• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


** WAT BRENG IK ** • IT-ervaring in een breed scala van Nederlandse- en buitenlandse organisaties in verschillende bedrijfstakken, culturen en bedrijfsgroottes; bekend met complexe…

Persoonlijk

** WAT BRENG IK **

• IT-ervaring in een breed scala van Nederlandse- en buitenlandse organisaties in verschillende bedrijfstakken, culturen en
bedrijfsgroottes; bekend met complexe matrixorganisaties en de bijbehorende communicatiemodellen
• Ruime (project) ervaring op het gebied van IT-Infrastructuur- en Business-IT
• Sterke sociale-, communicatieve- en empathische vaardigheden waardoor ik mensen en IT kan samenbrengen om zo
zakelijke processen te vereenvoudigen of te ondersteunen door de inzet van IT oplossingen
• BI/BO/Datawarehousing: Ervaring in functioneel ontwerpen en gebruiken van Universes en het effectief combineren en
verwerken van beschikbare databronnen
• Salesforce.com: Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie, Beheer en Gebruiker-ondersteuning in CRM oplossingen.
Specialisatie: Reporting & Dashboarding; Data-mapping & (Bulk) Uploads


** COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN **

• Vaardigheid om te luisteren naar mensen, processen te onderzoeken, te begrijpen en in kaart te brengen. In staat om
bruggen te slaan tussen verschillende (bedrijfs)culturen
• Inzichtelijke-, analytische- en conceptuele manier van werken
• Organisatiesensitief
• Project management
• Talen: Nederlands, Engels, Frans
• Vaardigheden in MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio), Business Objects (BI), SAP (als gebruiker) en meerdere
Besturingssystemen, Server- & Client-Applicaties en Hardware-platformen


** KARAKTER **

• Zelfstandig, oprecht en gericht op het behalen van resultaten
• Flexibel, met een gestructureerde- en georganiseerde werkwijze
• Accuraat en gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van project- en taakdoelstellingen
• Naast de “IT-Component” zijn mensen, hun onderlinge verstandhouding en het uitwisselen van ideeën belangrijk
• Samenwerkend; het delen van inzichten en bevindingen om een maximaal resultaat te behalen binnen projecten
• Om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren, is het ontvangen en geven van feedback belangrijk
• In het bezit van een gezonde dosis humor

Lees meer
Een professioneel loopbaanprofiel maak je op At Monday

Werkervaring

** 2010-2014: MONSANTO COMPANY VEGETABLES DIVISION EMEA (Wereldmarktleider op het gebied van onderzoek naar, en ontwikkeling en verkoop van zaden voor maïs-, soja- en groenten- gewassen)
IT Business Analyst Customer EMEA (Europe, Middle East and Africa)

In nauwe samenwerking met de EMEA Business Teams (Sales, Marketing, Product Management, Tech Dev, Finance, Customer Services en Supply Chain) doe ik onderzoek naar (de samenhang van) hun werkzaamheden en processen welke ik vervolgens vertaal naar mogelijke IT oplossingen om zo de onderzochte processen te ondersteunen en/of te vereenvoudigen. Hoewel ik in deze functie primair verantwoordelijk ben voor de EMEA divisie van Monsanto, behoort het onderhouden van een nauwe samenwerking met het Global IT team in de VS ook tot mijn dagelijkse verantwoordelijkheden.

Het voornaamste project waar ik verantwoordelijk voor ben is de ontwikkeling van een - voor de EMEA Regio (met name Sales en Marketing) - op maat gesneden “Customer Information Platform”. De uiteindelijke technische implementatie vindt plaats in “Salesforce.com”. Dit EMEA platform is uiteindelijk uitgerold over alle Monsanto-vestigingen wereldwijd.
Afhankelijk van de specifieke (verkoop) omstandigheden per regio/land zijn de volgende doelstellingen door mij gerealiseerd:

• Verhogen van verkoopeffectiviteit
• Bieden van meer transparantie in Sales- en Marketingprocessen
• Tbv externe audits: Vastleggen van toestemmingen voor het definiëren en toepassen van marketing
campagnes om op deze wijze inzichtelijk te kunnen maken welke kortingen op jaarbasis uiteindelijk
verstrekt zijn
• Inzicht geven in de prestaties van verkoopteams, per regio, klantengroep en productgroep
• Stroomlijnen van de verkoopactiviteiten tussen binnen- en buitendienst
• Vollediger- en actuele klant-, product- en orderinformatie mobiel (iPad) beschikbaar maken voor verkopers
• Voldoen aan de regionale juridische voorwaarden waardoor het ook wettelijk toegestaan is klantgegevens
op te slaan (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Werkwijze:
De eerste stap is om per regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika), per land en per team te onderzoeken en in kaart te brengen:

• Hoe zijn de business teams samengesteld, hoe werken ze samen en waar bestaan hun werkzaamheden
en verantwoordelijkheden uit
• Welke informatie is van belang (en dient vastgelegd te worden) om te kunnen sturen op verhoging van de
verkoopeffectiviteit
• Hoe zien onze klanten eruit en welke product-portfolio is voor hen van toepassing. Op welke manier gaan
de verkoopteams hiermee om
• Hoe verhouden de verkoop-, marketing-, en binnendienst-activiteiten zich tot elkaar en welke informatie
wordt uitgewisseld
• Op welke informatie dient gerapporteerd te kunnen worden tbv managementfuncties
• Welke informatie dient op welke wijze vastgelegd te worden tbv de jaarlijkse audit
• Welke reeds bestaande informatie kan op welke wijze ingezet worden, en welke informatie ontbreekt nog
en kan op welke wijze vergaard en vastgelegd worden, lettende op de lokale wetgeving tav bescherming
van persoonsgegevens.
• Welke (aanvullende) informatie is van belang voor de individuele medewerker om haar of zijn (dagelijkse)
werk efficiënter uit te kunnen voeren

Voor de ontwikkeling, de implementatie en de uiteindelijke in-productie-name ben ik verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden. Hierbij staan communicatie, organisatie en het samenbrengen van functionele vereisten en culturen centraal:

• Het organiseren en begeleiden van twee Pilots in EMEA West (Spanje) en East (Turkije) teneinde de
doelstellingen van het te realiseren platform vast te leggen en de functionaliteiten te kunnen testen
• Het ontwerpen van het functionele- en technische ontwerp en het vervolgens nauw samenwerken met het
Salesforce.com - team om voortgang, kwaliteit en bruikbaarheid te waarborgen
• Beheren en uitbouwen van het Salesforce.com platform tbv gebruikersupport, het aanpassen van
bestaande-, en implementeren van nieuwe functionaliteiten
• Het optimaliseren en koppelen van datastromen tussen de bestaande ERP Systemen (SAP, BI, BO) en het
Salesforce.com platform
• Zorgdragen voor de correcte adoptie van het ontwikkelde EMEA platform door de IT- en Business-teams in
de VS, waarna een wereldwijde uitrol plaatsvindt


** 2007-2010: DE RUITER SEEDS BV HOLLAND (Familiebedrijf, gespecialiseerd in wereldwijde veredeling, productie, distributie en verkoop van groenten-zaden. In 2010 overgenomen door Monsanto).
Teamleader IT Engineering/Network Maintenance Global Infrastructure

Verantwoordelijk voor onderhoud, duurzaamheid, uitbreiding, innovatie en gebruiker-ondersteuning op het Global Infrastructure Platform, bestaande uit 25 vestigingen wereldwijd:

• Bewaken en uitbouwen van wereldwijde IT standaardisatie (technisch en organisatorisch) welke het
fundament bracht voor de groei van de organisatie
• Garanderen en uitbreiden van beschikbaarheid en kwaliteit van het mondiale IT netwerk
• Ontwerpen en toepassen van SOP’s (Standard Operation Procedure) op basis waarvan eenduidig, efficiënt
en gestructureerd mondiaal beheer op processen, hard- en software uitgevoerd kan worden
• Sturing geven aan een team specialisten met als doel efficiënt samen te werken om zo op pro-actieve
wijze diensten te kunnen verlenen aan de diverse business teams verspreid over vele landen en
voorbereid te zijn op nieuwe IT ontwikkelingen
• Implementatie van ISO, welke – na accreditatie – een aantoonbaar hoge kwaliteit in de IT dienstverlening
opleverde voor de organisatie
• Ontwerp en succesvolle implementatie van een “PacketShaper” technologie, welke het synchroniseren van
data mogelijk maakt tussen de decentrale vestigingen en het datacenter op het hoofdkantoor. Hierdoor is
het efficiënt delen en beschikbaar zijn van informatie significant verbeterd en kan data beter beschermd
worden door de inzet van centrale backup-oplossingen
• 2010: Begeleiden van een succesvolle transitie van de volledige bestaande infrastructuur en bijbehorende
processen naar die van Monsanto (overname), zonder verstoring van de operationele business-processen

Werkwijze:
Naast de combinatie van mijn opleiding, werkervaring en natuurlijke interesse in mensen en hun processen:

• Het zorgvuldig plannen, coördineren en prioriteiten stellen in de diversiteit van de vele projecten, taken,
belangen en beschikbare middelen
• Het samenbrengen van mensen en het overbruggen van culturen, en het sturen op nauwe onderlinge
samenwerking
• Het zoveel mogelijk aanwezig zijn op de locaties om actief betrokken te zijn bij het proces van
standaardisatie zonder de locale, cultuurafhankelijke vereisten uit het oog te verliezen; bruggen slaan


** 1997-2007: RAET SYSTEMS & SERVICES / GETRONICS (in 2007 overgenomen door KPN)
System Engineer

Participatie in vele nationale- en internationale IT Infrastructuur projecten voor klanten uit verscheidene markt-segmenten:

• Advies-, ontwerp-, ontwikkeling-, implementatie-, transitie- en migratie- werkzaamheden binnen IT
Infrastructuur-projecten, waarbij veelal ook nazorg, coördinatie en project-management een rol spelen
• IT Netwerk omgevingen: Novell Netware & Microsoft Windows
• Server- en Client- platformen
• Meerdere applicatie omgevingen (SMS, Exchange, SQL, Network Associates, Citrix)
• Meerdere Hardware platformen: IBM, HP, Dell, Vinca, APC
• Een greep uit Nederlandse projecten: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Minsterie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Randstad, BAM, HBG, Hogeschool Holland, ProRail, Eneco
• Internationale projecten: IFF (Europa, Afrika), Avebe (Europa, Azië)
• De Ruiter Seeds: Global IT-project: Ontwerp en implementatie van centrale, wereldwijde infrastructuur,
bestaande uit 25 vestigingen, consoliderend op het hoofdkantoor in Bergschenhoek, Nederland, van
waaruit tevens het beheer van het netwerk plaatsvindt. Het project omhelst tevens de migratie van
specifieke, lokale software en business processen, alsmede de voorbereiding op de uitrol van een
wereldwijd ERP systeem. Implementatie, migratie, gebruikerstraining, en nazorg vond voor elke vestiging
plaats op locatie

Werkervaring

** 2010-2014: MONSANTO COMPANY VEGETABLES DIVISION EMEA (Wereldmarktleider op het gebied van onderzoek naar, en ontwikkeling en verkoop van zaden voor maïs-, soja- en groenten- gewassen)
IT Business Analyst Customer EMEA (Europe, Middle East and Africa)

In nauwe samenwerking met de EMEA Business Teams (Sales, Marketing, Product Management, Tech Dev, Finance, Customer Services en Supply Chain) doe ik onderzoek naar (de samenhang van) hun werkzaamheden en processen welke ik vervolgens vertaal naar mogelijke IT oplossingen om zo de onderzochte processen te ondersteunen en/of te vereenvoudigen. Hoewel ik in deze functie primair verantwoordelijk ben voor de EMEA divisie van Monsanto, behoort het onderhouden van een nauwe samenwerking met het Global IT team in de VS ook tot mijn dagelijkse verantwoordelijkheden.

