• Werkzoekend: Ja
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Didden Retail Services Group (‘s-Hertogenbosch)
02/2014 Heden Directie secretaresse / Office manager
Functie omschrijving:
Het ondersteunen en uitvoeren van diverse werkzaamheden van de
Algemeen Directeur.
Het ondersteunen en uitvoeren van diverse werkzaamheden voor het
management.
Het aansturen en daarmee het optimaal laten functioneren
van de receptie.

Werkzaamheden:
- Agendabeheer van Algemeen Directeur
- Verwerken inkomende en uitgaande post
- Notuleren en uitwerken diverse vergaderingen
- Opvolgen diverse activiteitenoverzichten
- Organiseren van diverse interne en externe evenementen
- Onderhouden interne en externe relaties
- Aansturen van receptie/telefoniste en schoonmaak
- Facilitaire zaken (inkoop kantoorartikelen, onderhoud groenvoorziening)
K3 Unisoft (Waalwijk)
08/2011 01/2014 Projectmanager
Functie omschrijving:
Het starten en sturen van projecten en bewaken dat de projecten worden gerealiseerd binnen de overeengekomen doorlooptijd, kwaliteit, scope en budget.

Werkzaamheden:
- Het opstellen van projectplannen om in samenwerking met de klant de te behalen resultaten, doorlooptijd, kwaliteit, scope en budget vast te stellen.
- Het plannen van de uit te voeren werkzaamheden.
- Aansturen van de uitvoerende collega’s zodat afgesproken taken en te behalen resultaten tijdig binnen budget en succesvol worden gerealiseerd.
- Voortgang van de projecten zowel intern als met de klant bespreken.
- Sturen op kwaliteit en risico’s en budget bewaken.
- Zorgdragen voor verslaglegging van de gesprekken met de klant.
02/2011 08/2011 Consultant
Functie omschrijving:
In samenwerking met de ontwikkelafdeling specificeren van gewenste functionaliteiten voor een nieuw te ontwikkelen software pakket voor de retail branche.

Werkzaamheden:
- Testen van de nieuwe software op geschiktheid.
- Aanleveren en bespreken van verbeteringen en of nieuwe functionaliteiten met de ontwikkelaars in Tsjechië.
- Verzorgen van demonstraties en het geven opleiding.
ACA Retail (Eindhoven)
09/2009 11/2010 Manager Support
Functie omschrijving:
Lid van het Operationeel Management Team.
Verantwoordelijk voor het functioneren van de afdelingen:
- Support (15 medewerkers)
- Remote Systeembeheer (2 medewerkers)
Werkzaamheden:
- In samenwerking met het Operationeel Management Team bedrijfsdoelstellingen bepalen en vertalen naar operationele doelen voor de afdeling Support.
- Leiding geven aan de afdeling Support.
- Voortgangsbewaking op incidenten/calls t.a.v. SLA normtijden (o.a. responstijden, doorlooptijden)
- Rapporteren aan de Algemeen Directeur (managementrapportages).
- Optreden als escalatiemanager in het geval van escalaties in de 1e, 2e en 3e lijn en verzorgen van de communicatie intern en naar klanten.
- Verzorgen van klantrapportages over de status van incidenten.
- Factureren uitgevoerde werkzaamheden.
- Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Opstellen salarisbegroting.
- Werven en selecteren van medewerkers.
- Klantbezoeken voor o.a. evaluatie van support aangelegenheden.
- Initiëren en realiseren verbetervoorstellen o.a. t.a.v. het incident management proces (ITIL).
02/2008 08/2009 Incident Manager
Functie omschrijving:
Het verzorgen van de afhandeling van vragen, wensen en verstoringen inclusief de communicatie hierover naar klanten en of functioneel beheer.

