• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring
2012-2013 Operationeel leidinggevende ca. 50 fte, beleidsontwikkeling jongerenwerk, transitie Jeugdzorg . Functieniveau SCW 4, schaal 10:
Functioneel en dagelijks leidinggeven aan 25 jongerenwerkers, zowel in teamverband als individueel, inclusief functioneringsgesprekken.
Bijdrage geleverd aan jongerenwerk Nieuwe Stijl, waarbij jongerenwerkers meer outreachend zijn gaan opereren.
Opstellen beleidsplan met visie, vorm en tijdspad transitie jeugdzorg en de rol van Versa daarin, rekening houdend met 9 verschillende gemeenten waar Versa werkt.
Projectleiding ZilverOnline, ouderen aan de app, Amstelveen:
Project ontwikkelt, geschreven en uitvoeringsondersteuning. Behelst project waarbij senioren de Ipad ontdekken als manier om in contact te treden met anderen en elkaar, en met zorg en dienstverlenende instanties.
2010-2014 Zzp, met name schrijven van offertes op aanbestedingen, subsidieaanvragen, en projectfinanciering in de welzijnssector, met name jeugd en ouderen.
2010-2012 Stichting Portes, Utrecht
Beleidsadviseur Jeugd en Jongeren:
Verantwoordelijk voor implementatie nieuw Jeugdbeleid als omschreven door de gemeente. Vervaardigen implementatieplan en coördineren uitvoering hiervan.
Ondersteuning en begeleiding jongerenwerkers bij uitvoerend werk en veranderingen in beleid en uitvoering.
Structureel overleg als verantwoordelijke met de ambtenaren van de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning van gemeente Utrecht over vorm, inhoud, omvang en toekomst van het jongerenwerk.
Beleidsmedewerker beleids- en offertecyclus, Functieniveau SCW-4 schaal 10:
Het opstellen van offertes voor toekomstige dienstverlening, in opdracht van Gemeente, in navolging van gemeentelijk beleid. Het berekenen van omvang van fte, dienstverlening, en advies aan directie omtrent mogelijkheden en tekortkomingen, zowel financieel als inhoudelijk.
Het leveren van eindrapportages aan de hand van door uitvoerenden aangeleverde deelrapportages en eigen onderzoek.
2009-2010 Onderzoek en advies rondom hanggroepen op freelancebasis iov Factor G, Gouda:
Het middels een fysieke quick scan, interviews met uitvoerenden, jongeren en betrokkenen, in kaart brengen waar en waarom hangjongeren problemen veroorzaken, en adviseren over een aanpak hierop, afgestemd op omvang formatie en geografische spreiding van de groepen. Overleg en samenwerking met politie en OOV geïnitieerd.
2005-2010 Stichting Welsaen, Zaandam
Projectleider /leidinggevende Welsaen Academy, leerafdeling/productiehuis jongerenwerker:
Leidinggeven aan werknemers en aspirant werknemers in een leeromgeving die met name gericht is op het opleiden van jongeren/volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een functie als jongerenwerker.
Opbouwwerk herstructurering Molenbuurt Wormerland.
Belangenbehartiger voor bewoners van een te herstructuren buurt. Samenwerking en overleg met en tussen bewoners, woningbouwcorporatie en ontwikkelmaatschappij georganiseerd. Spreekuur en huisbezoeken verzorgt.
Beleidsmedewerker Innovatie, Functieniveau SCW-4
Zoeken naar nieuwe werkwijzen, en financiering hiervoor, teneinde de dienstverlening te vernieuwen of te veranderen. Ingegeven door de invoering van de WMO, en de veranderende rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten, ingezet op verandering koers en werkwijze van het welzijnswerk.Projectleider Interreg III C PME i.s.m. gemeente Zaanstad,
Toledo (Spanje), Verden (Duitsland) en Bartoszyce (Polen)
Projectleiding, waarbij het project behelst om de deelnemende organisaties en de in de verschillende regio actie middenstanders middels digitale middelen en seminars met elkaar in contact te brengen, teneinde een netwerk van toeleveranciers onder elkaar op te richten. Ook kennisoverdracht omtrent de eigen middenstanders, als ook over de verschillende regio’s. Taken onder andere het beleggen van bijeenkomst, werven middenstanders, contact mede organisatoren.
Uitvoerend jongerenwerker, Functieniveau SCW-3
Begeleider jongerenraad Zaanstad
Youth In Action uitwisseling jongeren/jongerenwerk
Jongeren in hun vrije tijd een aanbod bieden van vrijetijdsbesteding gebaseerd op (talent) ontwikkeling en met het oog op het tegen gaan van jongerenoverlast. Agogisch methodisch werken teneinde procesgang mogelijk te maken, en jongeren te binden aan een project of activiteit.
Lid stuurgroep Strategisch Beleid, 2006-2007
Projectcoördinator Wijkanalyses, 2007
Projectcoördinator Project Jongerenbuurtbemiddeling, 2007
Projectcoördinator Project Aanbesteding Molenwijk, 2007
1999-2005 Stichting Welsaen, Zaandam
Sociaal Cultureel Werker,
Uitvoerend Kinderen,-tiener en jongerenwerk
Functieniveau SCW-2
1996-1999 Uitzendwerk, onder andere werkzaam als begeleider
Naschoolse opvang bij OZK te Zaandam
1991-1992 Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
Medewerker loon- en premievaststelling en inspectie