Het voornaamste project waar ik verantwoordelijk voor ben is de ontwikkeling van een - voor de EMEA Regio (met name Sales en Marketing) - op maat gesneden “Customer Information Platform”. De uiteindelijke technische implementatie vindt plaats in “Salesforce.com”. Dit EMEA platform is uiteindelijk uitgerold over alle Monsanto-vestigingen wereldwijd.
Afhankelijk van de specifieke (verkoop) omstandigheden per regio/land zijn de volgende doelstellingen door mij gerealiseerd:

• Verhogen van verkoopeffectiviteit
• Bieden van meer transparantie in Sales- en Marketingprocessen
• Tbv externe audits: Vastleggen van toestemmingen voor het definiëren en toepassen van marketing
campagnes om op deze wijze inzichtelijk te kunnen maken welke kortingen op jaarbasis uiteindelijk
verstrekt zijn
• Inzicht geven in de prestaties van verkoopteams, per regio, klantengroep en productgroep
• Stroomlijnen van de verkoopactiviteiten tussen binnen- en buitendienst
• Vollediger- en actuele klant-, product- en orderinformatie mobiel (iPad) beschikbaar maken voor verkopers
• Voldoen aan de regionale juridische voorwaarden waardoor het ook wettelijk toegestaan is klantgegevens
op te slaan (Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Werkwijze:
De eerste stap is om per regio (Europa, Midden-Oosten, Afrika), per land en per team te onderzoeken en in kaart te brengen:

• Hoe zijn de business teams samengesteld, hoe werken ze samen en waar bestaan hun werkzaamheden
en verantwoordelijkheden uit
• Welke informatie is van belang (en dient vastgelegd te worden) om te kunnen sturen op verhoging van de
verkoopeffectiviteit
• Hoe zien onze klanten eruit en welke product-portfolio is voor hen van toepassing. Op welke manier gaan
de verkoopteams hiermee om
• Hoe verhouden de verkoop-, marketing-, en binnendienst-activiteiten zich tot elkaar en welke informatie
wordt uitgewisseld
• Op welke informatie dient gerapporteerd te kunnen worden tbv managementfuncties
• Welke informatie dient op welke wijze vastgelegd te worden tbv de jaarlijkse audit
• Welke reeds bestaande informatie kan op welke wijze ingezet worden, en welke informatie ontbreekt nog
en kan op welke wijze vergaard en vastgelegd worden, lettende op de lokale wetgeving tav bescherming
van persoonsgegevens.
• Welke (aanvullende) informatie is van belang voor de individuele medewerker om haar of zijn (dagelijkse)
werk efficiënter uit te kunnen voeren

Voor de ontwikkeling, de implementatie en de uiteindelijke in-productie-name ben ik verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden. Hierbij staan communicatie, organisatie en het samenbrengen van functionele vereisten en culturen centraal:

• Het organiseren en begeleiden van twee Pilots in EMEA West (Spanje) en East (Turkije) teneinde de
doelstellingen van het te realiseren platform vast te leggen en de functionaliteiten te kunnen testen
• Het ontwerpen van het functionele- en technische ontwerp en het vervolgens nauw samenwerken met het
Salesforce.com - team om voortgang, kwaliteit en bruikbaarheid te waarborgen
• Beheren en uitbouwen van het Salesforce.com platform tbv gebruikersupport, het aanpassen van
bestaande-, en implementeren van nieuwe functionaliteiten
• Het optimaliseren en koppelen van datastromen tussen de bestaande ERP Systemen (SAP, BI, BO) en het
Salesforce.com platform
• Zorgdragen voor de correcte adoptie van het ontwikkelde EMEA platform door de IT- en Business-teams in
de VS, waarna een wereldwijde uitrol plaatsvindt


