulp van mij sociale kwaliteiten, waardoor ik gemakkelijk in staat ben om te levellen, plus een duidelijke management en verandervisie, lukt het mij om enthousiaste teams en/of afdelingen te realiseren. Mijn teams onderscheiden zich daarbij door:

- Een proactieve houding
- Een grote mate van flexibiliteit
- De zelfstandigheid
- Een goede samenwerking
- De wil om zichzelf continu verder te ontwikkelen
- De goede prestaties
- De betrokkenheid bij de organisatie
- Het plezier dat men uitstraalt

Ik ben gezond eigenwijs en bezit de nodige lef, waardoor ik binnen geldende kaders graag grenzen op durf te zoeken. Een echte ondernemer ook, die overal kansen ziet. Hoe groter de uitdaging, hoe liever ik deze aanga. Daarbij geldt: ‘ Ofwel we vinden een weg, of we maken er één’. Binnen organisatiestructuren en culturen,die zich hierin herkennen, ben ik vooral van toegevoegde waarde. Op tactisch en strategisch niveau ben in staat om vanuit een integrale visie naar situaties te kijken en een optimale samenwerking tussen de verschillende stakeholders te realiseren. Ik denk daarbij niet alleen proactief mee over het te voeren beleid, maar weet deze vervolgens ook met operationeel succesvol te implementeren.

(Key) Account manager, Financieel adviseur, Trainer en Coach

Ook binnen deze functies heb ik jarenlange ervaring opgedaan. In mijn CV is de brede werkervaring binnen deze gebieden ook goed te herkennen. Er is bewust gekozen voor een uitgebreide CV. Dit, om een duidelijk beeld te schetsen van de aanwezige competenties en kwaliteiten. Het is namelijk de combinatie van de opgedane ervaring binnen alle benoemde functies, die van mij de allround managementprofesional hebben gemaakt, die ik ben.

Enkele behaalde individuele en teamprestaties (gebenchmarkt)

- Meermaals winnen van landelijke acties, waaronder grootschalige KPN salesacties. (SNT)
- Meermaals landelijk best presterende team, behaald met verschillende samenstellingen
(SNS Bank)
- Meermaals landelijk best beoordeelde manager (Diverse werkgevers, waaronder SNS
Bank)
- Meermaals landelijk behalen van hoogste medewerkers- , klanttevredenheid en NPS scores
(Diverse werkgevers)
- Meermaals best presterende Financieel- en Hypotheekadviseur op gebied van sales,
Conversie en klanttevredenheid (Diverse werkgevers)

Ervaring in/met/binnen

• Call Center management
• Sales
• Verandermanagement
• Project management
• Accountmanagement
• Interim management
• Lean en COPC
• Financiële advisering, zowel B2C als B2B
• Vrijwilligers management
• Bestuurlijk management
• Strategisch, tactisch en operationeel management
• Retail management
• Training en coaching
• Marketing
• Organisatieadvies
• Profit en Non profit organisaties
• HRM
• Werken met jongeren en kinderen
• Social media

Sterke competenties/Kwaliteiten

• Resultaatgericht
• Leiderschap
• Analytisch
• Levellen
• Integrale visie
• Commercieel
• Flexibel
• Klantgericht
• Inlevingsvermogen
• Plannen, organiseren en coördineren
• Samenwerken
• Adviseren
• Netwerken
• Lef


WERKGEVERS

Oktober 2015 tot heden

Functie: Communicatiemedewerker Social Media
Werkgever: Rode Kruis

Naast de hierna benoemde functie van Districtscoördinator ben ik in deze functie voor het district Groningen verantwoordelijk voor alle Rode Kruis Social media communicatie met betrekking tot de vluchtelingen toestroom.Juni 2015 tot heden

Functie: District coördinator Bijzondere vakanties
Werkgever: Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis organiseert al ruim zestig jaar vakanties voor mensen met een medische en/of sociale indicatie die niet zelfstandig op pad kunnen. Het Rode Kruis heeft hiervoor een aantal vakantielocaties ter beschikking variërend van luxe hotels tot het eigen vakantieschip de ‘J.Henry Dunant' Als districtscoördinator heb ik een sturende en coördinerende rol en werk daarbij nauw samen met de coördinatoren Bijzondere Vakanties van de afdelingen, diverse portefeuillehouders en diverse landelijke besturen. Het betreft hier een vrijwilligersfunctie.

Taken en verantwoordelijkheden

Onderhouden contact met de afdelingscoördinatoren en andere stakeholders;
bevorderen samenwerking van de vakantie coördinatoren in het district; Informeren en ondersteunen van de afdelingen; contacten onderhouden met gemeentelijke instanties, zorginstellingen en andere verwante organisaties binnen het district; Verzorgen presentaties; sturende rol in de verdeling van de vakantieplaatsen.Okt. 2014 tot jan. 2015

Functie: (interim) manager
Werkgever: Webhelp te Groningen

Voor een periode van drie maanden heb ik een grootschalig commercieel project van Menzis zorgverzekeringen begeleid. Daarbij was ik eindverantwoordelijk voor een afdeling van 130 medewerker, werkzaam op twee locaties.

