Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Tim Havelaar

Tim Havelaar

Loopbaanadviseur/re-integratiecoach, verzuimbegeleiding en 2e spoor, mens- én resultaatgericht

Personalia

Leeftijd
53 jaar

Portfolio

Skills, Digitale vaardigheden

 • Linkedin
 • MS Word
 • Office 365
 • MS Excel
 • MS Powerpoint
 • Unit4

Skills, Soft skills

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Engels
 • Nederlands
 • Duits
 • Frans
Talen (schrijven)
 • Engels
 • Duits
 • Frans
Rijbewijs
 • B - Personenauto

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Ik ben gedreven om mensen en organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling door op een natuurlijke, organische wijze iedere dag stap voor stap pragmatisch te werken aan verbetering.

Dat doe ik in rollen als "voorwaardenschepper/procesbegeleider/katalysator":

Als coach stimuleer ik mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen om problemen op te lossen. Ik geef mensen vertrouwen, leer vaardigheden aan on-the-job en laat ze inzien dat ze meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden. Zo boor ik intrinsieke motivatie aan om zelf in beweging te komen.

Als people manager op tactisch-operationeel niveau schep ik structuur en een klimaat waarin medewerkers kunnen gedijen, focus hebben voor hun taak en het behalen van doelstellingen zonder dat er tijd weglekt naar het organiseren van het eigen werk. Met één been in de strategie en één been in de uitvoering, een coachend leidinggevende die niet aan de zijlijn staat, maar ook meewerkt.

Als adviseur ben ik sterk analytisch en procesmatig bij het vertalen van strategische visie en missie naar concrete doelstellingen voor medewerkers. Door het dichter bij elkaar brengen van directie en medewerkers (verbinden/bruggen bouwen) creëer ik draagvlak om gezamenlijk succesvol te werken aan veranderingen die leiden tot het behalen van de gestelde doelen.

Sleutelwoorden: analytisch, generalist, helicopterview, veelzijdig, pionieren, veranderingsgezind, innovatief, out-of-the-box denken, gedreven, gericht op ontwikkeling/verbetering, open, gewetensvol en betrouwbaar.

Specialiteiten:

Coaching
- individuele en teamcoaching
- loopbaancoaching

Training
- communicatieve vaardigheden (gesprekstechnieken)
- management vaardigheden (leiderschapsontwikkeling)
- klantgericht denken en werken

Management & Advies
- performance management, prestatieverbetering
- management development, leiderschapsontwikkeling
- ziekteverzuimpreventie & reductie (casemanagement, Poortwachter 1e en 2e spoor), re-integratie & outplacement
- duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, employability & mobiliteit

DISC, leer mij beter kennen

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores.

 • Taakgericht
 • Daadkrachtig
 • Extrovert
 • Inspirerend
 • Mensgericht
 • Stabiel
 • Introvert
 • Confromerend

Hier ben ik écht goed in

Ervaren, enthousiaste organisatiecoach, trainer & management-adviseur implementeert organisatie (structuur & cultuur) veranderingen en verbeterprocessen op de werkvloer. Vertalen visie, missie en strategische doelen naar tactisch-operationeel niveau met speciale aandacht voor de menskant van veranderen, de onderstroom in organisaties. Hoe worden veranderingen opgepakt door de uitvoerende medewerkers? Hoe kun je verbeterslagen maken én eigenaarschap creëren?

Ik kan goed schakelen tussen verschillende niveaus, ben zowel een goede sparring- als gesprekspartner voor management en medewerkers en breng snel acties op gang naar oplossingsgerichte verbeteringen. Troubleshooter en people manager, praktisch, mens- én resultaatgericht.

