• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben een resultaat gericht proces manager met een technische achtergrond. Ik heb passie voor het optimaliseren van de ITIL processen. Door analyse en ervaring ben ik snel in staat verbeteringen te…

Persoonlijk

Ik ben een resultaat gericht proces manager met een technische achtergrond. Ik heb passie voor het optimaliseren van de ITIL processen. Door analyse en ervaring ben ik snel in staat verbeteringen te zien. Ik zoek de samenwerking, ben creatief en een bruggenbouwer.

Door samenwerking zorg ik voor ondersteuning van en inzicht in - en verbetering van - de processen bij de medewerkers. Hierdoor zal de klanttevredenheid en de motivatie van de medewerkers toenemen.

Als beheerder van operationele ITIL processen zorg ik natuurlijk voor het accuraat zijn van de informatie het informeren over de status e.d. naar de juiste personen. Verzorg rapportages en maak de knelpunten inzichtelijk.

Ik heb ervaring als Configuration Manager, Change Manager, Incident Manager en Problem Manager zowel operationeel als in het verbeteren van de processen en ben gecertificeerd als Service Level Manager.

In 1996 begonnen bij TAS en door overnames via Pinkroccade, Getronics en KPN gedetacheerd bij aangegeven bedrijven.

2013 – 2014 Via de branche dagen van het ITPerformancehouse, Door krachtenbundeling van onderwijs, bedrijfsleven en IT. biedt het onderdak aan bedrijven en partners met verschillende IT-disciplines, heb ik mij aangemeld bij de groepen Cloud en Zorg en denk mee over een beter gebruik van IT in onze regio. Natuurlijk blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn vakgebied via internet, of het lezen van boeken bijvoorbeeld Leiderschap bij verandering van John P. Kotter..

Na het werk vind ik het leuk om op de golfbaan een balletje te slaan.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Jan 2012 Aug 2013 KPN, Change Manager.
De afdeling ServiceLine IT beheert de werkplekken voor de klant Achmea. De afdeling bestaat uit 30 medewerkers. Een onderdeel van de service aan Achmea is het packagen van applicaties conform wensen eisen van Achmea en KPN als Netwerkbeheerder. De productie van het aantal wijzigingen moet omhoog. Halverwege het jaar is een onderdeel van het packagen uitbesteed.

Mijn taken waren het verbeteren van het proces en zorgen voor goede communicatie tussen KPN en Achmea aangaande de voortgang. Het begeleiden van de outsourcing.

Ik bewaakte de voortgang met HPSD en door elke ochtend een groepsgesprek te hebben waar in ik bij iedereen vroeg naar de status en problemen. Ik informeerde wekelijks de SD Managers van Achmea over de status van de wijzigingen. Ik hield de Chang kalender bij, begeleide spoed aanvragen en grootte Changes. Opzetten van nieuwe processen ten behoeve van outsourcing. Ik zorgde voor het terug dringen van het aantal spoed Changes hierdoor kan er meer aan reguliere Changes opgepakt worden.

Goed inzicht in de Changes, betere afspraken bij Spoed Changes geleidelijk terug dringen van de ontwikkel tijd voor een packaging Changes. Verbetering van het outsourcing proces.

Apr 2011 Dec 2011 KPN, Digidata project.
Diginota is failliet, Nederland moet wel met veilige certificaten kunnen werken. KPN moet in korte tijd deze dienst overnemen.

Zorgen, in team verband, dat (overheids) bedrijven weer veilig gebruik kunnen maken van certificaten.

In een team hebben wij ervoor gezorgd dat veel (overheids)bedrijven bericht werden over de risico's en de te nemen acties. Vervolgens hebben wij de toegestuurde legitimatie bij de aanvragen gecontroleerd en gearchiveerd, waarna het certificaat gecreëerd kon worden.

In zeer korte tijd hebben wij gezorgd dat aan alle aanvragen gehoor is gegeven.

