• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Het vraagstuk van interne beheersing, het analyseren daarvan en het adviseren daarover fascineert mij enorm. In mijn loopbaan tot nu toe heb ik ruime ervaring opgedaan met diverse aspecten van…

Persoonlijk

Het vraagstuk van interne beheersing, het analyseren daarvan en het adviseren daarover fascineert mij enorm.
In mijn loopbaan tot nu toe heb ik ruime ervaring opgedaan met diverse aspecten van interne beheersing, zowel aan de controlerende kant in internal audit functies als aan de bouwende en adviserende kant door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, het houden van risk self assessments, het ontwikkelen van procedures en beheersmaatregelen etc. Ook heb ik enige ervaring opgedaan met compliancetaken en projectmanagement.

Tot op heden ben ik hoofdzakelijk werkzaam geweest in diverse branches binnen de financiële sector: credit cards, verzekeringen, asset management en pensioenen.

Bij mijn laatste werkgever is mijn loopbaan in december 2012 helaas beëindigd omdat er na twee maal een contract voor bepaalde tijd geen contract voor onbepaalde tijd mocht worden afgegeven.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Periode: 2016 - heden
Werkgever: Pentaplus Recovery
Functie: partner

Pentaplus Recovery is een organisatie van professionals op het gebied van recovery met een landelijke dekking: krediet- en risicomanagement, bijzonder beheer; kortom voor bedrijven in 'zwaar weer'

Werkzaamheden:
• acquisitie van klanten
• uitvoeren van quick scan voor het verkrijgen van inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen
• adviseren over en ondersteunen bij herstructurering en vroegtijdige turnarounds
• adviseren over en ondersteunen bij dreigend faillissement
• opstellen van impactscenario’s en risicoanalyses
• begeleiden van verbetertrajectenPeriode: 2009 - 2012
Werkgever: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Functie: Internal auditor / Quality Controller
Afdeling: Risk Management / Quality Assurance

Werkzaamheden:
• zorgdragen voor de oplevering van twee ISAE 3402 (voorheen SAS 70) type II rapportages per jaar; één specifiek voor een groot pensioenfonds en één voor enkele tientallen pensioenfondsen: plannen en coördineren van alle werkzaamheden, adviseren van het lijnmanagement over de inrichting van de beheersorganisatie, verrichten van auditwerkzaamheden; opstellen (management)rapportages, overleggen met pensioenfondsmanagers en met de externe accountant, coachen van collega
• geven van presentaties: intern aan medewerkers en management en extern aan accountants en pensioenfondsbesturen
• opstellen fraudebeheersplan
• coördineren van / ondersteunen bij het uitvoeren van Risk Self Assesments
• werkzaamheden in het kader van de totstandkoming van In Control StatementsPeriode: 2007 - 2009
Werkgever: Robeco Nederland B.V.
Functie: Specialist Internal Control
Afdeling: Compliance & Internal Control

Werkzaamheden:
• registreren (in BWise) en opvolgen van en rapporteren over operationele incidenten: in kaart brengen van wat er mis is gegaan, adviseren over te ondernemen correctieve acties, adviseren over eventuele compensatiebetalingen, adviseren over de te nemen maatregelen ter voorkoming van herhaling van incidenten
• bijdragen aan projecten die tot doel hebben de business compliant te maken voor alle controls in het kader van het internal control framework waaronder SOX, SAS 70, In Control Statements en BASEL II, zoals bijvoorbeeld het houden van Risk & Control Self Assessments en het adviseren over actualisering van controls naar aanleiding van nieuwe en/of gewijzigde processen
• bijwerken van de procesbeschrijvingen (in BWise) in het kader van het internal control framework.
• creëren en vergroten van het draagvlak voor het internal control framework
• verrichten van broker approvals: het toetsen of brokers onder toezicht staan / over de juiste vergunning beschikken; zowel op ad hoc basis voor individuele, nieuwe brokers of nieuwe brokerrollen als het periodiek toetsen van het hele bestand van brokersPeriode: 1996 - 2007
Werkgever: Menzis zorg en inkomen (en diverse rechtsvoorgangers)
Functie: auditor / senior stafmedewerker Administratieve Organisatie