Werkervaring

Werkervaring
2012-2013 Operationeel leidinggevende ca. 50 fte, beleidsontwikkeling jongerenwerk, transitie Jeugdzorg . Functieniveau SCW 4, schaal 10:
Functioneel en dagelijks leidinggeven aan 25 jongerenwerkers, zowel in teamverband als individueel, inclusief functioneringsgesprekken.
Bijdrage geleverd aan jongerenwerk Nieuwe Stijl, waarbij jongerenwerkers meer outreachend zijn gaan opereren.
Opstellen beleidsplan met visie, vorm en tijdspad transitie jeugdzorg en de rol van Versa daarin, rekening houdend met 9 verschillende gemeenten waar Versa werkt.
Projectleiding ZilverOnline, ouderen aan de app, Amstelveen:
Project ontwikkelt, geschreven en uitvoeringsondersteuning. Behelst project waarbij senioren de Ipad ontdekken als manier om in contact te treden met anderen en elkaar, en met zorg en dienstverlenende instanties.
2010-2014 Zzp, met name schrijven van offertes op aanbestedingen, subsidieaanvragen, en projectfinanciering in de welzijnssector, met name jeugd en ouderen.
2010-2012 Stichting Portes, Utrecht
Beleidsadviseur Jeugd en Jongeren:
Verantwoordelijk voor implementatie nieuw Jeugdbeleid als omschreven door de gemeente. Vervaardigen implementatieplan en coördineren uitvoering hiervan.
Ondersteuning en begeleiding jongerenwerkers bij uitvoerend werk en veranderingen in beleid en uitvoering.
Structureel overleg als verantwoordelijke met de ambtenaren van de Dienst Maatschappelijk Ondersteuning van gemeente Utrecht over vorm, inhoud, omvang en toekomst van het jongerenwerk.
Beleidsmedewerker beleids- en offertecyclus, Functieniveau SCW-4 schaal 10:
Het opstellen van offertes voor toekomstige dienstverlening, in opdracht van Gemeente, in navolging van gemeentelijk beleid. Het berekenen van omvang van fte, dienstverlening, en advies aan directie omtrent mogelijkheden en tekortkomingen, zowel financieel als inhoudelijk.
Het leveren van eindrapportages aan de hand van door uitvoerenden aangeleverde deelrapportages en eigen onderzoek.
2009-2010 Onderzoek en advies rondom hanggroepen op freelancebasis iov Factor G, Gouda:
Het middels een fysieke quick scan, interviews met uitvoerenden, jongeren en betrokkenen, in kaart brengen waar en waarom hangjongeren problemen veroorzaken, en adviseren over een aanpak hierop, afgestemd op omvang formatie en geografische spreiding van de groepen. Overleg en samenwerking met politie en OOV geïnitieerd.
2005-2010 Stichting Welsaen, Zaandam
Projectleider /leidinggevende Welsaen Academy, leerafdeling/productiehuis jongerenwerker:
Leidinggeven aan werknemers en aspirant werknemers in een leeromgeving die met name gericht is op het opleiden van jongeren/volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor een functie als jongerenwerker.
Opbouwwerk herstructurering Molenbuurt Wormerland.
Belangenbehartiger voor bewoners van een te herstructuren buurt. Samenwerking en overleg met en tussen bewoners, woningbouwcorporatie en ontwikkelmaatschappij georganiseerd. Spreekuur en huisbezoeken verzorgt.
Beleidsmedewerker Innovatie, Functieniveau SCW-4
Zoeken naar nieuwe werkwijzen, en financiering hiervoor, teneinde de dienstverlening te vernieuwen of te veranderen. Ingegeven door de invoering van de WMO, en de veranderende rol en verantwoordelijkheid van de gemeenten, ingezet op verandering koers en werkwijze van het welzijnswerk.Projectleider Interreg III C PME i.s.m. gemeente Zaanstad,
Toledo (Spanje), Verden (Duitsland) en Bartoszyce (Polen)
Projectleiding, waarbij het project behelst om de deelnemende organisaties en de in de verschillende regio actie middenstanders middels digitale middelen en seminars met elkaar in contact te brengen, teneinde een netwerk van toeleveranciers onder elkaar op te richten. Ook kennisoverdracht omtrent de eigen middenstanders, als ook over de verschillende regio’s. Taken onder andere het beleggen van bijeenkomst, werven middenstanders, contact mede organisatoren.
Uitvoerend jongerenwerker, Functieniveau SCW-3
Begeleider jongerenraad Zaanstad
Youth In Action uitwisseling jongeren/jongerenwerk
Jongeren in hun vrije tijd een aanbod bieden van vrijetijdsbesteding gebaseerd op (talent) ontwikkeling en met het oog op het tegen gaan van jongerenoverlast. Agogisch methodisch werken teneinde procesgang mogelijk te maken, en jongeren te binden aan een project of activiteit.
Lid stuurgroep Strategisch Beleid, 2006-2007
Projectcoördinator Wijkanalyses, 2007
Projectcoördinator Project Jongerenbuurtbemiddeling, 2007
Projectcoördinator Project Aanbesteding Molenwijk, 2007
1999-2005 Stichting Welsaen, Zaandam
Sociaal Cultureel Werker,
Uitvoerend Kinderen,-tiener en jongerenwerk
Functieniveau SCW-2
1996-1999 Uitzendwerk, onder andere werkzaam als begeleider
Naschoolse opvang bij OZK te Zaandam
1991-1992 Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK)
Medewerker loon- en premievaststelling en inspectie