Jan 2011 Mrt 2011 KPN, Belastingdienst Case VI keten.
De Belasting dienst heeft een case gemaakt aangaande problemen met de VI keten.

Goede beschrijving waardoor het probleem komt en hiervoor de oplossing aandragen.

Ik heb de situatie in kaart gebracht. de probleem - oplossing beschrijving heeft te maken met de communicatie tussen ASL, BISL en ITIL governance en de externe leveranciers.

Opgestelde document is goedgekeurd en aan de belastingdienst verstuurd.

Jan 2009 Dec 2010 RWS, Change Manager.
RWS (Rijks Water Staat) te Delft
Afdeling SODA (Systemen Operating systems Databases en Applicaties).
Deze afdeling voert het technisch beheer uit van de ict infrastructuur bij de snelwegen en waterwegen.
De afdeling bestaat uit 20 medewerkers.

Uitvoeren en verbeteren van het Change en Configuration proces.

Formaliseren van het Change proces en opzetten van een wekelijks CAB. Door gebruik te maken van sharepoint organiseerde ik CAB besprekingen, en deelde ik documentatie, reserveerde ik de vergader locaties die dan ook weer bij de deelnemers bekend was. Inzetten change kalender, procedures vastleggen voor standaard changes. Verbeteren Configuration management door registratie op ICT items vast te leggen, en aangeven dat huidige CMDB niet toerijkend is. uitgelegd dat er veel winst te halen is voor proactief werken door meer relaties vast te kunnen leggen.

Een flink aantal Changes zijn nu vastgelegd als standaard. Door de inzet van SharePoint is het plannen van de CAB bespreking het delen van documenten makkelijk. De CMDB van SODA is op orde, aangegeven dat het aan te bevelen is om over te gaan op een andere dB waarmee relatie vast te leggen zijn. Dit is opgevolgd.

Jan 2007 Dec 2009 UWV Change Manager.
De afdeling Systeem Integratie heeft een Change Manager nodig omdat de huidige een andere functie gaat vervullen. Systeem Integratie bestaat uit de afdelingen Beheer, projecten, Functioneelbeheer en Quality Assurance, welke bij het Change Advisory Bureau vertegenwoordigd zijn.

Ik heb de taak als Change manager het CAB voor te bereiden en te organiseren, de bestaande processen te verbeteren, de gedoog bepalingen aan te pakken en rapportages te maken en te verbeteren. Inzichtelijk maken van de doorlooptijd van een Change. Daarnaast heb ik de taak opgepakt om binnen de organisatie Configuration Management een plaats te geven.

Wekelijks organiseren en voorbereiden van het CAB. Daarnaast heb ik het spoedproces en het gedoog proces aangepast. Ik heb het Request For Change document vernieuwd. Het probleem van de spoed en gedoog changes besproken met betrokken afdelingen, en het proces aangepast. Rapportages aangepast waaronder de Change kalender. Documentatie gemaakt aangaande het proces ten behoeve van SI. Centraal aanbieden van resultaten en bevindingen van wijzigingen. Ik zorgde voor een open houding waardoor men makkelijk met problemen langs kon komen, daardoor kreeg ik een goed inzicht en de mogelijkheid aanpassingen te doen.

Het proces is duidelijk en verloopt goed. Er zijn minder spoed aanvragen. De indieners van de RFC zijn tevreden en hebben nu inzicht in de duur van een change en waar zij kunnen bijdragen aan een versnelling Door het nut van Configuration management duidelijk te maken voor SI is besloten een groep op te zetten om de inrichting hiervan voor te bereiden. Gedoog wijzigingen zijn makkelijker te volgen en vallen niet onder verantwoording van Beheer, ze maken vast onderdeel uit van de CAB agenda.

Apr 2006 Dec 2006 Belastingdienst, Problem Manager.
De afdeling Problem Management heeft een flinke achterstand in de verwerking van Problems door ziekte van een medewerker.

Mijn taak is het terug dringen van het aantal Problems, waardoor er ook weer meer ruimte komt om het proces te verbeteren.

