• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

Periode januari 2013 – heden
Werkgever Simaak, www.simaak.nl


Oktober 2015 – heden Alu Bou Fryslan (8-10 uur per week)
Na periode van zwangerschapsvervanging, verantwoordelijk voor credit-control en rapportages. Begeleiden projectadministraties en financieel administrateur.
Mei 2015- oktober2015 Alu Bou Fryslan (16 – 20 uur per week)
Zwangerschapsvervanging, herinrichten gehele administratie, inrichten Twinfield, zorgdragen voor snellere rapportages en weer in control komen van bedrijf
Januari 2015 – heden Spectrum Leeuwarden (gem 1 uur per week)
Begeleiden administratief medewerkers, maandelijkse rapportage implementatie exact online
Juni 2014 – heden Slaapschepen BV
Zwangerschapsvervanging (tm oktober 2014), voeren gehele administratie, na afloop ook maandelijks liquiditeitsoverzicht opstellen, resultaten per project vaststellen en controle administratie
Januari 2014- december 2014 Groene Tuin BV/Nieuw Noorderlicht BV
Herstructureren rapportage, opnieuw inrichten rapportage waardoor accountant minder gebruikt hoeft te worden. Inrichten Exact Online (ook salarisadministratie). Voeren dagelijkse administratie
December 2013 – maart 2014 Slaapschepen BV
Inrichten aangeschaft financieel pakket (Twinfield) en maken rapportage. Opschonen administratie
Juni 2013 – heden Eurocredit BV
Administratieve en belastingaangiftes van 5 jaar inlopen, administratie op orde brengen en afspraken met fiscus gemaakt. Jaarverslagen gemaakt. Daarna verzorgen administratie, maken jaarverslag en alle fiscale aangiftes zowel zakelijk als privé

Daarnaast ben ik in 2013 gestart met mijn eigen administratiekantoor. Mijn vaste klantenbestand bestaat uit verschillende ZZP’ers, MKB’ers en kleinbedrijven. Voor deze bedrijven voer ik de administratie, doe fiscale aangiftes (zakelijk/privé) en geef advies op divers gebied.
Diverse kleine korte opdrachten, werkzaamheden uit deze periode


Implementatie financiële pakketten: o.a.Twinfield, Snelstart, Exact Online,
Exact Globe, IFS.

Creditmanagement, ivm achterstanden afspraken maken
met schuldeisers, maar ook zorgen dat debiteuren
sneller betalen.

Behaalde resultaten:
- Administraties worden gevoerd in het nieuwe pakket
- Versnelling maand- en kwartaal rapportage waardoor sneller inzicht in cijfers
- Afspraken met belastingdienst over achterstanden en maken betalingsregelingen waardoor bedrijf kan blijven bestaan

Soorten bedrijven o.a.;
- Metaaltechniek, IT gerelateerd, Zakelijke dienstverlening, Verhuur, Horeca, Bouw bedrijven, Agrarisch, Medisch, HandelPeriode maart 2008 – oktober 2012
Werkgever Sijtsma Groep ,
Bouw bedrijf met vele projecten(projectadministratie)
Functie Controller/Hoofd Administratie/personeelszaken
MT Lid
Taken aansturen 3 medewerkers
maandelijkse rapportages (diverse BV’s),
Project administratie en rapportage voortgang
projecten
liquiditeitsoverzichten,crediteuren- en debiteurenbeheer
personeelszaken, jaarafsluiting, budget,
BTW, LB en VPB aangiftes
interne ICT toepassingen
Contacten met: accountant, financiële instellingen
(o.a. bank, leasemaatschappijen)
VCA (veiligheid) Coördinator
Behaalde resultaten: in tijd van recessie omzetgroei en uitbreiding
personeel realiseren,
aansturing planning tot grotere efficiëntie,
splitsing bedrijven voor belastingdienst en controlerende
instellingen,
verbetering en versnelling rapportages
verlaging oninbare debiteuren tot minder dan 1 %

Periode januari 2007 - februari 2008
Werkgever Post Oliemaatschappij
Oliehandel en exploitatie benzinestations
Functie Hoofd Administratie/Controller
MT lid
Taken aansturen 5 personen
debiteuren en crediteuren administratie, budgetten,
automatiseringsproject BTW, verzekeringsportefeuille,
maandrapportage
ISO/Kam coördinator
teamlid onderzoek nieuw automatiseringspakket
debiteuren administratie aansturen

