• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Maatschappelijk Werk en een baan gevonden als pleegzorg-begeleider. Nu toe aan een nieuwe baan waar ik mijn ervaring als begeleider van ouders/pleegouders op het gebied van opvoeding en praktische…

Persoonlijk

Maatschappelijk Werk en een baan gevonden als pleegzorg-begeleider.

Nu toe aan een nieuwe baan waar ik mijn ervaring als begeleider van ouders/pleegouders op het gebied van opvoeding en praktische zaken in de praktijk kan brengen. Tel daar vele jaren van levenservaring bij op en dat is hoe ik mezelf zie. Iemand die door haar levenservaring goed kan invoegen in gezinnen, snel tot de kern kan komen. Ik bezit een warme persoonlijkheid en kom rustig over. Waarden die ik in de begeleiding belangrijk vind zijn transparant zijn en vertrouwen uitstralen door mensen in hun waarde te laten.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring:
● Juni 2012 – december 2014
Stichting Parlan, Jeugd- en Opvoedhulp te Alkmaar

Functie:
Begeleider Pleegzorg.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Begeleiden van pleegouders, ouders en jeugdige. Prioriteit hierbij is de pleegouders bijstaan in het opvoeden van het pleegkind. Daarnaast zijn er gesprekken met ouders en met het kind. Bij de gesprekken gebruik ik verschillende methodieken, zoals de contextuele benadering en de systeemgerichte werkwijze. Verder omvat het takenpakket de volgende werkzaamheden:
- Ouderbegeleiding; Deze begeleiding vindt plaats als een kind uit huis geplaatst is. Bij ouderbegeleiding is de begeleiding gericht op het onderzoeken of een kind wel of niet terug kan naar huis. Hierbij wordt als instrument de beoordelingsboog gebruikt.
- Regelen praktische zaken; Zoals bijvoorbeeld het aanschrijven van een fonds.
- Verslaglegging gesprekken en schrijven van evaluatieverslagen/pleegouder-begeleidingsplannen; Na ieder huisbezoek volgt er een verslaglegging in het systeem van Parlan. Jaarlijks vindt er een evaluatie pleegzorg plaats. Hiervoor schrijf ik de verslagen en pleegouderbegeleidingsplannen waarin de vorm van begeleiden wordt opgenomen.
- Schrijven van advies aan Bureau Jeugdzorg; zoals bijvoorbeeld het advies dat uit de beoordelingsboog naar voren komt.
- Contacten onderhouden met indicatie stellende instanties zoals Bureau Jeugdzorg en Leger des Heils.

Behaalde certificaten:
- Contextuele hulpverlening
- Effectief rapporteren
- Genopro
- Omgaan met agressie op de werkvloer
- Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën
- “Taal erbij”
- Signaleren & handelen bij kindermishandeling
- Landelijke training aanpak kindermishandeling
- Training introductie beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker
- Signs of Safety.

● September 2010 tot april 2012
Stichting Parlan, Jeugd- en Opvoedhulp te Alkmaar.

Functie:
Ambulant gezinsbegeleider en geven van training aan ouders.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Vanaf september 2010 t/m april 2012 heb ik stage gelopen bij de afdeling Samen Anders van Parlan, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp te Alkmaar.
Tijdens deze stageperiode heb ik gewerkt als ambulant gezinsbegeleider. In het begin van de stage onder begeleiding van mijn praktijkbegeleidster en vanaf september 2011 heb ik zelfstandig gezinnen begeleid.
Verder heb ik ongeveer om de week training gegeven aan de ouders van de aangemelde jongeren. Deze training omvatte iedere keer een thema, zoals gezag, conflicthantering, helpende en storende gedachten (RET) en onderhandelen. Ik heb alle voorkomende werkzaamheden die gepaard gingen met deze functie gedaan, zoals het maken van een tussentijds evaluatieverslag en het eind- evaluatieverslag alsmede verslagen gemaakt van de gehouden gezinsgesprekken.
Ik heb deelgenomen aan teamvergaderingen en heb introducties van nieuwe gezinnen voorbereidt en voorlichting gegeven tijdens de Gezinsonderzoeksdagen. Tijdens de Gezinsonderzoeksdagen heb ik met gezinsleden hulpverleningsdoelen opgesteld.
Verder heb ik contact gehad met de indicatie stellende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils.

● Februari 2009 tot juni 2010
Slachtofferhulp Nederland te Hoorn.

Functie:
Medewerker op het kantoor en telefoniste.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Vanaf februari 2009 tot mei 2010 heb ik stage gelopen bij Slachtofferhulp Nederland te Hoorn.
De werkzaamheden bij Slachtofferhulp bestonden uit het telefonisch benaderen van slachtoffers die via het registratiesysteem bij Slachtofferhulp waren aangemeld. Verder alle werkzaamheden die uit deze gesprekken naar voren kwamen. Deze werkzaamheden bestonden uit het nabellen van de slachtoffers, een huisbezoek afleggen of het bijstaan bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld de aanvraag van vergoeding bij letsel of een vergoeding van het slachtofferfonds.