Ik ondervond dat veel Problems terug gestuurd werden naar de SD omdat meldingen niet juist waren. Hier ging veel tijd verloren. Wegwerken grote achterstand, zorgen voor duidelijkheid binnen de processen en opzetten rapportage. Daarna weer naar de afgesproken dienstverlening. Ik heb aangegeven in goed contact met de service desk deze Problems terug te sturen naar een coördinator bij de sd om daar actie te ondernemen voor verbetering. Toen dit geregeld was hebben we bij onduidelijkheid ook snel de call terug gezet naar de service desk.

Aantal Problems ging snel terug lopen waardoor er bij ons meer ruimte kwam om contact met de technisch applicatie beheerders op te nemen en onze dienst verlening naar hun te verbeteren. Door het verkregen inzicht kon aan de service desk ook weer doorgegeven worden welke informatie nodig is.

Jan 2006 Mrt 2006 ICTS (Dienst Justitiële Inrichtingen), Proces manager AI
Bij ICTS moet een projectgroep procesmanagers zorgen voor het opzetten van goed lopende processen om daarmee de klanttevredenheid weer op het gewenste niveau te krijgen.

Als AI Release manager heb ik de taak om form te geven aan het inrichten van release management.

Ik heb gesprekken gevoerd met leidinggevende van de ontwikkelafdelingen, met Change management en ontwikkelaars. Met deze informatie heb ik een presentatie gemaakt waarin ik aan de hand van een tijdbalk de mogelijke opzet van release management aangaf.

De presentatie heeft veel inzicht in het proces en zijn afhankelijkheden gegeven. De voordelen zijn duidelijk, Er moet actie ondernomen worden om inzichtelijk te krijgen hoe de diverse ontwikkelstraten samengevoegd kunnen worden naar gezamenlijke ontwikkelstraten gebaseerd op korte lange en middellange termijn van oplevering.

Jan 2001 Jan 2006 Belastingdienst, Incident manager
Bij de belastingdienst zorgde een aantal lokale ICT afdelingen voor het dagelijkse beheer en de dienstverlening naar gebruikers. Het aantal incidenten was op vele locaties aan de hoge kant en moest terug gedrongen worden.

Als TIS (Technische Infrastructuur Systemen) beheerder heb ik op diverse locaties zorgen voor de ict dienstverlening naar de gebruikers. deels remote deels lokaal.

Als TIS beheerder vond ik het leuk om te inzage te krijgen in de techniek en hoe incidenten snel op te lossen waren. Het voornaamste was dat een gebruike r weer snel aan de slag kon. kunt u op een andere werkplek inloggen en heeft u daar de zelfde problemen. Kunt u daar vandaag en morgen werken, dan komt er vandaag of morgen iemand langs om het incident op te lossen.

Door mijn inzet verminderde het aantal openstaande incidenten en zorgde ik voor de verspreiden van kennis.

Sep 1996 Dec 2000 ING Interadvies, Versiebeheerder.
Interadvies is een verzameling van alle door ING overgenomen organisaties. De afdeling technisch beheer Is zeer kundig in het beheer van de servers. De afdeling functioneel beheer heeft veel kennis over de configuratie en werking van applicaties.

Mijn taak was het oplossen van incidenten bij gebruikers. Daarna versiebeheerder en zorgen voor verbeteren van de processen.

In de eerste periode heb ik vooral goed geluisterd naar bevindingen op verschillende afdelingen en actie ondernomen om betere dienstverlening mogelijk te maken. Als versiebeheerder heb ik gezorgd dat de klant leidinggevend was bij het testen van applicaties, dat functioneel beheer verantwoordelijk was voor het functioneel inrichten van de testomgeving, en dat ik zorg droeg voor de correcte installatie hiervan op de testomgeving.