Wat kan ik bieden?
• Training & coaching medewerkers op vaardigheden en gedrag
• Trainen & coachen van leidinggevenden en medewerkers die de gedragsverandering in de praktijk van de dagelijkse operatie moeten vormgeven
• HR-ondersteuning op gebied van ziekteverzuim (begeleiding, reductie en preventie, verzuimregie en casemanagement), re-integratie, 1e en 2e spoor trajecten en outplacement
• Ontzorgen en ondersteunen senior management en leidinggevenden bij verandermanagement en leiderschapsontwikkeling
• Meedenken met directie/MT over strategie , visie, missie en lange termijn doelstellingen en hoe die te vertalen naar tactisch-operationeel niveau zodanig dat de medewerkers de veranderingen oppakken
• Uitvoeren (implementeren) van organisatieontwikkeltrajecten, verbeterprocessen en cultuurveranderingen

Ambitie
Werkzaam als (loopbaan/performance/team)coach, verzuimregisseur/casemanager, verandermanager

Loopbaanbegeleiding | terugdringing ziekteverzuim | prestatieverbetering | performance coaching | verandermanagement | organisatieontwikkeling | functioneren en beoordelen | competentiemanagement | management development | leiderschapsontwikkeling | persoonlijke ontwikkeling | teamcoaching | training

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • adviseur bedrijfsvoering
 • bedrijfsadviseur
 • bedrijfsorganisatiedeskundige
 • organisatieadviseur
 • adviseur human resource management
 • hr-adviseur
 • loopbaanadviseur
 • personeelsadviseur
 • trajectbegeleider
 • verzuimbegeleider
 • verzuimcoördinator
 • bedrijfstrainer
 • trainer communicatieve vaardigheden
 • arbeids- en organisatiepsycholoog
 • arbeidsconsulent
 • klantmanager re-integratie
 • mobiliteitsadviseur
 • mobiliteitscoach
 • outplacementbemiddelaar
 • personeelsmanagementadviseur
 • re-integratieadviseur
 • re-integratiecoach
 • re-integratieconsulent
 • re-integratiedeskundige
 • adviseur werk en inkomen
 • consulent werk en inkomen
Sector(en):
 • Zorg & welzijn
 • ICT
 • Marketing & Communicatie
 • Industrie
 • Transport & Logistiek
 • Uitzendbureaus
 • Zakelijke Dienstverlening
 • Gemeente
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Interim
Salaris:
 • 2.500 - 3.500
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

Profiel

Een kennisgedreven, inhoudelijk en analytisch sterke adviseur, met een brede expertise van alle aspecten m.b.t. in-, door-, en uitstroom van personeel, zowel qua personeelsmanagement (recruitment, re-integratie, verzuim, HR-advies) als algemeen management (organisatie-inrichting en -ontwikkeling, verandermanagement). Ik schakel snel naar actie, van strategisch-tactische doelstellingen naar de operatie, vertaal visie en missie naar doelstellingen op de werkvloer. Ik functioneer het best met één been in operatie en één in de organisatie, denk graag mee over het beleid en de koers van het bedrijf waar ik werk. (uitvoerend en coördinerend/leidinggevend). Betrokken en kritisch, zelfstarter, mens- en resultaatgericht, commerciële coach, ziet marktkansen en hanteert de menselijke maat (coach en people manager).

Mijn huidige situatie

Functie(s):
 • trajectbegeleider
 • outplacementbemiddelaar
 • re-integratieadviseur
 • re-integratiecoach
 • re-integratieconsulent
 • re-integratiedeskundige
Sector(en):
 • Zakelijke Dienstverlening
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Binnen 1 maand

Werkervaring

Werkervaring

PS Dát werkt!, Apeldoorn
Trajectbegeleider, re-integratieconsulent en jobcoach
januari 2020 - heden

BW-Oost B.V., Doetinchem
Re-integratie adviseur 1e en 2e spoor
januari - december 2019

SizaWerk, Arnhem, regio Stedendriehoek, Trajectbegeleider/jobcoach
Augustus 2017 - december 2018

Klimmendaal, Arnhem / Arbeidsadviseur a.i.
Februari – juli 2017

21-01-2016 – 31-01-2017: Projectconsultant, Adimon B.V., Breda
Op meerdere verandertrajecten tegelijkertijd werkzaam bij verschillende opdrachtgevers in de rollen van verzuimregisseur/casemanager, mobiliteitsadviseur/re-integratiecoach en HR-business partner

