• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Ik ben op zoek naar een uitdagen HR functie bij een mooie organisatie. Ik kom het beste tot mijn recht in een ontwikkelende organisatie. Mijn ambitie is om mezelf te ontwikkelen van HR Adviseur tot HR…

Persoonlijk

Ik ben op zoek naar een uitdagen HR functie bij een mooie organisatie. Ik kom het beste tot mijn recht in een ontwikkelende organisatie. Mijn ambitie is om mezelf te ontwikkelen van HR Adviseur tot HR Manager/Hoofd P&O.
Ik ben leergierig, maak makkelijk contact en leer daardoor snel mensen kennen. Mijn HRM-visie is gebaseerd op het gegeven dat het personeel het belangrijkste bezit van een organisatie is. Door het personeel goed te behandelen, te waarderen en te ontwikkelen, creëer je een situatie waarin het personeel beter presteert en de organisatie beter rendeert.

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

2016-heden Jarabee, Hengelo
P&O Adviseur
- advisering omtrent personeelsbeleid
- verzuimbegeleiding

2016-heden Gemeente Nijmegen
Senior medewerker P&O
- informeren van leidinggevenden en nieuwe medewerkers over de inhoud van rechtspositie,
regelgeving en procedures op het gebied van P&O
- voorbereiden van besluiten door het controleren en/of aanvullen van voorstellen van
leidinggevenden in mutatieopdrachten
- opstellen van besluiten voor meer specifieke individuele situaties met personele gevolgen
- zorgdragen voor het aanleveren van documenten van de personeelsdossiers
- bewaken van de uniforme en consistente toepassing van regelgeving (o.m. regelgeving m.b.t.
belonen, verlof en ziekte)
- ondersteunen van de P&O-adviseur op het gebied van personele vraagstukken
- terugkoppelen vraagstukken en/of problemen van medewerkers en/of leidinggevenden
naar de P&O-adviseur
- verzorgen van de procedurele en administratieve werkzaamheden op het gebied van
ziekteverzuim, herschikkers en ww-trajecten
- bewaken van de voortgang en signaleren van cruciale momenten in de procesgang

2016-2016 Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Junior Adviseur P&O
- Personeelsadvies, waaronder regulier overleg (bilateraal) met teamleiders over allerhande
zaken op personeelsgebied, zoals verzuim, verlof, toepassing CAO, wetgeving, casuïstiek e.d.
- Uitvoeren en ondersteunen van primaire P&O processen
- Werven en selecteren van nieuw personeel
- Verzorgen van administratieve en procesmatige ondersteuning aan P&O adviseurs
- Afhandelen van eerstelijns vragen met betrekking tot diverse P&O zaken
- Toezicht houden op de P&O informatievoorziening

2016-2016 Politieacademie, Apeldoorn
HR Medewerker
- uitvoering administratieve werkzaamheden op het gebied van personeelszorg
(detacheringen, aanstellingen, stage, archiveren)
- ondersteuning personeelsadviseurs
- informatie verschaffen aan medewerkers t.a.v. rechtspositionele en overige regelgeving
- beheer personeelsdossiers en personeelssystemen

2015-2016 Intermetzo, Eefde
Medewerker P&O
- ondersteuning HR adviseurs
- verwerken personeelsmutaties
- aanleveren personeelsgegevens
- verstrekken informatie en advies
- adviseren leidinggevenden en medewerkers

2015-2015 Nationale Politie, Apeldoorn
Medewerker HR-Servicedesk Politiedienstencentrum (PDC)
- verstrekken van HR-informatie en het geven van uitleg
- doorzetten van meer complexe vragen naar een expertiseteam
- signaleren van knelpunten /verbinding zoeken tussen front- en back-office
- zorg dragen dat de HR-informatie begrijpelijk is en aansluit bij de meest gestelde vragen en
informatiebehoefte
- beheren achtergrondinformatie medewerkers HR-servicedesk

2014-2015 Optima Forma B.V., Emmeloord/Epe/Apeldoorn/Zwolle
HRM Onderzoeker
- onderzoek gericht op vitaliteit en bevlogenheid

2013-2015 Optima Forma B.V., Emmeloord/Epe/Apeldoorn/Zwolle
HRM Functionaris
- advies management en directie
- managementrapportages
- opstellen personeelsbeleid
- bewaken van HR cyclus
- arbeidsovereenkomsten opstellen
- werving & selectie
- personeelsadministratie
- opzetten salarisadministratie
- verzuimbeleid
- casemanagement
- sollicitatietraining
- contact met onderwijsinstellingen
- stagecoördinatie
- begeleiden stagiaires
- vitaliteitsmanagement

2013: Huisartsenpraktijk Rozemuller & Schippers, Den Ham
Adviseur Werving & Selectie
- Advisering omtrent werving & selectieprocedure