Periode februari 2006 - december 2006
Werkgever Foreign Media Group Leeuwarden
in- verkoop CD’s, DVD’s, boeken, projecten
Functie Hoofd Financiële administratie
aansturen 5 personen
Taken deelname aan project herinrichten financiële
administraties, verbetering efficiëntie betalingsverkeer
versnelling rapportage
Behaalde resultaten: rapportage versneld, herinrichting administraties,
invoeren rapportage pakket,

Periode juni 2001- februari 2006
Werkgever House of Financials (Corinthe Groep)
Functie Interim Manager
Taken interim controller/ administrateur bij de klanten van
House of Financials o.a. rapportages verzorgd (IFRS),
zelfstandig administraties gevoerd.
Specifieke werkzaamheden: zie bijgevoegde lijst met opdrachtgevers en
werkzaamheden
Overzicht werkzaamheden bij House of Financials/Interim opdrachten

Periode
Werkgever
Functie
Taken oktober 2004 –februari 2006
Jansen Venneboer Services Haarlem
Functie manager financiële administratie, controller, manager HRM,
algehele leiding administratie en verantwoordelijk voor verslaglegging , opstellen prognoses, jaarverslag, debiteuren en crediteuren bewaking, liquiditeitsprognose opzetten diverse nieuwe rapporteringswijzes, selectie en implementatie nieuw financieel pakket en Personeels Informatie Systemen
Periode
Werkgever
Functie
Taken juli 2004- oktober 2004
Fortis ASR
Coördinator Beleggingen
zorgdragen met één externe en twee interne medewerkers voor omzetting van rapportage van verschillende grondslagen naar één grondslag waarbij ook met de omzetting van verschillende rapportage wijzen rekening moet worden gehouden

Periode
Werkgever
Functie
Taken
april 2004 – juni 2004
Interpolis (Relan verzekeringen)
assistent controller
opstellen jaarrekeningen diverse pensioenfondsen,
opstellen PVK staten

Periode
Werkgever
Functie
Taken
juni 2002 – maart 2004
Avero Achmea Leven Zakelijk (voorheen Fairgo)
Controller en reportingmanager
Leiding geven aan een afdeling Finance en Control (7 medewerkers) in een sterfhuis constructie, waarbij het zwaartepunt ligt in de overdracht van werkzaamheden van de vestiging Amstelveen naar de vestiging Leeuwarden;
Zorgen voor verhoogde aandacht voor de motivatie van het personeel en het begeleiden van vertrekkend personeel;
Verzorgen van de maandelijkse rapportages, het jaarverslag en de WTV staten;
Rapporteren aan de directie, analyseren van de resultaten en beoordelen actuariële analyses;
Verlenen van assistentie bij conversie van de geautomatiseerde systemen;
Voeren van de gehele administratie vanaf april 2003 (inclusief afstemmen van tussenrekeningen, overdracht van tussenrekeningen van de Amstelveense administratie naar de Leeuwarder administratie);
Begeleiden en opleiden van personeel bij het omzetten van de beleggingsadministratie van de Achmea systematiek naar de Eureko Gaap systematiek;
De administratie geschikt maken voor deze nieuwe werkwijze;
Verantwoordelijk voor de beleggingsadministratie in de nieuwe systematiek.

Periode
Werkgever
Functie
Taken
december 2001 – juni 2002
ABN AMRO Directoraat Verzekeringen/Delta Lloyd
teamleider grootboek
leiding geven aan 15 administratieve medewerkers
verantwoordelijk voor het opstellen van de maand- en jaarrapportage
structureren van het gehele reorganisatieproces van de betreffende afdeling
deelnemen in diverse werkgroepen inzake nieuwe automatisering.

Periode
Werkgever
Functie
Taken
juni 2001 – december 2001
Swiss Re Life & Health Nederland nv
Coördinator Planning en Rapportage
opstellen van nieuwe verdeelsleutels voor de interne verdeling van kosten en opbrengsten over de verschillende werkmaatschappijen
opstellen van nieuwe verdeelsleutels ten behoeve van de jaarrekeningrapportage op basis van US-GAAP
samenstellen van de kwartaalrapportages t.b.v. Swiss Re Life & Health Division (Holding)
extrapoleren van de kwartaalcijfers en analyseren van de verschillen
in samenwerking met de verantwoordelijke managers zoeken naar verklaringen voor verschillen, naar maatregelen voor bijsturing en het verzorgen van deze toelichting in de rapportages
opstellen van een stuurinstrument voor afdelingsmanagers om budgetoverschrijdingen tijdig te kunnen signaleren en meer nauwkeurig te kunnen begroten voor het volgende jaar
opstellen cashflowrapportages per kwartaal.Periode december 1998- juni 2001
Werkgever Damen Shipyards Bergum
scheepsbouw
Functie hoofd administratie
Inrichten project administratie binnen accountview en
bewaken projecten