Door goed contact met de afdelingen heb ik voor elkaar gekregen dat per afdeling iemand van die afdeling werd belast met het snel verhelpen van bepaalde incidenten en hiervan melding te maken.
Als versiebeheerder heb ik het distributie systeem

Werkervaring

Jan 2012 Aug 2013 KPN, Change Manager.
De afdeling ServiceLine IT beheert de werkplekken voor de klant Achmea. De afdeling bestaat uit 30 medewerkers. Een onderdeel van de service aan Achmea is het packagen van applicaties conform wensen eisen van Achmea en KPN als Netwerkbeheerder. De productie van het aantal wijzigingen moet omhoog. Halverwege het jaar is een onderdeel van het packagen uitbesteed.

Mijn taken waren het verbeteren van het proces en zorgen voor goede communicatie tussen KPN en Achmea aangaande de voortgang. Het begeleiden van de outsourcing.

Ik bewaakte de voortgang met HPSD en door elke ochtend een groepsgesprek te hebben waar in ik bij iedereen vroeg naar de status en problemen. Ik informeerde wekelijks de SD Managers van Achmea over de status van de wijzigingen. Ik hield de Chang kalender bij, begeleide spoed aanvragen en grootte Changes. Opzetten van nieuwe processen ten behoeve van outsourcing. Ik zorgde voor het terug dringen van het aantal spoed Changes hierdoor kan er meer aan reguliere Changes opgepakt worden.

Goed inzicht in de Changes, betere afspraken bij Spoed Changes geleidelijk terug dringen van de ontwikkel tijd voor een packaging Changes. Verbetering van het outsourcing proces.

Apr 2011 Dec 2011 KPN, Digidata project.
Diginota is failliet, Nederland moet wel met veilige certificaten kunnen werken. KPN moet in korte tijd deze dienst overnemen.

Zorgen, in team verband, dat (overheids) bedrijven weer veilig gebruik kunnen maken van certificaten.

In een team hebben wij ervoor gezorgd dat veel (overheids)bedrijven bericht werden over de risico's en de te nemen acties. Vervolgens hebben wij de toegestuurde legitimatie bij de aanvragen gecontroleerd en gearchiveerd, waarna het certificaat gecreëerd kon worden.

In zeer korte tijd hebben wij gezorgd dat aan alle aanvragen gehoor is gegeven.

Jan 2011 Mrt 2011 KPN, Belastingdienst Case VI keten.
De Belasting dienst heeft een case gemaakt aangaande problemen met de VI keten.

Goede beschrijving waardoor het probleem komt en hiervoor de oplossing aandragen.

Ik heb de situatie in kaart gebracht. de probleem - oplossing beschrijving heeft te maken met de communicatie tussen ASL, BISL en ITIL governance en de externe leveranciers.

Opgestelde document is goedgekeurd en aan de belastingdienst verstuurd.

Jan 2009 Dec 2010 RWS, Change Manager.
RWS (Rijks Water Staat) te Delft
Afdeling SODA (Systemen Operating systems Databases en Applicaties).
Deze afdeling voert het technisch beheer uit van de ict infrastructuur bij de snelwegen en waterwegen.
De afdeling bestaat uit 20 medewerkers.

Uitvoeren en verbeteren van het Change en Configuration proces.

Formaliseren van het Change proces en opzetten van een wekelijks CAB. Door gebruik te maken van sharepoint organiseerde ik CAB besprekingen, en deelde ik documentatie, reserveerde ik de vergader locaties die dan ook weer bij de deelnemers bekend was. Inzetten change kalender, procedures vastleggen voor standaard changes. Verbeteren Configuration management door registratie op ICT items vast te leggen, en aangeven dat huidige CMDB niet toerijkend is. uitgelegd dat er veel winst te halen is voor proactief werken door meer relaties vast te kunnen leggen.

Een flink aantal Changes zijn nu vastgelegd als standaard. Door de inzet van SharePoint is het plannen van de CAB bespreking het delen van documenten makkelijk. De CMDB van SODA is op orde, aangegeven dat het aan te bevelen is om over te gaan op een andere dB waarmee relatie vast te leggen zijn. Dit is opgevolgd.

