• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Bevlogen HRM adviseur die graag vernieuwend te werk gaat. Energiek, vriendelijk, enthousiast en collegiaal. Eerlijke manier van communiceren, altijd opbouwend. Eerlijkheid is een kernwaarde.…

Persoonlijk

Bevlogen HRM adviseur die graag vernieuwend te werk gaat. Energiek, vriendelijk, enthousiast en collegiaal. Eerlijke manier van communiceren, altijd opbouwend. Eerlijkheid is een kernwaarde.
Positief, mentaal wendbaar, maakt zich nieuwe situaties en omgevingen snel eigen.
Cijfermatig sterk.
Beschikbaar voor drie tot vier dagen per week (24 tot 36 uur).

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

WERKERVARING
juli 2014 – oktober 2015
Vierstroom Zorg Thuis te Gouda
HR adviseur
• Gevraagd en ongevraagd HR-advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan directie, MT en wijkteamcoaches.
• Adviseren van MT en wijkteamcoaches bij wangedrag, disfunctioneren of verzuim van medewerkers en het oppakken van een actieve rol in de afhandeling ervan.
• Draaiend houden van de HR-afdeling bij langdurig volledig en deelverzuim van alle HR-collega’s.
• Casemanagement bij ziekteverzuim.
• Ontwikkelen van verzuimprocedure.
• Projectleider uitrol medewerkertevredenheidsonderzoek.
• Schrijven van verschillende beleidsstukken zoals gedragscode voor verpleegkundigen in de wijk en richtlijnen voor roosteren.
• Verantwoordelijk voor aanvraag praktijksubsidie BBL-leerlingen (€ 140.000 euro).

2013 tot maart 2014
REAKTGROEP te Gouda (faillissement per 21 januari 2014)
Personeelsadviseur
• Dagelijkse HR-advisering van bestuurder, directie, regiomanagement en medewerkers.
• Advisering van regiomanagers bij uitvoer van gesprekscyclus en uitvoer van verbetertrajecten.
• Schrijven van ‘handleiding bij verbetertrajecten’ voor regiomanagers, nieuw beleid waarin de rollen van coach, manager en medewerker in het traject worden beschreven.
• Ondersteuning en uitvoering bij reorganisatie, waaronder:
o adviseren van management en bestuur bij het bepalen van de gewenste personeelsreductie.
o mede ontwikkelen en uitvoeren van de reorganisatieprocedure.
o afspiegelen.
o bepalen welk sociaal plan van toepassing is en informeren van betrokkenen over de inhoud hiervan.
o adviseren over de inhoud van vaststellingsovereenkomsten en zorgdragen voor correcte afhandeling bij uitdiensttreding via een vaststellingsovereenkomst.
o voeren van gesprekken met boventallige medewerkers over hun toekomstmogelijkheden.
o mede bepalen van de inhoud van de informatieverstrekking aan medewerkers.

2010 tot 2013
Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
HRM Adviseur
• Adviseren en ondersteunen van managers bedrijfsvoering en medisch leiders van diverse resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) zoals Interne Geneeskunde en Chirurgie. Veelal op tactisch niveau en incidenteel op strategisch en operationeel niveau, zoals:
o bij reorganisatieplannen van een polikliniek (wettelijke en CAO-kaders, menselijke factor).
o over inschaling bij nieuw gecreëerde functies.
o bij lastig verlopende Poortwachtertrajecten.
o bij disfunctioneren van teams of individuele medewerkers.
o bij ontslagtrajecten.
o bij werving en selectie.
• Adviseren van teamleiders (middenmanagement) op tactisch en operationeel niveau, zoals:
o bij disfunctionerende of zieke medewerkers.
o over lange termijn personeelsplanning.