Periode september 1996 – december 1998
Werkgever BV Bouwmechanisatie C.de Hon & Zn/Verno BV
(4 BV’s)
inkoop, verkoop en verhuur van bouwmaterieel
Functie hoofd administratie, hoofd ICT
Bewaken projecten en inrichten bewakingsmechanisme
op voortgang projecten

Periode januari 1994 - augustus 1996
Werkgever Fripol BV/Friesland Polyester BV
bouw, productie, ontwikkelen polyester boten
Functie hoofd administratie, ICT
faillissementstraject en nieuwe opstart begeleid
projectadministratie ingericht in Baan

Periode augustus 1985 – december 1993
Werkgever Deloitte & Touch (VB Accountants)
Functie assistent accountant
Controle praktijk en administratieve dienstverlening
Controle diverse gemeentelijke administraties,
projecten bij
- Sociale Zaken gemeente Leeuwarden
- Waterleiding Friesland (nu Vitens)
- PEB (Provinciaalelectricteitsbedrijf)
- Sociale Dienst gemeente Smallingerland
- Sociale Dienst gemeente Heerenveen
- Grondbedrijf diverse gemeentes
- Bij verschillende woningbouwverenigingen regelingen opgezet voor bewoners uit achterstandwijken en met problemen (woonwagenkampen)

Werkervaring

Periode januari 2013 – heden
Werkgever Simaak, www.simaak.nl


Oktober 2015 – heden Alu Bou Fryslan (8-10 uur per week)
Na periode van zwangerschapsvervanging, verantwoordelijk voor credit-control en rapportages. Begeleiden projectadministraties en financieel administrateur.
Mei 2015- oktober2015 Alu Bou Fryslan (16 – 20 uur per week)
Zwangerschapsvervanging, herinrichten gehele administratie, inrichten Twinfield, zorgdragen voor snellere rapportages en weer in control komen van bedrijf
Januari 2015 – heden Spectrum Leeuwarden (gem 1 uur per week)
Begeleiden administratief medewerkers, maandelijkse rapportage implementatie exact online
Juni 2014 – heden Slaapschepen BV
Zwangerschapsvervanging (tm oktober 2014), voeren gehele administratie, na afloop ook maandelijks liquiditeitsoverzicht opstellen, resultaten per project vaststellen en controle administratie
Januari 2014- december 2014 Groene Tuin BV/Nieuw Noorderlicht BV
Herstructureren rapportage, opnieuw inrichten rapportage waardoor accountant minder gebruikt hoeft te worden. Inrichten Exact Online (ook salarisadministratie). Voeren dagelijkse administratie
December 2013 – maart 2014 Slaapschepen BV
Inrichten aangeschaft financieel pakket (Twinfield) en maken rapportage. Opschonen administratie
Juni 2013 – heden Eurocredit BV
Administratieve en belastingaangiftes van 5 jaar inlopen, administratie op orde brengen en afspraken met fiscus gemaakt. Jaarverslagen gemaakt. Daarna verzorgen administratie, maken jaarverslag en alle fiscale aangiftes zowel zakelijk als privé

Daarnaast ben ik in 2013 gestart met mijn eigen administratiekantoor. Mijn vaste klantenbestand bestaat uit verschillende ZZP’ers, MKB’ers en kleinbedrijven. Voor deze bedrijven voer ik de administratie, doe fiscale aangiftes (zakelijk/privé) en geef advies op divers gebied.
Diverse kleine korte opdrachten, werkzaamheden uit deze periode


Implementatie financiële pakketten: o.a.Twinfield, Snelstart, Exact Online,
Exact Globe, IFS.

Creditmanagement, ivm achterstanden afspraken maken
met schuldeisers, maar ook zorgen dat debiteuren
sneller betalen.

