• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Een logische denker en praktische doener. Scherp in de analyse, behendig in het vinden van oplossingen. _____________________________________________________________ Arbeidsverleden Kiwa [2105-heden]…

Persoonlijk

Een logische denker en praktische doener. Scherp in de analyse, behendig in het vinden van oplossingen.
_____________________________________________________________
Arbeidsverleden
Kiwa [2105-heden]
-Certificatie deskundige
Olibron B.V. [2014]
-Hoofd Laboratorium
Wild Flavors (v.h. Cargill Flavor systems) [2011-2013]
- Supervisor QC-laboratory (labhoofd)
Choufoer Advies [2011-2011]
- Personal Coach
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) [1984-2011]
- 1984-1994 Forensisch onderzoeker (afd. Chemie)
- 1994-2005 Coördinator (teamleider)
- 1999-2005 Gerechtelijk deskundige Verf (rapporteur)
- 2005-2011 R&D-projectmedewerker
- 1994-2011 Kwaliteit-auditor (NFI)*
Kon. Marechaussee [1983-1984]
- Dienstplichtig Marechaussee II
TU Delft
- Stagiaire (afd. Polarografie)
_____________________________________________________________
Werkervaring

Oliebron B.V.
Als afdelingshoofd ben ik verantwoordelijk voor aansturing van het laboratorium.
Op het laboratorium worden naast QC-werkzaamheden ook Servicewerk aan monsters van eindgebruikers uitgevoerd. Bovendien worden voor de afdeling productontwikkeling formuleringen van nieuwe producten gemaakt en getest.


Wild Flavors (v.h. Cargill Flavor systems)
Als supervisor gaf ik leiding aan 10 QC Laboranten en was ik verantwoordelijk voor:
• Algemene management taken zoals performance management, persoonlijke ontwikkeling, engagement, ziekte verzuim, roosters (twee ploegendienst);
• Zorg voor het beheer van apparatuur;
• Implementeren van nieuwe analysemethoden en het “up to date” brengen van de bestaande technieken;
• Onderhouden en verbeteren van het kwaliteitssysteem binnen de QC-afdeling;
• Verduidelijken en oplossen van problemen van de fabriek met kwaliteit of met klanten;
• Leiden en assisteren in fabrieks-, klant- en verbeterprojecten.
Als verandermanager lag het accent op het terug vinden van de eigenwaarde van de laboranten en het verbeteren van de communicatie met andere afdelingen.

Choufoer Advies
Na ruim 25 jaar NFI ben ik voor mijzelf begonnen als Personal Coach. Al meer dan 20 jaar had ik bij het NFI veel collega’s geholpen met uiteenlopende problemen. Waar het veelal op neer kwam is dat de collega’s moeite hadden om in een groep te functioneren.


NFI
- Forensisch onderzoeker
Als onderzoeker was ik verantwoordelijk voor het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van forensisch onderzoek bij de afdeling Chemie. Onderzoekgebieden: verf (tape, lijm en ander kunststoffen), vluchtige brand versnellende middelen, glas, metalen, explosieven en vuurwerk.
- Coördinator (teamleider)
Als coördinator was ik verantwoordelijk voor een tijdige levering van onderzoeksresultaten, de planning en de inzet van medewerkers. Daarnaast trad ik op als coach.
Als coach behoorde tot mijn taak: inwerken, begeleiden en motiveren van de onderzoekers en rapporteurs binnen (en buiten) mijn team. Dit deed ik door duidelijk aan te geven wat er van de medewerkers werd verwacht, duidelijke kaders aan te geven en ze te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen binnen die kaders.
Het inzetten, laten onderhouden en de aanschaf van kapitale apparatuur behoorde ook tot mijn taken.
- Gerechtelijk deskundige (rapporteur)
Als rapporteur was ik verantwoordelijk voor de verslaglegging van het, door medewerkers uitgevoerde, forensisch onderzoek, met als specialisatie Verfonderzoek. Een vertaalslag van vakjargon van bèta- naar alpha-opgeleiden.
Als gerechtelijk deskundige was ik inhoudelijk verantwoordelijk voor het verrichte onderzoek en om dit, indien nodig, toe te lichten tijdens een zitting bij de rechtbank.
Als rapporteur onderhield ik ook de contacten met in- en externe opdrachtgevers.
- R&D-project medewerker
Afhankelijk van het project was ik verantwoordelijk voor het omzetten van theorie naar praktijk en het toetsen van haalbaarheid en toepasbaarheid. Daarnaast had ik als taak: verslaglegging; opstellen van werkvoorschriften; opzetten van kwaliteitssysteem volgens ISO 17025 en het inwerken en wegwijs maken van de medewerkers van de afdeling waarvoor het project werd uitgevoerd.

* Kwaliteit-auditor (NFI)
Dit viel buiten de beklede functies en hield in het jaarlijks beoordelen van de naleving van ISO 17025 door alle afdelingen van het NFI.