2012-2014: Gemeente Wierden
P&O Consulent i.o.
- rechtspositionele vragen beantwoorden
- advies uitbrengen richting college en leidinggevenden
- managementrapportages
- wijzigingen wet en regelgeving doorvoeren
- opleidingen
- werving & selectie
- arbeidsovereenkomsten opstellen
- ontwikkelen stagebeleid
- Risico Inventarisatie & Evaluatie
- medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Prezi training geven
- ondersteuning bij kadernota P&O
- ondersteuning personeelsadministratie
- Strategische Personeelsplanning

2010-2012: Energie Makelaar B.V., Wierden
Interne Accountmanager/Datamanager
- adviseren van klanten
- contact met klanten en leveranciers
- schrijven van adviesnota’s
- beheren van klantgegevens
- verzorgen van een interne facturatie voor FrieslandCampina locaties in Nederland, Duitsland,
België en Hongarije
- verzorgen van aangifte Energiebelasting gas voor FrieslandCampina locaties in Nederland
- verzorgen van jaarrapportages
- bijhouden administratie
- plannen van werkzaamheden
- evalueren van aanbiedingen van leveranciers
- plannen van gasconsumptie voor FrieslandCampina locaties in Nederland, Duitsland,
België en Hongarije
- redigeren van teksten
- notuleren bij vergaderingen

2009-2010: Belastingdienst, Hengelo
Informant BelastingTelefoon
- informeren over wijzigingen van de particuliere inkomstenbelasting
- vragen beantwoorden n.a.v. voorlopige en/of definitieve aanslagen
- signaleren van trends in vragen van bellers

2009: Schoonenberg Hoorcomfort B.V., Rijssen
Audicien i.o.
- adviseren over hoorapparaten en bijproducten

2002-2008: Vereniging School met de Bijbel, Wierden/Enter
Groepsleerkracht
- het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag bij leerlingen
- maken van een jaar, maand en weekplanning
- bijhouden vorderingen van leerlingen in het leerlingvolgsysteem
- voeren van oudergesprekken
- presenteren tijdens ouderavonden
- adviseren ouders en leerlingen richting het voortgezet onderwijs

Werkervaring

2016-heden Jarabee, Hengelo
P&O Adviseur
- advisering omtrent personeelsbeleid
- verzuimbegeleiding

2016-heden Gemeente Nijmegen
Senior medewerker P&O
- informeren van leidinggevenden en nieuwe medewerkers over de inhoud van rechtspositie,
regelgeving en procedures op het gebied van P&O
- voorbereiden van besluiten door het controleren en/of aanvullen van voorstellen van
leidinggevenden in mutatieopdrachten
- opstellen van besluiten voor meer specifieke individuele situaties met personele gevolgen
- zorgdragen voor het aanleveren van documenten van de personeelsdossiers
- bewaken van de uniforme en consistente toepassing van regelgeving (o.m. regelgeving m.b.t.
belonen, verlof en ziekte)
- ondersteunen van de P&O-adviseur op het gebied van personele vraagstukken
- terugkoppelen vraagstukken en/of problemen van medewerkers en/of leidinggevenden
naar de P&O-adviseur
- verzorgen van de procedurele en administratieve werkzaamheden op het gebied van
ziekteverzuim, herschikkers en ww-trajecten
- bewaken van de voortgang en signaleren van cruciale momenten in de procesgang

2016-2016 Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Junior Adviseur P&O
- Personeelsadvies, waaronder regulier overleg (bilateraal) met teamleiders over allerhande
zaken op personeelsgebied, zoals verzuim, verlof, toepassing CAO, wetgeving, casuïstiek e.d.
- Uitvoeren en ondersteunen van primaire P&O processen
- Werven en selecteren van nieuw personeel
- Verzorgen van administratieve en procesmatige ondersteuning aan P&O adviseurs
- Afhandelen van eerstelijns vragen met betrekking tot diverse P&O zaken
- Toezicht houden op de P&O informatievoorziening

2016-2016 Politieacademie, Apeldoorn
HR Medewerker
- uitvoering administratieve werkzaamheden op het gebied van personeelszorg
(detacheringen, aanstellingen, stage, archiveren)
- ondersteuning personeelsadviseurs
- informatie verschaffen aan medewerkers t.a.v. rechtspositionele en overige regelgeving
- beheer personeelsdossiers en personeelssystemen

2015-2016 Intermetzo, Eefde
Medewerker P&O
- ondersteuning HR adviseurs
- verwerken personeelsmutaties
- aanleveren personeelsgegevens
- verstrekken informatie en advies
- adviseren leidinggevenden en medewerkers

2015-2015 Nationale Politie, Apeldoorn
Medewerker HR-Servicedesk Politiedienstencentrum (PDC)
- verstrekken van HR-informatie en het geven van uitleg
- doorzetten van meer complexe vragen naar een expertiseteam
- signaleren van knelpunten /verbinding zoeken tussen front- en back-office
- zorg dragen dat de HR-informatie begrijpelijk is en aansluit bij de meest gestelde vragen en
informatiebehoefte
- beheren achtergrondinformatie medewerkers HR-servicedesk