Behaalde modules:
- Introductietraining Slachtofferhulp;
- Gestructureerde Opvang;
- Aanmelding;
- Seksueel Geweld;
- Verkeer.

● 2006-2008
Verpleeghuis Zuyder Waert te Heerhugowaard.

Functie:
Secretaresse.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
- Verwerken van de binnengekomen post
- Notuleren van de vergaderingen van de Cliëntenraad
- Typen van brieven en verslagen e.d.

● 2003-2006
- Finenzo Hypotheken te Heerhugowaard als secretaresse;
- CCC te Alkmaar als commercieel telefoniste;
- Basisschool De Wingerd te Heerhugowaard als notuliste voor de ouderraad.

● 1980-1989
N.V. Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP) te Arnhem.

Functie:
Secretaresse en directiesecretaresse.

Vanaf augustus 1997 t/m juli 2001 heb ik met mijn man en kinderen in Thailand gewoond. Tijdens dit verblijf ben ik lid/secretaris geweest van het bestuur van de NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Vanaf 1998 tot 2001 heb ik als vrijwilliger in een Thais weeshuis gewerkt (dag per week).

Werkervaring

Werkervaring:
● Juni 2012 – december 2014
Stichting Parlan, Jeugd- en Opvoedhulp te Alkmaar

Functie:
Begeleider Pleegzorg.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Begeleiden van pleegouders, ouders en jeugdige. Prioriteit hierbij is de pleegouders bijstaan in het opvoeden van het pleegkind. Daarnaast zijn er gesprekken met ouders en met het kind. Bij de gesprekken gebruik ik verschillende methodieken, zoals de contextuele benadering en de systeemgerichte werkwijze. Verder omvat het takenpakket de volgende werkzaamheden:
- Ouderbegeleiding; Deze begeleiding vindt plaats als een kind uit huis geplaatst is. Bij ouderbegeleiding is de begeleiding gericht op het onderzoeken of een kind wel of niet terug kan naar huis. Hierbij wordt als instrument de beoordelingsboog gebruikt.
- Regelen praktische zaken; Zoals bijvoorbeeld het aanschrijven van een fonds.
- Verslaglegging gesprekken en schrijven van evaluatieverslagen/pleegouder-begeleidingsplannen; Na ieder huisbezoek volgt er een verslaglegging in het systeem van Parlan. Jaarlijks vindt er een evaluatie pleegzorg plaats. Hiervoor schrijf ik de verslagen en pleegouderbegeleidingsplannen waarin de vorm van begeleiden wordt opgenomen.
- Schrijven van advies aan Bureau Jeugdzorg; zoals bijvoorbeeld het advies dat uit de beoordelingsboog naar voren komt.
- Contacten onderhouden met indicatie stellende instanties zoals Bureau Jeugdzorg en Leger des Heils.

Behaalde certificaten:
- Contextuele hulpverlening
- Effectief rapporteren
- Genopro
- Omgaan met agressie op de werkvloer
- Werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën
- “Taal erbij”
- Signaleren & handelen bij kindermishandeling
- Landelijke training aanpak kindermishandeling
- Training introductie beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker
- Signs of Safety.

● September 2010 tot april 2012
Stichting Parlan, Jeugd- en Opvoedhulp te Alkmaar.

Functie:
Ambulant gezinsbegeleider en geven van training aan ouders.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Vanaf september 2010 t/m april 2012 heb ik stage gelopen bij de afdeling Samen Anders van Parlan, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp te Alkmaar.
Tijdens deze stageperiode heb ik gewerkt als ambulant gezinsbegeleider. In het begin van de stage onder begeleiding van mijn praktijkbegeleidster en vanaf september 2011 heb ik zelfstandig gezinnen begeleid.
Verder heb ik ongeveer om de week training gegeven aan de ouders van de aangemelde jongeren. Deze training omvatte iedere keer een thema, zoals gezag, conflicthantering, helpende en storende gedachten (RET) en onderhandelen. Ik heb alle voorkomende werkzaamheden die gepaard gingen met deze functie gedaan, zoals het maken van een tussentijds evaluatieverslag en het eind- evaluatieverslag alsmede verslagen gemaakt van de gehouden gezinsgesprekken.
Ik heb deelgenomen aan teamvergaderingen en heb introducties van nieuwe gezinnen voorbereidt en voorlichting gegeven tijdens de Gezinsonderzoeksdagen. Tijdens de Gezinsonderzoeksdagen heb ik met gezinsleden hulpverleningsdoelen opgesteld.
Verder heb ik contact gehad met de indicatie stellende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils.

● Februari 2009 tot juni 2010
Slachtofferhulp Nederland te Hoorn.