Kon. Marechaussee
Als Marechaussee had ik o.a. als taak het controleren en corrigeren van gedrag van groepen en individuen in uitzonderlijke situaties.

TU Delft
Als stagiaire trad ik op als praktijk begeleider van derdejaars studenten “Metaalkunde”.
Dit hield o.a. in: werkvoorschriften opstellen, studenten wegwijs maken op apparatuur, probleem oplossen en evalueren meetresultaten.
_____________________________________________________________
Opleidingen

Gerechtelijk deskundige - HBO/WO
Verftechnologie CV1A - HBO+
Analytisch chemisch analist - HBO
_____________________________________________________________
Cursussen

Algemeen
Training van trainers
Actief luisteren
Weerbare medewerkers (Assertiviteitstraining)
Beoordelen volgens INK-model
360 graden feedback
ISO17025:2005 Praktisch interpreteren
Gerechtelijk deskundige
Straf(proces)recht voor GL-deskundige
Begrijpelijk rapporteren voor GL-deskundige
GL-cursus Bayaanse statistiek
Vakinhoudelijk
Diverse opleidingen o.a. op het gebied van Infrarood-spectrometrie, Röntgen Fluorescentie-spectrometrie en Röntgen Diffractie-spectrometrie gevolgd aan Universiteit Utrecht en TU-Delft.
Een uitgebreide lijst is, indien van toepassing of op verzoek, als bijlage toegevoegd.
Automatiseringskennis
MS Office: Word, Excel en Acces;
dBase III+
Rijbewijs
A - BE - AM
_____________________________________________________________
Bezochte congressen e.d.

2002 ENFSI - EPG&EGG meeting. Madrid, Spanje.
2001 NICC - werkbezoek, uitwisseling ervaring “merkherkenning”. Brussel, België.
2001 CLFP - in het kader van het Phare Program (Europese Unie) als Expert-visitor toegevoegd aan de Franse delegatie. Warschau, Polen.
1998 BKA - werkbezoek, evaluatie opleidingsprogramma EPG. Wiesbaden, Duitsland.
_____________________________________________________
Projecten (instituut-breed)
Projecten die niet binnen de beklede functies vallen

GL-Medewerkers naar loongroep IV
Loopbaanbeleid NFI
Telefonische bereikbaarheid
Herziening beoordelingssysteem kwaliteit
Inventarisatie chemicaliën beheersysteem (ICBS)
_____________________________________________________________


_____________________________________________________________
Bijlage Cursussen

Vakinhoudelijk
Introductie cursus Infrarood [Biorad]
GL-Quality opstellen werkvoorschriften [NFI]
Summer school - Infrarood [universiteit Utrecht]
Principes en praktijk van de moderne HPLC niv.2 [Chrompack]
Pyrolyse Gas Chromatografie [ATAS Europe]
HP Chemstation gebruikers cursus [ATAS Europe]
GL-Quality toegepaste statistiek [NFI]
GL-Quality opstellen controlekaarten [NFI]
Summer school - Interpretatie Infrarood [universiteit Utrecht]
GL-Quality interne audits [NFI]
Nascholingscursus Röntgenspectrometrie [TU-Delft]
Summer school - Interpretatie Infrarood - Polymeren [universiteit Utrecht]
Interpretatie Röntgen Fluorescentie Spectrometrie (XRF) [EDAX]
Bediening en onderhoud Eagle [EDAX]
Forensische mineralogie [prof. v.d. Plas]
Eagle operators school [EDAX]
Herkenning breukpatronen van glas [NFI]
Applying Röntgen Diffraction Spectrometry (XRD) [Bruker]
LC-MS/MS interpretatie [prof. Niesen]
Orbitrap - interpretatie en toepassingen [Thermo Electric]
Large Volume Injectie Technieken voor Gas Chromatografie [ATAS Benelux]


_____________________________________________________________

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Cornelis Choufoer 01-04-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 01-04-2019 heeft Cornelis Choufoer de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Cornelis Choufoer. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Cornelis Choufoer gegenereerd op 01-04-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Nieuwe mensen ontmoet je het liefst niet te onverwachts. Je benadert ze rustig en gereserveerd.
 • Je hebt je emoties onder controle en gaat stap voor stap nieuwe relaties aan.