• Adviseren van zowel de RVE-leiding als de Raad van Bestuur bij aanvragen voor contractmutaties of vacaturestellingen tijdens de selectieve vacaturestop. Op basis van personeelsformatie en –kosten, en met oog voor de lange termijnvisie van de afdeling, een advies geven over het al dan niet verlengen van contracten of stellen van een vacature.
• Begeleiding van casemanagers bij ingewikkelde ziektegevallen (tegenwerkende zieke medewerkers, begeleiding bij re-integratie in spoor 2).
• Specialist functiewaardering: waarderen van functies en toetsen van door collega’s gewaardeerde functies.
• Specialist informatiebeveiliging in de zorg: verantwoordelijk voor bij GHZ passende implementatie van NEN7510-maatregelen.
• Specialist arbeidsmarktbeleid: projectleider project ‘herschrijven en structureren vacatureteksten’, verantwoordelijk voor het bepalen van de mate van samenwerking met externe wervingsbureaus en wervingsmedia, ontwikkelen van nieuwe werkwijze rondom vacatureteksten schrijven en plaatsen in samenwerking met teamleiders en management.
• Projectgroeplid van coöperatiebreed project ‘mobiliteit binnen de coöperatie’ (samenbrengen van boventallig personeel van de vier ziekenhuizen binnen de coöperatie).

2008 tot 2010
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Personeelsadviseur
• Adviseren van adviesgroepmanagers, zowel operationeel als tactisch, gevraagd en ongevraagd. Het advies betreft allround personeelszaken (instroom, doorstroom, uitstroom en verzuimbegeleiding).
• Adviseren van medewerkers over o.a. arbeidsvoorwaarden of ontwikkelingsvraagstukken.
• Verantwoordelijk voor de selectie- en onderhandelingsprocedure van preferred suppliers voor invulling van vacatures voor ondersteunend personeel.
• Uitvoeren van werving en selectieprocedures.
• Onderhouden van contacten met werving & selectiebureaus.
• Casemanager van langdurig zieke medewerkers, contact met de bedrijfsarts, ondersteuning en advisering van betrokken leidinggevende.
• Ontwikkelen van informatiebrochure voor langdurig zieke medewerkers.
• Ontwikkelen van regeling Fietsplan. Gedurende het proces diverse contactmomenten met fiscalisten en diverse belangenpartijen (directie en ondernemingsraad).

2005 tot 2008
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Personeelsfunctionaris
• Adviseren en informeren van adviesgroepmanagers en medewerkers in de dagelijkse praktijk. In eerste instantie ter ondersteuning van de personeelsadviseur en HR-manager, later zelfstandig.
• Deelname aan arbeidsvoorwaardegesprekken teneinde de secundaire arbeidsvoorwaarden toe te lichten.
• Ontwikkelen en schrijven van kwartaalrapportage met ken- en stuurgetallen P&O.
• Voeren van exitinterviews met vertrekkende collega’s.
• Verwerken van personeelsadministratie bij afwezigheid van de secretaresse P&O.

2001 tot 2005
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Secretaresse adviesgroep Personeelsmanagement
• Alle voorkomende secretariële werkzaamheden.
• Projectadministratie en -facturatie.
• Redigeren van offertes en rapporten.

2000 tot 2000
Erasmus College, Daltonschool voor mavo, havo en vwo te Zoetermeer
Administratief medewerker

1993 tot 2000
Albert Heijn te Gouda
• Bijbaan, diverse functies uitgeoefend.

Werkervaring

WERKERVARING
juli 2014 – oktober 2015
Vierstroom Zorg Thuis te Gouda
HR adviseur
• Gevraagd en ongevraagd HR-advies op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan directie, MT en wijkteamcoaches.
• Adviseren van MT en wijkteamcoaches bij wangedrag, disfunctioneren of verzuim van medewerkers en het oppakken van een actieve rol in de afhandeling ervan.
• Draaiend houden van de HR-afdeling bij langdurig volledig en deelverzuim van alle HR-collega’s.
• Casemanagement bij ziekteverzuim.
• Ontwikkelen van verzuimprocedure.
• Projectleider uitrol medewerkertevredenheidsonderzoek.
• Schrijven van verschillende beleidsstukken zoals gedragscode voor verpleegkundigen in de wijk en richtlijnen voor roosteren.
• Verantwoordelijk voor aanvraag praktijksubsidie BBL-leerlingen (€ 140.000 euro).

