• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Senior Adviseur met zeventien jaar ervaring in diverse functies bij een grote woningcorporatie van manager tot beleidsadviseur en ruim vier jaar ervaring als adviseur van woningcorporaties voor het…

Persoonlijk

Senior Adviseur met zeventien jaar ervaring in diverse functies bij een grote woningcorporatie van manager tot beleidsadviseur en ruim vier jaar ervaring als adviseur van woningcorporaties voor het strategisch vastgoed beleid.

Competenties
Plannen en organiseren
Ambitie en inzet
Resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen
Mens- en taakgericht leiderschap
Voortgangsbewaking en -controle
Sociabiliteit en relatiebeheer
Klant georiënteerd

Ik heb een bouwkundige achtergrond en een Masters opleiding Business Administration afgerond.

Sinds kort ben ik Action Learning Coach aan de Business School Nederland in Buren (Gld.) en begeleid ik drie studenten om hun Action Learning MBA te halen.

Ik heb veel plezier in het lezen van managementboeken (ook e-books, Nederlands- en Engelstalig) om bij te blijven in organisatieontwikkelingen, om problemen te voorkomen of op te lossen en om ervan te leren zodat ik het in de praktijk kan toepassen.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Basis DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Peter van Buuren 18-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 18-04-2019 heeft Peter van Buuren de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Peter van Buuren. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Peter van Buuren gegenereerd op 18-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

01-12-1990 tot 29-01-2014
Werkervaringen
Als senior adviseur Vastgoedbeheer:
Acquisitie en realisatie van een persoonlijke jaaromzet van €200.000.
Projectleider opstellen energielabels, voor een woningcorporatie resulterend in een pre-label (EPA-W) voor opdrachtgever met een woningbezit van 21.000 woningen.
Opleiden van 20 opzichters bij diverse wo-ningcorporaties en 3 ZZP-ers voor het staatsexamen om erkend adviseur te mogen zijn voor opstellen van energielabels.
Projectleider bij diverse woningcorporaties voor het actualiseren van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komende tien jaar.
Beoordelen van ruim 400 conditiemetingen aan de hand van foto’s van het bezit en geconstateerde gebreken en tevens de meerjarenonderhoudsbegroting voor tien jaar ad. €105 miljoen aangepast.
Plannen & organiseren van projecten inclusief voortgangsbewaking en rapporta-ges aan de opdrachtgever.
Overdragen van de methodiek aan mede-werkers van opdrachtgever om het voortaan zelf te kunnen doen.
Vergaren van vastgoedinformatie voor 7.300 woningen, op complex- en woningniveau voor de technische woningcartotheek alsmede inventarisatie en conditiemeten voor de actualisatie van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komen-de tien jaar in het primair informatiesysteem voor fusiepartners Castria Wonen en Soomland van Stadlander in Bergen op Zoom.
Verbeteren van het standaard programma van eisen voor het planmatig onderhoud en renovatie / nieuwbouw.
Creëren prijzenboek planmatig onderhoud om opzichters handmatig een onderhoudsbegroting te kunnen laten maken in Excel.
Als Adviseur Vastgoedbeheer / ICT:
Verbeteren van de inrichting en het beheer van het intranet/internet voor aannemen en verwerken van dagelijks onderhoud bij de afdeling Klantenservice om de uitgaven substantieel (30%) te verminderen.
Werkinstructie opstellen, organisatiebreed, voor een correcte verwerking van de uitgaven aan het planmatig onderhoud in de projectadministratie.
Interne werkinstructie opstellen bij de in-voering van het serviceabonnement voor verwerking van reparatieverzoeken en het maken van managementoverzichten in het primair informatiesysteem.
Als Manager Vastgoedbeheer
Lid ManagementTeam en leidinggeven aan de afdeling vastgoedbeheer.
Budgetbeheer, opstellen, bewaken, rapporteren over en uitvoering geven aan het jaarplan van €7,5 miljoen.
Vastgoedstrategie vaststellen voor het bezit, 7.500 woningen, €191 miljoen voor tien jaar in gelet op asset management in samenwerking met afdeling Wonen en Concern Controlling.
Organisatieveranderingen doorvoeren ge-combineerd met mijn MBA opleiding ge-richt op het ontwikkelen van de capaciteiten van de medewerkers en om de professionaliteit van de afdeling te versterken met een bottom-up benadering gericht op acceptatie en vertrouwen.
Als Beleidsadviseur Vastgoedbeheer:
Adviseren van het bestuurslid bij het ont-wikkelen van en het formuleren van kaders voor de middellange en lange termijn voor beleidsontwikkeling, strategische verkenningen en positiebepaling op organisatieniveau evenals het portefeuillebeleid.
Als Secretaris Beleidsoverleg:
Laten verzorgen van de stukken, bijwonen en deelnemen aan het overleg als beleids-adviseur en notuleren met laptop met actie- en besluitenlijst.
Werkgevers
Aaltink Vastgoed Advies
2011-2013
Senior Adviseur Vastgoedbeheer
ICP+ Consult bv
2007-2011
Senior Adviseur Vastgoedbeheer
Woonstad Rotterdam
Adviseur Vastgoedbeheer / ICT
2006-2007
Manager Vastgoedbeheer Kralingen
2003-2006
Secretaris Beleidsoverleg
2002-2003
Beleidsadviseur Vastgoedbeheer
2001-2003
Manager Vastgoedbeheer Overschie
1999-2001
Chef Bedrijfsbureau
1996-1999
Werkvoorbereider Projecten
1990-1995