26-01-2015 – 25-01-2016: Jobcoach, Wedeo, Doetinchem
Verantwoordelijk voor het begeleiden van een 40-tal medewerkers bij het uitvoeren en behouden van hun werk, daarnaast acquireren van werkplekken en het plaatsen van medewerkers alsmede deelnemen in diverse project-groepen in de transitie om de fusie met diverse gemeentelijke sociale diensten vorm te geven

01-09-2012 – 30-11-2014: Re-integratieadviseur, HV Reïntegratie, Zelhem
Verantwoordelijk voor het acquireren van betaald werk voor cliënten (caseload van 35 personen) en het verwerven van opdrachten in de publieke en private markt in de Achterhoek, Twente, Veluwe en Utrechtse Heuvelrug
Taken:
- plaatsen en coachen van Wajongeren, 50-plussers en mensen met een psychische beperking (ZW, WIA/WAO) naar regulier werk
- adviseren van werkgevers over de begeleiding van medewerkers en de bijbehorende wet- en regelgeving, financiële consequenties en uit handen nemen van de administratieve taken
- tijdig afhandelen van rapportages naar het UWV
- verzuimbegeleiding en Poortwachtertrajecten 1e en 2e spoor van zieke medewerkers in dienst van particuliere bedrijven
Reden vertrek: jaarcontract niet verlengd wegens achterblijvende financiële resultaten bij mijn werkgever (zelf on target)

08-10-2012 – 07-04-2013: Arbeidscoach, Jobstap, Arnhem en Oosterbeek
Verantwoordelijk voor het in korte tijd intaken, plaatsen en begeleiden van 30 Wajongeren naar betaald werk
Taken:
- acquisitie van werkplekken en betaalde banen in de regio Arnhem
- Intaken, plaatsen, coachen en begeleiden van Wajongeren met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk
- adviseren van werkgevers over de begeleiding van cliënten, de bijbehorende wet- en regelgeving en financiële implicaties, overnemen van administratieve verplichtingen (ontzorgen)
- tijdig afhandelen van administratieve rapportages naar het UWV
Reden vertrek: tijdelijke baan, zwangerschapsvervanging van een half jaar

01-02-2012 – 31-07-2012: Operationeel manager, Orthopedagogisch Begeleidingscentrum Groot Hungerink, Trajectum, Eefde
Verantwoordelijk voor dagelijks functioneren van 2 woongroepen en herstructurering van een flexpool (financiële resultaten, personeelsmanagement, teamontwikkeling alsmede tevredenheid van de bewoners)
Taken:
- leidinggeven aan 2 teams (25 medewerkers, 26 clienten) en de flexpool (60 mensen) door coaching en begeleiding in het dagelijkse primaire proces
- voeren van functioneringsgesprekken en het opstellen van managementrapportages (financieel en personeel)
- uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid waaronder ziekteverzuimbegeleiding
- zorgdragen voor het organiseren, coördineren, afstemmen en verbeteren van de werkprocessen
- uitvoering geven aan acties in het kader van kwaliteitsbewaking en –verbetering
- begeleiden van verbetertrajecten o.a. het ontwikkelen van vraaggerichte zorg
Reden vertrek: tijdelijke functie op projectbasis voor een half jaar

