• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Levenservaring, flexibiliteit, 'out of the box' denkend en handelend, allround en direct inzetbaar, kennis en ervaring.

Persoonlijk

Levenservaring, flexibiliteit, 'out of the box' denkend en handelend, allround en direct inzetbaar, kennis en ervaring.

Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

Werkervaring (juni 2014 tot heden- 31 december 2014)
Ambulant maatschappelijk werker voor de Poli GGZ, Verslavingskliniek “de Wending, en Woon- en Werktraining Ede. Leger des Heils.
(Ambulant) Maatschappelijk werker bij Polikliniek GGZ Jongeren en op Groot Batelaar, Leger des Heils
Werkzaamheden: toe leiden naar zorg, terugval preventie, motiverende gespreksvoering, begeleiden jongeren binnen verslavingszorg, sociale activering en netwerkvorming; praktische hulpverlening en “back to school”, verwijzen naar; en aanvragen CIZ indicties.
Begeleiden van E-health programma’s.

Werkervaring (december 2013 – juni 2014)
(Ambulant) Maatschappelijk werker bij Polikliniek GGZ Jongeren en op Groot Batelaar, Leger des Heils
Groot Batelaar is een open forensische GGZ-instelling voor (jong) volwassenen die veelal in aanraking zijn geweest of dreigen te komen met justitie. Veel van de clienten hebben te maken met persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en/of ontwikkelingsproblematiek. In sommige gevallen hebben de cliënten milde psychiatrische problemen. De behandeling vindt plaats binnen diverse juridische kaders of op vrijwillige basis. Werkzaamheden: begeleiden en aanleren sociale vaardigheden, omgaan met geld en praktische ‘regelzaken’. Netwerk onderzoek thuissituatie, zoeken vervolgplaatsing.
Geven van budgettrainingen (groepsgewijs)

Werkervaring (Mei 2013 tot dec. 2013)
Gezinscoach “10 voor Toekomst” Leger des Heils locatie: Arnhem
'10' voor Toekomst richt zich op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar of individuen. De gezinnen kampen met veel problemen, waardoor ze hun zelfstandigheid dreigen kwijt te raken. Bij de hulpverlening staat het behoud van de zelfstandigheid van het gezin als geheel voorop, verder het zelfstandig blijven wonen binnen algemeen aanvaardbare maatschappelijke grenzen. Samen met het gezin wordt gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. Nadruk ligt op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van gezin, zodat er weer perspectief voor de toekomst is. De naam ‘10’ voor Toekomst verwijst enerzijds naar de tien gebieden waarop de ondersteuning en begeleiding zich richt (bijvoorbeeld huishouding, administratie, opvoeding, educatie, zelf- en kindzorg) en anderzijds naar een goede toekomst, een toekomst met een 10. Met bemoediging, ondersteuning en succeservaringen wordt getracht het vertrouwen van het gezin in de toekomst op te bouwen. Kijken vanuit het kind, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken.(mei 2012 tot mei 2013)
Werkervaring: Maatschappelijk werker Leger des Heils. 28 uur
Woonbegeleider binnen een Domus voorziening. Domus biedt plaats aan dakloze ex-gedetineerden met psychiatrische problemen. Vaak is er sprake van langdurige en intensieve verslaving.
Deze groep is moeilijk beïnvloedbaar, vaak moeilijk te bereiken voor hulpverleners als ze op straat leven en ze zorgen voor overlast in de maatschappij. Het aandachtsgebied is gericht op bed, brood en bescherming. Daarnaast proberen weer structuur en zelfredzaamheid op te bouwen.