** 2007-2010: DE RUITER SEEDS BV HOLLAND (Familiebedrijf, gespecialiseerd in wereldwijde veredeling, productie, distributie en verkoop van groenten-zaden. In 2010 overgenomen door Monsanto).
Teamleader IT Engineering/Network Maintenance Global Infrastructure

Verantwoordelijk voor onderhoud, duurzaamheid, uitbreiding, innovatie en gebruiker-ondersteuning op het Global Infrastructure Platform, bestaande uit 25 vestigingen wereldwijd:

• Bewaken en uitbouwen van wereldwijde IT standaardisatie (technisch en organisatorisch) welke het
fundament bracht voor de groei van de organisatie
• Garanderen en uitbreiden van beschikbaarheid en kwaliteit van het mondiale IT netwerk
• Ontwerpen en toepassen van SOP’s (Standard Operation Procedure) op basis waarvan eenduidig, efficiënt
en gestructureerd mondiaal beheer op processen, hard- en software uitgevoerd kan worden
• Sturing geven aan een team specialisten met als doel efficiënt samen te werken om zo op pro-actieve
wijze diensten te kunnen verlenen aan de diverse business teams verspreid over vele landen en
voorbereid te zijn op nieuwe IT ontwikkelingen
• Implementatie van ISO, welke – na accreditatie – een aantoonbaar hoge kwaliteit in de IT dienstverlening
opleverde voor de organisatie
• Ontwerp en succesvolle implementatie van een “PacketShaper” technologie, welke het synchroniseren van
data mogelijk maakt tussen de decentrale vestigingen en het datacenter op het hoofdkantoor. Hierdoor is
het efficiënt delen en beschikbaar zijn van informatie significant verbeterd en kan data beter beschermd
worden door de inzet van centrale backup-oplossingen
• 2010: Begeleiden van een succesvolle transitie van de volledige bestaande infrastructuur en bijbehorende
processen naar die van Monsanto (overname), zonder verstoring van de operationele business-processen

Werkwijze:
Naast de combinatie van mijn opleiding, werkervaring en natuurlijke interesse in mensen en hun processen:

• Het zorgvuldig plannen, coördineren en prioriteiten stellen in de diversiteit van de vele projecten, taken,
belangen en beschikbare middelen
• Het samenbrengen van mensen en het overbruggen van culturen, en het sturen op nauwe onderlinge
samenwerking
• Het zoveel mogelijk aanwezig zijn op de locaties om actief betrokken te zijn bij het proces van
standaardisatie zonder de locale, cultuurafhankelijke vereisten uit het oog te verliezen; bruggen slaan


** 1997-2007: RAET SYSTEMS & SERVICES / GETRONICS (in 2007 overgenomen door KPN)
System Engineer

Participatie in vele nationale- en internationale IT Infrastructuur projecten voor klanten uit verscheidene markt-segmenten:

• Advies-, ontwerp-, ontwikkeling-, implementatie-, transitie- en migratie- werkzaamheden binnen IT
Infrastructuur-projecten, waarbij veelal ook nazorg, coördinatie en project-management een rol spelen
• IT Netwerk omgevingen: Novell Netware & Microsoft Windows
• Server- en Client- platformen
• Meerdere applicatie omgevingen (SMS, Exchange, SQL, Network Associates, Citrix)
• Meerdere Hardware platformen: IBM, HP, Dell, Vinca, APC
• Een greep uit Nederlandse projecten: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Minsterie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Randstad, BAM, HBG, Hogeschool Holland, ProRail, Eneco
• Internationale projecten: IFF (Europa, Afrika), Avebe (Europa, Azië)
• De Ruiter Seeds: Global IT-project: Ontwerp en implementatie van centrale, wereldwijde infrastructuur,
bestaande uit 25 vestigingen, consoliderend op het hoofdkantoor in Bergschenhoek, Nederland, van
waaruit tevens het beheer van het netwerk plaatsvindt. Het project omhelst tevens de migratie van
specifieke, lokale software en business processen, alsmede de voorbereiding op de uitrol van een
wereldwijd ERP systeem. Implementatie, migratie, gebruikerstraining, en nazorg vond voor elke vestiging
plaats op locatie

