• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Hobbies: Muziek maken en schrijven, creativiteit (tekenen, schilderen, haken, huis inrichten, enz.), sociale contacten, boeiende onderwerpen / gesprekken, beleid, verschillende culturen,…

Persoonlijk

Hobbies: Muziek maken en schrijven, creativiteit (tekenen, schilderen, haken, huis inrichten, enz.), sociale contacten, boeiende onderwerpen / gesprekken, beleid, verschillende culturen, internationale contacten, jongeren, kinderen.

Kwaliteiten: Creativiteit, sociaal / warm karakter, vernieuwen en vooruit denken (nieuwe ideeën), schrijven en rapporteren, nauwkeurigheid (oog hebben voor detail), kwaliteit leveren, waarnemen, analyserende en ‘out of the box’ manier van denken, echtheid, betrouwbaarheid, bemiddelen, flexibiliteit, intercultureel werken, computers, techniek, taal en muziek.

Ik sta open voor functies die sociaal en/of creatief zijn en ben bereid me verder te scholen op deze gebieden.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Nov 2013 – okt 2014 Woonbegeleider Adelante 2 Leger des Heils (Midden Nederland); bij een sociaal pension voor achtentwintig mensen met psychiatrische stoornissen, met name schizofrenie, maar ook persoonlijkheidsstoornissen, autisme, posttraumatische stress-stoornissen, enz. (met name ex dak- en thuislozen). Hen wordt een beschermde woonvorm en begeleiding geboden en zij worden gestimuleerd in het stellen van nieuwe doelen en in het aangaan van een passende werk- en dagbesteding. Methodiek: “Krachtgericht werken”.
Werkzaamheden: persoonlijke trajecten (gesprekken / dossiers) en groepswerk (begeleiden en aansturen van groepsmomenten en interne dagbesteding en de rust en veiligheid bewaken); team taken (o.a. activiteitenteam) afdelings- en cliëntrapportage, vergaderen, overdragen, diensten evalueren (m.b.t. methodiek ‘krachtgericht werken') en contacten met externen onderhouden (zoals casemanagers, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, psychiater, huisarts, tandarts, bewindvoerders, sociale werkplaatsen, enz.).
Maart – sept 2013 Administratief werk; Bestellijsten verwerken m.b.v. Excel, bij het speelgoedbedrijf Lobbes, acht uur per week.
April 2012 – okt 2013 Woonbegeleiding (verschillende woonvormen) Leger des Heils (Midden Nederland); flexpool medewerker op acht locaties in Utrecht, verschillende woonvormen met voornamelijk ex dak- en thuislozen, namelijk drie hostels verslavingszorg, twee psychiatrische sociaal pensions, een crisis opvang, een verpleeg afdeling, een jongeren woongroep en het bedrijfsbureau. Onregelmatige uren, flexibel inzetbaar.
Werkzaamheden: begeleiden, aansturen en motiveren in dagelijkse omgeving en bezigheden (rust en veiligheid bewaken); samenwerking, afdelings- en cliëntrapportage en overdrachten.
Aug 2010 – juli 2011 UPC Klantenservice bij SNT Ede; telefonisch medewerker.
Werkzaamheden: De klant te woord staan met uitleg, empathie en klantvriendelijkheid (waarbij nauwkeurig en stressbestendig in confrontaties / frustraties klant) en uiteenlopende administratieve handelingen.
Sept – dec 2008 Helpdesk Live; telefoniste voor voormalig tv programma Helpdesk Live.

Stages en projecten:

Maart – juli 2009 Jongerenwerk The Mall - YfC (Youth for Christ) Ede; eindstage MWD. Werkzaam op kantoor en op straat in verschillende wijken/teams in Ede waaronder een middelbare school, waarbij relatie werd gelegd d.m.v. sport (pannakooi) met uiteenlopend autochtone en allochtone jongeren.Werkzaamheden: Het opstellen van een coachingsmap ‘Personal Coaching’ voor het vaste team, over het coachen en doorverwijzen van jongeren, d.m.v. waarneming (en werken) in verschillende wijken.
Feb – april 2008 Afstudeerproject YFC Cape Town, Zuid-Afrika; onderzoek gedaan met medestudent naar YFC’s ‘Life Skills Program’ voor jongeren binnen SOS Kinderdorpen. Werkzaamheden: Onderzoek en n.a.v. dit onderzoek een training inclusief handleiding schrijven (voor de vrijwilligers en voor de trainers). Eindproduct: Engelstalige Report, Training en Manual. Eindcijfer: 8.
Feb – dec 2007 Jeugdhulpverlening Lindenhout; jaarstage MWD, inclusief supervisie (CHE).Werkzaamheden: Gespreksvoering, hulpverleningsplannen schrijven, werken aan doelen met gezinnen (met (pleeg)ouders, jongeren, kinderen), rapportage, collegiaal overleg, enz.

Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk:

Dec 2011 – jan 2013 Muziekband ‘At the Snow’; singer songwriter muziek (geschreven door de leadzanger en de CD gearrangeerd en opgenomen in een kleine studio). Activiteiten: Opnames, optredens, singer songwriter wedstrijden en radio- en tv-uitzendingen.
Sept 2010 – juli 2012 Jeugdgroep 18+; in het leiderschap voor de jeugdgroep van de kerk (ca. veertig mensen).Werkzaamheden: Visie en richting uitwerken, leiding en input geven en organiseren.
Maart – april 2010 Outreach Zuid-Afrika; zie ook educatie: ‘Creative DTS’. Als team twee maanden werkzaam geweest in verschillende dorpen en steden (sloppenwijken) in de Western- en Eastern Cape, in samenwerking met scholen, kerken / organisaties, voor scholieren (kinderen / jeugd), ‘farm workers’, dak- en thuislozen, HIV/AIDS patiënten en weeskinderen met spierziekte. Werkzaamheden: Praktisch en relatiegericht werk, onderwijs d.m.v. creatieve programma’s (normen en waarden), straat optredens, en het verzorgen van kerk- of jeugdbijeenkomsten.
2004-2008 Overig jongerenwerk: o.a. bij een tienergroep in de kerk, Belgische tienerkampen ‘Teens Training’ en een meidenclub van Welstede, met autochtone en allochtone jongeren, deels met psychische problematiek of –stoornissen.Werkzaamheden: Voorzien in een positieve omgeving, motiveren het rechte pad te bewandelen en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Samen met de teams activiteiten organiseren, relaties leggen, groepjes en muziek bandje leiden en weekenden organiseren.

Werkervaring

Nov 2013 – okt 2014 Woonbegeleider Adelante 2 Leger des Heils (Midden Nederland); bij een sociaal pension voor achtentwintig mensen met psychiatrische stoornissen, met name schizofrenie, maar ook persoonlijkheidsstoornissen, autisme, posttraumatische stress-stoornissen, enz. (met name ex dak- en thuislozen). Hen wordt een beschermde woonvorm en begeleiding geboden en zij worden gestimuleerd in het stellen van nieuwe doelen en in het aangaan van een passende werk- en dagbesteding. Methodiek: “Krachtgericht werken”.
Werkzaamheden: persoonlijke trajecten (gesprekken / dossiers) en groepswerk (begeleiden en aansturen van groepsmomenten en interne dagbesteding en de rust en veiligheid bewaken); team taken (o.a. activiteitenteam) afdelings- en cliëntrapportage, vergaderen, overdragen, diensten evalueren (m.b.t. methodiek ‘krachtgericht werken') en contacten met externen onderhouden (zoals casemanagers, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, psychiater, huisarts, tandarts, bewindvoerders, sociale werkplaatsen, enz.).
Maart – sept 2013 Administratief werk; Bestellijsten verwerken m.b.v. Excel, bij het speelgoedbedrijf Lobbes, acht uur per week.
April 2012 – okt 2013 Woonbegeleiding (verschillende woonvormen) Leger des Heils (Midden Nederland); flexpool medewerker op acht locaties in Utrecht, verschillende woonvormen met voornamelijk ex dak- en thuislozen, namelijk drie hostels verslavingszorg, twee psychiatrische sociaal pensions, een crisis opvang, een verpleeg afdeling, een jongeren woongroep en het bedrijfsbureau. Onregelmatige uren, flexibel inzetbaar.
Werkzaamheden: begeleiden, aansturen en motiveren in dagelijkse omgeving en bezigheden (rust en veiligheid bewaken); samenwerking, afdelings- en cliëntrapportage en overdrachten.
Aug 2010 – juli 2011 UPC Klantenservice bij SNT Ede; telefonisch medewerker.
Werkzaamheden: De klant te woord staan met uitleg, empathie en klantvriendelijkheid (waarbij nauwkeurig en stressbestendig in confrontaties / frustraties klant) en uiteenlopende administratieve handelingen.
Sept – dec 2008 Helpdesk Live; telefoniste voor voormalig tv programma Helpdesk Live.

