• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ervaring O.b.s. De Springplank te Marum Adjunct-directeur 2003 - 2014 • Dorpsschool met ± 300 leerlingen • Aanvankelijk veel waarneming directeur i.c.m. diverse groepen 2003 - 2006 • Onrustig…

Persoonlijk

Ervaring
O.b.s. De Springplank te Marum
Adjunct-directeur 2003 - 2014
• Dorpsschool met ± 300 leerlingen
• Aanvankelijk veel waarneming directeur i.c.m. diverse groepen 2003 - 2006
• Onrustig klimaat met vijf directiewisselingen en zwakke school predikaat.
• Hoofdzakelijk lestaken ivm formatieve krapte 2010 - 2013

20011 - 2014

O.b.s. Togtemaarschool te Bedum
Directeur 1998 – 2002

• Dorpsschool met ± 350 leerlingen, 14 groepen, 30 personeelsleden
• Actieve betrokkenheid bij proces bestuurlijke krachtenbundeling; van gemeentebestuur naar bestuurscommissie. Participatie aan o.m. bovenschoolse werkgroepen directiestructuur, huisvesting en personeelsbeleid.
• Inhoudelijk op de rails zetten van adaptief onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijsconcept invoeren in de onderbouw.
• Structureel cultureel aanbod gerealiseerd voor alle zeven scholen (interzuilair) in de gemeente Bedum. Aanzet gegeven voor schoolbrede opzet van dramalessen.
• Verfijning leerlingvolgsysteem binnen een zorgvuldig zorgbeleid.
• Ontwikkeling van een sterk door regels bepaalde schoolcultuur naar een meer op human resource gebaseerde organisatie.
• Invoering en begeleiding I/D banen; conciërge, administratief en klassenassistentie.
• Opzet ICT-netwerk.
• Bevordering ouderparticipaties en laagdrempeligheid voor ouders.

O.b.s. Karrepad te Groningen 1994 – 1998
Directeur
• Fusieschool van 4 zelfstandige scholen met met ± 625 leerlingen (45% SE-score) verdeeld over 27 groepen. Personeel: 59
• Inhoudelijk op weg naar Daltononderwijs. In de onderbouw is het werken met rollenspelmateriaal ingevoerd. Het werken met de taak heeft in alle gropen zijn beslag gekregen.Het Tutor-lezen is ingevoerd als Dalton-OVB activiteit bij uitstek.
• OVB componenten als Opstap, Overstap en Spel-en Boekenplan worden naast de specifieke taalzorgprogramma’s tot het reguliere aanbod gerekend.
• Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we een goede weerbaarheidstraining ingevoerd in de groepen 3 & 7.
2003 - 2006

O.b.s. d’Ondersteen te Groningen 1985 – 1992
Mededirecteur
• Tot 1991 viel deze school binnen het probleemcummulatiegebied van de gemeente Groningen en hebben we actief werk gemaakt van het onderwijsvoorrangsbeleid.
• Veel aandacht voor differentiatie, projectwerk en creatieve vorming.
• In het kader van de zorgverbreding heb ik me sterk gemaakt voor de opzet van een goede orthotheek en een adequaat leerlingenvolgsysteem.
• Naast persoonlijke interesse vond ik het belangrijk voor mijn taak als directeur om aan mijn kennis van zaken met kleuters ook het lesgeven in andere groepen toe te voegen. In deze periode heb ik een aantal jaar groep 4 begeleid.
• Sinds ’89 werd d’Ondersteen projectschool op het gebied van de computers in het basisonderwijs.

Openbare kleuterschool Jasmijn te Groningen 1978 – 1985
Hoofdleidster
• Leiding geven aan een kleuterschool met drie groepen.
• Samenwerking met de inpandige peuterspeelzaal.
• Activeringsproces KO-LO; ”Jasmijn” en ”Brugsmaschool” besloten samen verder te gaan als Daltonbasisschool ”d’Ondersteen”.

Openbare kleuterschool Woelige Roef te Bathmen 1973 – 1978
Kleuterleidster
• Na mijn opleiding tot kleuterleidster werd ik direct benoemd aan deze tweeklassige kleuterschool.
• Diverse integratieactiviteiten met één van de van de openbare lagere scholen in het dorp.

Opleiding
1998 NES/COM Groningen
Schoolleider PO
• Post HBO opleiding schoolleiders Primair Onderwijs
1984 Hanzehogeschool afd. PABO Groningen
Applicatie volledige onderwijsbevoegdheid
• Volledige onderwijsbevoegdheid Primair Onderwijs
1974 Opleidingsschool voor kleuterleidsters Apeldoorn
Hoofdakte B
• Bevoegdheid hoofdleidster kleuteronderwijs
1973 Opleidingsschool voor kleuterleidsters Apeldoorn
Akte A
• Bevoegdheid tot kleuterleidster
Managementcursussen
• Taakbeleid (SON Utrecht) 1996
• Financieel management voor directieleden PO 1995
• Supervisie 1996
• Professionalisering vrouwelijke schoolleiders (CPS) 1992
• Formatiebudgetsysteem (Aob)
• Begeleiden van leerkrachten (RHG)
• Functioneringsgesprekken
• VMPO managementcursus voor vrouwen in het PO
• Basismangement
• Onderwijskundig management 1992
1992
1992
1991
1989
1988
Diverse nascholingscursussen
• Bedrijfshulpverlening 2012
• Onderdelen DRO 2001
• Diagnosticerend onderwijs aan jonge kinderen 1997
• Diverse informaticacursussen, w.o. leerlingenadministratie, Word en Excel 1996
• Muzikale vorming
• Cursus Zorgverbredingsysteem basisonderwijs
• Speerpunt lezen B2; Begrijpend Lezen
• Informatica: MS-DOS en WP 1991
1989
1989
1989

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Zie CV

Werkervaring

Zie CV

Opleiding

zie CV

Opleiding

zie CV

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Duits (Matig), Engels (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Goed), Duits (Matig), Engels (Matig)

Hobby's & interesses

Zie CV

Hobby's & interesses

Zie CV

Mijn actuele situatie

 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Directie
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Intercedent
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast
 • Salaris: 5.000 - 7.000
 • Aantal uren: 24-32 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Marieke Boekhoudt te bekijken