01-06-2009 – 31-01-2012: Re-integratieconsulent, Felua-groep, Apeldoorn
Verantwoordelijk als uitstroomconsulent voor het vinden van leerwerkplekken en betaald werk voor circa 45 mensen met uiteenlopende problematiek voor de gehele Veluwe (Voorst tot Zwolle)
Taken:
- ondersteunen van cliënten in een ontwikkeltraject naar een passende werkplek en gebruikmakend van assessment methoden
- opstellen, in samenspraak met de medewerker, van het traject- en loopbaanplan en evalueren van de voortgang
- zorgdragen voor de plaatsing en begeleiding van de medewerker naar zo passend mogelijke arbeid (duurzaam betaald werk)
- acquisitie van een passende baan (jobfinding en jobcarving), onderhandelen met werkgevers over de voorwaarden
- coachen van medewerkers, competenties ontwikkelen, stimuleren van goed werknemerschap voortvloeiend uit arbeidsovereenkomst en huisregels
- eerste aanspreekpunt bij ziekmeldingen, verlofaanvragen, contact over arbeidsovereenkomst en werk
- pro-actief uitvoering geven aan het verzuimprotocol, door het voeren van verzuimgesprekken conform de Wet Verbetering Poortwachter, doorverwijzen naar de bedrijfsarts
- nauw samenwerken met de teammanagers van de hallen en met de personeelsfunctionaris bij het toepassen van het belonings- en sanctiebeleid
- inschakelen van maatschappelijke hulpverleningsinstanties ter bevordering van activering en participatie
- incidenteel afleggen van huisbezoeken
- intervisie en casusbesprekingen voeren met collega’s
Reden vertrek: geen vast contract i.v.m. bezuiniging (komst Participatiewet)

01-06-2008 – 31-05-2009: Jobcoach/Re-integratieconsulent, De Werkmeester, Amsterdam
Verantwoordelijk voor de trajectbewaking en begeleiding van Wajongeren conform de wensen van de opdrachtgever (UWV) met als doel de kandidaat een passende werkplek op de reguliere arbeidsmarkt te verschaffen
Taken:
- intensieve begeleiding van Wajongcliënten op een reguliere, betaalde arbeidsplaats, dan wel op een stage, waarvan verwacht wordt dat zij zonder intensieve begeleiding, na plaatsing, niet in staat zijn de door de werkgever opgedragen taken uit te voeren, teneinde de inzetbaarheid te vergroten, de duurzaamheid van de plaatsing te bevorderen en daarmee uitval te voorkomen
- leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) werkgevers in de vorm van jobhunting en praktische analyses maken voor wat de plaatsingsmogelijkheden en wensen van de kandidaat betreft aan de hand van de intake
- beheren van het jobcoachproces, teneinde de dienstverlening binnen de gestelde tijd, kwaliteit en budget op te leveren
- evalueren en coördineren van de werkafspraken met de werknemer en werkgever en bijhouden van de individuele voortgangsrapportage t.b.v. het UWV met het oog op vergoeding
Reden vertrek: gezinsverhuizing van West- naar Oost-Nederland

01-10-2007 – 31-05-2008: Trajectbegeleider Roads, Trajectbureau Zaandam
Taken:
- het in samenspraak met de cliënt opzetten en uitvoeren van een traject naar dagbesteding, arbeid of scholing (helder krijgen van de vraag van de cliënt, inventariseren van de mogelijkheden door het in kaart brengen van wensen, motieven, vaardigheden, reële perspectieven en het opstellen van een trajectplan)
- geven van voorlichting aan de cliënt over de mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, werk of scholing en de daaraan verbonden subsidiemogelijkheden
- bewaakt de voortgang van de in het trajectplan afgesproken doelen, stelt dit zo i.o.m. de cliënt nodig bij
- bemiddelt naar passende dagbesteding, werk of scholing en pleegt zo nodig acquisitie naar werkervaringsplaatsen, gesubsidieerde werkplekken, reguliere arbeidsplaatsen
- methodisch begeleiding van cliënten (of laat dit uitvoeren en houdt de regie) op de dagbestedingsplek, scholing, werkervarings-, vrijwilligersplek en regulier werk, middels jobcoaching, overleg en/of advies aan de werkgever en leidinggevende
- houdt op afgesproken tijden evaluatiegesprekken met werkgever en cliënt t.b.v. het functioneren op de werkplek,verzorgt verslaglegging en registratie van alle facetten van het traject, ook financiële vergoedingen en subsidies
Reden vertrek: faillissement werkgever