Werkervaring

01-12-1990 tot 29-01-2014
Werkervaringen
Als senior adviseur Vastgoedbeheer:
Acquisitie en realisatie van een persoonlijke jaaromzet van €200.000.
Projectleider opstellen energielabels, voor een woningcorporatie resulterend in een pre-label (EPA-W) voor opdrachtgever met een woningbezit van 21.000 woningen.
Opleiden van 20 opzichters bij diverse wo-ningcorporaties en 3 ZZP-ers voor het staatsexamen om erkend adviseur te mogen zijn voor opstellen van energielabels.
Projectleider bij diverse woningcorporaties voor het actualiseren van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komende tien jaar.
Beoordelen van ruim 400 conditiemetingen aan de hand van foto’s van het bezit en geconstateerde gebreken en tevens de meerjarenonderhoudsbegroting voor tien jaar ad. €105 miljoen aangepast.
Plannen & organiseren van projecten inclusief voortgangsbewaking en rapporta-ges aan de opdrachtgever.
Overdragen van de methodiek aan mede-werkers van opdrachtgever om het voortaan zelf te kunnen doen.
Vergaren van vastgoedinformatie voor 7.300 woningen, op complex- en woningniveau voor de technische woningcartotheek alsmede inventarisatie en conditiemeten voor de actualisatie van de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komen-de tien jaar in het primair informatiesysteem voor fusiepartners Castria Wonen en Soomland van Stadlander in Bergen op Zoom.
Verbeteren van het standaard programma van eisen voor het planmatig onderhoud en renovatie / nieuwbouw.
Creëren prijzenboek planmatig onderhoud om opzichters handmatig een onderhoudsbegroting te kunnen laten maken in Excel.
Als Adviseur Vastgoedbeheer / ICT:
Verbeteren van de inrichting en het beheer van het intranet/internet voor aannemen en verwerken van dagelijks onderhoud bij de afdeling Klantenservice om de uitgaven substantieel (30%) te verminderen.
Werkinstructie opstellen, organisatiebreed, voor een correcte verwerking van de uitgaven aan het planmatig onderhoud in de projectadministratie.
Interne werkinstructie opstellen bij de in-voering van het serviceabonnement voor verwerking van reparatieverzoeken en het maken van managementoverzichten in het primair informatiesysteem.
Als Manager Vastgoedbeheer
Lid ManagementTeam en leidinggeven aan de afdeling vastgoedbeheer.
Budgetbeheer, opstellen, bewaken, rapporteren over en uitvoering geven aan het jaarplan van €7,5 miljoen.
Vastgoedstrategie vaststellen voor het bezit, 7.500 woningen, €191 miljoen voor tien jaar in gelet op asset management in samenwerking met afdeling Wonen en Concern Controlling.
Organisatieveranderingen doorvoeren ge-combineerd met mijn MBA opleiding ge-richt op het ontwikkelen van de capaciteiten van de medewerkers en om de professionaliteit van de afdeling te versterken met een bottom-up benadering gericht op acceptatie en vertrouwen.
Als Beleidsadviseur Vastgoedbeheer:
Adviseren van het bestuurslid bij het ont-wikkelen van en het formuleren van kaders voor de middellange en lange termijn voor beleidsontwikkeling, strategische verkenningen en positiebepaling op organisatieniveau evenals het portefeuillebeleid.
Als Secretaris Beleidsoverleg:
Laten verzorgen van de stukken, bijwonen en deelnemen aan het overleg als beleids-adviseur en notuleren met laptop met actie- en besluitenlijst.
Werkgevers
Aaltink Vastgoed Advies
2011-2013
Senior Adviseur Vastgoedbeheer
ICP+ Consult bv
2007-2011
Senior Adviseur Vastgoedbeheer
Woonstad Rotterdam
Adviseur Vastgoedbeheer / ICT
2006-2007
Manager Vastgoedbeheer Kralingen
2003-2006
Secretaris Beleidsoverleg
2002-2003
Beleidsadviseur Vastgoedbeheer
2001-2003
Manager Vastgoedbeheer Overschie
1999-2001
Chef Bedrijfsbureau
1996-1999
Werkvoorbereider Projecten
1990-1995

Opleiding

1-9-1979 tot 06-06-2014
DWa
2013
Toepassen EPG in de woningbouw
Business School Nederland
2012-2014
SmartReading
Masterclass veranderkunde
Subset Action Learning Coaches
Appreciative Inquiry
2000-2005
Master in Business Administration
Algemeen Management Programma
CITO
2009
EPA-W adviseur
Hoge School Amsterdam
1999
Actueel Strategisch Vastgoedbeheer
ISW / IBW
1992 / 1997
Management Hoger kader
Middle Management
Hoger Technisch Instituut
1987-1989
Bouwprojectleider
1983-1985
Staal- en Betonconstructeur
HTS Wiltzanghlaan Amsterdam
1976-1981
Bouwkunde Constructies

Opleiding

1-9-1979 tot 06-06-2014
DWa
2013
Toepassen EPG in de woningbouw
Business School Nederland
2012-2014
SmartReading
Masterclass veranderkunde
Subset Action Learning Coaches
Appreciative Inquiry
2000-2005
Master in Business Administration
Algemeen Management Programma
CITO
2009
EPA-W adviseur
Hoge School Amsterdam
1999
Actueel Strategisch Vastgoedbeheer
ISW / IBW
1992 / 1997
Management Hoger kader
Middle Management
Hoger Technisch Instituut
1987-1989
Bouwprojectleider
1983-1985
Staal- en Betonconstructeur
HTS Wiltzanghlaan Amsterdam
1976-1981
Bouwkunde Constructies

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Functie: bedrijfsadviseur
 • Sector: Vastgoed & Makelaardij
 • Carrièreniveau: Senior management
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: bedrijfsadviseur
 • Sector: Vastgoed & Makelaardij
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Peter van Buuren te bekijken