Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Bonne Stienstra

Bonne Stienstra

Personalia

Leeftijd
66 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Fries
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
Talen (schrijven)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Fries
Rijbewijs
 • B - Personenauto
 • E - Aanhanger

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

augustus ’67 tot
mei ’71 : M.U.L.O. – A met wiskunde

augustus ’71 tot
mei ’76 : M.T.S. weg- en waterbouw

augustus ’76 tot
mei ’78 : Applicatiecursus weg- en waterbouwkunde
(avondcursus gelijkwaardig aan ca. 3 jaar H.T.S.)

Certificaat
Cursussen: VCA Vol 2014
Reanimeren & Defibrilleren 2008 2008
Bouwstoffenbesluit voor Wegbeheerders en Wegenbouwers 2003
Ontwikkeling en management van bedrijventerreinen 2002
GwwBestek Windows 1999
RAW-bestekken uitgediept 1999
Microsoft Windows ’95 met Office Pro 1997
WordPerfect 6.0 1996
GwwBestek KPD 1995
Baggertechniek 1994
Klein vaarbewijs 1 en 2 1994
Autocad basis; 12; 14; 2000; 2005 en 2007 2007
Notuleren 1992
Lotus 1.2.3. 1991
Uitvoering bodemsanering 1990
Rationeel wegbeheer beheerssystematiek en visuele inspectie 1990
ME 10 (tekenprogramma) 1990
RAW-systematiek voor besteksschrijvers 1989
Booglassen voor beginners en gevorderden 1983
Rijbewijs BE 1974

Landmeetkundig tekenaar
Engels
P.C. privé

Talen: Nederlands, Engels, Duits en Fries (spreken en lezen)

Competenties: integer, analytisch, methodisch, breed inzetbaar

B.Stienstra


Hobby’s: Badminton, klussen, tuinieren, watersport, verenigingsleven

december ’11 tot
december ’12: BOUWSELECT
Gedetacheerd bij Durat Al Sahil Services & Trade LLC te Muscat; Oman.
Mijn functie is hier operations manager. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij deze lokale Omanese aannemer. Daarnaast de introductie van modernere bouwtechniek (Prefab) Samensteller, schrijver en implementeerder ICT Plan; HSE Plan en schrijver ondernemingsplan.

september ‘10 tot
januari ‘11: INGENIEURSBUREAU “ORANJEWOUD” Toezichthouder op 2 projecten in de gemeente Wymbritseradeel. Het 1e project is het opknappen van de hoofdrijbaan met aanliggende voet- en fietspaden met bijkomende werken in Osingahuizen. Het 2e project behelst het overlagen van de hoofdrijbaan tussen de dorpen Heeg en Oudega (W) en de aanleg parallel aan de hoofdrijbaan van ca. 4 kilometer fietspad voorzien van een elementenverharding.
oktober 2008 tot
oktober 2009: WORLD WIDE RECYCLING LTD in DHAKA; BANGLADESH
Project management voor de bouw van een composterings fabriek nabij Dhaka in Bangladesh. Verantwoordelijk voor de voortgang, kwaliteit en de budgetten van de constructie. Naast het projectmanagement veel werk verricht in scholing (on the job training) van de lokale beroepsbevolking werkzaam in de fabriek.
Daarnaast regelmatig werkzaam als “trouble shooter” om urgente problemen op te lossen (het handmatig berekenen van de riolering voor het "waste water" van het proces) en het vervangen van de plant manager tijdens zijn afwezigheid. Het doel was het composteren van 130 ton markt afval per dag tot 35 ton organische compost. Het proces heeft een doorloop tijd van 8 weken.
Tijdens ons verblijf in Bangladesh tevens betrokken bij diverse evenementen voor de Nederlandse gemeenschap.