Behaalde resultaten:
- Administraties worden gevoerd in het nieuwe pakket
- Versnelling maand- en kwartaal rapportage waardoor sneller inzicht in cijfers
- Afspraken met belastingdienst over achterstanden en maken betalingsregelingen waardoor bedrijf kan blijven bestaan

Soorten bedrijven o.a.;
- Metaaltechniek, IT gerelateerd, Zakelijke dienstverlening, Verhuur, Horeca, Bouw bedrijven, Agrarisch, Medisch, HandelPeriode maart 2008 – oktober 2012
Werkgever Sijtsma Groep ,
Bouw bedrijf met vele projecten(projectadministratie)
Functie Controller/Hoofd Administratie/personeelszaken
MT Lid
Taken aansturen 3 medewerkers
maandelijkse rapportages (diverse BV’s),
Project administratie en rapportage voortgang
projecten
liquiditeitsoverzichten,crediteuren- en debiteurenbeheer
personeelszaken, jaarafsluiting, budget,
BTW, LB en VPB aangiftes
interne ICT toepassingen
Contacten met: accountant, financiële instellingen
(o.a. bank, leasemaatschappijen)
VCA (veiligheid) Coördinator
Behaalde resultaten: in tijd van recessie omzetgroei en uitbreiding
personeel realiseren,
aansturing planning tot grotere efficiëntie,
splitsing bedrijven voor belastingdienst en controlerende
instellingen,
verbetering en versnelling rapportages
verlaging oninbare debiteuren tot minder dan 1 %

Periode januari 2007 - februari 2008
Werkgever Post Oliemaatschappij
Oliehandel en exploitatie benzinestations
Functie Hoofd Administratie/Controller
MT lid
Taken aansturen 5 personen
debiteuren en crediteuren administratie, budgetten,
automatiseringsproject BTW, verzekeringsportefeuille,
maandrapportage
ISO/Kam coördinator
teamlid onderzoek nieuw automatiseringspakket
debiteuren administratie aansturen

Periode februari 2006 - december 2006
Werkgever Foreign Media Group Leeuwarden
in- verkoop CD’s, DVD’s, boeken, projecten
Functie Hoofd Financiële administratie
aansturen 5 personen
Taken deelname aan project herinrichten financiële
administraties, verbetering efficiëntie betalingsverkeer
versnelling rapportage
Behaalde resultaten: rapportage versneld, herinrichting administraties,
invoeren rapportage pakket,

Periode juni 2001- februari 2006
Werkgever House of Financials (Corinthe Groep)
Functie Interim Manager
Taken interim controller/ administrateur bij de klanten van
House of Financials o.a. rapportages verzorgd (IFRS),
zelfstandig administraties gevoerd.
Specifieke werkzaamheden: zie bijgevoegde lijst met opdrachtgevers en
werkzaamheden
Overzicht werkzaamheden bij House of Financials/Interim opdrachten

Periode
Werkgever
Functie
Taken oktober 2004 –februari 2006
Jansen Venneboer Services Haarlem
Functie manager financiële administratie, controller, manager HRM,
algehele leiding administratie en verantwoordelijk voor verslaglegging , opstellen prognoses, jaarverslag, debiteuren en crediteuren bewaking, liquiditeitsprognose opzetten diverse nieuwe rapporteringswijzes, selectie en implementatie nieuw financieel pakket en Personeels Informatie Systemen
Periode
Werkgever
Functie
Taken juli 2004- oktober 2004
Fortis ASR
Coördinator Beleggingen
zorgdragen met één externe en twee interne medewerkers voor omzetting van rapportage van verschillende grondslagen naar één grondslag waarbij ook met de omzetting van verschillende rapportage wijzen rekening moet worden gehouden

Periode
Werkgever
Functie
Taken
april 2004 – juni 2004
Interpolis (Relan verzekeringen)
assistent controller
opstellen jaarrekeningen diverse pensioenfondsen,
opstellen PVK staten