01-01-2005 – 31-12-2009: Free lance coach, trainer en adviseur op gebied van persoonlijke- en organisatieontwikkeling en verandermanagement
Opdrachten o.a.:
- het uitvoeren van organisatie quickscans voor het opstellen van strategische heroriëntatie, meerjaren- of bedrijfsontwikkelplannen, (als procesbegeleider, sparringpartner en management adviseur)
- inrichting personeelsmanagementsystemen, zowel integraal als deelgebieden, bijv. implementatie functionerings- en beoordelingsgesprekkencyclus, verzuimreductie/preventie (inclusief Poortwachtertrajecten, 1e en 2e spoor), werving & selectie, loopbaanadvies en re-integratie (als externe P&O-er voor kleinbedrijven)
- persoonlijke en teamcoaching van eigenaren van bedrijven, afdelingen en medewerkers op de werkvloer als coach
- verzorgen (zowel schrijven als geven) van maatwerktrainingen op communicatieve, commerciële en management vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, klantgericht communiceren, marketing-en verkooptrainingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, leidinggeven en motiveren (als trainer)
Reden vertrek: leidt slapend bestaan (niet actief)

01-10-2004 – 31-03-2005: Interim vestigingsmanager Kelly Services, vestiging Haarlem
Tijdelijk aangesteld om doorstart van een uitzendvestiging mogelijk te maken. Periode alleen gedraaid, personeel aangenomen en opgeleid, klanten bezoeken en binden
Reden vertrek: start free lance periode

09-09-2002 – 08-09-2004: Vestigingsmanager PDZ Uitzendbureau B.V.
Aansturen van 2 vestigingen in Amsterdam-Centrum (1e jaar) en 1 grote vestiging in Alkmaar (2e jaar)
Taken:
- jaarlijks opstellen en realiseren van het vestigingsplan en de begroting (omzetverantwoordelijk voor € 1,5 mio)
- uitvoering geven aan en bewaken van de voortgang van de daaruit voortvloeiende (verkoop)acties en
implementatie van beleidsveranderingen uit het MT
- bepalen en bewaken van de financiële doelstellingen (omzet, uren, marge) uit de begroting en rapportage aan
de directie
- opbouwen, uitbouwen en beheren van de (key) accounts van de vestiging
- het plegen van telefonische acquisitie, bedrijfsbezoeken en het op- en uitbouwen van sociale netwerken
- personeelsbeleid, het houden van functionerings-,
loopbaan- en (commerciële) coachingsgesprekken met 10 medewerkers
- het verzorgen van diverse trainingen
- plannen, coördineren, verdelen en bewaken van de dagelijkse werkzaamheden op de vestiging
Reden vertrek: contract niet verlengd i.v.m. slechte financiële situatie werkgever

01-10-2001 – 08-09-2002: Adviseur TopStart Academy, vestiging Alkmaar, onderdeel van Start Nederland B.V.
(tegenwoordig: Start People)
Taken:
- nieuw label in de markt zetten (start-up), aanvankelijk samen met 1 collega, later zelfstandig
- opdrachten acquireren bij werkgevers; recruitment op basis van detachering of werving en selectie
- intakegesprekken voeren met afgestudeerde hoger opgeleiden (hbo/wo) tot 2 jaar werkervaring
- functieprofielen samenstellen in overleg met de opdrachtgever
- selectiegesprekken houden met kandidaten op basis van gedragsgericht interviewen
- administratief afhandelen van contracten
- functioneringsgesprekken voeren met gedetacheerden
- gerealiseerde omzet € 60.000,-- binnen 9 maanden
Reden vertrek: positieverbetering

04-10-1999 – 30-09-2001: Intercedent (t/m 31-12-2000) en senior intercedent (t/m 30-09-2001), Start Uitzendbureau B.V., vestiging Hoorn
Taken:
- aansturen van het team bij afwezigheid van de vestigingsmanager en implementeren van beleidslijnen
- selecteren en plaatsen van werkzoekenden
- administratief afhandelen van contracten
- onderhouden en uitbouwen van bestaande relaties
- plegen van acquisitie bij prospects
- trainen en coachen van medewerkers
- medeverantwoordelijk voor een omzet van fl. 3 miljoen
Reden vertrek: positieverbetering