april ’89 tot
oktober ’08: HAVENSCHAP DELFZIJL / EEMSHAVEN te DELFZIJL

april ’89 tot
november ’97: Zeer gevarieerde werkzaamheden zowel in binnen als buitendienst.
- ontwerpen
- tekenen
- begroten
- RAW bestekken
- Toezicht
Projecten:
- ontwerp, tekeningen,calculatie, rioleringsberekeningen en toezicht op het bouwrijp maken van een industrieterrein met autoterminal en dijkverhoging.
- ontwerp, tekenen, bestek, begroting en toezicht op de constructie van ligplaatsen voor binnenvaart schepen met een gevaarlijke lading. (kegelligplaatsen)
- ontwerp, tekenen, calculatie en uitwerking van het buitendijks brengen van een
industrieterrein in de Eemshaven t.b.v. nog te realiseren scheepswerven.


B.Stienstra

november ’97 tot
april 2001: Door een interne reorganisatie; waarbij de civiel technische afdeling verdween; overgeplaatst naar de afdeling “information services”. Mijn werkzaamheden kwamen nu meer op de het gebied van de acquisitie te liggen. Snelle tekeningen met snelle berekeningen om de cliënt zo spoedig mogelijk van dienst te zijn.

april 2001 tot
oktober 2008: Weer werkzaam op de civiel technische afdeling (opnieuw opgericht en leven ingeblazen) van Groningen Seaports nu als CAD tekenaar/project engineer/werkvoorbereider
Projecten:
Begeleiden van de plannen, voorbereiding van het besteksgereed maken, ontwikkelen ecologie en begeleiding van de realisatie en het bouwrijp maken van het duurzame bedrijvenpark “Fivelpoort” te Appingedam. Onderdeel van dit project was de reconstructie van een kadeconstructie ten behoeve van de binnenvaart
Begeleiding van de voorbereiding en realisatie van het bouwrijp maken (directievoerder) van het terrein voor de bouw van de electriciteits centrales van NUON en RWE, strategische olievoorraad van Vopak en de aanlanding voor de LNG terminal met bijkomende werken zoals een ecologische strook ter bescherming van de waterspitsmuis en de groenknolorchis als onderdeel van de ecologische hoofd structuur.
Rioleringsaansluiting (handmatige berekening riolering, bestek KPD systematiek, begroting) data centre TCN - SIG (Google). Dakontwatering via een vacuumsysteem.
Begeleiden van de voorbereiding (bestek, begroting) en realisatie van het bouwrijp maken van de terreinen van elektriciteitscentrale van Norned
Het ontwikkelen en begeleiden van een ontwatering plan van de Oostlob in de Eemshaven ondermeer ter vervanging van asbest houdende rioolbuizen.
Het maken van een grondbalans van de totale Eemshaven ten behoeve van bovenstaande projecten en de aanleg van nieuwe of verlengde havenbekkens
Deelnemer in de projectgroep en betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor het GIS informatie systeem.
Gedurende 12 jaar lid van de ondernemingsraad van Groningen Seaports .

januari ’89 tot
april ’89: INGENIEURSBURO “A.C.E.” te ROTTERDAM
Gedetacheerd bij Provinciale Waterstaat Zuid Holland in Alphen a/d Rijn. Voorbereiding van enkele te maken fietspaden met daarin enkele fietsbruggen.

juni ’87 tot
januari ’89: WATERSCHAP “DE MIDDELSÈKRITE” te SNEEK
Werkzaam als rayonmedewerker. Hoofdtaken: begeleiding onderhoudswerkzaamheden; bemaling; schouw e.d.
maart ’87 tot
juni ’87: BURO BROUWER te LEERDAM
Gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam als opzichter voor diverse onderhoudswerken.
B.Stienstra

januari ’85 tot
maart ’87: SHELL CYPRUS
Gedetacheerd bij Petroleum Development Oman L.L.C.; Sultanaat Oman. Opzichter / projectleider bij de constructie van 3 productie stations (incl. tankfundaties, keermuren en huisvesting); vliegstrips, boorlocaties etc. in Midden Oman. Tevens betrokken bij de bouw van Nimr, zowel productie veld als woonlocatie.

