• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Samenvatting Ik ben een ervaren en breed georiënteerde fondsenwerver met veel kennis van fondsen werven en relatiebeheer ten behoeve van de non-profit en charitatieve sectoren. Waar ik goed in…

Persoonlijk

Samenvatting

Ik ben een ervaren en breed georiënteerde fondsenwerver met veel kennis van fondsen werven en relatiebeheer ten behoeve van de non-profit en charitatieve sectoren.

Waar ik goed in ben: aangaan én onderhouden sponsorrelaties met grote en kleine bedrijven, verantwoordelijk zijn voor leveren tegenprestaties, ook op communicatief gebied. In het verlengde daarvan heb ik ook veel ervaring met vermogensfondsen, particuliere major én middle donors, fondsen op naam en periodiek schenken. Upgrading van bestaande relaties (bedrijven én particulieren) is waar ik uitstekend in ben. Ook met crowdfunding, bijvoorbeeld via de social media, ben ik goed vertrouwd.

Ik beheers het spectrum van fondsenwerving, communicatie, productontwikkeling, assortimentsbeheer, promotie en sales. Ik ben veelzijdig bezig in het spanningsveld van relatiemanagement, fondsenwerving, marketing, communicatie en commerciële logistiek.

Werkervaringen

April 2011 tot maart 2014 Stichting De Luchtballon

Januari 2013 tot maart 2014 Relatiemanager communicatie en fondsenwerving
Mijn hoofdtaak was er zorg voor dragen dat primaire doelstellingen van de organisatie (financieel) gerealiseerd konden worden, door daartoe fondsen en andere middelen (geld, natura, communicatie en vrijwilligers) te verwerven. Dat deed ik o.a. door:
• maken projectvoorstellen waarmee donaties geworven kunnen worden;
• indienen projectvoorstellen (cases for support) bij vermogensfondsen en bedrijven ten behoeve van financiering;
• leggen, onderhouden en uitbouwen contacten met het bedrijfsleven, (vermogende) particulieren, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties;
• uitzetten en/of promoten van fondsenwervende acties onder doelgroepen en daarbuiten;
• opzetten en maken van alle financiële rapportages aangaande fondsenwerving.

Daarnaast had ik in deze periode de verantwoordelijkheid voor de corporate communicatie waaronder:
• ontwikkelen en bijhouden social media van de organisatie;
• maken uitgaven van de organisatie als magazine, digitale nieuwsbrief, folders en andere publicaties en foldermateriaal, ook inhoudelijk;
• onderhouden contacten met de pers.

April 2011 t/m december 2012 Fondsenwerver De Luchtballon
In deze functie had ik dezelfde taken als hierboven, behalve de taken op communicatie-gebied

Maart 2008 t/m februari 2011 Diabetes Fonds Nederland www.diabetesfonds.nl

Relatiemanager
Mijn takenpakket bestond o.a. uit het:
• werven, behouden en begeleiden van sponsors (bedrijven) inclusief de daarbij behorende tegenprestaties (sponsorpakketten); het betreft sponsoring in geld, natura en communicatiemiddelen;
• opzetten en begeleiden van joint-promotions;
• indienen projectvoorstellen bij vermogensfondsen ten behoeve van financiering; relatiebeheer met deze fondsen;
• werven en begeleiden van grotere particuliere gevers (major donors);
• opzetten en uitvoeren programma Fondsen op Naam en andere bijzondere vormen van gelabeld geven;
• werven, begeleiden en behouden middle donors (waaronder notariële schenkers) en nalatenschappen;
• opzetten en begeleiden events voor major en middle donors;
• begeleiden fondsenwerving in de regio (lokale acties en evenementen).

Juni 1996 t/m februari 2008 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
www.natuurmonumenten.nl

2004 t/m februari 2008 medewerker Corporate Sponsorship
Mijn functie omvatte onder andere het:
• werven van sponsors en het onderhouden van sponsorcontacten;
• behartigen sponsorbelangen in de eigen organisatie;
• aanbieden van projecten welke voor sponsoring in aanmerking komen;
• beoordelen en adviseren van sponsoringaanvragen;
initiëren en begeleiden van tegenprestaties voor sponsoring;
• zorgdragen voor adequate communicatie over sponsorprojecten en tegenprestaties in zowel externe als interne media;
• Zorgdragen voor communicatiemiddelen als folders e.d.

2001 - 2003 coördinator verkoopassortiment
• Assortiments- en productontwikkeling, productiebegeleiding, promotie en presentatie producten, verkoop business-to-business;
• ontwerpen en implementeren logistieke, financiële en verkoopsystemen voor interne en externe klanten en voor post-ordering;
• (budget)verantwoordelijk voor de verkoopproducten incl. omzet en winst.