Taken en verantwoordelijkheden:

Plannen, organiseren, trainen, inwerken en operationeel begeleiden van medewerkers; Aansturing van teamleiders en coaches; samenwerken met stakeholders; het inregelen en verbeteren van werkprocessen; opstellen analyses; schrijven van eindevaluatie en doen van aanbevelingen.


maart 2009 tot mei 2013

Functie: Manager Klantadvies/ Projectmanager
Werkgever: SNS Reaal te Groningen

De SNS Bank stond aan het begin van de transitie van reguliere bank naar een Internet Bank. Het Klantcontactcenter werd daarmee het belangrijkste klant communicatiemiddel. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is de gehele afdeling opnieuw ingericht. Omdat binnen de SNS bank het integraal managementprincipe wordt toegepast, betekende dit dat ik (vanaf de start) mede verantwoordelijk ben geweest voor het gestalte geven van deze afdeling. Naast de gebruikelijke management taken was ik onder andere verantwoordelijk voor diverse sales en klanttevredenheid projecten. Ook was ik nauw betrokken bij het te voeren personeelbeleid en verandermanagement uitdagingen. Daarbij werd een extra beroep gedaan op mijn klantadvies ervaring, organisatietalent, sales kwaliteiten en de ervaring op het gebied van project en verandermanagement. Vanwege mijn prestaties ben ik drie jaar achtereen beloond met (landelijk) de beste beoordeelding van alle manager in een soortgelijke functie. Verder was ik voorzitter van de SNS Personeelsvereniging. Deze bestond uit meer dan 500 leden.

Taken en verantwoordelijkheden:

Optimaliseren van werkprocessen; bewaken van de operationele resultaten en hier, indien nodig, op bijsturen; adviseren in, en operationeel implementeren van vernieuwingsbeleid; verzorgen van (sales) trainingen; SMT overleggen; HRM gerelateerde taken zoals re-integratiebegeleiding; loopbaanbegeleiding; begeleiden bij POP en andere ontwikkeltrajecten; WFM; sturen op kpi's, waaronder klanttevredenheid; coaching; Kwaliteitsmonitoring m.b.t. telefonisch, e-mail en chat contact; contacten onderhouden met en verbindingen leggen tussen interne en externe stakeholders; proactief bijdragen aan verbetering van werkprocessen (ook volgens Lean en COPC model); klachtenafhandeling; Lid MT, opstellen van managementrapportages; Aansturen en begeleiden teammanagers.sept. 2006 tot maart 2009

Functie: (Senior) Teammanager / Projectmanager
Werkgever: SNT Nederland te Groningen

Als Senior Teammanager ‘Outbound’ gaf ik operationeel leiding aan een wisselend team van 30 tot 50 callcenter agents, coaches en teamleiders (met diverse culturele achtergronden), De voornaamste taak betrof het aansturen van telefonische verkopers. Opdrachtgevers: KPN, diverse energieleveranciers en uitgeverijen. Vanwege mijn prestaties ben ik 2 jaar achtereen beloond met de beste beoordeelding van alle manager in een soortgelijke functie.

Taken en verantwoordelijkheden:

Coachen, informeren en motiveren; verzorgen van trainingen; opleider/managementcoach; verzorgen van sales- en producttrainingen; HRM taken, waaronder aanname personeel; praktijkopleider voor de SBK-opleiding 'Commercieel medewerker binnendienst'; contacten onderhouden met interne en externe stakeholders; stagebegeleider mbo- en hbo-studenten; (proactief) bijdragen aan verbetering van werkprocessen; opstellen management rapportages; verantwoordelijk voor realisatie van diverse projecten, waaronder het inrichten van het 'Sanquin bloedbank callcenter'jan. 2004 tot juli 2006

Functie: Interim Manager operations/Zelfstandig Hypotheekadviseur/Trainer/Coach
Werk/opdrachtgevers: Divers

Gedurende deze periode ben ik voor verschillende opdrachtgevers werkzaam geweest in diverse (Interim) management, trainers en adviseurs functies. Zo was ik voor de assurantietussenpersoon ‘De vergelijkshop’ als Interim Manager Operations, verantwoordelijk voor de inrichting en uitbouw van de nieuw geopende vestiging in Assen, heb ik voor Pensioenfonds voor het kleinmetaal ‘Mevas’ enige tijd pensioenadvies uitgebracht, en voor ‘Wagenborg Fin. Diensten’ de organisatie van de buitendienst verzorgd. Ook heb ik voor de organisatie ‘TNA’ re-integratie trainingen verzorgd. Daarnaast was ik werkzaam als zelfstandig Erkend Hypotheekadviseur.febr. 2002 tot dec. 2003

Functie: Financieel adviseur
Werkgever: Friesland Bank te Leeuwarden

Binnen deze bank ben ik als Financieel Adviseur Particulieren en B2B in de buitendienst werkzaam geweest. Binnen deze functie ben ik ieder jaar van de 20 collega’s tot de drie best presterende adviseurs beoordeeld.sept. 1997 tot jan. 2002