Stages en projecten:

Maart – juli 2009 Jongerenwerk The Mall - YfC (Youth for Christ) Ede; eindstage MWD. Werkzaam op kantoor en op straat in verschillende wijken/teams in Ede waaronder een middelbare school, waarbij relatie werd gelegd d.m.v. sport (pannakooi) met uiteenlopend autochtone en allochtone jongeren.Werkzaamheden: Het opstellen van een coachingsmap ‘Personal Coaching’ voor het vaste team, over het coachen en doorverwijzen van jongeren, d.m.v. waarneming (en werken) in verschillende wijken.
Feb – april 2008 Afstudeerproject YFC Cape Town, Zuid-Afrika; onderzoek gedaan met medestudent naar YFC’s ‘Life Skills Program’ voor jongeren binnen SOS Kinderdorpen. Werkzaamheden: Onderzoek en n.a.v. dit onderzoek een training inclusief handleiding schrijven (voor de vrijwilligers en voor de trainers). Eindproduct: Engelstalige Report, Training en Manual. Eindcijfer: 8.
Feb – dec 2007 Jeugdhulpverlening Lindenhout; jaarstage MWD, inclusief supervisie (CHE).Werkzaamheden: Gespreksvoering, hulpverleningsplannen schrijven, werken aan doelen met gezinnen (met (pleeg)ouders, jongeren, kinderen), rapportage, collegiaal overleg, enz.

Nevenactiviteiten en vrijwilligerswerk:

Dec 2011 – jan 2013 Muziekband ‘At the Snow’; singer songwriter muziek (geschreven door de leadzanger en de CD gearrangeerd en opgenomen in een kleine studio). Activiteiten: Opnames, optredens, singer songwriter wedstrijden en radio- en tv-uitzendingen.
Sept 2010 – juli 2012 Jeugdgroep 18+; in het leiderschap voor de jeugdgroep van de kerk (ca. veertig mensen).Werkzaamheden: Visie en richting uitwerken, leiding en input geven en organiseren.
Maart – april 2010 Outreach Zuid-Afrika; zie ook educatie: ‘Creative DTS’. Als team twee maanden werkzaam geweest in verschillende dorpen en steden (sloppenwijken) in de Western- en Eastern Cape, in samenwerking met scholen, kerken / organisaties, voor scholieren (kinderen / jeugd), ‘farm workers’, dak- en thuislozen, HIV/AIDS patiënten en weeskinderen met spierziekte. Werkzaamheden: Praktisch en relatiegericht werk, onderwijs d.m.v. creatieve programma’s (normen en waarden), straat optredens, en het verzorgen van kerk- of jeugdbijeenkomsten.
2004-2008 Overig jongerenwerk: o.a. bij een tienergroep in de kerk, Belgische tienerkampen ‘Teens Training’ en een meidenclub van Welstede, met autochtone en allochtone jongeren, deels met psychische problematiek of –stoornissen.Werkzaamheden: Voorzien in een positieve omgeving, motiveren het rechte pad te bewandelen en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Samen met de teams activiteiten organiseren, relaties leggen, groepjes en muziek bandje leiden en weekenden organiseren.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Muziek maken en schrijven, creativiteit (tekenen, schilderen, haken, huis inrichten, enz.), sociale contacten, boeiende onderwerpen / gesprekken, beleid, verschillende culturen, internationale contacten, jongeren, kinderen.

Hobby's & interesses

Muziek maken en schrijven, creativiteit (tekenen, schilderen, haken, huis inrichten, enz.), sociale contacten, boeiende onderwerpen / gesprekken, beleid, verschillende culturen, internationale contacten, jongeren, kinderen.

Lees meer

Eigenschappen

Creativiteit, sociaal / warm karakter, vernieuwen en vooruit denken (nieuwe ideeën), schrijven en rapporteren, nauwkeurigheid (oog hebben voor detail), kwaliteit leveren, waarnemen, analyserende en ‘out of the box’ manier van denken, echtheid, betrouwbaarheid, bemiddelen, flexibiliteit, intercultureel werken, computers, techniek, taal en muziek.

Eigenschappen

Creativiteit, sociaal / warm karakter, vernieuwen en vooruit denken (nieuwe ideeën), schrijven en rapporteren, nauwkeurigheid (oog hebben voor detail), kwaliteit leveren, waarnemen, analyserende en ‘out of the box’ manier van denken, echtheid, betrouwbaarheid, bemiddelen, flexibiliteit, intercultureel werken, computers, techniek, taal en muziek.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Administrateur, Hoofd Administratie, Salarisadministrateur
 • Sector: Kunst & Cultuur
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Esther Krämer te bekijken

Mijn documenten