mei ’84 tot
september ’84: AANNEMERSBEDRIJF M. CNOSSEN bv. te SNEEK
Ontwerp- en calculatiewerkzaamheden voor diverse bestratingprojecten in de binnenstad van Sneek.

november ’76 tot
februari ‘ 83: INGENIEURSBURO “ORANJEWOUD” te HEERENVEEN

Interne opleiding
Tekenwerk voor een recreatie project (Spaarnwoude), diverse boorlocaties(Petroland) en rioleringsprojecten. (berekening centrale rioleringsplan binnenstad Groningen)
Landbouw Elektrificatie FRIESLAND
Nacalculatie en naverkenning voor het L.E.F. project.
Gemeente Nederhorst den Berg
Het maken van calculaties, begrotingen en tekeningen voor de aanleg van riolerings- en wegenbouwprojecten.
Ballast Nedam
Assistentie verleent op de calculatieafdeling van Ballast Nedam voor het maken van een begroting voor de bouw van 9 dorpen in Saoedi Arabië. In het bijzonder was ik betrokken bij de hoeveelheidsbepaling en prijsstelling van het grondverzet.
Kadaster
Het produceren van Grootschalige Basis Kaarten voor de kadastrale dienst Friesland.
Nederlandse Gasunie
Het vervaardigen van routetekeningen voor de aanleg van een gasleiding.
Gemeente Tilburg
Tekenwerk, berekeningen en begrtingen verricht voor diverse rioleringsprojecten.
Landbouw Elektrificatie FRIESLAND
Nacalculatie en naverkenning voor het L.E.F. project.
Gemeente Turfhoofd
Het maken van tekeningen en calculaties voor het omleggen van een licht vervuilde beek door een duiker stelsel.
Gemeente Sneek
Opzichter bij de aanleg van het industrieterrein “De Hemmen” fase 1 & 2. Het werk omvatte o.a.: het maken van de rioleringsberekeningen,bestekken, tekeningen en begrotingen; het aanleggen van een persleiding (ø 300 mm, lang 2 km met een dubbele zinker, lang 60 m1);8 km op palen gefundeerde riolering met diameters variërend van ø 300 mm tot ø 1500 mm; een zandtransport van ca. 250.000 m3 en een klein baggerproject.
Gemeente Lelystad
Opzichter op diverse projecten o.a.:
- zandtransport te Lelystad-haven (ca. 350.000 m3)
- bouwrijp maken van een terrein voor sociale woningbouw
- het ophogen en draineren van een sportveldencomplex.

B.Stienstra

Gemeente Rauwerderhem
Rioleringsberekeningen, begroting en toezicht bij de aanleg van een industrieterrein te Irnsum. Dit werk bestond o.a. uit de aanleg van een rioleringssysteem, zandtransport en de constructie van damwand en beschoeiing.
Gemeente Rotterdam
Opzichter/projectleider bij de realisatie van rioleringsstelsels op volkstuincomplexen in Rotterdam Zuid. Dit alles in het kader van de verfijningsregeling.
Gemeente Rotterdam
Opzichter op een “face lift” project in de binnenstad. Dit hield in dat een straat van gevel tot gevel werd opgewaardeerd; zowel onder- als bovengronds. (riolering, kabels en leidingen, trambaan,trottoirs) Verder verzorgde ik de coördinatie met de subsidiërende instanties.
Petroland bv.
Teken- en calculatie assistentie voor diverse boorlocaties. Gemeentes Heerenveen en Nijkerk
Grondonderzoek in de bovenste grondlagen om tot een drainage advies te komen.mei ’76 tot
november ’76: “TJEPKEMA” bv. te GROUW
Bij deze onderneming had ik geen bepaalde functie. Van iedereen werd verwacht dat hij het werk deed dat nodig was op dat moment.