2014-2015 Optima Forma B.V., Emmeloord/Epe/Apeldoorn/Zwolle
HRM Onderzoeker
- onderzoek gericht op vitaliteit en bevlogenheid

2013-2015 Optima Forma B.V., Emmeloord/Epe/Apeldoorn/Zwolle
HRM Functionaris
- advies management en directie
- managementrapportages
- opstellen personeelsbeleid
- bewaken van HR cyclus
- arbeidsovereenkomsten opstellen
- werving & selectie
- personeelsadministratie
- opzetten salarisadministratie
- verzuimbeleid
- casemanagement
- sollicitatietraining
- contact met onderwijsinstellingen
- stagecoördinatie
- begeleiden stagiaires
- vitaliteitsmanagement

2013: Huisartsenpraktijk Rozemuller & Schippers, Den Ham
Adviseur Werving & Selectie
- Advisering omtrent werving & selectieprocedure

2012-2014: Gemeente Wierden
P&O Consulent i.o.
- rechtspositionele vragen beantwoorden
- advies uitbrengen richting college en leidinggevenden
- managementrapportages
- wijzigingen wet en regelgeving doorvoeren
- opleidingen
- werving & selectie
- arbeidsovereenkomsten opstellen
- ontwikkelen stagebeleid
- Risico Inventarisatie & Evaluatie
- medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Prezi training geven
- ondersteuning bij kadernota P&O
- ondersteuning personeelsadministratie
- Strategische Personeelsplanning

2010-2012: Energie Makelaar B.V., Wierden
Interne Accountmanager/Datamanager
- adviseren van klanten
- contact met klanten en leveranciers
- schrijven van adviesnota’s
- beheren van klantgegevens
- verzorgen van een interne facturatie voor FrieslandCampina locaties in Nederland, Duitsland,
België en Hongarije
- verzorgen van aangifte Energiebelasting gas voor FrieslandCampina locaties in Nederland
- verzorgen van jaarrapportages
- bijhouden administratie
- plannen van werkzaamheden
- evalueren van aanbiedingen van leveranciers
- plannen van gasconsumptie voor FrieslandCampina locaties in Nederland, Duitsland,
België en Hongarije
- redigeren van teksten
- notuleren bij vergaderingen

2009-2010: Belastingdienst, Hengelo
Informant BelastingTelefoon
- informeren over wijzigingen van de particuliere inkomstenbelasting
- vragen beantwoorden n.a.v. voorlopige en/of definitieve aanslagen
- signaleren van trends in vragen van bellers

2009: Schoonenberg Hoorcomfort B.V., Rijssen
Audicien i.o.
- adviseren over hoorapparaten en bijproducten

2002-2008: Vereniging School met de Bijbel, Wierden/Enter
Groepsleerkracht
- het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag bij leerlingen
- maken van een jaar, maand en weekplanning
- bijhouden vorderingen van leerlingen in het leerlingvolgsysteem
- voeren van oudergesprekken
- presenteren tijdens ouderavonden
- adviseren ouders en leerlingen richting het voortgezet onderwijs

Lees meer

Opleiding

Opleidingen:

2010- 2015: Saxion Hogescholen, Deventer
Human Resource Management

1998-2002: Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Pedagogische Academie Basisonderwijs

1995-1998: ROC Oost Nederland, Hengelo
Sociaal Pedagogisch Werk
Cursussen:

2016: Bestuursrecht (certificaat)
2016: Gemeente Management Bouwstenen (certificaat)
2015: Functiegerichte workshops zoals; arbeidsrecht, veilig & gezond werken, operationele
begeleiding & training en in-door- en uitstroom
2010: Excel 2007 gevorderden (certificaat)
2008: Tuinarchitectuur
2007: Communicatie

Opleiding

Opleidingen:

2010- 2015: Saxion Hogescholen, Deventer
Human Resource Management

1998-2002: Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Pedagogische Academie Basisonderwijs

1995-1998: ROC Oost Nederland, Hengelo
Sociaal Pedagogisch Werk
Cursussen:

2016: Bestuursrecht (certificaat)
2016: Gemeente Management Bouwstenen (certificaat)
2015: Functiegerichte workshops zoals; arbeidsrecht, veilig & gezond werken, operationele
begeleiding & training en in-door- en uitstroom
2010: Excel 2007 gevorderden (certificaat)
2008: Tuinarchitectuur
2007: Communicatie

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed)

Hobby's & interesses

- lezen
- hardlopen
- tuinieren

Hobby's & interesses

- lezen
- hardlopen
- tuinieren

Eigenschappen

- Enthousiast
- Gevoel voor humor
- Leergierig
- Sociaal
- Resultaatgericht

Eigenschappen

- Enthousiast
- Gevoel voor humor
- Leergierig
- Sociaal
- Resultaatgericht

Mijn actuele situatie

 • Functie: Intercedent
 • Sector: Overheid
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: Per direct

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Jan Rozemuller te bekijken

Mijn documenten