• Werkzoekend: Nee
  • Zichtbaarheid: Openbaar
  • Delen:

Persoonlijk


Curriculum Vitae Naam Mirjam Ploeger- van Manen Adres Rozenstraat 9 Voornamen Mirjam Esther Woonplaats 9482 PN Tynaarlo Telefoon 0592-580378 Geboren 9 April 1958 Burgerlijke staat Geregistreerd…

Persoonlijk

Curriculum Vitae

Naam Mirjam Ploeger- van Manen
Adres Rozenstraat 9
Voornamen Mirjam Esther
Woonplaats 9482 PN Tynaarlo
Telefoon 0592-580378
Geboren 9 April 1958
Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap
Kinderen 5 kinderen
1 kleinkind
Rijbewijs B
PC ervaring ja


Opleidingen 2014 Allround Counselor
2011 ZBO training Netwerk Drenthe
2010 Certificaat ouderenmishandeling
2009 Post HBO Verlieskunde
2007 – 2010 HBO MWD
1997 – 1998 Cursus cliënt gerichte communicatie
1990 Pabo nascholing
1978 – 1982 Verpleging A
1975 – 1978 Kleuterkweek
1971 – 1975 M.A.V.O. 4


Diploma’s 2014 Allroundcounseling ( counseling/stresscounseling/ counseling bij
depressie en rouw )
2010 HBO - MWD
1978 Kleuterkweek
1975 M.A.V.O.


Certificaten 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2010 Ouderenmishandeling
2009 Post HBO Verlieskunde
1998 Cliënt gerichte communicatie
1990 Pabo nascholingscursus

Werkervaring

2014 Vrijwilligerswerk: Gespreksleider Alzheimercafé

Taakomschrijving
 Gespreksleider
 Voorzitten van de vergaderingen en voortrekken/ aansturen van de werkgroep


2013- Juni 2014 Interzorg Verpleeghuis Ouderenzorg / Revalidatie
Maatschappelijk Werk
Taakomschrijving
 Het horen/herkennen/signaleren van knelpunten van de hulpvrager en vertalen in een passend advies.
 Een professioneel passende relatie opbouwen in dienst van de hulpvrager.
 Een plan van aanpak maken met de hulpvrager met als doel de huidige situatie te stabiliseren en tot het gewenste doel/antwoord/toekomstperspectief te komen.
 MDO overleg voeren om de zorg en de behoefte van de cliënt zo volledig mogelijk in kaart te brengen en te behandelen. Dit doet recht aan de persoon.
 Het maatschappelijk werk ( bij het management ) profileren en blijven ontwikkelen
 Psychosociaal ( rouw- en verliesverwerking) als wel praktisch begeleiden van de cliënt, getroffen door een CVA, en diens gezinssysteem
 Mantelzorgondersteuning bieden.
 Begeleiden van een stagiair
 Lotgenotenbijeenkomsten opzetten en aansturen
 Organiseren van thuiszorg of andere zorgverlenende ondersteuning inzetten. De mogelijke inzet van de organisaties afstemmen overeenkomstig de zorgbehoeften en de zorgvraag van de cliënt.


2011- 2013 Zorggroep Stad en Ommeland
Ambulant begeleider
Taakomschrijving
 Begeleiding aan mensen met psychosociale en praktische vragen.
 Gewerkt met en voor cliënten die vragen, hulp/advies en begeleiding nodig hadden betreffende:
Opvoedingsondersteuning ( ADHD/ADD), administratie/financiën, huishouding (regelmaat en structuur aanbrengen), huisvesting, rouwverwerking, re-integratie, levens -zingevingvragen, borderline, schuldsanering, relatieproblematiek etc.


2010 Icare Assen. “de Vierackers” Psychogeriatrisch verpleeghuis
Maatschappelijk Werk
Taakomschrijving
 Indicaties lezen en op basis van contact plaatsing op wachtlijst en deze beheren.
 CIZ: Indicaties en her - indicaties aanvragen.
 Begeleiden van bewoners, partners en familieleden voor en tijdens de opname: psychosociale ondersteuning.
 Bieden van ondersteuning aan partner en familieleden in verband met rouw en verliesverwerking.
 Bieden van ondersteuning en bemiddeling bij conflicten in verband met zorg tussen familie en personeel van de afdeling
 Aanwezig zijn bij zorgplanbespreking en daar belangen/wensen van de familie en bewoner te behartigen.
 Begeleiden van lotgenotengroepen van partners en kinderen.2009 – 2010 Interzorg Assen. “Nieuw Graswijk” Psychogeriatrisch Verpleeghuis 4de Studiejaar MWD
Taakomschrijving
 Begeleiden van bewoners, partners en familieleden voor en tijdens de opname: psychosociale ondersteuning.
 Bieden van ondersteuning aan partner en familieleden in verband met rouw/verliesverwerking.
 Bieden van ondersteuning en bemiddeling bij conflicten in verband met zorg tussen familie en personeel van de afdeling
 Aanwezig zijn bij zorgplanbespreking en daar belangen/wensen van de familie en bewoner te behartigen.
 Begeleiden van lotgenotengroepen van partners en kinderen.2008 – 2009 Lentis Zuidlaren “De Berkenhof Vrouwenhulpverlening
3de Studiejaar MWD
Taakomschrijving
 Psychosociale ondersteuning van vrouwen die veelal vast liepen in relatievormen, dat zich uitte in burn - out klachten.
 Multidisciplinair overleg bijwonen.
 Gespreksgroepen
 Assertiviteitstraining