Functie:
Medewerker op het kantoor en telefoniste.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
Vanaf februari 2009 tot mei 2010 heb ik stage gelopen bij Slachtofferhulp Nederland te Hoorn.
De werkzaamheden bij Slachtofferhulp bestonden uit het telefonisch benaderen van slachtoffers die via het registratiesysteem bij Slachtofferhulp waren aangemeld. Verder alle werkzaamheden die uit deze gesprekken naar voren kwamen. Deze werkzaamheden bestonden uit het nabellen van de slachtoffers, een huisbezoek afleggen of het bijstaan bij het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld de aanvraag van vergoeding bij letsel of een vergoeding van het slachtofferfonds.

Behaalde modules:
- Introductietraining Slachtofferhulp;
- Gestructureerde Opvang;
- Aanmelding;
- Seksueel Geweld;
- Verkeer.

● 2006-2008
Verpleeghuis Zuyder Waert te Heerhugowaard.

Functie:
Secretaresse.

Werkzaamheden/taakomschrijving:
- Verwerken van de binnengekomen post
- Notuleren van de vergaderingen van de Cliëntenraad
- Typen van brieven en verslagen e.d.

● 2003-2006
- Finenzo Hypotheken te Heerhugowaard als secretaresse;
- CCC te Alkmaar als commercieel telefoniste;
- Basisschool De Wingerd te Heerhugowaard als notuliste voor de ouderraad.

● 1980-1989
N.V. Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP) te Arnhem.

Functie:
Secretaresse en directiesecretaresse.

Vanaf augustus 1997 t/m juli 2001 heb ik met mijn man en kinderen in Thailand gewoond. Tijdens dit verblijf ben ik lid/secretaris geweest van het bestuur van de NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). Vanaf 1998 tot 2001 heb ik als vrijwilliger in een Thais weeshuis gewerkt (dag per week).

Lees meer

Opleiding

Opleiding
● 2008-2012
Opleiding aan de Hogeschool InHolland Alkmaar Social Work: MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).

● 2009
Propedeuse behaald.

Overzicht van de behandelde thema’s m.b.t. de opleiding MWD
- Opvoedingsondersteuning;
- Intake en rapportage;
- Taakgerichte hulpverlening;
- Intercultureel werken;
- Motiverende gespreksvoering;
- Groepsmaatschappelijk werk;
- Multiculturele gezinsinterventies (analyse en signaleren van gezins- en opvoedingsproblematiek);
- Groepswerk en jeugdcriminaliteit;
- Beroepsvorming MWD;
- Huiselijk geweld en signalering 1;
- Systeemgericht werken, casemanagement en signalering 2;
- Integratief werken;
- Werken in de jeugdzorg, begeleiden in het vrijwillige kader;
- Werken in de jeugdzorg, begeleiden in het gedwongen kader;
- Leidinggeven, begeleiden en coachen;
- Professionaliteit, professionalisering en beroepsethiek;
- Praktijkonderzoek “wat is de invloed van Samen Anders (interventie) geweest op de deelnemende gezinnen”.

● 1979-1980
Instituut Schoevers te Arnhem, opleiding receptioniste/informatrice met diploma.
Tijdens deze opleiding aanvullende certificaten gehaald voor stenograferen en notuleren.

● 1973-1979
Mavo en Havo te Leeuwarden met behaald diploma.

Opleiding

Opleiding
● 2008-2012
Opleiding aan de Hogeschool InHolland Alkmaar Social Work: MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening).

● 2009
Propedeuse behaald.

Overzicht van de behandelde thema’s m.b.t. de opleiding MWD
- Opvoedingsondersteuning;
- Intake en rapportage;
- Taakgerichte hulpverlening;
- Intercultureel werken;
- Motiverende gespreksvoering;
- Groepsmaatschappelijk werk;
- Multiculturele gezinsinterventies (analyse en signaleren van gezins- en opvoedingsproblematiek);
- Groepswerk en jeugdcriminaliteit;
- Beroepsvorming MWD;
- Huiselijk geweld en signalering 1;
- Systeemgericht werken, casemanagement en signalering 2;
- Integratief werken;
- Werken in de jeugdzorg, begeleiden in het vrijwillige kader;
- Werken in de jeugdzorg, begeleiden in het gedwongen kader;
- Leidinggeven, begeleiden en coachen;
- Professionaliteit, professionalisering en beroepsethiek;
- Praktijkonderzoek “wat is de invloed van Samen Anders (interventie) geweest op de deelnemende gezinnen”.

● 1979-1980
Instituut Schoevers te Arnhem, opleiding receptioniste/informatrice met diploma.
Tijdens deze opleiding aanvullende certificaten gehaald voor stenograferen en notuleren.

● 1973-1979
Mavo en Havo te Leeuwarden met behaald diploma.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

tennissen, wandelen en yoga

Hobby's & interesses

tennissen, wandelen en yoga

Eigenschappen

vriendelijk, rustig, inlevend, transparant en positief ingesteld.

Eigenschappen

vriendelijk, rustig, inlevend, transparant en positief ingesteld.

Mijn actuele situatie

 • Sector: Voeding & Beweging
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Imelda Schinning te bekijken