Lees meer

Opleiding

** OPLEIDINGEN **:

HOGESCHOOL VAN UTRECHT (HTS)
Elektrotechniek; Telematica (1996)

PASCAL COLLEGE APELDOORN (MTS)
Elektrotechniek; Elektronica (1991)

KONINKLIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP APELDOORN
HAVO (1989)


** ONTWIKKELING EN KWALIFICATIE **

TALENTEN AAN ZET
Workshop “Meeting your Talents” (2014)

SALESFORCE
Salesforce: Administration Essentials (Certificate) (2013)

GLS
Training Microsoft Projects (2013)
Expert Training Microsoft Excel (2012)

MARIEKE DE BOER, TRAINING & COACHING
Coaching in personal- and professional development (2010)

VAN HARTE EN LINGSMA
Training communicate efficiently (2003)

MICROSOFT
Installing, Configuring and Administering Windows 2000 Professional (Certificate) (2003)

AZLAN NETWORK TRAINING
Migration Microsoft Exchange 5.5 to 2000 (Certificate) (2001)
Internetworking with TCP/IP on Microsoft NT (Certificate) (1998)
Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies (Certificate) (1998)
Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise (Certificate) (1998)
Administering Windows NT 4.0 (Certificate) (1998)
Networking Essentials (Certificate) (1998)

HEWLETT PACKARD
Windows NT 5.0 Technical Implementation (Certificate) (1998)

TTP
Windows NT Server (Certificate) (1997)

VINCA
Vinca Data Protection Engineering (Certificate) (1997)

Opleiding

** OPLEIDINGEN **:

HOGESCHOOL VAN UTRECHT (HTS)
Elektrotechniek; Telematica (1996)

PASCAL COLLEGE APELDOORN (MTS)
Elektrotechniek; Elektronica (1991)

KONINKLIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP APELDOORN
HAVO (1989)


** ONTWIKKELING EN KWALIFICATIE **

TALENTEN AAN ZET
Workshop “Meeting your Talents” (2014)

SALESFORCE
Salesforce: Administration Essentials (Certificate) (2013)

GLS
Training Microsoft Projects (2013)
Expert Training Microsoft Excel (2012)

MARIEKE DE BOER, TRAINING & COACHING
Coaching in personal- and professional development (2010)

VAN HARTE EN LINGSMA
Training communicate efficiently (2003)

MICROSOFT
Installing, Configuring and Administering Windows 2000 Professional (Certificate) (2003)

AZLAN NETWORK TRAINING
Migration Microsoft Exchange 5.5 to 2000 (Certificate) (2001)
Internetworking with TCP/IP on Microsoft NT (Certificate) (1998)
Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Core Technologies (Certificate) (1998)
Supporting Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise (Certificate) (1998)
Administering Windows NT 4.0 (Certificate) (1998)
Networking Essentials (Certificate) (1998)

HEWLETT PACKARD
Windows NT 5.0 Technical Implementation (Certificate) (1998)

TTP
Windows NT Server (Certificate) (1997)

VINCA
Vinca Data Protection Engineering (Certificate) (1997)

Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, AM - Brommer en scooter

 • Talenkennis (spreken)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Frans (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Frans (Goed), Duits (Matig)

Hobby's & interesses

Lezen
Fietsen

Hobby's & interesses

Lezen
Fietsen

Eigenschappen

** In te brengen:
• IT-ervaring in een breed scala van Nederlandse- en buitenlandse organisaties in verschillende
bedrijfstakken, culturen en bedrijfsgroottes; bekend met complexe matrixorganisaties en de bijbehorende
communicatiemodellen
• Ruime (project) ervaring op het gebied van IT-Infrastructuur- en Business-IT
• Sterke sociale-, communicatieve- en empathische vaardigheden waardoor ik mensen en IT kan
samenbrengen om zo zakelijke processen te vereenvoudigen of te ondersteunen door de inzet van IT
oplossingen
• BI/BO/Datawarehousing: Ervaring in functioneel ontwerpen en gebruiken van Universes en het effectief
combineren en verwerken van beschikbare databronnen
• Salesforce.com: Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie, Beheer en Gebruiker-ondersteuning in CRM
oplossingen.
Specialisatie: Reporting & Dashboarding; Data-mapping & (Bulk) Uploads