Ik wil graag werken als

Sector(en):
 • Techniek
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Gedetacheerd
Salaris:
 • 3.500 - 5.000
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Mijn huidige situatie

Functie(s):
 • salesmanager
Sector(en):
 • Techniek
Carrièreniveau:
 • Leidinggevend
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

december ’11 tot
december ’12: BOUWSELECT
Gedetacheerd bij Durat Al Sahil Services & Trade LLC te Muscat; Oman.
Mijn functie is hier operations manager. Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij deze lokale Omanese aannemer. Daarnaast de introductie van modernere bouwtechniek (Prefab) Samensteller, schrijver en implementeerder ICT Plan; HSE Plan en schrijver ondernemingsplan.

september ‘10 tot
januari ‘11: INGENIEURSBUREAU “ORANJEWOUD” Toezichthouder op 2 projecten in de gemeente Wymbritseradeel. Het 1e project is het opknappen van de hoofdrijbaan met aanliggende voet- en fietspaden met bijkomende werken in Osingahuizen. Het 2e project behelst het overlagen van de hoofdrijbaan tussen de dorpen Heeg en Oudega (W) en de aanleg parallel aan de hoofdrijbaan van ca. 4 kilometer fietspad voorzien van een elementenverharding.
oktober 2008 tot
oktober 2009: WORLD WIDE RECYCLING LTD in DHAKA; BANGLADESH
Project management voor de bouw van een composterings fabriek nabij Dhaka in Bangladesh. Verantwoordelijk voor de voortgang, kwaliteit en de budgetten van de constructie. Naast het projectmanagement veel werk verricht in scholing (on the job training) van de lokale beroepsbevolking werkzaam in de fabriek.
Daarnaast regelmatig werkzaam als “trouble shooter” om urgente problemen op te lossen (het handmatig berekenen van de riolering voor het "waste water" van het proces) en het vervangen van de plant manager tijdens zijn afwezigheid. Het doel was het composteren van 130 ton markt afval per dag tot 35 ton organische compost. Het proces heeft een doorloop tijd van 8 weken.
Tijdens ons verblijf in Bangladesh tevens betrokken bij diverse evenementen voor de Nederlandse gemeenschap.

april ’89 tot
oktober ’08: HAVENSCHAP DELFZIJL / EEMSHAVEN te DELFZIJL

april ’89 tot
november ’97: Zeer gevarieerde werkzaamheden zowel in binnen als buitendienst.
- ontwerpen
- tekenen
- begroten
- RAW bestekken
- Toezicht
Projecten:
- ontwerp, tekeningen,calculatie, rioleringsberekeningen en toezicht op het bouwrijp maken van een industrieterrein met autoterminal en dijkverhoging.
- ontwerp, tekenen, bestek, begroting en toezicht op de constructie van ligplaatsen voor binnenvaart schepen met een gevaarlijke lading. (kegelligplaatsen)
- ontwerp, tekenen, calculatie en uitwerking van het buitendijks brengen van een
industrieterrein in de Eemshaven t.b.v. nog te realiseren scheepswerven.

november ’97 tot
april 2001: Door een interne reorganisatie; waarbij de civiel technische afdeling verdween; overgeplaatst naar de afdeling “information services”. Mijn werkzaamheden kwamen nu meer op de het gebied van de acquisitie te liggen. Snelle tekeningen met snelle berekeningen om de cliënt zo spoedig mogelijk van dienst te zijn.