Werkervaring: Bureau Jeugdzorg Ede per 2006; casemanager. (Tot 1 mei 2012 )
Analyseren hulpvraag, uitzetten hulpverleningstraject, coördineren zorg,
ondersteuning uitvoerende hulpverleners en cliënt begeleiden in
het gehele proces van diagnostiek, indicatiestelling en casemanagement.
Inwerken nieuwe medewerkers, trainingen. Ambulante trajecten.
Crisismanagement.
Samenwerking met een groot aantal opnemende voorzieningen o.a. LSG-Rentray Lindenhout, Leger des Heils, Tactus, IrisZorg, Pactum, MKD, Mij. Zandbergen, Lijn5/Nové etc.
Contract onbepaalde tijd: 32 uur per week.


Nevenfunctie: Rebound en Daghulp Naschoolse Opvang, 1 dag per week.
Het begeleiden en aansturen van jongeren die een tweede kans krijgen omdat ze
i.v.m. gedragsproblematiek/verslavingsproblematiek tijdelijk een ander traject volgen
met als doel weer terug te keren naar school. Adviseren en ondersteunen
pedagogische medewerkers, contacten leggen met ouders. Motiveren tot hulp.

Nevenfunctie: CJG Nijkerk; ondersteuning en advies bij casuïstiek overleg.


Werkervaring: Woonzorgnet BV te Renkum per 01-09-2005 ambulant hulpverlener voor mensen met een PGB die zelfstandig willen en kunnen wonen. Opstellen CIZ indicaties, opstellen zorgplannen volgens het 8-fasenmodel, activeren en ondersteunen in het zoeken naar dagbesteding, werk, sociaal netwerk etc. Conflictbemiddeling, schuldsanering, psychosociale hulpverlening.
Samenwerken met BJZ, Radar, Zozijn, Mee, Gemeenten, Kairos, GG-Net, UWV en
re-integratie bureaus

Werkervaring: Stichting Opvang Oost Gelderland (Doetinchem)
01-04-2000 tot 01-09-2005 (vanaf 01-01-04 als beroepskracht)
Maatschappelijk Werker binnen crisisopvang, 24 uurs diensten.
Werken met multi-problem situaties, jongeren en ouderen (coachen, begeleiden,
aansturen en mogelijkheden zoeken) Samenwerken met andere instanties; zoals
Bureau Jeugdzorg, Sensire, Reclassering en Centrum voor Verslavingszorg (Iris Zorg), GG - Net, Kairos.

Werkervaring: Orange (voorheen Dutchtone NV) parttime i.v.m. studie
01-04-2000 tot 31-12-2004
Callcenter Tele-adviseur mobiele telefonie. (geen verkoop, info verstrekken,
problemen oplossen)

Werkervaring: Klompé Welzijn op kantoor (Kantoorvakhandel)
01-10-1996 tot 01-02-2000
Hoofd commerciële binnendienst/buitendienst

verantwoordelijk voor afhandelen orders, offertes, klachten, informa¬tie m.b.t. producten en diensten, winkel, reclameactiviteiten, telemarketing

Werkervaring: Vanaf 1983 tot 1996 werkzaam geweest als accountmanager bij diverse
leveranciers van kantoormachines, - meubels en - artikelen. Verkoop zowel aan de tussenhandel als eindverbruikers.

Werkervaring

Werkervaring (juni 2014 tot heden- 31 december 2014)
Ambulant maatschappelijk werker voor de Poli GGZ, Verslavingskliniek “de Wending, en Woon- en Werktraining Ede. Leger des Heils.
(Ambulant) Maatschappelijk werker bij Polikliniek GGZ Jongeren en op Groot Batelaar, Leger des Heils
Werkzaamheden: toe leiden naar zorg, terugval preventie, motiverende gespreksvoering, begeleiden jongeren binnen verslavingszorg, sociale activering en netwerkvorming; praktische hulpverlening en “back to school”, verwijzen naar; en aanvragen CIZ indicties.
Begeleiden van E-health programma’s.