01-01-1992 – 03-10-1999: Commercieel medewerker binnendienst (1992-1994), commercieel medewerker buitendienst (1995-1996) en sales manager (1997-1999), Havelaar Verpakkingen B.V., Wormerveer
Taken:
- leiding geven aan en motiveren van het verkoopteam (5 medewerkers in de buitendienst, 5 op de binnendienst) en lid van het managementteam
- medeverantwoordelijk voor een omzet van fl. 20 miljoen
- jaarlijks uitwerken van een marketingplan
- systematisch verzamelen van marktinformatie
- vaststellen en toepassen van het assortiments- en prijsbeleid
- vaststellen en bewaken van doelgroepen
- vaststellen communicatiemiddelen voor het bereiken van de doelgroepen
- het verzorgen van salestrainingen en coaching-on-the-job
Reden vertrek: nieuwe uitdaging in passend (mensen)werk

12-03-1990 – 31-12-1991: Commercieel medewerker binnendienst, Condev Nederland B.V. (heden: Nitta), Alkmaar
Taken:
- waarnemen bij afwezigheid directeur en produktieleider
- telefonische verkoop
- maken en nabellen van offertes in diverse vreemde talen
- verzorgen van diverse promotionele activiteiten
- klachtenbehandeling, retouren
Reden vertrek: gevraagd om familiebedrijf te versterken

Opleidingen

Opleidingen

1986-1989 : HEAO CE-IM, Hogeschool Alkmaar Sector Economie
Vakkenpakket: Commerciële Economie/Internationale Marketing, Engels, Frans, Algemene
Economie, Bedrijfswetenschappen, Wiskunde/Statistiek en Internationaal Recht
Diploma behaald op 14 september 1989

1980-1986: VWO, OSG Huygenwaard, Heerhugowaard
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Economie I en Economie II
Diploma behaald op 28 mei 1986

Cursussen & trainingen

2018: Leergang arbeids- en organisatiepsychologie, ICM Utrecht, certificaat
2015 : Opstellen competentieprofiel n.a.v. assessment, Dariuz, Eindhoven, certificaat
2012 : Methodisch omgaan met verbaal agressief gedrag, certificaat
2010-2011 : Management Development traject, Avans Hogeschool, Tilburg, certificaat
2010 : Individuele Vraaggerichte Benadering, Combo Emonomy, Utrecht
2009-2010 : Leergang Psychologie, CEDEO erkende opleiding, ICM, Utrecht, certificaat
2009 : workshop Herkennen en hanteren van mensen met psychische handicaps
2008 : Post Bachelor leergang Coaching en Begeleiding, NOBCO erkende opleiding, NCOI, Utrecht,
certificaat
2006-2007 : workshops Omgaan met agressie en Conflicthantering
2005 : Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), 9-daagse cursus via The International Institute for Lifestyle
Integration, Practitioner-certificaat
2004 : workshops CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009
2003 : workshops flex & zekerheid, prijsbeleid, coaching op commerciële vaardigheden, commerciële
training voor vestigingsmanagers
1999-2001: theorie flexwerk, professionele vaardigheden, marketing in dienstverlening, acquisitievaardigheden,
situationeel verkopen, functioneringsgesprekken voeren, gedragsgericht interviewen
1998 : Crestcom Management Course “Bullet Proof Manager” (management development traject van een
jaar), certificaat
1990-1997: diverse verkooptrainingen

Algemene kennis en vaardigheden

Talenkennis: Engels, Frans en Duits in woord en geschrift goed
Computerkennis: Word, Excel, PowerPoint, Groupwise, Outlook, Lotus Notes, Compas, DKS, Synergy, PlanCare, Harmony en Travis op gebruikersniveau
Persoonlijke kwaliteiten: verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, inzet en doorzettingsvermogen, mens- en resultaatgerichte instelling, servicegerichtheid en accuratesse, organisatietalent, openheid en eerlijkheid

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

Hardlopen, fitnessen, lange afstandswandelen, schaken, lezen, concerten bezoeken, etc.

Quote

Een pad ontstaat door erop te lopen

Werkgebied

 • Gorssel 50km
Talentcard®