2013 tot maart 2014
REAKTGROEP te Gouda (faillissement per 21 januari 2014)
Personeelsadviseur
• Dagelijkse HR-advisering van bestuurder, directie, regiomanagement en medewerkers.
• Advisering van regiomanagers bij uitvoer van gesprekscyclus en uitvoer van verbetertrajecten.
• Schrijven van ‘handleiding bij verbetertrajecten’ voor regiomanagers, nieuw beleid waarin de rollen van coach, manager en medewerker in het traject worden beschreven.
• Ondersteuning en uitvoering bij reorganisatie, waaronder:
o adviseren van management en bestuur bij het bepalen van de gewenste personeelsreductie.
o mede ontwikkelen en uitvoeren van de reorganisatieprocedure.
o afspiegelen.
o bepalen welk sociaal plan van toepassing is en informeren van betrokkenen over de inhoud hiervan.
o adviseren over de inhoud van vaststellingsovereenkomsten en zorgdragen voor correcte afhandeling bij uitdiensttreding via een vaststellingsovereenkomst.
o voeren van gesprekken met boventallige medewerkers over hun toekomstmogelijkheden.
o mede bepalen van de inhoud van de informatieverstrekking aan medewerkers.

2010 tot 2013
Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
HRM Adviseur
• Adviseren en ondersteunen van managers bedrijfsvoering en medisch leiders van diverse resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s) zoals Interne Geneeskunde en Chirurgie. Veelal op tactisch niveau en incidenteel op strategisch en operationeel niveau, zoals:
o bij reorganisatieplannen van een polikliniek (wettelijke en CAO-kaders, menselijke factor).
o over inschaling bij nieuw gecreëerde functies.
o bij lastig verlopende Poortwachtertrajecten.
o bij disfunctioneren van teams of individuele medewerkers.
o bij ontslagtrajecten.
o bij werving en selectie.
• Adviseren van teamleiders (middenmanagement) op tactisch en operationeel niveau, zoals:
o bij disfunctionerende of zieke medewerkers.
o over lange termijn personeelsplanning.

• Adviseren van zowel de RVE-leiding als de Raad van Bestuur bij aanvragen voor contractmutaties of vacaturestellingen tijdens de selectieve vacaturestop. Op basis van personeelsformatie en –kosten, en met oog voor de lange termijnvisie van de afdeling, een advies geven over het al dan niet verlengen van contracten of stellen van een vacature.
• Begeleiding van casemanagers bij ingewikkelde ziektegevallen (tegenwerkende zieke medewerkers, begeleiding bij re-integratie in spoor 2).
• Specialist functiewaardering: waarderen van functies en toetsen van door collega’s gewaardeerde functies.
• Specialist informatiebeveiliging in de zorg: verantwoordelijk voor bij GHZ passende implementatie van NEN7510-maatregelen.
• Specialist arbeidsmarktbeleid: projectleider project ‘herschrijven en structureren vacatureteksten’, verantwoordelijk voor het bepalen van de mate van samenwerking met externe wervingsbureaus en wervingsmedia, ontwikkelen van nieuwe werkwijze rondom vacatureteksten schrijven en plaatsen in samenwerking met teamleiders en management.
• Projectgroeplid van coöperatiebreed project ‘mobiliteit binnen de coöperatie’ (samenbrengen van boventallig personeel van de vier ziekenhuizen binnen de coöperatie).

2008 tot 2010
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Personeelsadviseur
• Adviseren van adviesgroepmanagers, zowel operationeel als tactisch, gevraagd en ongevraagd. Het advies betreft allround personeelszaken (instroom, doorstroom, uitstroom en verzuimbegeleiding).
• Adviseren van medewerkers over o.a. arbeidsvoorwaarden of ontwikkelingsvraagstukken.
• Verantwoordelijk voor de selectie- en onderhandelingsprocedure van preferred suppliers voor invulling van vacatures voor ondersteunend personeel.
• Uitvoeren van werving en selectieprocedures.
• Onderhouden van contacten met werving & selectiebureaus.
• Casemanager van langdurig zieke medewerkers, contact met de bedrijfsarts, ondersteuning en advisering van betrokken leidinggevende.
• Ontwikkelen van informatiebrochure voor langdurig zieke medewerkers.
• Ontwikkelen van regeling Fietsplan. Gedurende het proces diverse contactmomenten met fiscalisten en diverse belangenpartijen (directie en ondernemingsraad).