Werkervaring (december 2013 – juni 2014)
(Ambulant) Maatschappelijk werker bij Polikliniek GGZ Jongeren en op Groot Batelaar, Leger des Heils
Groot Batelaar is een open forensische GGZ-instelling voor (jong) volwassenen die veelal in aanraking zijn geweest of dreigen te komen met justitie. Veel van de clienten hebben te maken met persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en/of ontwikkelingsproblematiek. In sommige gevallen hebben de cliënten milde psychiatrische problemen. De behandeling vindt plaats binnen diverse juridische kaders of op vrijwillige basis. Werkzaamheden: begeleiden en aanleren sociale vaardigheden, omgaan met geld en praktische ‘regelzaken’. Netwerk onderzoek thuissituatie, zoeken vervolgplaatsing.
Geven van budgettrainingen (groepsgewijs)

Werkervaring (Mei 2013 tot dec. 2013)
Gezinscoach “10 voor Toekomst” Leger des Heils locatie: Arnhem
'10' voor Toekomst richt zich op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar of individuen. De gezinnen kampen met veel problemen, waardoor ze hun zelfstandigheid dreigen kwijt te raken. Bij de hulpverlening staat het behoud van de zelfstandigheid van het gezin als geheel voorop, verder het zelfstandig blijven wonen binnen algemeen aanvaardbare maatschappelijke grenzen. Samen met het gezin wordt gewerkt aan het beheersbaar maken en verminderen van de problemen. Nadruk ligt op het stimuleren en versterken van de eigen mogelijkheden van gezin, zodat er weer perspectief voor de toekomst is. De naam ‘10’ voor Toekomst verwijst enerzijds naar de tien gebieden waarop de ondersteuning en begeleiding zich richt (bijvoorbeeld huishouding, administratie, opvoeding, educatie, zelf- en kindzorg) en anderzijds naar een goede toekomst, een toekomst met een 10. Met bemoediging, ondersteuning en succeservaringen wordt getracht het vertrouwen van het gezin in de toekomst op te bouwen. Kijken vanuit het kind, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden onderzoeken.(mei 2012 tot mei 2013)
Werkervaring: Maatschappelijk werker Leger des Heils. 28 uur
Woonbegeleider binnen een Domus voorziening. Domus biedt plaats aan dakloze ex-gedetineerden met psychiatrische problemen. Vaak is er sprake van langdurige en intensieve verslaving.
Deze groep is moeilijk beïnvloedbaar, vaak moeilijk te bereiken voor hulpverleners als ze op straat leven en ze zorgen voor overlast in de maatschappij. Het aandachtsgebied is gericht op bed, brood en bescherming. Daarnaast proberen weer structuur en zelfredzaamheid op te bouwen.

Werkervaring: Bureau Jeugdzorg Ede per 2006; casemanager. (Tot 1 mei 2012 )
Analyseren hulpvraag, uitzetten hulpverleningstraject, coördineren zorg,
ondersteuning uitvoerende hulpverleners en cliënt begeleiden in
het gehele proces van diagnostiek, indicatiestelling en casemanagement.
Inwerken nieuwe medewerkers, trainingen. Ambulante trajecten.
Crisismanagement.
Samenwerking met een groot aantal opnemende voorzieningen o.a. LSG-Rentray Lindenhout, Leger des Heils, Tactus, IrisZorg, Pactum, MKD, Mij. Zandbergen, Lijn5/Nové etc.
Contract onbepaalde tijd: 32 uur per week.


Nevenfunctie: Rebound en Daghulp Naschoolse Opvang, 1 dag per week.
Het begeleiden en aansturen van jongeren die een tweede kans krijgen omdat ze
i.v.m. gedragsproblematiek/verslavingsproblematiek tijdelijk een ander traject volgen
met als doel weer terug te keren naar school. Adviseren en ondersteunen
pedagogische medewerkers, contacten leggen met ouders. Motiveren tot hulp.

Nevenfunctie: CJG Nijkerk; ondersteuning en advies bij casuïstiek overleg.