2007 – 2008 Icare Hoogeveen Mantelzorgondersteuning
2de Studiejaar MWD
Taakomschrijving
 Bezoeken van zorgvragers die een vrijwilliger / mantelzorgers in de veranderde situatie nodig hadden.
 Bezoeken van vrijwilligers die een zorgtaak op zich wilden nemen. Mijn taak: afstemmen van hulpvraag en hulpaanbod.
 Begeleiding van deze vrijwilligers


2006 – 2007 Selekt Mail Assen
Postbezorging


2006 – 2007 Trias Vries
Ouderenconsulent
Taakomschrijving
 Behoeftebepaling betreffende de teruglopende mogelijkheden qua leeftijd en gezondheid bij ouderen in de gemeente Tynaarlo.
 Begeleiden en / of overnemen van aanvragen betreffende hulpmiddelen voor ouderen.


2006 – 2007 Icare Assen
Mantelzorgondersteuning Vrijwilligerswerk
Taakomschrijving
 Bezoeken van hen die mantelzorg nodig hadden en dit op aansturing van Icare.


1997 – 2000 Icare Zuidlaren
Thuiszorg
Taakomschrijving
 Verlenen van thuiszorg betreffende huishoudelijk licht verpleegkundige taken.


1992 - 2004 Pastorale ondersteuning in gemeente Zuidlaren.
Mijn werkwijze
Vanuit een open en gelijkwaardige houding sta ik in mijn werk. Ik ben er voor de hulpvrager, deze weet wat hij/zij nodig heeft, hij /zij is de expert van de persoonlijke situatie. Ik werk graag samen daar je elkaar nodig hebt om de ander optimaal de nodige hulp/begeleiding/advies te kunnen geven.
Een motiverende en verhelderende gespreksvoering is mijn uitgangspunt:
 Open vragen stellen: Door het stellen van open vragen wordt de cliënt uitgenodigd om de situatie te exploreren en de persoonlijke ambivalentie onder de loep te nemen.
 Reflectief luisteren: Communiceren is coderen, horen en decoderen
 Bevestigen: Door de cliënt te bevestigen , ervaart hij/zij gehoord te worden.
 Samenvatten: Geregeld samenvatten van het hetgeen gezegd /gevraagd wordt. De cliënt voelt zich gehoord. Dit is tevens een wijze om bij de cliënt ( zo nodig) verandertaal uit te lokken
 Verandertaal uitlokken: Evocatieve vragen stellen, terugblikken,vooruit kijken, doelen en waarden verkennen.
Probleem analyserend werken heeft een stress - reducerende uitwerking.


Competenties Mirjam

Professionele eigenschappen
 Aanpassingsvermogen, accuraat, ambitieus, betrokken, doorzettingsvermogen, integriteit, omgevingsbewust, verantwoordelijk en collegiaal, reflecteren op eigen kennis en handelen, rustig en open.

Professionele vaardigheden
 Observeren, adviseren, argumenteren, coachen, informatiebeheer, helikopterview, organiseren,
stresshantering, visie ontwikkelen, de ander motiveren en laten samenwerken

Communiceren
 Discussiëren, luisteren, samenvatten en reflecteren, rapport schrijven, netwerk/andere professionals aanspreken, samenwerken ( teamverband)

Samenwerken
 Empathie, gevraagd worden voor een team, inlevingsvermogen, vergaderen, werken in een team.

Ontwikkelingsvaardigheden
 Zelfontwikkeling, gemotiveerd tot het volgen van scholing

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Maatschappelijk Werker ( verpleeghuis Interzorg)

Werkervaring

Maatschappelijk Werker ( verpleeghuis Interzorg)

Opleiding

Maatschappelijk werk en Dienstverlening
Post HBO verlieskunde
Hanzehogeschool Groningen

Allroundcounseling Civas

Opleiding

Maatschappelijk werk en Dienstverlening
Post HBO verlieskunde
Hanzehogeschool Groningen

Allroundcounseling Civas

Vaardigheden

  • Rijbewijs

    B - Personenauto

Hobby's & interesses

Muziek, lezen , wandelen met de hond

Hobby's & interesses

Muziek, lezen , wandelen met de hond

Eigenschappen

Vriendelijk, open, eerlijk, respectvol

Eigenschappen

Vriendelijk, open, eerlijk, respectvol

Mijn actuele situatie

  • Sector: Algemeen
  • Carrièreniveau: Ervaren
  • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Mirjam Ploeger-van Manen te bekijken