Periode
Werkgever
Functie
Taken
juni 2002 – maart 2004
Avero Achmea Leven Zakelijk (voorheen Fairgo)
Controller en reportingmanager
Leiding geven aan een afdeling Finance en Control (7 medewerkers) in een sterfhuis constructie, waarbij het zwaartepunt ligt in de overdracht van werkzaamheden van de vestiging Amstelveen naar de vestiging Leeuwarden;
Zorgen voor verhoogde aandacht voor de motivatie van het personeel en het begeleiden van vertrekkend personeel;
Verzorgen van de maandelijkse rapportages, het jaarverslag en de WTV staten;
Rapporteren aan de directie, analyseren van de resultaten en beoordelen actuariële analyses;
Verlenen van assistentie bij conversie van de geautomatiseerde systemen;
Voeren van de gehele administratie vanaf april 2003 (inclusief afstemmen van tussenrekeningen, overdracht van tussenrekeningen van de Amstelveense administratie naar de Leeuwarder administratie);
Begeleiden en opleiden van personeel bij het omzetten van de beleggingsadministratie van de Achmea systematiek naar de Eureko Gaap systematiek;
De administratie geschikt maken voor deze nieuwe werkwijze;
Verantwoordelijk voor de beleggingsadministratie in de nieuwe systematiek.

Periode
Werkgever
Functie
Taken
december 2001 – juni 2002
ABN AMRO Directoraat Verzekeringen/Delta Lloyd
teamleider grootboek
leiding geven aan 15 administratieve medewerkers
verantwoordelijk voor het opstellen van de maand- en jaarrapportage
structureren van het gehele reorganisatieproces van de betreffende afdeling
deelnemen in diverse werkgroepen inzake nieuwe automatisering.

Periode
Werkgever
Functie
Taken
juni 2001 – december 2001
Swiss Re Life & Health Nederland nv
Coördinator Planning en Rapportage
opstellen van nieuwe verdeelsleutels voor de interne verdeling van kosten en opbrengsten over de verschillende werkmaatschappijen
opstellen van nieuwe verdeelsleutels ten behoeve van de jaarrekeningrapportage op basis van US-GAAP
samenstellen van de kwartaalrapportages t.b.v. Swiss Re Life & Health Division (Holding)
extrapoleren van de kwartaalcijfers en analyseren van de verschillen
in samenwerking met de verantwoordelijke managers zoeken naar verklaringen voor verschillen, naar maatregelen voor bijsturing en het verzorgen van deze toelichting in de rapportages
opstellen van een stuurinstrument voor afdelingsmanagers om budgetoverschrijdingen tijdig te kunnen signaleren en meer nauwkeurig te kunnen begroten voor het volgende jaar
opstellen cashflowrapportages per kwartaal.Periode december 1998- juni 2001
Werkgever Damen Shipyards Bergum
scheepsbouw
Functie hoofd administratie
Inrichten project administratie binnen accountview en
bewaken projecten

Periode september 1996 – december 1998
Werkgever BV Bouwmechanisatie C.de Hon & Zn/Verno BV
(4 BV’s)
inkoop, verkoop en verhuur van bouwmaterieel
Functie hoofd administratie, hoofd ICT
Bewaken projecten en inrichten bewakingsmechanisme
op voortgang projecten

Periode januari 1994 - augustus 1996
Werkgever Fripol BV/Friesland Polyester BV
bouw, productie, ontwikkelen polyester boten
Functie hoofd administratie, ICT
faillissementstraject en nieuwe opstart begeleid
projectadministratie ingericht in Baan

Periode augustus 1985 – december 1993
Werkgever Deloitte & Touch (VB Accountants)
Functie assistent accountant
Controle praktijk en administratieve dienstverlening
Controle diverse gemeentelijke administraties,
projecten bij
- Sociale Zaken gemeente Leeuwarden
- Waterleiding Friesland (nu Vitens)
- PEB (Provinciaalelectricteitsbedrijf)
- Sociale Dienst gemeente Smallingerland
- Sociale Dienst gemeente Heerenveen
- Grondbedrijf diverse gemeentes
- Bij verschillende woningbouwverenigingen regelingen opgezet voor bewoners uit achterstandwijken en met problemen (woonwagenkampen)

Lees meer

Opleiding

Opleidingen
HEAO.- MER, (avondopleiding), NHL, 1997
HEAO.- BE, (avondopleiding), NHL, diploma 1993
NIVRA, diverse deeltentamens, o.a. Boekhouden, recht, AO IBIV 1988
Pedagogische Academie (PABO) Leeuwarden, diploma 1983
Atheneum, RSG, Leeuwarden, diploma 1980.