Werkzaamheden:
- Dagelijks leiding geven aan de medewerkers van de afdeling Support (15 personen).
- Personeelsplanning verzorgen.
- Communicatie m.b.t. afhandeling van calls, zowel in- als extern.
- Uitvoeren en bewaken van het Incident Management Proces (m.b.v. ITIL).
- Coachen van medewerkers op uitvoering van de werkzaamheden en gesprekstechniek.
- Projectoverdrachtbesprekingen.
- Input en uitvoering geven aan het opleidingsplan voor (nieuwe) medewerkers.
- Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken supportmedewerkers.
- Kwaliteitsmeting onder klanten betreffende afdeling Support.
- Deelname aan operationeelmanagement overleg.
- Vervanging Manager Support bij afwezigheid.
Clous Mode (‘s-Hertogenbosch)
08/2006 01/2008 Directie Assistente
Functie omschrijving:
Het organiseren en coördineren van diverse directie, management en bedrijfsactiviteiten.

Werkzaamheden:
- Verzorgen van managementrapportages.
- Optimaliseren van bedrijfsprocessen en het aansturen van collega’s bij procesverandering.
- Voorbereidingen voor- en sluiting van het logistiek centrum.
- In- en extern overdragen van logistieke werkzaamheden voortvloeiend uit de sluiting van het logistiek centrum.
- Aansturen van de externe bedrijven die de uitlevering en verwerking van de goederen verzorgen.
- Ondersteunen van collega’s bij hun uitvoerende taken.

07/2002 07/2006 Office Manager / Project Manager
Functie omschrijving:

Office Manager: Het opzetten, uitvoeren en soepel laten verlopen van interne bedrijfsprocessen voor de administratie, personeel en organisatie.

Project Manager: Het openen van nieuwe filialen en de daarbij behorende werkzaamheden, te denken aan infrastructuur, beveiliging, facilitaire voorzieningen en inrichting van de winkel.

Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor de volledige automatisering en implementatie van nieuwe software pakketten (Unisoft).
- Interne opleidingen verzorgen voor kassa- en administratiemedewerkers.
- Voorbereiding administratie en aanleveren documentatie voor de accountant.
- Management rapportage maken voor inkoop en verkoop.
- Inventarisatie van de voorraad.
- Rekening administratie via telebankieren.
- Administratieve verwerking van de binnenkomende goederen via EDI.
- Ondersteuning / begeleiding (nieuwe) filialen.
- Eerste contactpersoon voor facilitaire diensten zoals:
- Beveiliging
- Automatisering
- Infrastructuur.
- Administratie voor de huurpanden (winkels en appartementen) van Clous Mode Groep.
- Privé werkzaamheden voor de directie.
02/1991 06/2006 Administratief medewerkster
Functie omschrijving:
Ondersteuning van de inkoper en het optimaliseren de bedrijfsprocessen.

Werkzaamheden:
- Ondersteuning van de administratie.
- Orderadministratie en budgettering.
- Automatisering administratie / goederen.
- Overname winkels Eindhoven (1991) en Waalwijk (1999).
- Opzetten / begeleiden logistiek centrum.
09/1990 01/1991 Logistiek medewerkster
Functie omschrijving:
Afhandelen van de verkopen via de kassa en de verwerking van de binnenkomende goederen.

Werkzaamheden:
- Kassa afhandelingen.
- Verwerken van de binnenkomende goederen.
- Rekening administratie.

Van Dijk Mode (Waalwijk)
05/1989 08/1990 In- en verkoopster
Functie omschrijving:
In- en verkoop verzorgen voor de afdeling lingerie

Werkzaamheden:
- Inkoop lingerie op beurzen en op locatie.
- Verkoop lingerie.
- Optimaliseren van de afdeling Lingerie.
09/1987 04/1989 Weekendhulp
Functie omschrijving:
Verkoopster

Werkzaamheden:
- Verkopen van de goederen.
- Kassa handelingen.

Werkervaring

Didden Retail Services Group (‘s-Hertogenbosch)
02/2014 Heden Directie secretaresse / Office manager
Functie omschrijving:
Het ondersteunen en uitvoeren van diverse werkzaamheden van de
Algemeen Directeur.
Het ondersteunen en uitvoeren van diverse werkzaamheden voor het
management.
Het aansturen en daarmee het optimaal laten functioneren
van de receptie.