** Competenties/Vaardigheden:
• Vaardigheid om te luisteren naar mensen, processen te onderzoeken, te begrijpen en in kaart te brengen.
In staat om bruggen te slaan tussen verschillende (bedrijfs)culturen
• Inzichtelijke-, analytische- en conceptuele manier van werken
• Organisatiesensitief
• Project management
• Talen: Nederlands, Engels, Frans
• Vaardigheden in MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio), Business Objects (BI), SAP (als gebruiker) en
meerdere Besturingssystemen, Server- & Client-Applicaties en Hardware-platformen

** Karakter:
• Zelfstandig, oprecht en gericht op het behalen van resultaten
• Flexibel, met een gestructureerde- en georganiseerde werkwijze
• Accuraat en gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van project- en taakdoelstellingen
• Naast de “IT-Component” zijn mensen, hun onderlinge verstandhouding en het uitwisselen van ideeën
belangrijk
• Samenwerkend; het delen van inzichten en bevindingen om een maximaal resultaat te behalen binnen
projecten
• Om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren, is het ontvangen en geven van feedback belangrijk
• In het bezit van een gezonde dosis humor

Eigenschappen

** In te brengen:
• IT-ervaring in een breed scala van Nederlandse- en buitenlandse organisaties in verschillende
bedrijfstakken, culturen en bedrijfsgroottes; bekend met complexe matrixorganisaties en de bijbehorende
communicatiemodellen
• Ruime (project) ervaring op het gebied van IT-Infrastructuur- en Business-IT
• Sterke sociale-, communicatieve- en empathische vaardigheden waardoor ik mensen en IT kan
samenbrengen om zo zakelijke processen te vereenvoudigen of te ondersteunen door de inzet van IT
oplossingen
• BI/BO/Datawarehousing: Ervaring in functioneel ontwerpen en gebruiken van Universes en het effectief
combineren en verwerken van beschikbare databronnen
• Salesforce.com: Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie, Beheer en Gebruiker-ondersteuning in CRM
oplossingen.
Specialisatie: Reporting & Dashboarding; Data-mapping & (Bulk) Uploads

** Competenties/Vaardigheden:
• Vaardigheid om te luisteren naar mensen, processen te onderzoeken, te begrijpen en in kaart te brengen.
In staat om bruggen te slaan tussen verschillende (bedrijfs)culturen
• Inzichtelijke-, analytische- en conceptuele manier van werken
• Organisatiesensitief
• Project management
• Talen: Nederlands, Engels, Frans
• Vaardigheden in MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio), Business Objects (BI), SAP (als gebruiker) en
meerdere Besturingssystemen, Server- & Client-Applicaties en Hardware-platformen

** Karakter:
• Zelfstandig, oprecht en gericht op het behalen van resultaten
• Flexibel, met een gestructureerde- en georganiseerde werkwijze
• Accuraat en gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke kwaliteit van project- en taakdoelstellingen
• Naast de “IT-Component” zijn mensen, hun onderlinge verstandhouding en het uitwisselen van ideeën
belangrijk
• Samenwerkend; het delen van inzichten en bevindingen om een maximaal resultaat te behalen binnen
projecten
• Om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren, is het ontvangen en geven van feedback belangrijk
• In het bezit van een gezonde dosis humor

Lees meer

Mijn actuele situatie

 • Functie: Programmeur
 • Sector: ICT
 • Carrièreniveau: Ervaren
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Bart Vermeulen te bekijken

Mijn documenten