Jan 2007 Dec 2009 UWV Change Manager.
De afdeling Systeem Integratie heeft een Change Manager nodig omdat de huidige een andere functie gaat vervullen. Systeem Integratie bestaat uit de afdelingen Beheer, projecten, Functioneelbeheer en Quality Assurance, welke bij het Change Advisory Bureau vertegenwoordigd zijn.

Ik heb de taak als Change manager het CAB voor te bereiden en te organiseren, de bestaande processen te verbeteren, de gedoog bepalingen aan te pakken en rapportages te maken en te verbeteren. Inzichtelijk maken van de doorlooptijd van een Change. Daarnaast heb ik de taak opgepakt om binnen de organisatie Configuration Management een plaats te geven.

Wekelijks organiseren en voorbereiden van het CAB. Daarnaast heb ik het spoedproces en het gedoog proces aangepast. Ik heb het Request For Change document vernieuwd. Het probleem van de spoed en gedoog changes besproken met betrokken afdelingen, en het proces aangepast. Rapportages aangepast waaronder de Change kalender. Documentatie gemaakt aangaande het proces ten behoeve van SI. Centraal aanbieden van resultaten en bevindingen van wijzigingen. Ik zorgde voor een open houding waardoor men makkelijk met problemen langs kon komen, daardoor kreeg ik een goed inzicht en de mogelijkheid aanpassingen te doen.

Het proces is duidelijk en verloopt goed. Er zijn minder spoed aanvragen. De indieners van de RFC zijn tevreden en hebben nu inzicht in de duur van een change en waar zij kunnen bijdragen aan een versnelling Door het nut van Configuration management duidelijk te maken voor SI is besloten een groep op te zetten om de inrichting hiervan voor te bereiden. Gedoog wijzigingen zijn makkelijker te volgen en vallen niet onder verantwoording van Beheer, ze maken vast onderdeel uit van de CAB agenda.

Apr 2006 Dec 2006 Belastingdienst, Problem Manager.
De afdeling Problem Management heeft een flinke achterstand in de verwerking van Problems door ziekte van een medewerker.

Mijn taak is het terug dringen van het aantal Problems, waardoor er ook weer meer ruimte komt om het proces te verbeteren.

Ik ondervond dat veel Problems terug gestuurd werden naar de SD omdat meldingen niet juist waren. Hier ging veel tijd verloren. Wegwerken grote achterstand, zorgen voor duidelijkheid binnen de processen en opzetten rapportage. Daarna weer naar de afgesproken dienstverlening. Ik heb aangegeven in goed contact met de service desk deze Problems terug te sturen naar een coördinator bij de sd om daar actie te ondernemen voor verbetering. Toen dit geregeld was hebben we bij onduidelijkheid ook snel de call terug gezet naar de service desk.

Aantal Problems ging snel terug lopen waardoor er bij ons meer ruimte kwam om contact met de technisch applicatie beheerders op te nemen en onze dienst verlening naar hun te verbeteren. Door het verkregen inzicht kon aan de service desk ook weer doorgegeven worden welke informatie nodig is.

Jan 2006 Mrt 2006 ICTS (Dienst Justitiële Inrichtingen), Proces manager AI
Bij ICTS moet een projectgroep procesmanagers zorgen voor het opzetten van goed lopende processen om daarmee de klanttevredenheid weer op het gewenste niveau te krijgen.

Als AI Release manager heb ik de taak om form te geven aan het inrichten van release management.

Ik heb gesprekken gevoerd met leidinggevende van de ontwikkelafdelingen, met Change management en ontwikkelaars. Met deze informatie heb ik een presentatie gemaakt waarin ik aan de hand van een tijdbalk de mogelijke opzet van release management aangaf.

De presentatie heeft veel inzicht in het proces en zijn afhankelijkheden gegeven. De voordelen zijn duidelijk, Er moet actie ondernomen worden om inzichtelijk te krijgen hoe de diverse ontwikkelstraten samengevoegd kunnen worden naar gezamenlijke ontwikkelstraten gebaseerd op korte lange en middellange termijn van oplevering.