Werkzaamheden:
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie
• beheren van de autorisaties binnen het verzekeringstechnische systeem
• beheren van de formele tekenbevoegdheden (intern en bij de banken)
• (coördineren van en ondersteunen bij) de uitvoering van interne controlewerkzaamheden binnen diverse afdelingen
• verrichten van operational audits
• middels het verrichten van reviews, voorbereiden en begeleiden van de jaarlijkse accountantscontroles
• deelnemen aan het fraudeteam
• leiden van (delen van) projecten
• diagnosticeren van de bestaande organisatie en formuleren van projectvoorstellen ten behoeve van het oplossen van aanwezige problemen, zowel op operationeel als strategisch niveau
• stimuleren van cultuurveranderingen ten behoeve van het welslagen van veranderingstrajecten
• continu monitoren van in- en externe ontwikkelingen in het bijzonder op het gebied van wet- en regelgeving ten aanzien van de inrichting en beheersing van bedrijfsprocessen en deze vertalen naar de implicaties voor de interne organisatie (= compliance)
voorbeelden: Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens, diverse regelgeving van de De Nederlandsche Bank (voorheen: Pensioen- en Verzekeringskamer) zoals de Principes Interne Beheersing, de Regeling Uitbesteding Verzekeraars, regeling rond integriteitgevoelige functiesPeriode: 1990 - 1996
Werkgever: Equens (voorheen: Interpay Nederland B.V. en daarvoor: Eurocard Nederland B.V.)
Functie: medewerker Administratieve Organisatie & Interne Controle

Werkzaamheden:
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie
• leiden van (delen van) optimalisatieprojecten
• verrichten van financial en operational auditsPeriode: 1986 - 1990
Werkgever: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
Functie: medewerker Accountantsdienst

Werkzaamheden:
• verrichten van financial audits
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie

Werkervaring

Periode: 2016 - heden
Werkgever: Pentaplus Recovery
Functie: partner

Pentaplus Recovery is een organisatie van professionals op het gebied van recovery met een landelijke dekking: krediet- en risicomanagement, bijzonder beheer; kortom voor bedrijven in 'zwaar weer'

Werkzaamheden:
• acquisitie van klanten
• uitvoeren van quick scan voor het verkrijgen van inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen
• adviseren over en ondersteunen bij herstructurering en vroegtijdige turnarounds
• adviseren over en ondersteunen bij dreigend faillissement
• opstellen van impactscenario’s en risicoanalyses
• begeleiden van verbetertrajectenPeriode: 2009 - 2012
Werkgever: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Functie: Internal auditor / Quality Controller
Afdeling: Risk Management / Quality Assurance

Werkzaamheden:
• zorgdragen voor de oplevering van twee ISAE 3402 (voorheen SAS 70) type II rapportages per jaar; één specifiek voor een groot pensioenfonds en één voor enkele tientallen pensioenfondsen: plannen en coördineren van alle werkzaamheden, adviseren van het lijnmanagement over de inrichting van de beheersorganisatie, verrichten van auditwerkzaamheden; opstellen (management)rapportages, overleggen met pensioenfondsmanagers en met de externe accountant, coachen van collega
• geven van presentaties: intern aan medewerkers en management en extern aan accountants en pensioenfondsbesturen
• opstellen fraudebeheersplan
• coördineren van / ondersteunen bij het uitvoeren van Risk Self Assesments
• werkzaamheden in het kader van de totstandkoming van In Control StatementsPeriode: 2007 - 2009
Werkgever: Robeco Nederland B.V.
Functie: Specialist Internal Control
Afdeling: Compliance & Internal Control

Werkzaamheden:
• registreren (in BWise) en opvolgen van en rapporteren over operationele incidenten: in kaart brengen van wat er mis is gegaan, adviseren over te ondernemen correctieve acties, adviseren over eventuele compensatiebetalingen, adviseren over de te nemen maatregelen ter voorkoming van herhaling van incidenten
• bijdragen aan projecten die tot doel hebben de business compliant te maken voor alle controls in het kader van het internal control framework waaronder SOX, SAS 70, In Control Statements en BASEL II, zoals bijvoorbeeld het houden van Risk & Control Self Assessments en het adviseren over actualisering van controls naar aanleiding van nieuwe en/of gewijzigde processen
• bijwerken van de procesbeschrijvingen (in BWise) in het kader van het internal control framework.
• creëren en vergroten van het draagvlak voor het internal control framework
• verrichten van broker approvals: het toetsen of brokers onder toezicht staan / over de juiste vergunning beschikken; zowel op ad hoc basis voor individuele, nieuwe brokers of nieuwe brokerrollen als het periodiek toetsen van het hele bestand van brokersPeriode: 1996 - 2007
Werkgever: Menzis zorg en inkomen (en diverse rechtsvoorgangers)
Functie: auditor / senior stafmedewerker Administratieve Organisatie