1997 - 2000 manager logistiek
• ontwerpen, implementeren en onderhouden logistieke systemen voor interne en externe klanten, voor post-ordering, voor evenementen;
• voorbereiden contracten met logistieke dienstverleners en onderhouden contacten met deze dienstverleners;
• adviseren interne organisatie inzake logistieke zaken;
• ondersteunen en adviseren interne klanten m.b.t. hun eigen logistieke proces, zoals kassasystemen, facturering, mailingen, etc.
• assortiments- en productontwikkeling, verkoop aan derden, etc.

Juni 1996 t/m december 1996 logistiek projectcoördinator
• ontwerpen hoofdstructuur voor het logistieke proces van voorlichtings- en marketingproducten van de vereniging met aandacht voor bestelwijze, registratie, distributie, voorraadbeheer/bewaking en opslag, incl. automatisering; incl. eventuele uitbesteding taken;
• adviseren inzake gewenste organisatorische aanpassingen binnen de werkorganisatie, ter verduidelijking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Maart 1992 t/m april 1996 PTT-Telecom /KPN

1995 t/m april 1996 gegevensanalist

1994–1995 chef projectering transmissie apparatuur (a.i.)
• zorgdragen dat op de 5 afdelingen bouwopdrachten uitgewerkt werden tot volledig voorbereide projecten die voldeden aan de door klant gestelde eisen;
• in het primaire proces kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen aanbrengen;
• leiding geven aan ca. 40 projecteurs, assistent-projecteurs en documentatiewerkers op LBO-, MBO- en HBO-niveau;
• afdeling en medewerkers voorbereiden op reorganisatie binnen Telecom

maart 1992 t/m december 1993 logistiek productmanager transmissie apparatuur
• verantwoordelijk voor optimaal verloop logistiek proces t.b.v. toegewezen klanten;
• opstellen en doen uitvoeren logistiek beleid eigen productgroep;
• leidinggeven aan ca. acht planners en assistenten op LBO-, MBO- en HBO-niveau.

1985 t/m februari 1992 Nederlands Produktielaboratorium voor Bloedtransfusieapparatuur en Infusie-Vloeistoffen *

1990 t/m februari 1992 planner hoofdproductieplan
1987 t/m 1989 planningscoördinator marketing
1985 t/m 1986 diverse functies als secretariaatsmedewerker, medewerker cliëntenservice, medewerker gegevensverwerking

Opleidingen

1985 -1990 Etnische Studies en Minderheidsvraagstukken,
avondstudie, Vrije Universiteit Amsterdam
bijvakken: o.a. bestuurskunde, organisatiekunde,
management van overheidsorganisaties
1976-1984 Sociale Geografie en Planologie,
Vrije Universiteit Amsterdam
bijvakken: stads- en plattelandsgeografie, planologie,
agrarische economie

Vooropleiding Atheneum B, examen 1975, te Goes

Cursussen o.a. planmatig leidinggeven, ondernemend managen,
forecast-analyse, fondsenwerven major donors, projectmatig werken
Recente cursus Kernmodule ‘Expert Gedragsbeïnvloeding door Communicatie’ (april 2014)

Nevenactiviteiten / Vrijwilligerswerk

2014 – heden advertentiewerver VOG Magazine Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
http://vog.venvn.nl/VOGMagazine.aspx
ten behoeve van de organisatie V&VN Voortplanting Obstetrie Gynaecologie werven van advertenties voor het VOG Magazine

2014 – heden lid Wijk Beheer Team Kattenbroek http://www.kattenbroek.net/
2013 – heden lid bestuur Kring van Beschermers Nationaal Monument Kamp Amersfoort
www.kampamersfoort.nl/p/kring-van-beschermers

2011 – heden Lid redactie Plaatsengids.nl http://plaatsengids.nl/

2008 – 2012 voortgezet onderwijs: lid Ouderraad, MR en (G)MR
2003 - 2006 basisonderwijs voorzitter Medezeggenschapsraad
2001 - 2006 basisonderwijs: lid MR en GMR, diverse commissies
1994 - 1997 kinderopvang: o.a. oudercommissie, cliëntenraad
1988 – 1990 lid ondernemingsraad NPBI
nadruk lag op strategisch en operationeel functioneren van de organisatie
1982 - 1987 vrijwilligerswerk, diverse activiteiten in de woonbuurt


Redactionele ervaringen

redactie buurtkrant, redactie oudercommissiebulletin, opstellen diverse informatiebulletins en nieuwsbrieven op het werk, persberichten, etc.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

St, De Luchtballon, relatiemanager/fondsenwerver
Diabetes Fonds relatiemanager
Natuurmonumenten, mdw corporate sponsoring

Werkervaring

St, De Luchtballon, relatiemanager/fondsenwerver
Diabetes Fonds relatiemanager
Natuurmonumenten, mdw corporate sponsoring

Opleiding

Sociale Geografie en Planologie
etnische studies en Minderheidsvraagstukken

Opleiding

Sociale Geografie en Planologie
etnische studies en Minderheidsvraagstukken

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed)

Mijn actuele situatie

 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Kooning te bekijken

Mijn documenten