Jan 2001 Jan 2006 Belastingdienst, Incident manager
Bij de belastingdienst zorgde een aantal lokale ICT afdelingen voor het dagelijkse beheer en de dienstverlening naar gebruikers. Het aantal incidenten was op vele locaties aan de hoge kant en moest terug gedrongen worden.

Als TIS (Technische Infrastructuur Systemen) beheerder heb ik op diverse locaties zorgen voor de ict dienstverlening naar de gebruikers. deels remote deels lokaal.

Als TIS beheerder vond ik het leuk om te inzage te krijgen in de techniek en hoe incidenten snel op te lossen waren. Het voornaamste was dat een gebruike r weer snel aan de slag kon. kunt u op een andere werkplek inloggen en heeft u daar de zelfde problemen. Kunt u daar vandaag en morgen werken, dan komt er vandaag of morgen iemand langs om het incident op te lossen.

Door mijn inzet verminderde het aantal openstaande incidenten en zorgde ik voor de verspreiden van kennis.

Sep 1996 Dec 2000 ING Interadvies, Versiebeheerder.
Interadvies is een verzameling van alle door ING overgenomen organisaties. De afdeling technisch beheer Is zeer kundig in het beheer van de servers. De afdeling functioneel beheer heeft veel kennis over de configuratie en werking van applicaties.

Mijn taak was het oplossen van incidenten bij gebruikers. Daarna versiebeheerder en zorgen voor verbeteren van de processen.

In de eerste periode heb ik vooral goed geluisterd naar bevindingen op verschillende afdelingen en actie ondernomen om betere dienstverlening mogelijk te maken. Als versiebeheerder heb ik gezorgd dat de klant leidinggevend was bij het testen van applicaties, dat functioneel beheer verantwoordelijk was voor het functioneel inrichten van de testomgeving, en dat ik zorg droeg voor de correcte installatie hiervan op de testomgeving.

Door goed contact met de afdelingen heb ik voor elkaar gekregen dat per afdeling iemand van die afdeling werd belast met het snel verhelpen van bepaalde incidenten en hiervan melding te maken.
Als versiebeheerder heb ik het distributie systeem

Lees meer

Opleiding

Periode Naam opleiding Diploma ja/nee
2011 ITIL V3 Foundation Ja
2011 ASL Foundation Ja
2011 BiSL Foundation Ja
2006 ITIL - Practitioner Configuration Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Financial Management Ja
2003 Microsoft MCSA – Windows Server 2000 Ja
2003 ITIL - Practitioner Service Level Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Incident Management/Service Desk Ja
2003 ITIL - Practitioner Problem Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Change Management Ja
2002 Communicatie training Ja
1999 ITIL – Foundation Ja

Opleiding

Periode Naam opleiding Diploma ja/nee
2011 ITIL V3 Foundation Ja
2011 ASL Foundation Ja
2011 BiSL Foundation Ja
2006 ITIL - Practitioner Configuration Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Financial Management Ja
2003 Microsoft MCSA – Windows Server 2000 Ja
2003 ITIL - Practitioner Service Level Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Incident Management/Service Desk Ja
2003 ITIL - Practitioner Problem Management Ja
2003 ITIL - Practitioner Change Management Ja
2002 Communicatie training Ja
1999 ITIL – Foundation Ja

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Goed), Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Fietsen, Vissen en Golf.

Hobby's & interesses

Fietsen, Vissen en Golf.

Eigenschappen

Ik ben een resultaat gericht proces manager met een technische achtergrond. Ik heb passie voor het optimaliseren van de ITIL processen. Door analyse en ervaring ben ik snel in staat verbeteringen te zien. Ik zoek de samenwerking, ben creatief en een bruggenbouwer.

Door samenwerking zorg ik voor ondersteuning van en inzicht in - en verbetering van - de processen bij de medewerkers. Hierdoor zal de klanttevredenheid en de motivatie van de medewerkers toenemen.