Werkzaamheden:
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie
• beheren van de autorisaties binnen het verzekeringstechnische systeem
• beheren van de formele tekenbevoegdheden (intern en bij de banken)
• (coördineren van en ondersteunen bij) de uitvoering van interne controlewerkzaamheden binnen diverse afdelingen
• verrichten van operational audits
• middels het verrichten van reviews, voorbereiden en begeleiden van de jaarlijkse accountantscontroles
• deelnemen aan het fraudeteam
• leiden van (delen van) projecten
• diagnosticeren van de bestaande organisatie en formuleren van projectvoorstellen ten behoeve van het oplossen van aanwezige problemen, zowel op operationeel als strategisch niveau
• stimuleren van cultuurveranderingen ten behoeve van het welslagen van veranderingstrajecten
• continu monitoren van in- en externe ontwikkelingen in het bijzonder op het gebied van wet- en regelgeving ten aanzien van de inrichting en beheersing van bedrijfsprocessen en deze vertalen naar de implicaties voor de interne organisatie (= compliance)
voorbeelden: Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens, diverse regelgeving van de De Nederlandsche Bank (voorheen: Pensioen- en Verzekeringskamer) zoals de Principes Interne Beheersing, de Regeling Uitbesteding Verzekeraars, regeling rond integriteitgevoelige functiesPeriode: 1990 - 1996
Werkgever: Equens (voorheen: Interpay Nederland B.V. en daarvoor: Eurocard Nederland B.V.)
Functie: medewerker Administratieve Organisatie & Interne Controle

Werkzaamheden:
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie
• leiden van (delen van) optimalisatieprojecten
• verrichten van financial en operational auditsPeriode: 1986 - 1990
Werkgever: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
Functie: medewerker Accountantsdienst

Werkzaamheden:
• verrichten van financial audits
• beschrijven, analyseren en formuleren van voorstellen tot verbetering van de administratieve organisatie

Lees meer

Opleiding

• Lean (SENS) 1 ster (2012)
• Domenica: (13 dagdelen) Basiskennis pensioenen (2010)
• Performatica: (5 dagen) Spelen met invloed (2008)
• Performatica: (3 dagen) Interactievaardigheden (2008)
• Business talen Rotterdam B.V.: Business English (2007)
• Ampect Consultants: Communicate and win (2005)
• Schouten & Nelissen: Goed waarnemen, juist interpreteren, effectief communiceren (2004)
• Krauthammer: Act Pro (2004)
• diverse cursussen projectmanagement
• Instituut voor Career & Development: Project Management (2000)
• Nederlands Bureau Brandweer Examens: Bedrijfshulpverlener (1997, 1998 en 2000)
• Krauthammer: (4 dagen) time quality management (1994)
• De Baak: Ik en de anderen (1993/1994)
• De Baak: cursus onderhandelen (1993)
• Krauthammer: (7 dagen) motivation quality management (1993)
• Cap Gemini Pandata Informatica Instituut: (5 dagen) vastleggingstechnieken administratieve organisatie (1992)
• Euroforum: (3 dagen) administratieve organisatie in de praktijk (1991)
• Interdepartementaal Overleg Accountantsdiensten: (6 dagen) controleleer (1989)
• Interdepartementaal Overleg Accountantsdiensten: (2 dagen) administratieve procedureschema’s (1987)

Opleiding

• Lean (SENS) 1 ster (2012)
• Domenica: (13 dagdelen) Basiskennis pensioenen (2010)
• Performatica: (5 dagen) Spelen met invloed (2008)
• Performatica: (3 dagen) Interactievaardigheden (2008)
• Business talen Rotterdam B.V.: Business English (2007)
• Ampect Consultants: Communicate and win (2005)
• Schouten & Nelissen: Goed waarnemen, juist interpreteren, effectief communiceren (2004)
• Krauthammer: Act Pro (2004)
• diverse cursussen projectmanagement
• Instituut voor Career & Development: Project Management (2000)
• Nederlands Bureau Brandweer Examens: Bedrijfshulpverlener (1997, 1998 en 2000)
• Krauthammer: (4 dagen) time quality management (1994)
• De Baak: Ik en de anderen (1993/1994)
• De Baak: cursus onderhandelen (1993)
• Krauthammer: (7 dagen) motivation quality management (1993)
• Cap Gemini Pandata Informatica Instituut: (5 dagen) vastleggingstechnieken administratieve organisatie (1992)
• Euroforum: (3 dagen) administratieve organisatie in de praktijk (1991)
• Interdepartementaal Overleg Accountantsdiensten: (6 dagen) controleleer (1989)
• Interdepartementaal Overleg Accountantsdiensten: (2 dagen) administratieve procedureschema’s (1987)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

fitness, fietsen, wandelen, klassieke muziek (in het bijzonder opera), dansen (Sevillanas), fotografie

Hobby's & interesses

fitness, fietsen, wandelen, klassieke muziek (in het bijzonder opera), dansen (Sevillanas), fotografie

Eigenschappen

Mijn omgeving kenschetst mij als:
enthousiast, loyaal, punctueel en geduldig

Mijn kracht ligt vooral in:
probleemanalyse, oordeelsvorming en kwaliteitsgerichtheid

Eigenschappen

Mijn omgeving kenschetst mij als:
enthousiast, loyaal, punctueel en geduldig

Mijn kracht ligt vooral in:
probleemanalyse, oordeelsvorming en kwaliteitsgerichtheid

Mijn actuele situatie

 • Sector: Gezondheidszorg & Farmacie
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Harn Reijkers te bekijken

Mijn documenten