Werkervaring: Woonzorgnet BV te Renkum per 01-09-2005 ambulant hulpverlener voor mensen met een PGB die zelfstandig willen en kunnen wonen. Opstellen CIZ indicaties, opstellen zorgplannen volgens het 8-fasenmodel, activeren en ondersteunen in het zoeken naar dagbesteding, werk, sociaal netwerk etc. Conflictbemiddeling, schuldsanering, psychosociale hulpverlening.
Samenwerken met BJZ, Radar, Zozijn, Mee, Gemeenten, Kairos, GG-Net, UWV en
re-integratie bureaus

Werkervaring: Stichting Opvang Oost Gelderland (Doetinchem)
01-04-2000 tot 01-09-2005 (vanaf 01-01-04 als beroepskracht)
Maatschappelijk Werker binnen crisisopvang, 24 uurs diensten.
Werken met multi-problem situaties, jongeren en ouderen (coachen, begeleiden,
aansturen en mogelijkheden zoeken) Samenwerken met andere instanties; zoals
Bureau Jeugdzorg, Sensire, Reclassering en Centrum voor Verslavingszorg (Iris Zorg), GG - Net, Kairos.

Werkervaring: Orange (voorheen Dutchtone NV) parttime i.v.m. studie
01-04-2000 tot 31-12-2004
Callcenter Tele-adviseur mobiele telefonie. (geen verkoop, info verstrekken,
problemen oplossen)

Werkervaring: Klompé Welzijn op kantoor (Kantoorvakhandel)
01-10-1996 tot 01-02-2000
Hoofd commerciële binnendienst/buitendienst

verantwoordelijk voor afhandelen orders, offertes, klachten, informa¬tie m.b.t. producten en diensten, winkel, reclameactiviteiten, telemarketing

Werkervaring: Vanaf 1983 tot 1996 werkzaam geweest als accountmanager bij diverse
leveranciers van kantoormachines, - meubels en - artikelen. Verkoop zowel aan de tussenhandel als eindverbruikers.

Lees meer

Opleiding

Opleiding:
Naam instelling: Diploma: Tijdvak:

Christ. Hogeschool (deelltijd) Ja 2000 – 2004
te Ede

Titus Brandsma Meao Ja ‘78 - ‘83*
te Velp

Kennis van: Adolescent Community Reinforcement Approach

training: Kinderen van verslaafde ouders 2012

training: Signaleren Kindermishandeling en gesprekstechnieken (AMK) 2012

training: Toepassen: `Stoplichtmodel binnen de verslavingszorg` 2011

training: Oplossingsgericht werken en Signs of Safety. (Smitt Training & Advies ) 2011

post- HBO Ontwikkelingspsychologie en Kinder- en Jeugdpsychopatholgie (Rino groep) 2009

training: tweedaagse training “omgaan met agressie” 2008

Registratie: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). BAMw 2013

Cursus: Contextuele hulpverlening (sept. ’97 - juni ’99) Stichting Elim
“Gezin in beweging”; Omgaan met problemen binnen huwelijk en gezin.
Vrijwilliger: Bestuurslid en penningmeester van Stichting “Huis op de Muur (2010 – heden)
Een christelijke organisatie die zich inzet voor prostituees in de regio Arnhem / Nijmegen. Taakveld: in kaart brengen sociale kaart t.b.v. uitstapprogramma.

Bewindvoerder: Op vrijwillige basis ben ik bewindvoerder van een jongen met een geestelijke beperking en autisme.

Straat coördinator In mijn eigen straat mag ik aanspreekpunt zijn voor de mensen die er wonen.