Lees meer

Opleiding

Opleiding
2003-2005 Universiteit van Amsterdam,
Politicologie
Master diploma behaald 31 augustus 2005
1992-1996 Hogeschool Nijmegen
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Bachelor diploma behaald augustus 1996
1988-1992 Lerarenopleiding D’Witte Lelie, Amsterdam
Opleiding tot leraar Geschiedenis en Engels, niet afgerond

Opleiding

Opleiding
2003-2005 Universiteit van Amsterdam,
Politicologie
Master diploma behaald 31 augustus 2005
1992-1996 Hogeschool Nijmegen
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Bachelor diploma behaald augustus 1996
1988-1992 Lerarenopleiding D’Witte Lelie, Amsterdam
Opleiding tot leraar Geschiedenis en Engels, niet afgerond

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  A - Motor, B - Personenauto, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend)

Hobby's & interesses

Oude mercedessen, muziek maken (gitaar, keyboard) in bands

Hobby's & interesses

Oude mercedessen, muziek maken (gitaar, keyboard) in bands

Eigenschappen

nijver, analytisch, kan op verschillende niveaus communiceren (zowel organisaties als klanten/bewoners

Eigenschappen

nijver, analytisch, kan op verschillende niveaus communiceren (zowel organisaties als klanten/bewoners

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Secretaresse
 • Sector: Overheid
 • Dienstverband: Vast, Tijdelijk, ZZP
 • Salaris: 2.500 - 3.500
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van sander plompen te bekijken

Mijn documenten