Als beheerder van operationele ITIL processen zorg ik natuurlijk voor het accuraat zijn van de informatie het informeren over de status e.d. naar de juiste personen. Verzorg rapportages en maak de knelpunten inzichtelijk.

Ik heb ervaring als Configuration Manager, Change Manager, Incident Manager en Problem Manager, ben gecertificeerd als Service Level Manager.

In 1996 begonnen bij TAS en door overnames via Pinkroccade, Getronics en KPN gedetacheerd bij aangegeven bedrijven.

2013 – 2014 Via de branche dagen van het ITPerformancehouse, Door krachtenbundeling van onderwijs, bedrijfsleven en IT. biedt het onderdak aan bedrijven en partners met verschillende IT-disciplines, heb ik mij aangemeld bij de groepen Cloud en Zorg en denk mee over een beter gebruik van IT in onze regio. Natuurlijk blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn vakgebied via internet, of het lezen van boeken bijvoorbeeld Leiderschap bij verandering van John P. Kotter..

Na het werk vind ik het leuk om op de golfbaan een balletje te slaan.

Voornaamste vaardigheden:
• Kan goed luisteren;
• Zelfstandig;
• Analytisch;
• Creatief;
• Ziet snel verbeteringen en voert deze uit;
• Bruggenbouwer;
• Overzicht.
Prestaties:
• Opzet release matig beschikbaarstellen van applicaties;
• Inrichten Change Advisory Board (CAB);
• Opzet nieuwe CMDB; bijhouden CMDB.
• Maken van change procedure voor standaard applicaties.

Eigenschappen

Ik ben een resultaat gericht proces manager met een technische achtergrond. Ik heb passie voor het optimaliseren van de ITIL processen. Door analyse en ervaring ben ik snel in staat verbeteringen te zien. Ik zoek de samenwerking, ben creatief en een bruggenbouwer.

Door samenwerking zorg ik voor ondersteuning van en inzicht in - en verbetering van - de processen bij de medewerkers. Hierdoor zal de klanttevredenheid en de motivatie van de medewerkers toenemen.

Als beheerder van operationele ITIL processen zorg ik natuurlijk voor het accuraat zijn van de informatie het informeren over de status e.d. naar de juiste personen. Verzorg rapportages en maak de knelpunten inzichtelijk.

Ik heb ervaring als Configuration Manager, Change Manager, Incident Manager en Problem Manager, ben gecertificeerd als Service Level Manager.

In 1996 begonnen bij TAS en door overnames via Pinkroccade, Getronics en KPN gedetacheerd bij aangegeven bedrijven.

2013 – 2014 Via de branche dagen van het ITPerformancehouse, Door krachtenbundeling van onderwijs, bedrijfsleven en IT. biedt het onderdak aan bedrijven en partners met verschillende IT-disciplines, heb ik mij aangemeld bij de groepen Cloud en Zorg en denk mee over een beter gebruik van IT in onze regio. Natuurlijk blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn vakgebied via internet, of het lezen van boeken bijvoorbeeld Leiderschap bij verandering van John P. Kotter..

Na het werk vind ik het leuk om op de golfbaan een balletje te slaan.

Voornaamste vaardigheden:
• Kan goed luisteren;
• Zelfstandig;
• Analytisch;
• Creatief;
• Ziet snel verbeteringen en voert deze uit;
• Bruggenbouwer;
• Overzicht.
Prestaties:
• Opzet release matig beschikbaarstellen van applicaties;
• Inrichten Change Advisory Board (CAB);
• Opzet nieuwe CMDB; bijhouden CMDB.
• Maken van change procedure voor standaard applicaties.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: Uitzendbureaus
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: ICT Supportmedewerker, ICT-consultant, Manager Ict
 • Sector: Banken, ICT, Overheid, Gemeente
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, Gedetacheerd
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Philip Bergh te bekijken

Mijn documenten