Werkzaamheden:
- Agendabeheer van Algemeen Directeur
- Verwerken inkomende en uitgaande post
- Notuleren en uitwerken diverse vergaderingen
- Opvolgen diverse activiteitenoverzichten
- Organiseren van diverse interne en externe evenementen
- Onderhouden interne en externe relaties
- Aansturen van receptie/telefoniste en schoonmaak
- Facilitaire zaken (inkoop kantoorartikelen, onderhoud groenvoorziening)
K3 Unisoft (Waalwijk)
08/2011 01/2014 Projectmanager
Functie omschrijving:
Het starten en sturen van projecten en bewaken dat de projecten worden gerealiseerd binnen de overeengekomen doorlooptijd, kwaliteit, scope en budget.

Werkzaamheden:
- Het opstellen van projectplannen om in samenwerking met de klant de te behalen resultaten, doorlooptijd, kwaliteit, scope en budget vast te stellen.
- Het plannen van de uit te voeren werkzaamheden.
- Aansturen van de uitvoerende collega’s zodat afgesproken taken en te behalen resultaten tijdig binnen budget en succesvol worden gerealiseerd.
- Voortgang van de projecten zowel intern als met de klant bespreken.
- Sturen op kwaliteit en risico’s en budget bewaken.
- Zorgdragen voor verslaglegging van de gesprekken met de klant.
02/2011 08/2011 Consultant
Functie omschrijving:
In samenwerking met de ontwikkelafdeling specificeren van gewenste functionaliteiten voor een nieuw te ontwikkelen software pakket voor de retail branche.

Werkzaamheden:
- Testen van de nieuwe software op geschiktheid.
- Aanleveren en bespreken van verbeteringen en of nieuwe functionaliteiten met de ontwikkelaars in Tsjechië.
- Verzorgen van demonstraties en het geven opleiding.
ACA Retail (Eindhoven)
09/2009 11/2010 Manager Support
Functie omschrijving:
Lid van het Operationeel Management Team.
Verantwoordelijk voor het functioneren van de afdelingen:
- Support (15 medewerkers)
- Remote Systeembeheer (2 medewerkers)
Werkzaamheden:
- In samenwerking met het Operationeel Management Team bedrijfsdoelstellingen bepalen en vertalen naar operationele doelen voor de afdeling Support.
- Leiding geven aan de afdeling Support.
- Voortgangsbewaking op incidenten/calls t.a.v. SLA normtijden (o.a. responstijden, doorlooptijden)
- Rapporteren aan de Algemeen Directeur (managementrapportages).
- Optreden als escalatiemanager in het geval van escalaties in de 1e, 2e en 3e lijn en verzorgen van de communicatie intern en naar klanten.
- Verzorgen van klantrapportages over de status van incidenten.
- Factureren uitgevoerde werkzaamheden.
- Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- Opstellen salarisbegroting.
- Werven en selecteren van medewerkers.
- Klantbezoeken voor o.a. evaluatie van support aangelegenheden.
- Initiëren en realiseren verbetervoorstellen o.a. t.a.v. het incident management proces (ITIL).
02/2008 08/2009 Incident Manager
Functie omschrijving:
Het verzorgen van de afhandeling van vragen, wensen en verstoringen inclusief de communicatie hierover naar klanten en of functioneel beheer.

Werkzaamheden:
- Dagelijks leiding geven aan de medewerkers van de afdeling Support (15 personen).
- Personeelsplanning verzorgen.
- Communicatie m.b.t. afhandeling van calls, zowel in- als extern.
- Uitvoeren en bewaken van het Incident Management Proces (m.b.v. ITIL).
- Coachen van medewerkers op uitvoering van de werkzaamheden en gesprekstechniek.
- Projectoverdrachtbesprekingen.
- Input en uitvoering geven aan het opleidingsplan voor (nieuwe) medewerkers.
- Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken supportmedewerkers.
- Kwaliteitsmeting onder klanten betreffende afdeling Support.
- Deelname aan operationeelmanagement overleg.
- Vervanging Manager Support bij afwezigheid.
Clous Mode (‘s-Hertogenbosch)
08/2006 01/2008 Directie Assistente
Functie omschrijving:
Het organiseren en coördineren van diverse directie, management en bedrijfsactiviteiten.