2005 tot 2008
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Personeelsfunctionaris
• Adviseren en informeren van adviesgroepmanagers en medewerkers in de dagelijkse praktijk. In eerste instantie ter ondersteuning van de personeelsadviseur en HR-manager, later zelfstandig.
• Deelname aan arbeidsvoorwaardegesprekken teneinde de secundaire arbeidsvoorwaarden toe te lichten.
• Ontwikkelen en schrijven van kwartaalrapportage met ken- en stuurgetallen P&O.
• Voeren van exitinterviews met vertrekkende collega’s.
• Verwerken van personeelsadministratie bij afwezigheid van de secretaresse P&O.

2001 tot 2005
Berenschot Groep B.V. te Utrecht
Secretaresse adviesgroep Personeelsmanagement
• Alle voorkomende secretariële werkzaamheden.
• Projectadministratie en -facturatie.
• Redigeren van offertes en rapporten.

2000 tot 2000
Erasmus College, Daltonschool voor mavo, havo en vwo te Zoetermeer
Administratief medewerker

1993 tot 2000
Albert Heijn te Gouda
• Bijbaan, diverse functies uitgeoefend.

Opleiding

2004 tot 2006
Personeel en Organisatie (HBO NCOI) - diploma behaald

1998 tot 2000
Office Management (HBO Hogeschool Schoevers) - diploma behaald
European Secterary Academy (HBO ESA) - diploma behaald

1977 tot 1977
Propedeusejaar Psychologie (Rijksuniversiteit Leiden)

1990 tot 1997
VWO (De Goudse Waarden)

2012 tot 2012
Praktisch Projectmanagement (NIMO)

2011 tot 2011
Goed waarnemen, juistin terpreteren en effectief communiceren (Schouten en Nelissen)

2010 tot 2010
Performance, Power, Promotion (Gagliardi Advies)

2010 tot 2010
Functies indelen en waarderen met FWG (FWG)

2008 tot 2008
Introductiecursus pensioenen (SPO)

2007 tot 2007
Arbeidsrecht voor de P&O praktijk (Kluwer)

2007 tot 2007
Klantgerichte brieven en e-mails schrijven (Boertien)

2005 tot 2005
Gebruik ken- en stuurgetallen personeelsmanagement (Kluwer-Berenschot)

2001 tot 2001
Effectief Communiceren (KSG Berenschot)

Opleiding

2004 tot 2006
Personeel en Organisatie (HBO NCOI) - diploma behaald

1998 tot 2000
Office Management (HBO Hogeschool Schoevers) - diploma behaald
European Secterary Academy (HBO ESA) - diploma behaald

1977 tot 1977
Propedeusejaar Psychologie (Rijksuniversiteit Leiden)

1990 tot 1997
VWO (De Goudse Waarden)

2012 tot 2012
Praktisch Projectmanagement (NIMO)

2011 tot 2011
Goed waarnemen, juistin terpreteren en effectief communiceren (Schouten en Nelissen)

2010 tot 2010
Performance, Power, Promotion (Gagliardi Advies)

2010 tot 2010
Functies indelen en waarderen met FWG (FWG)

2008 tot 2008
Introductiecursus pensioenen (SPO)

2007 tot 2007
Arbeidsrecht voor de P&O praktijk (Kluwer)

2007 tot 2007
Klantgerichte brieven en e-mails schrijven (Boertien)

2005 tot 2005
Gebruik ken- en stuurgetallen personeelsmanagement (Kluwer-Berenschot)

2001 tot 2001
Effectief Communiceren (KSG Berenschot)

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Frans (Matig)

Mijn actuele situatie

 • Functie: intercedent
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Desiree Steenwinkel te bekijken