Cursussen
Praktijkdiploma Boekhouden
Rapportages in speedbooks
VCA 2009,
NLP 2007
Excel voorgevorderden 2006
IFRS Microsoft Acces 2002
Diverse cursussen op gebied rapportage, Exact, Accountview, belastingrecht

Opleiding

Opleidingen
HEAO.- MER, (avondopleiding), NHL, 1997
HEAO.- BE, (avondopleiding), NHL, diploma 1993
NIVRA, diverse deeltentamens, o.a. Boekhouden, recht, AO IBIV 1988
Pedagogische Academie (PABO) Leeuwarden, diploma 1983
Atheneum, RSG, Leeuwarden, diploma 1980.

Cursussen
Praktijkdiploma Boekhouden
Rapportages in speedbooks
VCA 2009,
NLP 2007
Excel voorgevorderden 2006
IFRS Microsoft Acces 2002
Diverse cursussen op gebied rapportage, Exact, Accountview, belastingrecht

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Fries (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Goed), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Fries (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Sociale activiteiten
penningmeester St. Sportbelangen Schatzenburg Menaam v.a. 2014
jeugdscheidsrechter v.v. Foarùt te Menaam
voorzitter senioren commissie vv Foarut

de volgende sporten worden door mij op recreatief niveau uitgeoefend
voetbal, kaatsen, schaatsen, wandelen, skiën

In het verleden
voorzitter en bestuurslid kaatsvereniging V.v.V. Menaem 1986 -1999
lid jubileumcommissie V.v.V.Menaem 100 jaar 1996- 1999
penningmeester obs de Cingel te Menaam 1997 - 2005
lid MR en GMR obs de Cingel 1999- 2005
trainer en leider junioren/pupillen team v.v. Foarùt te Menaam vanaf 1982
penningmeester v.v. Foarùt te Menaam vanaf 2000 tm januari 2014

Hobby's & interesses

Sociale activiteiten
penningmeester St. Sportbelangen Schatzenburg Menaam v.a. 2014
jeugdscheidsrechter v.v. Foarùt te Menaam
voorzitter senioren commissie vv Foarut

de volgende sporten worden door mij op recreatief niveau uitgeoefend
voetbal, kaatsen, schaatsen, wandelen, skiën

In het verleden
voorzitter en bestuurslid kaatsvereniging V.v.V. Menaem 1986 -1999
lid jubileumcommissie V.v.V.Menaem 100 jaar 1996- 1999
penningmeester obs de Cingel te Menaam 1997 - 2005
lid MR en GMR obs de Cingel 1999- 2005
trainer en leider junioren/pupillen team v.v. Foarùt te Menaam vanaf 1982
penningmeester v.v. Foarùt te Menaam vanaf 2000 tm januari 2014

Lees meer

Eigenschappen

Kwalificaties
Ik ben een gedegen en ervaren financial controller. Ik ben een nuchtere, gedreven en betrokken medewerker met een hands-on mentaliteit en helikopterview. Ik heb ervaren dat ik in een omgeving van verandering rustig en standvastig ben. Ik heb een groot analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Anderen hebben mij teruggegeven dat ze mij als een inspirerende, stimulerende leidinggevende of collega ervaren.
Mijn financiële kennis combineer ik met kennis en ervaring op de volgende gebieden: personeelszaken, automatisering, implementatie trajecten op ICT gebied, verandermanagement. Ook beschik ik over de nodige kennis op fiscaal gebied.
Daarnaast ben ik in staat door mijn enthousiasme mijn collega’s te overtuigen en te motiveren en heb de ambitie om en mij zelf te ontwikkelen maar ook om mijn collega’s beter te maken.

Eigenschappen

Kwalificaties
Ik ben een gedegen en ervaren financial controller. Ik ben een nuchtere, gedreven en betrokken medewerker met een hands-on mentaliteit en helikopterview. Ik heb ervaren dat ik in een omgeving van verandering rustig en standvastig ben. Ik heb een groot analytisch vermogen en cijfermatig inzicht. Anderen hebben mij teruggegeven dat ze mij als een inspirerende, stimulerende leidinggevende of collega ervaren.
Mijn financiële kennis combineer ik met kennis en ervaring op de volgende gebieden: personeelszaken, automatisering, implementatie trajecten op ICT gebied, verandermanagement. Ook beschik ik over de nodige kennis op fiscaal gebied.
Daarnaast ben ik in staat door mijn enthousiasme mijn collega’s te overtuigen en te motiveren en heb de ambitie om en mij zelf te ontwikkelen maar ook om mijn collega’s beter te maken.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Financieel Adviseur
 • Sector: Zakelijke Dienstverlening
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Piet Schaaf te bekijken

Mijn documenten