Functie: Senior Financieel Adviseur/Teammanager
Werkgever: Noorderkroon Fin. Adv. Groep/Delta Lloyd
te Almere-Haven

Noorderkroon was in die tijd één van de grootste financiële dienstverleners. Naast mijn functies als adviseur (B2B en Particulieren) en teammanager had ik tegelijkertijd diverse andere rollen, waaronder die van trainer. In 1999 is Noorderkroon overgenomen door Delta Lloyd. Binnen deze functie ben ik ieder jaar van de 120 collega’s tot de drie best presterende adviseurs beoordeeld.Taken en verantwoordelijkheden:

Geven van vermogens- pensioen- en hypotheekadvies aan zowel particuliere klanten als werknemers van zakelijke partners (waaronder Randstad, FCDF, Bond van Fysiotherapeuten en diverse gemeenten); opleiden nieuwe adviseurs; verzorgen van trainingen; Aansturing teamleiders; organiseren van bijeenkomsten voor werknemers m.b.t. pensioencommunicatie en bedrijfsspaarregelingen.sept. 1993 tot juli 1997

Functie: Regiomanager/Key Accountmanager
Werkgever: Publipress BV te Purmerend

Publipress was een uitgever van diverse tijdschriften en vakbladen op het gebied van wonen horeca en management, waaronder het management tijdschrift ‘Business Magazine’. Dit was toentertijd het grootste managementblad van Nederland. Binnen deze organisatie was
ik met een team van 8 tot 10 accountmanagers verantwoordelijk voor de regio Noord Nederland. Onder de verantwoordelijkheden vielen o.a. het opstellen van een salesplan en het opzetten van eigen marketingcampagnes. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de key accounts, waaronder ABN Amro en diverse grote gemeenten.Maart 1985 tot juli 1993

Functies: Bladmanager, Administratief medewerker, Onderofficier, Beveiligingsmedewerker, Barmedewerker, Assurantie adviseur; Retailmanager
Werkgever: Diverse

Gedurende deze periode ben ik anderhalf jaar werkzaam geweest bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, anderhalf jaar als dienstplichtig onderofficier gediend, en ben ik werkzaam geweest binnen de Horeca en Retail branche.Jan. 1982 tot juli 1989

Functie: Vrijwillig jongerenwerker
Werkgever: Buurthuis Helpman-Oost te Groningen

Gedurende deze periode heb ik (met tussenpozen) als vrijwillige jongerenwerker gewerkt.

OPLEIDINGEN

2012 - 2013 Post HBO ‘Bedrijfsorganisatie en personeelsmanagement’
Hanzehogeschool te Groningen (Diploma)

Tijdens deze opleiding heb ik mijn kennis verbreed ten aanzien van een effectief personeelsbeleid en hierdoor een samenhangende visie op Human Resources te ontwikkelen. Daarbij heb ik een verdiepende kennis opgedaan van integrale organisatie vraagstukken op het gebied van strategie, organisatiediagnose, HRM en verandermanagement en daarnaast op managementniveau projecten te ontwikkelen voor veranderings- en verbeteringstrajecten binnen een organisatie.

1987 – 1989 HEAO, HES te Groningen; Richting: Commercieel Economisch Linguïstisch
1980 – 1984 HAVO, Zernike College te Groningen (diploma)
1977 – 1980 Praedinius Gymnasium te Groningen


NEVENACTIVITEITEN

Juli 2012 – heden Voetbaltrainer C- selectie VV Helpman te Groningen

VAARDIGHEDEN

PC-vaardigheden:

2004 European Computer Drivers Licence (ECDL)

Taalvaardigheden:

• Nederlands, goed in woord en geschrift
• Duits, goed in woord en bovengemiddeld in geschrift
• Engels, gemiddeld in woord en geschrift

CURSUSSEN EN OVERIGE OPLEIDINGEN

2011 Lean Six Sigma ‘Yellow Belt’ (SNS incompany training)
2009 COPC High Performance Management Techniques
2003 Erkend Hypotheekadviseur (SEH, erkenning verlopen januari 2010)
2000 Nibe SVV Employee Benefits
1999 Nibe SVV Woningfinanciering 1
1998 Nibe SVV Toekomstvoorzieningen
1995 – 2009 Diverse (management) trainingen en cursussen waaronder: ‘Leadership’ Programma Teammanagement (Performatica); Basisopleiding klantcontact niveau A (SNT); Praktijkopleider SBK (SBK); management training (Krauthammer); Train de trainer (ZP groep); Assurantie B (Avondschool commercieel onderwijs, getuigschrift); Commercieel assurantiemedewerker (RBO Drenthe)

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

Interesses en hobbies:

• Drummen
• Voetbal

Referenties

In overleg

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn actuele situatie

  • Functie: salesmanager
  • Sector: Finance
  • Carrièreniveau: Ervaren
  • Beschikbaar vanaf: Binnen 2 maanden

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Addie Olive te bekijken

Mijn documenten