april 2001 tot
oktober 2008: Weer werkzaam op de civiel technische afdeling (opnieuw opgericht en leven ingeblazen) van Groningen Seaports nu als CAD tekenaar/project engineer/werkvoorbereider
Projecten:
Begeleiden van de plannen, voorbereiding van het besteksgereed maken, ontwikkelen ecologie en begeleiding van de realisatie en het bouwrijp maken van het duurzame bedrijvenpark “Fivelpoort” te Appingedam. Onderdeel van dit project was de reconstructie van een kadeconstructie ten behoeve van de binnenvaart
Begeleiding van de voorbereiding en realisatie van het bouwrijp maken (directievoerder) van het terrein voor de bouw van de electriciteits centrales van NUON en RWE, strategische olievoorraad van Vopak en de aanlanding voor de LNG terminal met bijkomende werken zoals een ecologische strook ter bescherming van de waterspitsmuis en de groenknolorchis als onderdeel van de ecologische hoofd structuur.
Rioleringsaansluiting (handmatige berekening riolering, bestek KPD systematiek, begroting) data centre TCN - SIG (Google). Dakontwatering via een vacuumsysteem.
Begeleiden van de voorbereiding (bestek, begroting) en realisatie van het bouwrijp maken van de terreinen van elektriciteitscentrale van Norned
Het ontwikkelen en begeleiden van een ontwatering plan van de Oostlob in de Eemshaven ondermeer ter vervanging van asbest houdende rioolbuizen.
Het maken van een grondbalans van de totale Eemshaven ten behoeve van bovenstaande projecten en de aanleg van nieuwe of verlengde havenbekkens
Deelnemer in de projectgroep en betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor het GIS informatie systeem.
Gedurende 12 jaar lid van de ondernemingsraad van Groningen Seaports .

januari ’89 tot
april ’89: INGENIEURSBURO “A.C.E.” te ROTTERDAM
Gedetacheerd bij Provinciale Waterstaat Zuid Holland in Alphen a/d Rijn. Voorbereiding van enkele te maken fietspaden met daarin enkele fietsbruggen.

juni ’87 tot
januari ’89: WATERSCHAP “DE MIDDELSÈKRITE” te SNEEK
Werkzaam als rayonmedewerker. Hoofdtaken: begeleiding onderhoudswerkzaamheden; bemaling; schouw e.d.
maart ’87 tot
juni ’87: BURO BROUWER te LEERDAM
Gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam als opzichter voor diverse onderhoudswerken.

januari ’85 tot
maart ’87: SHELL CYPRUS
Gedetacheerd bij Petroleum Development Oman L.L.C.; Sultanaat Oman. Opzichter / projectleider bij de constructie van 3 productie stations (incl. tankfundaties, keermuren en huisvesting); vliegstrips, boorlocaties etc. in Midden Oman. Tevens betrokken bij de bouw van Nimr, zowel productie veld als woonlocatie.

mei ’84 tot
september ’84: AANNEMERSBEDRIJF M. CNOSSEN bv. te SNEEK
Ontwerp- en calculatiewerkzaamheden voor diverse bestratingprojecten in de binnenstad van Sneek.