Opleiding

Opleiding:
Naam instelling: Diploma: Tijdvak:

Christ. Hogeschool (deelltijd) Ja 2000 – 2004
te Ede

Titus Brandsma Meao Ja ‘78 - ‘83*
te Velp

Kennis van: Adolescent Community Reinforcement Approach

training: Kinderen van verslaafde ouders 2012

training: Signaleren Kindermishandeling en gesprekstechnieken (AMK) 2012

training: Toepassen: `Stoplichtmodel binnen de verslavingszorg` 2011

training: Oplossingsgericht werken en Signs of Safety. (Smitt Training & Advies ) 2011

post- HBO Ontwikkelingspsychologie en Kinder- en Jeugdpsychopatholgie (Rino groep) 2009

training: tweedaagse training “omgaan met agressie” 2008

Registratie: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). BAMw 2013

Cursus: Contextuele hulpverlening (sept. ’97 - juni ’99) Stichting Elim
“Gezin in beweging”; Omgaan met problemen binnen huwelijk en gezin.
Vrijwilliger: Bestuurslid en penningmeester van Stichting “Huis op de Muur (2010 – heden)
Een christelijke organisatie die zich inzet voor prostituees in de regio Arnhem / Nijmegen. Taakveld: in kaart brengen sociale kaart t.b.v. uitstapprogramma.

Bewindvoerder: Op vrijwillige basis ben ik bewindvoerder van een jongen met een geestelijke beperking en autisme.

Straat coördinator In mijn eigen straat mag ik aanspreekpunt zijn voor de mensen die er wonen.

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Eigenschappen

Analytisch vermogen, vertalen naar een heldere diagnostisch beeld. Betrokken en bewogen rekening houdend met afstand en nabijheid. Herkennen en erkennen van beleving en feiten. Sta met beiden voeten op de grond. Realistisch en pragmatisch ingesteld. Collegialiteit, enthousiasme en humor horen erbij!
Ik sta open in het leven; wil genieten van de dingen die er zijn. Probeer te leven met de zorgen van vandaag. Relatie georiënteerd op basis van gelijkwaardigheid, praktisch ingesteld, doelgericht en concreet in handelen. Houd van openheid, eerlijkheid en samenwerken. Oplossingsgericht en werken aan eigen kracht.
Ik ben iemand die makkelijk in de omgang is, zoek naar gelijkwaardigheid en mensen weet te boeien en te motiveren. Ik ben praktisch ingesteld en mag graag resultaat zien van de inspanning die is verricht. Mijn houding is open en eerlijk. Ik vind het belangrijk om samen te werken maar kan zeker goed zelfstandig functioneren. Ik word niet snel boos, probeer daar waar mogelijk is te bemiddelen. In situaties waar dat verlangd wordt, kan ik sturend zijn en als het nodig is mij positioneren. Ik ben flexibel en probeer binnen de kaders nieuwe dingen te ontdekken.

Eigenschappen

Analytisch vermogen, vertalen naar een heldere diagnostisch beeld. Betrokken en bewogen rekening houdend met afstand en nabijheid. Herkennen en erkennen van beleving en feiten. Sta met beiden voeten op de grond. Realistisch en pragmatisch ingesteld. Collegialiteit, enthousiasme en humor horen erbij!
Ik sta open in het leven; wil genieten van de dingen die er zijn. Probeer te leven met de zorgen van vandaag. Relatie georiënteerd op basis van gelijkwaardigheid, praktisch ingesteld, doelgericht en concreet in handelen. Houd van openheid, eerlijkheid en samenwerken. Oplossingsgericht en werken aan eigen kracht.
Ik ben iemand die makkelijk in de omgang is, zoek naar gelijkwaardigheid en mensen weet te boeien en te motiveren. Ik ben praktisch ingesteld en mag graag resultaat zien van de inspanning die is verricht. Mijn houding is open en eerlijk. Ik vind het belangrijk om samen te werken maar kan zeker goed zelfstandig functioneren. Ik word niet snel boos, probeer daar waar mogelijk is te bemiddelen. In situaties waar dat verlangd wordt, kan ik sturend zijn en als het nodig is mij positioneren. Ik ben flexibel en probeer binnen de kaders nieuwe dingen te ontdekken.

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Ruud Wijntje te bekijken

Mijn documenten