Werkzaamheden:
- Verzorgen van managementrapportages.
- Optimaliseren van bedrijfsprocessen en het aansturen van collega’s bij procesverandering.
- Voorbereidingen voor- en sluiting van het logistiek centrum.
- In- en extern overdragen van logistieke werkzaamheden voortvloeiend uit de sluiting van het logistiek centrum.
- Aansturen van de externe bedrijven die de uitlevering en verwerking van de goederen verzorgen.
- Ondersteunen van collega’s bij hun uitvoerende taken.

07/2002 07/2006 Office Manager / Project Manager
Functie omschrijving:

Office Manager: Het opzetten, uitvoeren en soepel laten verlopen van interne bedrijfsprocessen voor de administratie, personeel en organisatie.

Project Manager: Het openen van nieuwe filialen en de daarbij behorende werkzaamheden, te denken aan infrastructuur, beveiliging, facilitaire voorzieningen en inrichting van de winkel.

Werkzaamheden:
- Verantwoordelijk voor de volledige automatisering en implementatie van nieuwe software pakketten (Unisoft).
- Interne opleidingen verzorgen voor kassa- en administratiemedewerkers.
- Voorbereiding administratie en aanleveren documentatie voor de accountant.
- Management rapportage maken voor inkoop en verkoop.
- Inventarisatie van de voorraad.
- Rekening administratie via telebankieren.
- Administratieve verwerking van de binnenkomende goederen via EDI.
- Ondersteuning / begeleiding (nieuwe) filialen.
- Eerste contactpersoon voor facilitaire diensten zoals:
- Beveiliging
- Automatisering
- Infrastructuur.
- Administratie voor de huurpanden (winkels en appartementen) van Clous Mode Groep.
- Privé werkzaamheden voor de directie.
02/1991 06/2006 Administratief medewerkster
Functie omschrijving:
Ondersteuning van de inkoper en het optimaliseren de bedrijfsprocessen.

Werkzaamheden:
- Ondersteuning van de administratie.
- Orderadministratie en budgettering.
- Automatisering administratie / goederen.
- Overname winkels Eindhoven (1991) en Waalwijk (1999).
- Opzetten / begeleiden logistiek centrum.
09/1990 01/1991 Logistiek medewerkster
Functie omschrijving:
Afhandelen van de verkopen via de kassa en de verwerking van de binnenkomende goederen.

Werkzaamheden:
- Kassa afhandelingen.
- Verwerken van de binnenkomende goederen.
- Rekening administratie.

Van Dijk Mode (Waalwijk)
05/1989 08/1990 In- en verkoopster
Functie omschrijving:
In- en verkoop verzorgen voor de afdeling lingerie

Werkzaamheden:
- Inkoop lingerie op beurzen en op locatie.
- Verkoop lingerie.
- Optimaliseren van de afdeling Lingerie.
09/1987 04/1989 Weekendhulp
Functie omschrijving:
Verkoopster

Werkzaamheden:
- Verkopen van de goederen.
- Kassa handelingen.

Lees meer

Opleiding

MAVO, diploma behaald
HAVO, deelcertificaten: nederlands, engels, economie, wiskunde, biologie
MDS Mode
ITIL
Prince2 foundation

Opleiding

MAVO, diploma behaald
HAVO, deelcertificaten: nederlands, engels, economie, wiskunde, biologie
MDS Mode
ITIL
Prince2 foundation

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Tennis, vakantie, lezen

Hobby's & interesses

Tennis, vakantie, lezen

Eigenschappen

sociaal
accuraat en structureel
stevige persoonlijkheid
doorzetter
vast houdend
geen 9 tot 5 mentaliteit
flexibel inzetbaar
positieve instelling
organisatie talent
planner

Eigenschappen

sociaal
accuraat en structureel
stevige persoonlijkheid
doorzetter
vast houdend
geen 9 tot 5 mentaliteit
flexibel inzetbaar
positieve instelling
organisatie talent
planner

Mijn actuele situatie

 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Handel (detail)
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Ik ben op zoek naar

 • Situatie: Werkzoekend
 • Functie: Afdelingsmanager, Manager
 • Sector: Handel (detail)
 • Dienstverband: Vast, ZZP, Gedetacheerd
 • Salaris: 3.500 - 5.000
 • Aantal uren: 32-40 uur

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Angelie Donders te bekijken

Mijn documenten