november ’76 tot
februari ‘ 83: INGENIEURSBURO “ORANJEWOUD” te HEERENVEEN

Interne opleiding
Tekenwerk voor een recreatie project (Spaarnwoude), diverse boorlocaties(Petroland) en rioleringsprojecten. (berekening centrale rioleringsplan binnenstad Groningen)
Landbouw Elektrificatie FRIESLAND
Nacalculatie en naverkenning voor het L.E.F. project.
Gemeente Nederhorst den Berg
Het maken van calculaties, begrotingen en tekeningen voor de aanleg van riolerings- en wegenbouwprojecten.
Ballast Nedam
Assistentie verleent op de calculatieafdeling van Ballast Nedam voor het maken van een begroting voor de bouw van 9 dorpen in Saoedi Arabië. In het bijzonder was ik betrokken bij de hoeveelheidsbepaling en prijsstelling van het grondverzet.
Kadaster
Het produceren van Grootschalige Basis Kaarten voor de kadastrale dienst Friesland.
Nederlandse Gasunie
Het vervaardigen van routetekeningen voor de aanleg van een gasleiding.
Gemeente Tilburg
Tekenwerk, berekeningen en begrtingen verricht voor diverse rioleringsprojecten.
Landbouw Elektrificatie FRIESLAND
Nacalculatie en naverkenning voor het L.E.F. project.
Gemeente Turfhoofd
Het maken van tekeningen en calculaties voor het omleggen van een licht vervuilde beek door een duiker stelsel.
Gemeente Sneek
Opzichter bij de aanleg van het industrieterrein “De Hemmen” fase 1 & 2. Het werk omvatte o.a.: het maken van de rioleringsberekeningen,bestekken, tekeningen en begrotingen; het aanleggen van een persleiding (ø 300 mm, lang 2 km met een dubbele zinker, lang 60 m1);8 km op palen gefundeerde riolering met diameters variërend van ø 300 mm tot ø 1500 mm; een zandtransport van ca. 250.000 m3 en een klein baggerproject.
Gemeente Lelystad
Opzichter op diverse projecten o.a.:
- zandtransport te Lelystad-haven (ca. 350.000 m3)
- bouwrijp maken van een terrein voor sociale woningbouw
- het ophogen en draineren van een sportveldencomplex.

Gemeente Rauwerderhem
Rioleringsberekeningen, begroting en toezicht bij de aanleg van een industrieterrein te Irnsum. Dit werk bestond o.a. uit de aanleg van een rioleringssysteem, zandtransport en de constructie van damwand en beschoeiing.
Gemeente Rotterdam
Opzichter/projectleider bij de realisatie van rioleringsstelsels op volkstuincomplexen in Rotterdam Zuid. Dit alles in het kader van de verfijningsregeling.
Gemeente Rotterdam
Opzichter op een “face lift” project in de binnenstad. Dit hield in dat een straat van gevel tot gevel werd opgewaardeerd; zowel onder- als bovengronds. (riolering, kabels en leidingen, trambaan,trottoirs) Verder verzorgde ik de coördinatie met de subsidiërende instanties.
Petroland bv.
Teken- en calculatie assistentie voor diverse boorlocaties. Gemeentes Heerenveen en Nijkerk
Grondonderzoek in de bovenste grondlagen om tot een drainage advies te komen.mei ’76 tot
november ’76: “TJEPKEMA” bv. te GROUW
Bij deze onderneming had ik geen bepaalde functie. Van iedereen werd verwacht dat hij het werk deed dat nodig was op dat moment.

Opleidingen

augustus ’67 tot
mei ’71 : M.U.L.O. – A met wiskunde

augustus ’71 tot
mei ’76 : M.T.S. weg- en waterbouw

augustus ’76 tot
mei ’78 : Applicatiecursus weg- en waterbouwkunde
(avondcursus gelijkwaardig aan ca. 3 jaar H.T.S.)

VCA Vol 2014
Reanimeren & Defibrilleren 2008 2008
Bouwstoffenbesluit voor Wegbeheerders en Wegenbouwers 2003
Ontwikkeling en management van bedrijventerreinen 2002
GwwBestek Windows 1999
RAW-bestekken uitgediept 1999
Microsoft Windows ’95 met Office Pro 1997
WordPerfect 6.0 1996
GwwBestek KPD 1995
Baggertechniek 1994
Klein vaarbewijs 1 en 2 1994
Autocad basis; 12; 14; 2000; 2005 en 2007 2007
Notuleren 1992
Lotus 1.2.3. 1991
Uitvoering bodemsanering 1990
Rationeel wegbeheer beheerssystematiek en visuele inspectie 1990
ME 10 (tekenprogramma) 1990
RAW-systematiek voor besteksschrijvers 1989
Booglassen voor beginners en gevorderden 1983
Rijbewijs BE 1974

Landmeetkundig tekenaar
Engels
P.C. privé

Meer over mij

Werkgebied

 • Nieuwolda 50km
Talentcard®