Jouw groene score

 • Je geeft de voorkeur aan een gecontroleerde en vertrouwelijke omgeving.
 • In een functie of bij een bedrijf houd jij langer stand dan sommige andere stijlen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 01-04-2019 heeft Cornelis Choufoer de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Cooperatief
Logisch
Veranderlijk
Onbuigzaam
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Cornelis Choufoer gegenereerd op 01-04-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Cooperatief
Logisch
Veranderlijk
Onbuigzaam

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Cooperatief Je weegt consequenties van je beslissingen goed tegen elkaar af en bent behoedzaam. Je denkt goed na hoe je problemen kunt oplossen en past je makkelijk aan aan je collega's en je werkomgeving. Voor jou is samenwerken met anderen belangrijk.
Logisch Ten bent altijd op je hoede en gaat doordacht en berekenend te werk. Je kijkt rationeel naar zaken en weet anderen te bereiken maar aarzelt geregeld om te beslissen. Je weet goed je emoties te onderdrukken. De kwaliteit van je werk heb je hoog in het vaandel.
Veranderlijk Veranderingen mogen wat jou betreft, hoewel ze wel verantwoord moeten worden doorgevoerd. Liefst op een manier dat iedereen daar vrede mee heeft. Afwisseling in je werk vind je prettig. Altijd dezelfde routines is niks voor jou en als je het nodig vindt laat je op een nette manier van je horen.
Onbuigzaam Je improviseert graag om de juiste oplossing te vinden. Daarmee neem je wel risico’s. Je ziet wel waar het schip strandt, als dat echter gebeurt zit jij daar niet mee. Je weet dan in ieder geval hoe het niet moet. Het komt allemaal wat ongeorganiseerd over.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Kiwa B.V.[2015-heden]
-Certificatie deskundige Kunststof leidingsystemen
Olibron B.V. [2014]
-Hoofd Laboratorium
Wild Flavors (v.h. Cargill Flavor systems) [2011-2013]
- Supervisor QC-laboratory (labhoofd)
Choufoer Advies [2011-2011]
- Personal Coach
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) [1984-2011]
- 1984-1994 Forensisch onderzoeker (afd. Chemie)
- 1994-2005 Coördinator (teamleider)
- 1999-2005 Gerechtelijk deskundige Verf (rapporteur)
- 2005-2011 R&D-projectmedewerker
- 1994-2011 Kwaliteit-auditor (NFI)*
Kon. Marechaussee [1983-1984]
- Dienstplichtig Marechaussee II
TU Delft
- Stagiaire (afd. Polarografie)

Werkervaring

Kiwa B.V.[2015-heden]
-Certificatie deskundige Kunststof leidingsystemen
Olibron B.V. [2014]
-Hoofd Laboratorium
Wild Flavors (v.h. Cargill Flavor systems) [2011-2013]
- Supervisor QC-laboratory (labhoofd)
Choufoer Advies [2011-2011]
- Personal Coach
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) [1984-2011]
- 1984-1994 Forensisch onderzoeker (afd. Chemie)
- 1994-2005 Coördinator (teamleider)
- 1999-2005 Gerechtelijk deskundige Verf (rapporteur)
- 2005-2011 R&D-projectmedewerker
- 1994-2011 Kwaliteit-auditor (NFI)*
Kon. Marechaussee [1983-1984]
- Dienstplichtig Marechaussee II
TU Delft
- Stagiaire (afd. Polarografie)

Opleiding

Gerechtelijk deskundige - HBO/WO
Verftechnologie CV1A - HBO+
Analytisch chemisch analist - HBO
ISO 17025 / 9001

Opleiding

Gerechtelijk deskundige - HBO/WO
Verftechnologie CV1A - HBO+
Analytisch chemisch analist - HBO
ISO 17025 / 9001

Kerncompetenties

 • Ontwikkelen medewerkers
 • Samenbindend leiderschap
 • Probleemanalyse
 • Motiveren
 • Toekomstvisie

Kerncompetenties


 • Ontwikkelen medewerkers
 • Samenbindend leiderschap
 • Probleemanalyse
 • Motiveren
 • Toekomstvisie
 • Delegeren
 • Plannen en organiseren
 • Verandervermogen
 • Anticiperen
 • Organisatiegericht aansturen
 • Integriteit
 • Overtuigingskracht
 • Prioritering
 • Samenwerken
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Zelfinzicht
 • Aanpassingsvermogen
 • Oordeelsvorming
 • Onafhankelijkheid
 • Besluitvaardigheid
 • Betrokkenheid
 • Discipline
 • Durf
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Initiatief nemen
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Omgang met details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfvertrouwen
 • Netwerkvaardigheid
 • Creativiteit
 • Ambitie
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, E - Aanhanger, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

design watch faces

Hobby's & interesses

design watch faces

Eigenschappen

Van huis uit een technische man. Een logische denker en praktische doener. Scherp in de analyse, behendig in het vinden van oplossingen. Wel altijd met oog voor de mens: gedrag, drijfveren, obstakels.

Eigenschappen

Van huis uit een technische man. Een logische denker en praktische doener. Scherp in de analyse, behendig in het vinden van oplossingen. Wel altijd met oog voor de mens: gedrag, drijfveren, obstakels.

Mijn actuele situatie

 • Functie: salesmanager
 • Sector: Life Sciences, Techniek
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: Binnen 1 maand

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: salesmanager
 • Sector: Techniek
 • Dienstverband: Vast, Interim
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Cornelis Choufoer te bekijken